Postliste den 23. marts 2020

Sagsnr.: 7172
Afsender: Gråkjær A/S
Sagstitel: Haslevvej 423, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Bregentved
Indholdbeskrivelse: Gylle - opbevaringskapacitet
   
Sagsnr.: 22047
Afsender: Lyngkilde Rådgivende Ingeniører FRI
Sagstitel: Giesegårdvej 60, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Vedr. udløb fra Giesegård Renseanlæg
   
Sagsnr.: 5396
Afsender: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Sagstitel: Regional uddannelsespulje og postivliste
Dokumenttitel: Notifikation fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Indholdbeskrivelse: Påmindelse om regnskab
   
Sagsnr.: 22015
Afsender: Vytautas Masenas
Sagstitel: Bakkegårdsvej 62, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Bakkegårdsvej 62, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 3/23/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 22015
Afsender: Vytautas Masenas
Sagstitel: Bakkegårdsvej 62, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Bakkegårdsvej 62, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 3/23/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 835
Afsender: Louise Kjær Johansen
Sagstitel: Klosteralleen 4, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Klosteralleen 4, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 3/23/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5625
Afsender: Solrød Biogas
Sagstitel: Kastrupvej 25, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Levering af afgasset biomasse - Niels Fredslund Sørensen
   
Sagsnr.: 5626
Afsender: Søren Paludan
Sagstitel: Førslev Møllevej 33, 4690 Haslev
Dokumenttitel: Ansøgning om Dispensation for at muliggøre skovrejsning, Førslev Møllevej 33
Indholdbeskrivelse: Indkommet i forbindelse med ansøgning om skovrejsning
   
Sagsnr.: 5627
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Ophævelse af fredskovspligt på dele af matr. nr. 9 Skellerød By, Sigersted,
Dokumenttitel: Digital post fra Miljøstyrelsen: OPHÆVELSE AF FREDSKOVSPLIGT (SKOVLOVENS § 6, stk. 1) - TILLADELSE [Ref.nr.=757d26bde7dd46758f51b7f84fee630b] - Tilladelse Havrebjergvej.pdf
Indholdbeskrivelse: Ringsted Kommune er på kopi
   
Sagsnr.: 5565
Afsender: Borgerhenvendelse
Sagstitel: Havemøllevej 39, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: sv
Indholdbeskrivelse: Mail fra grundejer vedr. sag
   
Sagsnr.: 3741
Afsender: Solrød Biogas
Sagstitel: Solrød Biogas - afgasset biomasse
Dokumenttitel: Vedr. nyt produkt til Solrød Biogas
Indholdbeskrivelse: Lecitin
   
Sagsnr.: 5634
Afsender: Ninett Gulddal
Sagstitel: Allindemagle Huse 35, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Sv: Miljøtilsyn den 12. juni
Indholdbeskrivelse: Anmeldelse
   
Sagsnr.: 5636
Afsender: Fensmark Miljø ApS
Sagstitel: Dron Margrethesvej 4, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Dronning Margrethesvej 4, 4100 Ringsted: Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 1 - 3/23/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 16097
Afsender: Mikkel Kildskov Brogaard
Sagstitel: Vandløb - Barmose Bæk - Reguleringssag
Dokumenttitel: Re: STATUS vedr. regulering af Barmose Bæk
Indholdbeskrivelse: lodsejer efterlyser status
   
Sagsnr.: 5646
Afsender: Morten Sørensen
Sagstitel: Ørslev Gade 65B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ørslev Gade 65B, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 3/23/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5653
Afsender: Morten Sørensen
Sagstitel: Ørslev Gade 65B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ørslev Gade 65B, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 3/23/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 19218
Afsender: Friluftsrådet
Sagstitel: Pilotnaturpark
Dokumenttitel: Friluftsrådets bestyrelses beslutninger vedrørende genmærkninger og nymærkninger
   
Sagsnr.: 1011
Afsender: Christina og Pav Serup
Sagstitel: Ørnekildevej 20, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: Angående Nedsivningsanlæg
   
Sagsnr.: 11425
Afsender: Plexus Advokater
Sagstitel: Ellehøj 14, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: sv. Ellehøj 14
   
Sagsnr.: 5667
Afsender: Malte Løth Jørgensen
Sagstitel: Bastionen 12, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Bastionen 12, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 3/23/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5672
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: Banedanmark anmelder midlertidig skærveplads ved Ømarksvej og Havrebjergvej
Dokumenttitel: SV: Ansøgning om etablering af midlertidige skærvepladser_RFB-Banedanmark
Indholdbeskrivelse: Banedanmark anmelder midlertidig anlægsaktivitet

Sidst opdateret

24.03.2020