Postliste den 24. april 2020

Sagsnr.: 3402
Afsender: Kaj Jensen
Sagstitel: vandløb - privat grøft nedstrøms Køgevej 224 - offentlig afløb - afvandningsproblemer
Dokumenttitel: Afvanding Køgevej 224
Indholdbeskrivelse: anmelder rykker for status
   
Sagsnr.: 6828
Afsender: Gitte Hansen
Sagstitel: Ombygning af køkken Ortved 2020
Dokumenttitel: mail vedr. huller i væg og gulv
Indholdbeskrivelse: mail vedr. huller i væg og gulv fra april 2020
   
Sagsnr.: 6832
Afsender: Region Sjælland
Sagstitel: Sct. Knudsgade 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Opstartsbrev til indeklimaundersøgelse sendt fra Region Sjælland
Indholdbeskrivelse: Kopi fra Region Sjælland
   
Sagsnr.: 13386
Afsender: Jakob Meyling (VLA)
Sagstitel: Ørnevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Spørgsmål til mangelskrivelse
Indholdbeskrivelse: .
   
Sagsnr.: 12826
Afsender: MOE A/S
Sagstitel: Fælledvej - renovering af vej
Dokumenttitel: Prøvetagning
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 4219
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Konvertering fra individuel gasforsyning til fjernvarme i Søndervang - etape 2
Dokumenttitel: SV: Høringssvar, justeret projektforslag fra Ringsted Forsyning
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 4219
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Konvertering fra individuel gasforsyning til fjernvarme i Søndervang - etape 2
Dokumenttitel: Alle 3 dokumenter synkroniseret
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 6841
Afsender: Jan Ebert
Sagstitel: Nørregade 8, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: anmodning om aktindsigt
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 5554
Afsender: Anders Vesti
Sagstitel: Gyrstinge Præstemark 30, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Manglende oplysninger ifm. behandling af ansøgning om maskinhal
Indholdbeskrivelse: svar fra ansøger
   
Sagsnr.: 6845
Afsender: Sara Strømsted
Sagstitel: Skansen 11, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Hækdispensation skansen 5-31: Plansager, indsendelse nr. 1 - 4/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 21205
Afsender: Cerius
Sagstitel: Gadelysdriftoperatør VERDO 2020
Dokumenttitel: VS: Varsling om afbrydelse af strøm
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 21205
Afsender: LM Huse A/S
Sagstitel: Gadelysdriftoperatør VERDO 2020
Dokumenttitel: SV: Ang. lygtepæl Ørnevej 5
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 17540
Afsender: Malene Sadolin
Sagstitel: Jordemodervej - erhvervsområde
Dokumenttitel: Spørgsmål ang. jordprøver jordemodervej
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 21205
Afsender: LM Huse A/S
Sagstitel: Gadelysdriftoperatør VERDO 2020
Dokumenttitel: SV: Ang. lygtepæl Ørnevej 5
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 6850
Afsender: Allan Birke Mølsted
Sagstitel: Næstvedvej 15D, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Mariehaven Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 1 - 4/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 11181
Afsender: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
Sagstitel: Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Elastiske fuger - Ringsted Svømmehal
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 11181
Afsender: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
Sagstitel: Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ringsted Svømmehal, etape 2 - Revideret tidsplan
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 11181
Afsender: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
Sagstitel: Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ringsted Svømmehal, Etape 2 - Leveringstid på levering af afløbsrender
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 11181
Afsender: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
Sagstitel: Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tilsynsnotat 1, 2, 3 etape 2
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 11181
Afsender: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
Sagstitel: Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ringsted svømmehal, Etape 2 - TF 2
Indholdbeskrivelse: Svar vedrørende beton
   
Sagsnr.: 11181
Afsender: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
Sagstitel: Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: kommentering af tidsplan etape 2
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 11181
Afsender: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
Sagstitel: Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Byggemødereferat 01 Ringsted svømmeland etape 2
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 11181
Afsender: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
Sagstitel: Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ringsted svømmehal - Tidsplan etape 2
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 6227
Afsender: Maria Elena Klibo Lie
Sagstitel: Hoppeolden 18, 4330 Hvalsø
Dokumenttitel: Re: Eksempel på landzonetilladelse til
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 2635
Afsender: Mathea Jensen
Sagstitel: Vigersted Bygade 41, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Regnskab fra Vigersted Forsamlingshus.
Indholdbeskrivelse: Mathea Jensen fremsender regnskab
   
Sagsnr.: 6859
Afsender: Martin Hansen
Sagstitel: Østre Parkvej 165, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tilbygning ØP: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 4/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5890
Afsender: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Sagstitel: Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Beredskabets tilbagemelding på Pavilloner
Indholdbeskrivelse: Ingen indsigelser, fra forhåndsdialog
   
Sagsnr.: 1065
Afsender: Arbejdstilsynet
Sagstitel: Arbejdstilsynet 2020
Dokumenttitel: Accept af tilbagemelding
Indholdbeskrivelse: Ny tagkonstruktion på Byskovskolen, afd Benløse
   
Sagsnr.: 24294
Afsender: Sweco Danmark A/S
Sagstitel: Køge - Ringsted banen TP91 strækningen
Dokumenttitel: Ansøgning om generel støjdispensation for maj-oktober 2020 i forbindelse med Banedanmarks arbejder på Ringsted station
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 24294
Afsender: Sweco Danmark A/S
Sagstitel: Køge - Ringsted banen TP91 strækningen
Dokumenttitel: Banedanmark, Ringsted Stadie 7
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 4944
Afsender: Louise Thrane
Sagstitel: Bondebjergvej 4, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Kloak
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 13386
Afsender: Boligselskabet Sjælland
Sagstitel: Ørnevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skema B / dispensationer fra Lokalplan
Indholdbeskrivelse: imellem Morten Økonomi og Boligselskabet Sjælland
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: VM Acoustics
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tilbagemelding fra VM Acoustics vedr. kommunens skrivelse
Indholdbeskrivelse: Rådgiver meddeler at redegørelse indeholder redegørelse for vejstøj
   
Sagsnr.: 5940
Afsender: Kim Dohn-Jensen
Sagstitel: Hagbardsvej 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: ændring af overdækning: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 3 - 4/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5940
Afsender: Kim Dohn-Jensen
Sagstitel: Hagbardsvej 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: ændring af overdækning: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 4 - 4/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 19570
Afsender: Birte Hvarregaard
Sagstitel: Jystrup Bygade 7, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Mms fra Mogens Frandsen
Indholdbeskrivelse: Billede af hejre, modtaget på BIHV's mobiltlf.
   
Sagsnr.: 6971
Afsender: Morten Sørensen
Sagstitel: Adamshøjvej 111, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Adamshøjvej 111, 4100 Ringsted: Opsamling af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 4/25/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6873
Afsender: Peter Borreby
Sagstitel: Lergravsvej 90, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Lergravsvej 90, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 4/26/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6874
Afsender: Peter Borreby
Sagstitel: Lergravsvej 42, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Lergravsvej 42 nedrivning: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 4/26/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6875
Afsender: Flemming Saxe
Sagstitel: Ørnekildevej 20, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: Ørnekildevej 20, 4173 Fjenneslev: Nedsivning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 4/26/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6876
Afsender: Katrine Lundsgaard
Sagstitel: Ørnekildevej 24, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: Ændring af BBR oplysninger: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 4/26/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6877
Afsender: Vagn Madsen
Sagstitel: Østervej 11, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Lovliggørelse udestue: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 4/26/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   

Sidst opdateret

27.04.2020