Postliste den 24. februar 2020

Sagsnr.: 3300
Afsender: Eurofins Miljø A/S
Sagstitel: Ringsted Svømmehal, bassinvand, Teglovnsvej 46
Dokumenttitel: Analyserapport- vedr.Ringsted Svømmehal Varmtvandsbassin - OK
   
Sagsnr.: 3300
Afsender: Eurofins Miljø A/S
Sagstitel: Ringsted Svømmehal, bassinvand, Teglovnsvej 46
Dokumenttitel: Analyserapport vedr.Ringsted Svømmehal Underv./morskabsbassin - OK
   
Sagsnr.: 3973
Afsender: Martin Bruus Helbo
Sagstitel: Lønager 19, 4140 Borup
Dokumenttitel: Lønager 19, 4140 Borup: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 2/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 916
Afsender: Dagmarskolen
Sagstitel: Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning
Dokumenttitel: SV: Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning.
Indholdbeskrivelse: Dagmarskolen foretrækker forslag 1
   
Sagsnr.: 4080
Afsender: Helle Pritzlau
Sagstitel: Høj fart i Sct. Knudsgade
Dokumenttitel: VS: Hej
Indholdbeskrivelse: Helle Pritzlau - Sct. Knudsgade 9, henvender sig omkring den høje hastighed på Sct. Knudsgade
   
Sagsnr.: 8093
Afsender: Niras
Sagstitel: Skjoldenæsholm Gårdsø - realisering af sørestaurering
Dokumenttitel: Statusrapport 2019 - endelig version
Indholdbeskrivelse: endlig statusrapport fra niras 2019
   
Sagsnr.: 4081
Afsender: Claus Vesti Olsen
Sagstitel: Gyrstinge Præstemark 30, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Gyrstinge Præstemark 30, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 2/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 8093
Afsender: Susanne Bruun De Neergaard
Sagstitel: Skjoldenæsholm Gårdsø - realisering af sørestaurering
Dokumenttitel: Re: Orientering om tilsagn til realisering af sørestaurering i Skjoldenæsholm Gårdsø
Indholdbeskrivelse: fra lodsejer - ønkse om infomateriale
   
Sagsnr.: 3894
Afsender: Vejdirektoratet
Sagstitel: Vandløb - klage over at regnvandsbassin fra motorvej fører til overløb til Kærup mose
Dokumenttitel: SV: vedr. motorvejs bassin ved Østre Ringvej - Ringsted
Indholdbeskrivelse: orietering om tiltag fra vejdirektoratet
   
Sagsnr.: 8093
Afsender: Niras
Sagstitel: Skjoldenæsholm Gårdsø - realisering af sørestaurering
Dokumenttitel: RE: Statusrapport 2019 - endelig version
Indholdbeskrivelse: nu med vedhæftet rapport
   
Sagsnr.: 148
Afsender: Ringsted Shotokan Karate do-Kai
Sagstitel: Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2020
Dokumenttitel: Ringsted Shotokan Karate do-Kai søger om tilskud til udstyr, rekvisitter eller projekt.
   
Sagsnr.: 4085
Afsender: Tanja Hansen
Sagstitel: Manglende skiltning på Anlægsvej
Dokumenttitel: VS: Dårlig skiltning
Indholdbeskrivelse: Tanja Hansen, henvender sig omkring manglende skiltning ifm. bump, på Anlægsvej
   
Sagsnr.: 6873
Afsender: Østerby kloak og entreprenør APS
Sagstitel: Sct Bendtsgade 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding fedtudskiller
   
Sagsnr.: 6873
Afsender: Østerby kloak og entreprenør APS
Sagstitel: Sct Bendtsgade 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Aftale med slamsuger
   
Sagsnr.: 4114
Afsender: Marina Høgsvig
Sagstitel: Horsetoftevej 9, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Horsetoftevej 9, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 2/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 149
Afsender: Ringsted Shotokan Karate-Do Kai
Sagstitel: Ansøgninger om medlems- og/eller lokaletilskud fra foreningslivet 2020
Dokumenttitel: Ringsted Shotokan Karate-Do Kai fremsender aktivitetstimer.
   
Sagsnr.: 4124
Afsender: Niels Jeppesen
Sagstitel: Giesegårdvej 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Giesegårdvej 31, 4100 Ringsted: Opsamling af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3605
Afsender: StopRotten ApS
Sagstitel: Fredsgårdsvej 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Kloakskitse
   
Sagsnr.: 21800
Afsender: StopRotten ApS
Sagstitel: Tvindelstrupvej 68, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Kloakskitse
   
Sagsnr.: 4129
Afsender: Niels Jeppesen
Sagstitel: Giesegårdvej 33, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Giesegårdvej 33, 4100 Ringsted: Opsamling af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4131
Afsender: Niels Jeppesen
Sagstitel: Giesegårdvej 53, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Giesegårdvej 53, 4100 Ringsted: Opsamling af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4085
Afsender: Tanja Ekelund Hansen
Sagstitel: Manglende skiltning på Anlægsvej
Dokumenttitel: Re: Dårlig skiltning
Indholdbeskrivelse: Tanja undrer sig over manglende skiltning på zonetavlen.
   
Sagsnr.: 4135
Afsender: Mona Pertho
Sagstitel: Tinvej 2G
Dokumenttitel: Stop træfældning på Tinvej foran Tinvej 2G
Indholdbeskrivelse: Mail fra borger, Mona Pertho
   
Sagsnr.: 4137
Afsender: Niels Jeppesen
Sagstitel: Klippedevej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Klippedevej 3, 4100 Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 8741
Afsender: Line Toft Staxen
Sagstitel: Ørnekildevej 30, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: Ørnekildevej 30, 4173 Fjenneslev: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 2/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4139
Afsender: Niels Jeppesen
Sagstitel: Klippedevej 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Klippedevej 5, 4100 Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4080
Afsender: Helle Pritzlau
Sagstitel: Høj fart i Sct. Knudsgade
Dokumenttitel: Re: Hej
Indholdbeskrivelse: Helle Pritzlau fremsender yderligere oplysninger
   
Sagsnr.: 4141
Afsender: Morten Olsen
Sagstitel: Nørregade 12, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nørregade 12
Indholdbeskrivelse: Observationer fra rottebekæmper
   
Sagsnr.: 4142
Afsender: Christina & Philip Wandel
Sagstitel: Skrænten 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Borgmesterklage samt ønske om aktindsigt i arbejdet omkring Skrænten 1, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 4146
Afsender: Ann-Lise Palle
Sagstitel: Trafikmåling på Benløse Skel
Dokumenttitel: SV: Trafiktælling på Benøse Skel - sag 19/19871
Indholdbeskrivelse: Ann-Lise Palle efterspørger opdaterede trafiktal på Benløse Skel
   
Sagsnr.: 3985
Afsender: Bjarne Hørbye
Sagstitel: Allindemaglevej 32, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Overdækning m. billeder
   
Sagsnr.: 95
Afsender: Lille Svenstrup Gods
Sagstitel: Vandløbsvedligeholdelse 2020
Dokumenttitel: SV: væltet træ i Ringsted Å
Indholdbeskrivelse: ok fra bredejer
   
Sagsnr.: 3979
Afsender: Jan Persson-Tryggedsson
Sagstitel: Valsømaglevej 73, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Opmålinger.
   
Sagsnr.: 4154
Afsender: Borgerhenvendelse
Sagstitel: Flodemål ved Høm Mølle
Dokumenttitel: Re: SV: Stemmeværket Høm Mølle
   
Sagsnr.: 3300
Afsender: Eurofins Miljø A/S
Sagstitel: Ringsted Svømmehal, bassinvand, Teglovnsvej 46
Dokumenttitel: Analyserapport vedr.Ringsted Svømmehal 25 m bassin - overskridelse- omprøve bestilt
Indholdbeskrivelse: Bekteriologisk overskridelse - Svømmehal kontaktet telefonisk. Ny prøve bestilt + skrubning af fliser iværksat.

Sidst opdateret

25.02.2020