Postliste den 24. januar 2020

Sagsnr.:

1858

Afsender:

Lasse Gade

Sagstitel:

Benløse Skel 15, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Benløse Skel 15, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 1/24/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

1860

Afsender:

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Sagstitel:

Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven

Dokumenttitel:

Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven

   

Sagsnr.:

1110

Afsender:

Naturstyrelsen

Sagstitel:

Klyngedannelse

Dokumenttitel:

Aktivitets- og naturhus i Vrangeskov

Indholdbeskrivelse:

Svar fra Naturstyrelsen om placering

   

Sagsnr.:

1065

Afsender:

Arbejdstilsynet

Sagstitel:

Arbejdstilsynet 2020

Dokumenttitel:

SmileyBrev

Indholdbeskrivelse:

Fristedet - grøn smiley

   

Sagsnr.:

1065

Afsender:

Arbejdstilsynet

Sagstitel:

Arbejdstilsynet 2020

Dokumenttitel:

Arbejdstilsynet Besøgsrapport

Indholdbeskrivelse:

Fristedet - 23. jan - grøn smiley

   

Sagsnr.:

1732

Afsender:

DGI

Sagstitel:

Padeltennisbane i Jystrup

Dokumenttitel:

SV: Ansøgning om padel-bane i Jystrup

   

Sagsnr.:

1869

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Havemøllevej 101 C, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Sagsmateriale

   

Sagsnr.:

20285

Afsender:

Statsforvaltningen

Sagstitel:

Vandløb - offentlig afløb - grøft der leder fra motorvej til Kværkeby Bæk

Dokumenttitel:

Statsforvaltningen_2008_kommune_ikke_hjemmel_til_vedl_privat_dræn.pdf

Indholdbeskrivelse:

afgørelse der henvises til

   

Sagsnr.:

17407

Afsender:

Kullegaard

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Dronning Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 7 - 1/24/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

1881

Afsender:

Styrelsen for Patientsikkerhed

Sagstitel:

Kontakt og afslutning med Styrelsen for Patientsikkerhed

Dokumenttitel:

Forurening af drikkevand med mikrobiologiske parametre

Indholdbeskrivelse:

Retningslinjer og afslutningsskema fra Styrelsen for Patientsikkerhed

   

Sagsnr.:

9553

Afsender:

Landinspektørfirmaet LE34

Sagstitel:

Bataljonen - overdragelse af fællesarealer

Dokumenttitel:

Arealoverførsel af vejareal fra matr .nr. 82 Ringsted Markjorder - Bataljonen - LE34 p.nr. 1902932

Indholdbeskrivelse:

Susanne Gress LE34 orienterer om at den matrikulære sag er godkendt af kommunen og sendt til geodatastyrelsen med forventet sagsbehandlingstid på 4-5 måneder.

   

Sagsnr.:

1884

Afsender:

Henrik Hansen

Sagstitel:

Haslevvej 317, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

frysehustag: Naturaktivitet, habitatbekendtgørelsen (NBL § 19b), indsendelse nr. 1 - 1/24/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

17407

Afsender:

Kullegaard

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Dronning Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 8 - 1/24/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

17637

Afsender:

Rune Bech Abrahamsen

Sagstitel:

Lillevang 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Att. Landzone - naboorientering Lillevang 22

Indholdbeskrivelse:

nabo beder om tegningsmateriale

   

Sagsnr.:

1885

Afsender:

Solrød Biogas

Sagstitel:

Ejlekærgårdsvej 25, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Levering af afgasset biomasse - Godtfred Christiansen

   

Sagsnr.:

148

Afsender:

Ringsted Billard Club

Sagstitel:

Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2020

Dokumenttitel:

Ringsted Billard Club søger om tilskud til udstyr, rekvisitter eller projekt.

   

Sagsnr.:

12498

Afsender:

Kirsten W. Jensen

Sagstitel:

Kongensgade 13, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Ændring af BBR - Kongensgade 13

   

Sagsnr.:

238

Afsender:

Bjarne Nielsen

Sagstitel:

Aktindsigt tværgående - Bjarne Nielsen - Radiohistorisk Forening Ringsted

Dokumenttitel:

Aktindsigt - uddybende spørsmål fra borger

Indholdbeskrivelse:

Radiohistorisk forening Ringsted

   

Sagsnr.:

271

Afsender:

Radikale Venstre

Sagstitel:

Udbetaling af økonomisk støtte til politiske partier 2020

Dokumenttitel:

Skema fra Radikale Venstre

   

Sagsnr.:

1784

Afsender:

AK Entreprenør Service A/S

Sagstitel:

Jyllandsgade 28, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

yderligere oplysninger

   

Sagsnr.:

1913

Afsender:

Ann-Sofie Jespersen

Sagstitel:

Klimakommune - regnskab 2019

Dokumenttitel:

mail fra DN om overordnet mål

   

Sagsnr.:

1605

Afsender:

Ringsted Kajakklub

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. sag til KFU vedr. faciliteter til Ringsted Kajakklub

Dokumenttitel:

Ny henvendelse

   

Sagsnr.:

1914

Afsender:

Ringsted Kajakklub

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. saunabyggeri ved Haraldsted Sø

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

13373

Afsender:

Lars Jevanord

Sagstitel:

Næstvedvej 42, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Brogade 45, 4100 Ringsted: Øvrig bebyggelse, indsendelse nr. 5 - 1/24/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

27.01.2020