Postliste den 24. juni 2020

Sagsnr.:

6326

Afsender:

Steffen Holdt Egeberg

Sagstitel:

Avnbøgevej 6, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Avnbøgevej 6, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 5 - 6/24/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

148

Afsender:

Vigersted IF

Sagstitel:

Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2020

Dokumenttitel:

Vigersted IF søger om tilskud til udstyr, rekvisitter eller projekt.

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9476

Afsender:

Nedrivningsselskabet J. Jensen

Sagstitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Anmodning om digital underskrift i Byg og Miljø

Indholdbeskrivelse:

Videresendelse af fuldmagt fra Boligselskabet til J. Jensen

   

Sagsnr.:

9476

Afsender:

Boligselskabet Sjælland

Sagstitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Anmodning om digital underskrift i Byg og Miljø

Indholdbeskrivelse:

Fuldmagt fra Boligselskabet til affaldsanmeldelse, fremsendt pr. mail

   

Sagsnr.:

21597

Afsender:

Socialtilsyn Øst

Sagstitel:

Tilsyn på social-, ældre- og sundhedsområdet i 2020

Dokumenttitel:

Brev fra STØ Afslutning af tilsyn.docx.pdf

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

21597

Afsender:

Socialtilsyn Øst

Sagstitel:

Tilsyn på social-, ældre- og sundhedsområdet i 2020

Dokumenttitel:

STØ Bengerds Huse, endelig rapport.pdf

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

8055

Afsender:

Thomas Jørgensen [Hestehavegaard]

Sagstitel:

Kildevej 5, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: placering af sø

Indholdbeskrivelse:

ok fra ansøger til placering og vilkår

   

Sagsnr.:

8054

Afsender:

Bach & Albert ApS

Sagstitel:

Hegnsyn angående Ottestrupvej 5 og 7

Dokumenttitel:

Bemærkninger til begæring om hegnsyn

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

7233

Afsender:

Smede-Entreprenør S. Larsen ApS

Sagstitel:

Almstoftevej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Almstoftevej 19

Indholdbeskrivelse:

Svar vedr drikkevandsboring

   

Sagsnr.:

7233

Afsender:

Smede-Entreprenør S. Larsen ApS

Sagstitel:

Almstoftevej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

supplerende beskrivelse

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

7233

Afsender:

Smede-Entreprenør S. Larsen ApS

Sagstitel:

Almstoftevej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

lidt mere info

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

5957

Afsender:

Lars Vang

Sagstitel:

Farligt vejsving v. Nordbakkeskolen

Dokumenttitel:

SV: Vejsving v. Nordbakkeskolen

Indholdbeskrivelse:

Lars Vang fremlægger to løsningsforslag

   

Sagsnr.:

9672

Afsender:

Mads Kunckel Bojsen

Sagstitel:

Skjoldenæsvej 65, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Padel i Jystrup IF : BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 1 - 6/24/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9674

Afsender:

Jim

Sagstitel:

Pileborggade 21, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Kloakskitse Pileborgsgade 21.pdf

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9675

Afsender:

Jim

Sagstitel:

Pileborggade 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Kloakskitse Pileborgsgade 21.pdf

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

5634

Afsender:

Søren Vedel

Sagstitel:

Allindemagle Huse 35, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nabohøring Allindemagle Huse 35 sag 20/5634

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

7550

Afsender:

Søren Vedel

Sagstitel:

Allindemagle Huse 35, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nabohøring Allindemagle Huse 35 sag 20/5634

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

3973

Afsender:

Martin Bruus Helbo

Sagstitel:

Lønager 19, 4140 Borup

Dokumenttitel:

Lønager 19, 4140 Borup: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 6/24/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9686

Afsender:

HybelHuse

Sagstitel:

Ålbæk Huse 28, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

SV: Forespørgsel - Ålbæk Huse 28, Ringsted

Indholdbeskrivelse:

Forespørgsel - Ålbæk Huse 28, Ringsted

   
   

Sagsnr.:

8367

Afsender:

Watersystems A/S

Sagstitel:

Gårdstofte 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Serviceaftale Gårdstofte 3, 4100 Ringsted

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

16935

Afsender:

Biokube

Sagstitel:

Sigerstedvej 65, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Serviceaftale BioKube minirenseanlæg, 7660

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

6900

Afsender:

Steen Frølund

Sagstitel:

Stestrupvej 235, 4370 Store Merløse

Dokumenttitel:

Sv: tilbagemelding efter besigtigelse

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

6900

Afsender:

Steen Frølund

Sagstitel:

Stestrupvej 235, 4370 Store Merløse

Dokumenttitel:

Sv: tilbagemelding efter besigtigelse

Indholdbeskrivelse:

eksempler på udhæng

   

Sagsnr.:

6900

Afsender:

Steen Frølund

Sagstitel:

Stestrupvej 235, 4370 Store Merløse

Dokumenttitel:

Sv: tilbagemelding efter besigtigelse

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9688

Afsender:

Skovsøhus Natur ApS

Sagstitel:

Tvindelstrupvej 43, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Ansøgning om skovrejsning

Indholdbeskrivelse:

Anmodning om kommunens vurdering af skovrejsningsprojekt mhp. at opnå tilskud til privat skovrejsning

   

Sagsnr.:

15985

Afsender:

BioKube

Sagstitel:

Hømvej 27, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Serviceaftale BioKube minirenseanlæg, 7879

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

18898

Afsender:

Watersystems A/S

Sagstitel:

Ejlstrupvej 58, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Serviceaftale Ejlstrupvej 58, 4100 Ringsted

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9695

Afsender:

Danmarks Statistik

Sagstitel:

DST Dagtilbudsstatistikken for 2019

Dokumenttitel:

Ny valideringsrapport SV: Dagtilbudsområdet 2019 - børn og personale

Indholdbeskrivelse:

Mail fra DST med ny valideringsrapport

   

Sagsnr.:

9767

Afsender:

KL

Sagstitel:

Tilsyn Væverhuset

Dokumenttitel:

Tilsynsrapport juni 2020

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9695

Afsender:

Danmarks Statistik

Sagstitel:

DST Dagtilbudsstatistikken for 2019

Dokumenttitel:

De aftalte filer fra DST

Indholdbeskrivelse:

3 filer med rapp. på børn og personale

   

Sagsnr.:

95

Afsender:

HedeDanmarks A/S

Sagstitel:

Vandløbsvedligeholdelse 2020

Dokumenttitel:

SV: STATUS vedr. regulering af Barmose Bæk

Indholdbeskrivelse:

HD's svar til bredejer samt henvendelsen

   
   
   
   
   

Sagsnr.:

2053

Afsender:

BioKube

Sagstitel:

Lergravsvej 38, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Serviceaftale BioKube minirenseanlæg, 7160

Indholdbeskrivelse:

 
   
   

Sagsnr.:

19380

Afsender:

BioKube

Sagstitel:

Skælskørvej 49, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Serviceaftale BIoKube minirenseanlæg, 7589

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

8262

Afsender:

Biokube

Sagstitel:

Skjoldenæsvej 134, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Serviceaftale BioKube minirenseanlæg, 7407

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9709

Afsender:

Svenstrup Gods

Sagstitel:

Skjoldenæsvej 65, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

SV: Høring i forbindelse med dispensation fra skovbyggelinjen

Indholdbeskrivelse:

ok fra skovejer

   
   

Sagsnr.:

9710

Afsender:

DanBolig

Sagstitel:

Haslevvej 288, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

302-AP00603 Haslevvej 288, 4100 Ringsted - Ejendomsavancebeskatning

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

9714

Afsender:

Kenneth Grønvold

Sagstitel:

Vilh Andersensvej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Andelsboligforeningen af 1941: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 1 - 6/24/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7342

Afsender:

Robin Mikaela Kotsia

Sagstitel:

Køgevej 166, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Høring om jordflytning fra Ringstedgade i Roskilde til Jordtip Køgevej

Indholdbeskrivelse:

550 tons kl. 0 jord

   

Sagsnr.:

6502

Afsender:

Energinet

Sagstitel:

Forstærkelse af naturgasledning ud for Nonnedalen

Dokumenttitel:

Spørgsmål om jordhåndtering

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

6502

Afsender:

Energinet

Sagstitel:

Forstærkelse af naturgasledning ud for Nonnedalen

Dokumenttitel:

Skiltning

Indholdbeskrivelse:

 
   
   

 

Sidst opdateret

25.06.2020