Postliste den 24. marts 2020

Sagsnr.: 20305
Afsender: Sorø Kommune
Sagstitel: Sorøvej 86, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Anmeldelse af jordflytning fra Sorøvej 86 til Stenlille Terrænregulering
Indholdbeskrivelse: Ok fra Sorø til jordflytning
   
Sagsnr.: 150
Afsender: Ringsted Motionsklub
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021
Dokumenttitel: Ringsted Motionsklub fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 150
Afsender: Kværkeby IF
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021
Dokumenttitel: Kværkeby IF remsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 5558
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: Midlertidigt oplag af Skærver ved Havrebjergvej og Ømarksvej- renovering af jernbane
Dokumenttitel: SV: Ansøgning om etablering af midlertidige skærvepladser_RFB-Banedanmark
Indholdbeskrivelse: Kommentarer til udkast
   
Sagsnr.: 5384
Afsender: Trafikselskabet Movia
Sagstitel: Flextur - Kommunerapporter fra Movia 2020
Dokumenttitel: SV: Hvornår kommer Plustur med i Kommunerapporter for bl.a. Flextur?
   
Sagsnr.: 5384
Afsender: Trafikselskabet Movia
Sagstitel: Flextur - Kommunerapporter fra Movia 2020
Dokumenttitel: SV: Hvornår kommer Plustur med i Kommunerapporter for bl.a. Flextur?
   
Sagsnr.: 5684
Afsender: Steffen Egeberg
Sagstitel: Ønske om etablering af bump på Avnbøgevej
Dokumenttitel: VS: Avnbøgevej
Indholdbeskrivelse: Steffen Egeberg henvender sig omkring ønske om etablering af bump på Avnbøgevej
   
Sagsnr.: 2650
Afsender: Skovsgaards Beholderkontrol
Sagstitel: Køgevej 156, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Beholderkontrol af 1505 m3 - ingen bemærkninger
   
Sagsnr.: 150
Afsender: Jystrup IF
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021
Dokumenttitel: Jystrup IF fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 5630
Afsender: Røde Kors
Sagstitel: Frivillige sociale tiltag omkring corona
Dokumenttitel: Svar fra Røde Kors
   
Sagsnr.: 5630
Afsender: Mødrehjælpen og Venligboerne
Sagstitel: Frivillige sociale tiltag omkring corona
Dokumenttitel: Svar fra Mødrehjælpen og Venligboerne
   
Sagsnr.: 5630
Afsender: Lise Bjerglund
Sagstitel: Frivillige sociale tiltag omkring corona
Dokumenttitel: Ældretelefonen
   
Sagsnr.: 5630
Afsender: Ældresagen
Sagstitel: Frivillige sociale tiltag omkring corona
Dokumenttitel: Svar fra Ældresagen
   
Sagsnr.: 5698
Afsender: Jan Christensen
Sagstitel: Aktindsigt i ansøgning om pilotnaturpark
Dokumenttitel: Aktindsigt
Indholdbeskrivelse: anmodning om aktindsigt
   
Sagsnr.: 15298
Afsender: Region Sjælland
Sagstitel: Holbækvej 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Regionen Sjællands udtalelse til tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Holbækvej 10, 4100 Ringsted matr. nr. 60c Benløse By, Benløse.
   
Sagsnr.: 20451
Afsender: Diabetesforeningen
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019
Dokumenttitel: Diabetesforeningen motovationsruppen dokumentation
   
Sagsnr.: 20451
Afsender: Diabetesforeningen
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019
Dokumenttitel: Diabetesforeningen motivationsgruppen slutdokumentation
   
Sagsnr.: 5630
Afsender: Mænds Mødesteder
Sagstitel: Frivillige sociale tiltag omkring corona
Dokumenttitel: Svar fra Mænds Mødesteder
   
Sagsnr.: 5702
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Havreholmsvej 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Anmeldelse af sprøjtning og gødning i nabo have
   
Sagsnr.: 150
Afsender: Ørslev IF
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021
Dokumenttitel: Ørslev IF fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 150
Afsender: Gyrstinge IF
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021
Dokumenttitel: Gyrstinge IF fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 17540
Afsender: Region Sjælland
Sagstitel: Hejdesvej 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Regionens indledende bemærkninger til den udførte undersøgelse forud for § 8 på Ortved transformerstation
   
Sagsnr.: 5718
Afsender: Evida Service Syd A/S
Sagstitel: Roskildevej 461, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Tilladelse til stik ledning, roskildevej 461 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Evida søger om tilladelse til tilslutning af ejendommen til naturgasledning
   
Sagsnr.: 5726
Afsender: Vica Danmark
Sagstitel: Munkedalen 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: 6681 - CA - Munkedalen 40, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 3/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4481
Afsender: Anette Ibsing
Sagstitel: Fluebæksvej 120, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fluebæksvej 120, 4100 Ringsted: Plansager, indsendelse nr. 2 - 3/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4481
Afsender: Anette Ibsing
Sagstitel: Fluebæksvej 120, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fluebæksvej 120, 4100 Ringsted: Plansager, indsendelse nr. 3 - 3/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 17277
Afsender: Arne Zwisler Nygaard
Sagstitel: Krogen 20, 4330 Hvalsø
Dokumenttitel: Krogen 20, 4330 Hvalsø: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 1/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 17277
Afsender: Arne Zwisler Nygaard
Sagstitel: Krogen 20, 4330 Hvalsø
Dokumenttitel: Krogen 20, 4330 Hvalsø: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 1/28/2020
Indholdbeskrivelse: Shelteren
   
Sagsnr.: 4977
Afsender: Erik Nielsen
Sagstitel: Hjelmsømaglevej 59, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skitse til ansøgning
   
Sagsnr.: 5115
Afsender: Erik Nielsen
Sagstitel: Hjelmsømaglevej 61, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skitse til ansøgning
   
Sagsnr.: 5732
Afsender: Nielsens Entreprise & Maskinstation
Sagstitel: Roskildevej 371, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
   
Sagsnr.: 5600
Afsender: Anders Martinius Juel Hansen
Sagstitel: Bymarken 16, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Bymarken 16 - Skur.: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 3/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

25.03.2020