Postliste den 25. februar 2020

Sagsnr.: 916
Afsender: Kirsten og Svend Aage Karsvang
Sagstitel: Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning
Dokumenttitel: SV: Høringssvar omkring Korsevænget fremtidige udformning
Indholdbeskrivelse: Kirsten og Svend Aage melder tilbage, at de gerne vil tilslutte sig forslag 1
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: Robert Jensen
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 7 - 2/25/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5429
Afsender: Jan Juel Mylting
Sagstitel: Lille Høm 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Lille Høm 22, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 2/25/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1065
Afsender: Arbejdstilsynet
Sagstitel: Arbejdstilsynet 2020
Dokumenttitel: Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg
Indholdbeskrivelse: Familiehuset, Sneslev Børnehus og Byskovskolen, afd. Benløse
   
Sagsnr.: 4163
Afsender: Boligkompagniet
Sagstitel: Sorøvej 69, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: E2002934 Sorøvej 69, 4100 Ringsted - Ejendomsavancebeskatning
   
Sagsnr.: 4166
Afsender: Trafikselskabet Movia,
Sagstitel: Orientering om brev vedr. harmonisering af pensionistrabatter fra Movia til transportministeren
Dokumenttitel: Orientering om brev vedr. harmonisering af pensionistrabatter fra Movia til transportministeren
   
Sagsnr.: 21164
Afsender: Ole Dam
Sagstitel: Borgerdrevne forslag
Dokumenttitel: forespørgsel borgerforslag
Indholdbeskrivelse: Spørgsmål om krav om stemmeret
   
Sagsnr.: 13021
Afsender: Trafikselskabet Movia
Sagstitel: Flextur - Kommunerapporter fra Movia
Dokumenttitel: Kommunerapport for perioden oktober-december 2019
   
Sagsnr.: 4175
Afsender: Vognmand Hansen
Sagstitel: Roskildevej 393, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: anmeldelse
   
Sagsnr.: 4178
Afsender: Lars Dahlstrøm
Sagstitel: Kildemarken 14, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Mail
Indholdbeskrivelse: henvendelse
   
Sagsnr.: 6288
Afsender: Hededanmark a/s
Sagstitel: Farendløse Enghave 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Pilerensanlæg. Farendløse Enghave 7
Indholdbeskrivelse: mail fra ansøger
   
Sagsnr.: 4181
Afsender: Estate Ringsted
Sagstitel: Korsevænget 12, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: angående erhverv
   
Sagsnr.: 4187
Afsender: AI a/s
Sagstitel: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: angående bærende søjler
   
Sagsnr.: 19651
Afsender: Sweco Danmark A/S
Sagstitel: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Udkast Slettebjergvej 21
   
Sagsnr.: 20259
Afsender: FGU Midt- og Østsjælland
Sagstitel: Vandråd 2019 - Indsatsplanlægning for vandområdedistrikter
Dokumenttitel: Forslag til Vandløbsindsatser i Ringsted Kommune
Indholdbeskrivelse: input fra FGU
   
Sagsnr.: 4193
Afsender: LIONS Ringsted
Sagstitel: Lions Ringsted ansøger om støjtilladelse til Lions Byfest
Dokumenttitel: VS: LIONS Ringsted; Ansøgning om byfest 2020
   
Sagsnr.: 3117
Afsender: NJ Totalbyg A/S
Sagstitel: Skafterupvej 57, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Vedr. placering af anlæg Skafterupvej 57
   
Sagsnr.: 4200
Afsender: Kim Bjerring
Sagstitel: Ottestrupvej 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: klagesag mod ottestrupvej 7 ,ringsted, ørslev
   
Sagsnr.: 5705
Afsender: Ringsted Almene Boligselskab
Sagstitel: Ringsted Boligselskab - Søndre Parkvej - nedgravede containere
Dokumenttitel: Forventet opstart på etablering af nedgravet affaldsløsning
Indholdbeskrivelse: Mail fra Ringsted Almene Boligselskab
   
Sagsnr.: 3084
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Hækkerupsvej 6, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Hækkerupvej 6. Færdigmelding af kloakseperering
Indholdbeskrivelse: Færdigmelding
   
Sagsnr.: 28173
Afsender: Niras
Sagstitel: Glamhøjvej 18, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: RE: Sagsnr. 132869 - Glamhøjvej 17, Ringsted - Drænsag
Indholdbeskrivelse: videresendelse fra niras til kommunen om at svare på spørgmål
   
Sagsnr.: 3358
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Sagstitel: Krydsning af vandløb - Ålbækken Mølleåen - Jungsøvej 40
Dokumenttitel: SV: 1807047 - tilladelse til krydsning af Ålbækken-Mølleåen - Jungsøvej
Indholdbeskrivelse: vedr tinglysning
   
Sagsnr.: 7486
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: vandløb - privat vandløb - vandløbsregulering - omlægning af dræn, Nordbjergvej 22
Dokumenttitel: Autosvar / Autoreply
   
Sagsnr.: 7486
Afsender: Fiskeristyrelsen
Sagstitel: vandløb - privat vandløb - vandløbsregulering - omlægning af dræn, Nordbjergvej 22
Dokumenttitel: Tak for din henvendelse til Fiskeristyrelsen
   
Sagsnr.: 7486
Afsender: Fiskeristyrelsen
Sagstitel: vandløb - privat vandløb - vandløbsregulering - omlægning af dræn, Nordbjergvej 22
Dokumenttitel: Tak for din henvendelse til Fiskeristyrelsen.
   
Sagsnr.: 16097
Afsender: Mikkel Kildskov Brogaard
Sagstitel: Vandløb - Barmose Bæk - Reguleringssag
Dokumenttitel: Re: status, vedr. Barmose Bæk
Indholdbeskrivelse: svar fra lodsejer
   
Sagsnr.: 16097
Afsender: HedeDanmark a/s
Sagstitel: Vandløb - Barmose Bæk - Reguleringssag
Dokumenttitel: VS: Barmosebæk
Indholdbeskrivelse: foto fra hd
   
Sagsnr.: 16097
Afsender: HedeDanmark a/s
Sagstitel: Vandløb - Barmose Bæk - Reguleringssag
Dokumenttitel: VS: Barmosebæk
Indholdbeskrivelse: foto fra hd
   
Sagsnr.: 16097
Afsender: HedeDanmark a/s
Sagstitel: Vandløb - Barmose Bæk - Reguleringssag
Dokumenttitel: SV: Barmose Bæk, brønd ved dyrlægen
Indholdbeskrivelse: infor fra hd
   
Sagsnr.: 4216
Afsender: Vurderingsstyrelsen
Sagstitel: Sct Hansgade 29 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Ejendomsskat
Indholdbeskrivelse: Oplysning fra Vurderingsstyrelsen om vurderingsændringer
   
Sagsnr.: 20227
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: vandløb - Ringsted Å - vandløbsregulering §47, brorenovering af BaneDanmark
Dokumenttitel: SV: Godkendelse - ændring af bro over Ringsted Å
Indholdbeskrivelse: kvittering for godkendelse
   
Sagsnr.: 3894
Afsender: PBI Holding A/S
Sagstitel: Vandløb - klage over at regnvandsbassin fra motorvej fører til overløb til Kærup mose
Dokumenttitel: SV: vedr. motorvejs bassin ved Østre Ringvej - Ringsted
Indholdbeskrivelse: sprøgsmål vedr sporing med farve
   
Sagsnr.: 3894
Afsender: PBI Holding A/S
Sagstitel: Vandløb - klage over at regnvandsbassin fra motorvej fører til overløb til Kærup mose
Dokumenttitel: VS: Eftersyn regnvandsbassin ved afkørsel 35, Ringsted
Indholdbeskrivelse: opfølgning efter spuling fra vd
   
Sagsnr.: 3894
Afsender: PBI Holding A/S
Sagstitel: Vandløb - klage over at regnvandsbassin fra motorvej fører til overløb til Kærup mose
Dokumenttitel: SV: vedr. motorvejs bassin ved Østre Ringvej - Ringsted
Indholdbeskrivelse: ingen yderligere behov for opfølging
   
Sagsnr.: 4495
Afsender: Fiskeristyrelsen
Sagstitel: vandløb - Kværkeby Bæk - vandløbsregulering st. 4200-4300 med brooverkørsel og faunapassage, vedr. Projekt Jordmodervej
Dokumenttitel: Tak for din henvendelse til Fiskeristyrelsen.
Indholdbeskrivelse: kvittering
   
Sagsnr.: 4495
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: vandløb - Kværkeby Bæk - vandløbsregulering st. 4200-4300 med brooverkørsel og faunapassage, vedr. Projekt Jordmodervej
Dokumenttitel: Autosvar / Autoreply
   
Sagsnr.: 4495
Afsender: Fiskeristyrelsen
Sagstitel: vandløb - Kværkeby Bæk - vandløbsregulering st. 4200-4300 med brooverkørsel og faunapassage, vedr. Projekt Jordmodervej
Dokumenttitel: Tak for din henvendelse til Fiskeristyrelsen
   
Sagsnr.: 4219
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Konvertering fra individuel gasforsyning til fjernvarme i sødnervang - etape 2
Dokumenttitel: Anmodn. om godk. af projektforslag for konvert. til fjernvarme
Indholdbeskrivelse: Ringsted Forsyning sender projektforslag efter varmeforsyningsloven
   
Sagsnr.: 4222
Afsender: Claus Vesti Olsen
Sagstitel: Gyrstinge Præstemark 30, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Gyrstinge Præstemark 30, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 1 - 2/25/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 149
Afsender: Ringsted Shotokan Karate Do Kai JKA
Sagstitel: Ansøgninger om medlems- og/eller lokaletilskud fra foreningslivet 2020
Dokumenttitel: Regnskab 2019, Ringsted Shotokan Karate Do Kai JKA
   
Sagsnr.: 15552
Afsender: Bringstrup Forsamlingshus
Sagstitel: Pulje til kultur i landområderne 2020
Dokumenttitel: Bringstrup forsamlingshus sender sidste dokumentation for foredrag
   
Sagsnr.: 4224
Afsender: Grethe Lauridsen
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. renholdelse af byens bænke
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 4234
Afsender: Peter Hansen
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt i postlisten den: 20-02-2020
Dokumenttitel: Dokument fra postlisten den: 20-02-2020
Indholdbeskrivelse: Sagsnr 1795: Skælskørvej 38, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 4239
Afsender: Niels Jeppesen
Sagstitel: Giesegårdvej 33, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Giesegårdvej 33, 4100 Ringsted: Opsamling af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4243
Afsender: Christina & Philip Wandel
Sagstitel: Skrænten 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 4244
Afsender: Bo Johnsen
Sagstitel: Køgevej 200, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Køgevej 200, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 2/25/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4245
Afsender: Anders Kristiansen
Sagstitel: Høtoftevej 13, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Minirenseanlæg: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/25/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 2061
Afsender: Katrine Holm Sølvsten
Sagstitel: Baretten 65, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Baretten 65, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 2/25/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

26.02.2020