Postliste den 25. juni 2020

Sagsnr.:

1012

Afsender:

Nikolaj Grundtvig Taxbøl

Sagstitel:

Graversensvej 6, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Graversensvej 6, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 12 - 6/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9715

Afsender:

Michael Ulrik Kristensen

Sagstitel:

Baretten 62, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Baretten 73, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 6/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9529

Afsender:

AC -Tag & Facade A/S

Sagstitel:

Aktindsigtsanmodning om Køgevej 58, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: aktindsigt

   

Sagsnr.:

9716

Afsender:

Mads Maegård Krøyer

Sagstitel:

Sorøvej 83B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Sorøvej 83B, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 1 - 6/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9575

Afsender:

RedBarnet

Sagstitel:

Sommerferieaktiviteter 2020 - Corona

Dokumenttitel:

Red Barnet - Ansøgning Pulje til sommeraktivitet for børn og unge i 2020 som følge af covid-19

   

Sagsnr.:

12778

Afsender:

Arkitektfirmaet Brøndsted & Nielsen

Sagstitel:

Industriparken 17, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Industriparken 17 - Brandforhold

Indholdbeskrivelse:

Redegørelse for brand

   

Sagsnr.:

24884

Afsender:

Bedre psykiatri

Sagstitel:

§ 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018

Dokumenttitel:

Bedre psykiatri indsender regnskab

   

Sagsnr.:

6859

Afsender:

Martin Hansen

Sagstitel:

Østre Parkvej 165, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Sags. nr, 20/6854

   

Sagsnr.:

9757

Afsender:

EDC Selandia Ringsted

Sagstitel:

Farendløsevej 67, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Forespørgsel

   

Sagsnr.:

9758

Afsender:

BioKube

Sagstitel:

Lille Høm 10, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Serviceaftale BioKube minirenseanlæg, 7689

Indholdbeskrivelse:

Ansøgning og tilladelse mangler

   

Sagsnr.:

13103

Afsender:

WaterSystems A/S

Sagstitel:

Skellerødvej 75, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Serviceaftale Skellerødvej 75, 4100 Ringsted

   

Sagsnr.:

9776

Afsender:

Midt- og Vestsjællands Politi

Sagstitel:

Tinggade 15, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Tankattest på dieseltank til generator Tinggade 13, 4100 Ringsted

   

Sagsnr.:

10755

Afsender:

RUBOW arkitekter A/S

Sagstitel:

Helhedsplan etape 2 Ringsted Sportscenter

Dokumenttitel:

Melding til rådgiver RSC - det videre forløb

   

Sagsnr.:

9780

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Fluebæksvej 61, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=3f50c48bbe704c5f8caf96eb295a6bcb]

   

Sagsnr.:

2169

Afsender:

Entreprenørfirmaet Udemark og Larsen ApS

Sagstitel:

forlængelse af placeringen af Vestervejs skole

Dokumenttitel:

Færdigmelding vaskeplads

   

Sagsnr.:

9781

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Næstvedvej 15B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=58f9d6f51fb246559b8dd9e125b95424]

   

Sagsnr.:

9785

Afsender:

Klaus Vink Slott

Sagstitel:

Tinggade 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Larmende køleanlæg/ventilation i bymidte

   

Sagsnr.:

3571

Afsender:

Odsherred Kommune

Sagstitel:

Teaterrefusion 2020 (forestillinger 2019)

Dokumenttitel:

Refusion fra Kulturregionen udbetales nu.

   

Sagsnr.:

9786

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Lavetten 85B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=abd18c5fdccf4e1eb016bb0171674d7d]

   

Sagsnr.:

12778

Afsender:

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

Sagstitel:

Industriparken 17, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Industriparken 17 - Brandforhold

Indholdbeskrivelse:

Bemærkninger fra beredskabet

   

Sagsnr.:

9796

Afsender:

Home Ringsted

Sagstitel:

Skovvej 83, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Vedr. Skovvej 83, 4100 Ringsted

   

Sagsnr.:

9646

Afsender:

MLC Transport

Sagstitel:

Vetterslev Bygade 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Kontrakt MLC Transport

Indholdbeskrivelse:

Mikael Lyk Christiansen godkender brugsaftale.

   

Sagsnr.:

9785

Afsender:

Vapers

Sagstitel:

Tinggade 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Partshøring

   

Sagsnr.:

9785

Afsender:

Klaus Vink Slott

Sagstitel:

Tinggade 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Partshøring

   

Sagsnr.:

13386

Afsender:

ThingBrandt Landskab

Sagstitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vibehaven, Spørgsmål om ekstra parkering

Indholdbeskrivelse:

Landskabsarkitekten ønsker drøftelse omk. parkering og beplantning / legeområdet. Efterfølgende drøftet telefonisk

   

Sagsnr.:

8582

Afsender:

Unnur á Dunga

Sagstitel:

Batteriet 18, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Sagsnummer 20/8582

Indholdbeskrivelse:

Ejer meddeler: ingen ulovlig beplantning

   

Sagsnr.:

9802

Afsender:

Lars Nila Nielsen

Sagstitel:

Tranevej 4, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Jysk - Tranevej 4, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 1 - 6/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9803

Afsender:

Henning Hammerich Horney

Sagstitel:

Egerupvej 77, 4173 Fjenneslev

Dokumenttitel:

nyt tag: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 6/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

26.06.2020