Postliste den 25. maj 2020

Sagsnr.:

18020

Afsender:

Glennie Køie

Sagstitel:

Langemosevej 11, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Mail med oplysning om at der er forsøgt ansøgning

   

Sagsnr.:

7932

Afsender:

Nykredit

Sagstitel:

Vibehaven - Støtte til nybyggeri (Skema B)

Dokumenttitel:

Nykredit foreløbig kommunalgaranti Vibehaven.pdf

   

Sagsnr.:

7932

Afsender:

Boligselskabet Sjælland

Sagstitel:

Vibehaven - Støtte til nybyggeri (Skema B)

Dokumenttitel:

SV: Boliger over arealgrænse på 115 m2?

   

Sagsnr.:

7932

Afsender:

Boligselskabet Sjælland

Sagstitel:

Vibehaven - Støtte til nybyggeri (Skema B)

Dokumenttitel:

SV: Boliger over arealgrænse på 115 m2?

   

Sagsnr.:

9478

Afsender:

Rambøll Danmark A/S

Sagstitel:

118 - anlæg af Nørregade/Markedspladsen

Dokumenttitel:

Sorte fliser torvet skiftes efter 5 år

   

Sagsnr.:

8118

Afsender:

Miljøservice A/S

Sagstitel:

Karsebæksvej 27, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Kommunal biogødning til: Karsebæksvej 27, Ørslev, Ringsted

Indholdbeskrivelse:

Underskrevet aftale

   

Sagsnr.:

5890

Afsender:

Kullegaard A/S

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Tilbagemelding på partshøringssvar

Indholdbeskrivelse:

fra ansøger - vedr. afstand fra skel - PAVILLONER ER OPSAT!

   

Sagsnr.:

8157

Afsender:

Nina Jensen

Sagstitel:

Borgerhenvendelse Nina Jensen cykelsti Jystrup Egemose

Dokumenttitel:

Cykelprojekt der skal gå igennem Egemose

   

Sagsnr.:

7447

Afsender:

Lisa Zervens

Sagstitel:

Prøvegårdsvej 15, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

RE: SV: T hus ved Prøvegårdsvej 15

   

Sagsnr.:

7172

Afsender:

Anders Riis

Sagstitel:

Haslevvej 423, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Miljøgodkendelse til Haslevvej 423 - ingen klager

   

Sagsnr.:

7610

Afsender:

Enp-advokater I/S

Sagstitel:

Fonden Botilbuddet Open Future fordringkonkurs

Dokumenttitel:

referat af fordringsprøvelsesmøde

Indholdbeskrivelse:

Fra advokat

   

Sagsnr.:

8057

Afsender:

Mark Drejer

Sagstitel:

Bjergvej 78, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Byggetilladelse i landzone indenfor skovbyggelinje

   

Sagsnr.:

12333

Afsender:

Jens Faurschou

Sagstitel:

Nyvangsvej 41, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Sagsnr.:19/12333 - Dok.nr.:81934/20 Telefonnotat

Indholdbeskrivelse:

ansøgning

   

Sagsnr.:

12333

Afsender:

Jens Faurschou

Sagstitel:

Nyvangsvej 41, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Sagsnr.:19/12333 - Dok.nr.:81934/20 Telefonnotat

Indholdbeskrivelse:

ansøgning del 1

   

Sagsnr.:

12333

Afsender:

Jens Faurschou

Sagstitel:

Nyvangsvej 41, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Sagsnr.:19/12333 - Dok.nr.:81934/20 Telefonnotat

Indholdbeskrivelse:

ansøgning farver på bygningen

   

Sagsnr.:

8171

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Havemøllevej 117, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=485a003218e84d31a546fea5e962806e]

   

Sagsnr.:

8176

Afsender:

Morten Sørensen

Sagstitel:

Klosteralleen 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Klosteralleen 22, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 5/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

19651

Afsender:

Heidi Ledskov

Sagstitel:

Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

SV: Miljøtilladelse til Slettebjergvej 21, ingen klager

   

Sagsnr.:

8193

Afsender:

Maiken Nina Tuborg Petersen

Sagstitel:

Bedstedvej 96, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Bedstedvej 96, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 5/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8195

Afsender:

Mette Rasmussen

Sagstitel:

Mette Rasmussen undersøger sagsbehandlernes betydning i beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere.

Dokumenttitel:

Forskningsprojekt til undersøgelse om sagsbehandlernes betydning i beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere.

   

Sagsnr.:

7166

Afsender:

Vivian Bigom

Sagstitel:

Græsgangen 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Grundejerforeningen Græsgangen - Legeredskaber: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 2 - 5/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7742

Afsender:

Anne Mette Strunz Hanl

Sagstitel:

Brentebjergvej 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

anmeldeskema

   

Sagsnr.:

8205

Afsender:

Henriette Jakobsen

Sagstitel:

Hegnsyn angående Havemarksvej 62

Dokumenttitel:

Forespørgsel om skelproblemer - Naboen har fælled hækken/hegnet

   

Sagsnr.:

8209

Afsender:

B.T.

Sagstitel:

BT ønsker oplysninger om Ringsted Kommunes støtte til repatriering.

Dokumenttitel:

BT ønsker oplysninger om Ringsted Kommunes støtte til repatriering ti len flygtning eller indvandrer mod at personen til gengæld fraflytter Danmark for at bosætte sig sig hjemland for bestandigt siden primo 2010..

   

Sagsnr.:

7973

Afsender:

Geodatastrelsen

Sagstitel:

Ålbækvej 26, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=e1599feaf2c441c4900abd27a7c2245a]

   

Sagsnr.:

8226

Afsender:

Christian Kromann Nielsen

Sagstitel:

Mulstrup Møllevej 10, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Dispensation fra lokalplan 297: Plansager, indsendelse nr. 1 - 5/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7721

Afsender:

Klaus Sønderhegn

Sagstitel:

Skovmarksvej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Olietank på skovmarksvej 2 , 4100 ringsted

   

Sagsnr.:

5890

Afsender:

Kullegaard A/S

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ansøger har igangsat landinspektør

Indholdbeskrivelse:

afstand fra vejskel - ca. 2,5 meter

   

Sagsnr.:

8242

Afsender:

Simon Nordestgaard Rosenberg

Sagstitel:

Næstvedvej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Væg vindue: Plansager, indsendelse nr. 1 - 5/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

20242

Afsender:

Trine Olsen

Sagstitel:

Giesegårdvej 60, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Giesegårdvej 65, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 4 - 5/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

6543

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Nonnedalen 49, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=e242f4bdc9b544c281621f214d9ca5c5]

   

Sagsnr.:

20242

Afsender:

Trine Olsen

Sagstitel:

Giesegårdvej 60, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Gastank på Giesegård Gods.

   

Sagsnr.:

2729

Afsender:

Ernst & Young

Sagstitel:

Indberetning Stoplov 2019

Dokumenttitel:

SV: Indberetning stoplov - Bek. 1624 - Revisorerklæring - Ringsted 2019.pdf

   

Sagsnr.:

8259

Afsender:

Jimmi Mark Wollesen

Sagstitel:

Nordbæksvej 53, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

udestue Nordbæksvej 53, 4100 Ringsted: BR 18 - Byggearbejde, der ikke er omfattet af kravet om byggetilladelse, indsendelse nr. 5 - 5/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8254

Afsender:

Pseudonym

Sagstitel:

Køgevej 41B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Brandslange Ringsted Museum: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 1 - 5/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

29631

Afsender:

Per Bro

Sagstitel:

Almene boliger på Køgevej 28-30, Skema A ansøgning

Dokumenttitel:

SV: Konsekvenser ved frafald af tilsagn Køgevej 28-30

   

Sagsnr.:

29631

Afsender:

Boligselskabet Sjælland

Sagstitel:

Almene boliger på Køgevej 28-30, Skema A ansøgning

Dokumenttitel:

VS: Ansøgning - Vibehaven skema B

   

Sagsnr.:

2710

Afsender:

Michael Brage

Sagstitel:

Bøgevænget 5, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

udbygning af stue: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 5/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8256

Afsender:

Lasse Kim Mortensen

Sagstitel:

Roskildevej 202, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Opførelse af nyt redskabs skur: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 5/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8257

Afsender:

Søren og Mette - Ingeniør- og Indretningsfirma ApS

Sagstitel:

Åvejen 7, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Åvejen 7 - Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 5/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

22121

Afsender:

Ingeniørfirmaet LN Rådgivning

Sagstitel:

Skælskørvej 38, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Skælskørvej 38, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 2 - 5/25/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sidst opdateret

26.05.2020