Postliste den 25. marts 2020

Sagsnr.: 13386
Afsender: Adserballe & Knudsen A/S
Sagstitel: Ørnevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Ørnevej 2 / Køgevej 28-30 - Orientering om sagsbehandling af 69 boliger - Renovation
Indholdbeskrivelse: Tilbagemelding til ansøger
   
Sagsnr.: 5740
Afsender: Torben Dennis hansen
Sagstitel: Haraldstedvej 76, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Haraldstedvej 76: Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 1 - 3/25/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5565
Afsender: Borgerhenvendelse
Sagstitel: Havemøllevej 39, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: SV: SV: SV: SV: Havemøllevej 39
   
Sagsnr.: 5123
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: Jordemodervej 25, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Jordemodervej 25
Indholdbeskrivelse: Forespørgsel om status
   
Sagsnr.: 14447
Afsender: Anica Holstebro Kinnerup
Sagstitel: Kildestrædet 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Kildestrædet 2, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 4 - 3/25/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 17540
Afsender: MOE A/S
Sagstitel: Hejdesvej 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ortved transformerstation, fremsendelse af undersøgelsesrapport i forbindelse med §8-ansøgning
Indholdbeskrivelse: §8 ansøgning
   
Sagsnr.: 10780
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdsø, ansøgning til MST om aluminium udbringning MBL §27
Dokumenttitel: SV: Ansøgning i henhold til MBL§27, vedr sørestaurering af Skjoldenæsholm Gårdsø i Ringsted Kommune, udbringning af aluminium - J.nr. MST-42-00283
Indholdbeskrivelse: supplerende spørgsmål til ansøgning fra mst
   
Sagsnr.: 10780
Afsender: Thomas Aabling Vandmiljø
Sagstitel: Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdsø, ansøgning til MST om aluminium udbringning MBL §27
Dokumenttitel: Re: Datablad på PAX XL60
Indholdbeskrivelse: datablad fra rådgiver
   
Sagsnr.: 5630
Afsender: Bydelsmødre Ringsted
Sagstitel: Frivillige sociale tiltag omkring corona
Dokumenttitel: Svar fra Bydelsmødre
   
Sagsnr.: 21792
Afsender: Skel.dk Landinspektører
Sagstitel: Tinvej 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Afsætning - Matr.nr. 5af Benløse By, Benløse
   
Sagsnr.: 5753
Afsender: Brian Steen Rolighed
Sagstitel: Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 3/25/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5753
Afsender: Brian Steen Rolighed
Sagstitel: Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 2 - 3/25/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5448
Afsender: Lars Vang
Sagstitel: Henvendelse til Byrådet vedr. lukning af Gammelnordrupvej
Dokumenttitel: Yderligere henvendelse fra Lars Vang
   
Sagsnr.: 5750
Afsender: Trafikselskabet Movia
Sagstitel: Reduceret Movia-busdrift grundet COVID-19 i 2020
Dokumenttitel: Information til kommuner og regioner om Movias håndtering af myndighedernes anbefalinger.
   
Sagsnr.: 5750
Afsender: Trafikselskabet Movia
Sagstitel: Reduceret Movia-busdrift grundet COVID-19 i 2020
Dokumenttitel: Fwd: Information om udviklingen i busdriften
   
Sagsnr.: 5556
Afsender: Brian Steen Rolighed
Sagstitel: Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 3/25/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5750
Afsender: Trafikselskabet Movia
Sagstitel: Reduceret Movia-busdrift grundet COVID-19 i 2020
Dokumenttitel: Movia lukker midlertidigt for det betjente salg i busserne
   
Sagsnr.: 5556
Afsender: Brian Steen Rolighed
Sagstitel: Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 3 - 3/25/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5750
Afsender: Trafikselskabet Movia
Sagstitel: Reduceret Movia-busdrift grundet COVID-19 i 2020
Dokumenttitel: Reduktioner af bus- og lokaltogsbetjening
   
Sagsnr.: 5750
Afsender: Trafikselskabet Movia
Sagstitel: Reduceret Movia-busdrift grundet COVID-19 i 2020
Dokumenttitel: Bus- og lokaltogsbetjening fra 30. marts
   
Sagsnr.: 5755
Afsender: Brian Steffen
Sagstitel: Nordrupvej 106, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: garage
Indholdbeskrivelse: Forespørgsels mail
   
Sagsnr.: 5750
Afsender: Trafikselskabet Movia
Sagstitel: Reduceret Movia-busdrift grundet COVID-19 i 2020
Dokumenttitel: Coronareduktion pr linje marts 2020 endelig til udsendelse - kommuner og regioner.xlsm
   
Sagsnr.: 5750
Afsender: Trafikselskabet Movia
Sagstitel: Reduceret Movia-busdrift grundet COVID-19 i 2020
Dokumenttitel: Information om ændret busdrift
   
Sagsnr.: 5758
Afsender: Peter Skou Poulsen
Sagstitel: Heimdalsvej 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: revner i Titan 1225 G no 55-5820
   
Sagsnr.: 2540
Afsender: Eurofins Miljø
Sagstitel: Badevand og Blå Flag 2020
Dokumenttitel: Prøvetagningsplan badevand 2020
   
Sagsnr.: 13386
Afsender: Adserballe & Knudsen A/S
Sagstitel: Ørnevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ansøgers tilbagemelding på mangelskrivelse
Indholdbeskrivelse: Vender tilbage
   
Sagsnr.: 4219
Afsender: Evida Service Nord A/S
Sagstitel: Konvertering fra individuel gasforsyning til fjernvarme i Søndervang - etape 2
Dokumenttitel: SV: Høring af projektforslag for konvertering fra individuel gasforsyning til fjernvarme i Søndervang i Ringsted
Indholdbeskrivelse: Evida sender høringssvar vedrørende projektforslaget
   
Sagsnr.: 20451
Afsender: Natteravnene Ringsted
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019
Dokumenttitel: Natteravnene Ringsted dokumentation
   
Sagsnr.: 5471
Afsender: Morten Krogh Lorentzen og Lone Lisborg
Sagstitel: Forbudsskilte på Hjejlevej i Holbæk Kommune
Dokumenttitel: Angående begrænsning af biltrafik på Hjejlevej i Holbæk Kommune
Indholdbeskrivelse: Hjejlvej 17
   
Sagsnr.: 5471
Afsender: Niels Ploug
Sagstitel: Forbudsskilte på Hjejlevej i Holbæk Kommune
Dokumenttitel: Skiltning Hjelevej
Indholdbeskrivelse: Kærløbervej 7
   
Sagsnr.: 10780
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdsø, ansøgning til MST om aluminium udbringning MBL §27
Dokumenttitel: SV: Ansøgning i henhold til MBL§27, vedr sørestaurering af Skjoldenæsholm Gårdsø i Ringsted Kommune, udbringning af aluminium - J.nr. MST-42-00283
Indholdbeskrivelse: nye sprøgmål fra mst grundet gl. datablade og sprøgmål til moetode
   
Sagsnr.: 10780
Afsender: Thomas Aabling Vandmiljø
Sagstitel: Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdsø, ansøgning til MST om aluminium udbringning MBL §27
Dokumenttitel: Fwd: Ansøgning i henhold til MBL§27, vedr sørestaurering af Skjoldenæsholm Gårdsø i Ringsted Kommune, udbringning af aluminium - J.nr. MST-42-00283
Indholdbeskrivelse: orientering fra rådgiver, vedr dialog med Kemira
   
Sagsnr.: 10780
Afsender: Thomas Aabling Vandmiljø
Sagstitel: Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdsø, ansøgning til MST om aluminium udbringning MBL §27
Dokumenttitel: Re: Ansøgning i henhold til MBL§27, vedr sørestaurering af Skjoldenæsholm Gårdsø i Ringsted Kommune, udbringning af aluminium - J.nr. MST-42-00283
Indholdbeskrivelse: svar fra rådgiver vedr. metode
   
Sagsnr.: 10780
Afsender: Claus Hørning
Sagstitel: Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdsø, ansøgning til MST om aluminium udbringning MBL §27
Dokumenttitel: RE: Ansøgning i henhold til MBL§27, vedr sørestaurering af Skjoldenæsholm Gårdsø i Ringsted Kommune, udbringning af aluminium - J.nr. MST-42-00283
Indholdbeskrivelse: datablade fra Kemira
   
Sagsnr.: 5789
Afsender: Boligkompagniet
Sagstitel: Ejdamsvej 7, 4140 Borup
Dokumenttitel: VS: K2003319 Ejdamsvej 7, Ågerup, 4140 Borup - Ejendomsavancebeskatning
   
Sagsnr.: 8093
Afsender: Niras
Sagstitel: Skjoldenæsholm Gårdsø - realisering af sørestaurering
Dokumenttitel: SV: Fangstopdatering
Indholdbeskrivelse: opsamling og status fra niras,
   
Sagsnr.: 8093
Afsender: Bioapp
Sagstitel: Skjoldenæsholm Gårdsø - realisering af sørestaurering
Dokumenttitel: SV: Fangstopdatering
Indholdbeskrivelse: status vedr rusefiskeri
   
Sagsnr.: 8093
Afsender: Microbes.dk
Sagstitel: Skjoldenæsholm Gårdsø - realisering af sørestaurering
Dokumenttitel: Re: Biologisk rensning af søer
Indholdbeskrivelse: ydereligere info fra microbes
   
Sagsnr.: 9285
Afsender: Jens Wegar Sørensen
Sagstitel: Balstrupvej 39, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Balstrupvej 39, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 3/25/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5804
Afsender: Stina Buchhave
Sagstitel: Jungsøvej 11, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Jungsøvej igen: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 3/25/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5375
Afsender: Kullegaard
Sagstitel: Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Pavilloner - tegning med afstand fra skel
   
Sagsnr.: 5375
Afsender: Kullegaard
Sagstitel: Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Pavilloner - Margrethegården
Indholdbeskrivelse: Udkast til gennemgang
   
Sagsnr.: 20083
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Tinvej 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: U2019-65633.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 21069
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Tinvej 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: U2019-65633.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 10577
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Roligheden 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: U2019-57486.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 5471
Afsender: Simon Holt Lorenzen
Sagstitel: Forbudsskilte på Hjejlevej i Holbæk Kommune
Dokumenttitel: Fwd: Begrænsning af trafik på Hjejlevej i Holbæk kommune
Indholdbeskrivelse: Hjejlevej 6

Sidst opdateret

26.03.2020