Postliste den 26. februar 2020

Sagsnr.: 4251
Afsender: Syd- og Sønderjyllands Politi
Sagstitel: Tilladelse til kørsel med særtransport fra rute 215, Holbækvej -> Roskildevej -> Rute 14
Dokumenttitel: VS: Høring - 3300-50161-03003-20 - Horsens - Bjæverskov - 121,5 T
Indholdbeskrivelse: Syd- og Sønderjyllandspoliti søger om tilladelse til kørsel med særtransport
   
Sagsnr.: 4251
Afsender: Syd- og Sønderjyllands Politi
Sagstitel: Tilladelse til kørsel med særtransport fra rute 215, Holbækvej -> Roskildevej -> Rute 14
Dokumenttitel: SV: Høring - 3300-50161-03003-20 - Horsens - Bjæverskov - 121,5 T
Indholdbeskrivelse: Helle Kjær, Politi - Takker for svar.
   
Sagsnr.: 6344
Afsender: Søren Vedel
Sagstitel: Allindemagle Huse 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Svar på varsel om påbud
Indholdbeskrivelse: Fra Søren Vedel vedr. Arne Holm Rasmussen, Allindemagle Huse 23, 4100 Ringsted.
   
Sagsnr.: 4254
Afsender: Flemberg & Godiksen ApS Landinspektørfirma
Sagstitel: Stestrupvej 250, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: Signeringsbevis1.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 4254
Afsender: Flemberg & Godiksen ApS Landinspektørfirma
Sagstitel: Stestrupvej 250, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: Skematisk redegørelse1.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 11181
Afsender: Hundsbæk & Henriksen A/S
Sagstitel: Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skitse af nyt kar
   
Sagsnr.: 4254
Afsender: Flemberg & Godiksen ApS Landinspektørfirma
Sagstitel: Stestrupvej 250, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: udstykningskontrolskema329.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 4254
Afsender: Flemberg & Godiksen ApS Landinspektørfirma
Sagstitel: Stestrupvej 250, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: udstykningskontrolskema329.pdf_1.pdf
   
Sagsnr.: 4254
Afsender: Flemberg & Godiksen ApS Landinspektørfirma
Sagstitel: Stestrupvej 250, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: Ændringskort1.pdf.pdf
   
Sagsnr.: 4254
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Stestrupvej 250, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: Message.html
   
Sagsnr.: 11181
Afsender: Hundsbæk & Henriksen A/S
Sagstitel: Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: notat fra dagen møde
   
Sagsnr.: 8340
Afsender: HITSA A/S
Sagstitel: 178 - Renovering af fortov samt etablering af parkeringslommer - Sct. Hansgade
Dokumenttitel: Rund bænk
   
Sagsnr.: 4261
Afsender: KL
Sagstitel: Genoptagelse af sager vedr. fejl i sats for §118
Dokumenttitel: VS: Fejl i satsen for løn til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap efter servicelovens § 118, stk. 2.
Indholdbeskrivelse: Materialer fra ministerie og KL
   
Sagsnr.: 22005
Afsender: arkitektfirmaet john veje as
Sagstitel: Egerupvej 11, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Boligrenovering: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 2/26/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 21792
Afsender: Christian M. Pedersen
Sagstitel: Tinvej 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: 20-1316 Tinvej 7, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 5 - 2/26/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4254
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Stestrupvej 250, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=ccd4e36658694b628530c4b30c3977b4]
   
Sagsnr.: 19264
Afsender: Tina Seligmann Petersen
Sagstitel: Allindemaglevej 56, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Allindemaglevej 60, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 2 - 2/26/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4137
Afsender: Klippedevej, 3, 4100, Ringsted
Sagstitel: Klippedevej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Klippedevej 5, 4100 Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/24/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 19641
Afsender: Midtjysk Albyg A/S
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Følgeskrivelse, Revideret brandkarmserstatning
Indholdbeskrivelse: Fyldt op med isolering
   
Sagsnr.: 4285
Afsender: Næstved Kommune
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Svar fra Næstved om jordflytning
   
Sagsnr.: 9820
Afsender: Hans Hybschmann
Sagstitel: Roligheden 6, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Landzone tilladelse Rekreativt anlæg Kværkeby
Indholdbeskrivelse: Positiv tilkendegivelse fra borger
   
Sagsnr.: 24884
Afsender: Ringsted Pensionistforeningen
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018
Dokumenttitel: Ringsted Pensionistforeningen dokumentation
   
Sagsnr.: 20451
Afsender: Tværfaglig Senioerklub
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019
Dokumenttitel: Tværfaglig Senioerklub dokumentation
Indholdbeskrivelse: Kopi af udgiftsbilag
   
Sagsnr.: 18234
Afsender: Ringsted Pensionistforening
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020
Dokumenttitel: Ringsted Pensionistforening ansøgning §18
   
Sagsnr.: 19641
Afsender: Midtjysk Albyg A/S
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: 800 Brandplan og -snit Adm. 26.02.2020 (002).pdf
   
Sagsnr.: 19641
Afsender: Midtjysk Albyg A/S
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Brand og konstruktionsklasse_Bilag_2806730_v1.pdf
   
Sagsnr.: 19641
Afsender: Midtjysk Albyg A/S
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Facadetegninger_Bilag_2769345_v1.pdf
   
Sagsnr.: 19641
Afsender: Midtjysk Albyg A/S
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Plantegninger (etageplaner)_Bilag_2769344_v1.pdf
   
Sagsnr.: 19641
Afsender: Midtjysk Albyg A/S
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Situationsplan_Bilag_2806726_v1.pdf
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Charlotte Trampedach
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Charlotte Trampedach tilmelding til kunstdage i pinsen 2020
Indholdbeskrivelse: Billeder og tekst
   
Sagsnr.: 4305
Afsender: Hans Halling
Sagstitel: Kildebæksvej 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: angående meter i skel
   
Sagsnr.: 2958
Afsender: Susanne Eilersen
Sagstitel: Valsømaglevej 65, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: SV: Miljøtilsyn
Indholdbeskrivelse: Tilsyn flyttet til 31/3 kl 10
   
Sagsnr.: 4315
Afsender: Jørgen Mølgaard A/S
Sagstitel: Frejasvej 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: angående ibrugtagning
   
Sagsnr.: 21860
Afsender: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tilbagemelding fra beredskabet i forhold til lagerhal
Indholdbeskrivelse: Afventer tilbagemelding fra ansøger
   
Sagsnr.: 21860
Afsender: Borg Design
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ejers tilbagemelding på udbedring efter seneste brandsyn
Indholdbeskrivelse: Fremsendt til beredskabet, som har besvaret sagen efterfølgende
   
Sagsnr.: 19641
Afsender: Borg Design
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ejers tilbagemelding på lovliggørelse af grusparkering
Indholdbeskrivelse: Reetablere oversigtsforhold
   
Sagsnr.: 4320
Afsender: Henriette Rosendahl Hounsgaard
Sagstitel: Ditlevshøj 83, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ditlevshøj 83, 4100 Ringsted: Plansager, indsendelse nr. 1 - 2/26/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4245
Afsender: Anders Kristiansen
Sagstitel: Høtoftevej 13, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Minirenseanlæg: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 2/26/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1065
Afsender: Arbejdstilsynet
Sagstitel: Arbejdstilsynet 2020
Dokumenttitel: Varsling om branchetilsyn
Indholdbeskrivelse: Døgn og hjemmepleje - særlig indsats
   
Sagsnr.: 4322
Afsender: Rasmus Dohn Hvass
Sagstitel: Dronningensgade 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Dronningensgade 17, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 2/26/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 13582
Afsender: Tom Breinegaard
Sagstitel: Dyssegårdsvej 23, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Dyssegårdsvej 23, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 4 - 2/26/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

27.02.2020