Postliste den 26. juni 2020

Sagsnr.:

3388

Afsender:

Klosterparken

Sagstitel:

Klosterparkens friluftsbad, bassinvand, Klosterparks allé 200 F

Dokumenttitel:

Klosterparkens Friluftsbad 2020 åbner ikke af Corona hensyn

   

Sagsnr.:

3356

Afsender:

Eurofins Miljø A/S

Sagstitel:

Skovly Camping, bassinvand, Nebsmøllevej 65

Dokumenttitel:

Analyserapport vedr. Camping Skovly Ringsted - Børnebassin, ude

Indholdbeskrivelse:

Mindre overskridelse af Frit chlor- drøftet ved tilsyn

   

Sagsnr.:

3356

Afsender:

Eurofins Miljø A/S

Sagstitel:

Skovly Camping, bassinvand, Nebsmøllevej 65

Dokumenttitel:

Analyserapport - Camping Skovly Ringsted - Stort udebassin (dyb)

Indholdbeskrivelse:

Prøve OK

   

Sagsnr.:

3300

Afsender:

Eurofins Miljø A/S

Sagstitel:

Ringsted Svømmehal, bassinvand, Teglovnsvej 46

Dokumenttitel:

Analyserapport - Ringsted Svømmehal 25 m bassin

Indholdbeskrivelse:

Prøver OK

   

Sagsnr.:

3300

Afsender:

Eurofins Miljø A/S

Sagstitel:

Ringsted Svømmehal, bassinvand, Teglovnsvej 46

Dokumenttitel:

Analyserapport - Ringsted Svømmehal Underv./morskabsbassin

Indholdbeskrivelse:

Prøve OK

   

Sagsnr.:

3300

Afsender:

Eurofins Miljø A/S

Sagstitel:

Ringsted Svømmehal, bassinvand, Teglovnsvej 46

Dokumenttitel:

Analyseraport - Ringsted Svømmehal Varmtvandsbassin

Indholdbeskrivelse:

Prøve OK

   

Sagsnr.:

6195

Afsender:

David Haugsted

Sagstitel:

Lindegårdsvej 23, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Minirenseanlæg : Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 6/26/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9809

Afsender:

Lisbeth Aagaard

Sagstitel:

Kastrupvej 54, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Anmeldelsesskema bygge- og anlægsaffald

   

Sagsnr.:

9812

Afsender:

Dansk Akustik Rådgivning

Sagstitel:

Trafikdata til støjberegning for Køgevej v. Tranevej

Dokumenttitel:

Trafikdata til støjberegning, Køgevej og Østre Ringvej

Indholdbeskrivelse:

Gustav Bruun - Dansk Akustik Rådgivning efterspørger trafikdata vedr. Køgevej ifm. udvikling af Tranevej 4

   

Sagsnr.:

9812

Afsender:

Dansk Akustik Rågivning

Sagstitel:

Trafikdata til støjberegning for Køgevej v. Tranevej

Dokumenttitel:

SV: Trafikdata til støjberegning, Køgevej og Østre Ringvej

Indholdbeskrivelse:

Gustav melder, at han ikke kan åbne filerne og har yderligere spørgsmål

   

Sagsnr.:

9817

Afsender:

BR Miljøtech

Sagstitel:

Hækkerupsvej 11A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Anmeldelse af affald + miljøscreeningsrapport

   

Sagsnr.:

9819

Afsender:

William Larsen

Sagstitel:

Egerupvej 134, 4173 Fjenneslev

Dokumenttitel:

forhånsdialog

   

Sagsnr.:

7862

Afsender:

Leva Ejendomme A/S

Sagstitel:

Nørregade 49, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nørregade 49, 4100 Ringsted

Indholdbeskrivelse:

tro og loveerklæring

   

Sagsnr.:

9828

Afsender:

Berit Vintersfjord

Sagstitel:

Borgerhenvendelse Berit Vintersfjord støjgener fra motorvej

Dokumenttitel:

Henvendelse vedr støjgener fra motorvej

   

Sagsnr.:

8368

Afsender:

Akadamirådet

Sagstitel:

Valg til Billedkunstrådet 2020 - 2021

Dokumenttitel:

Akademiraadets indstilling til Ringsted Kommunes Billedkunstråd 2020-21

Indholdbeskrivelse:

Akademiraadets indstilling til Billedkunstrådet.

   

Sagsnr.:

5434

Afsender:

Dorte Petersen

Sagstitel:

Kværkebyvej 2B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Bemærkninger til parkeringsplads - Kværkeby Friskole

Indholdbeskrivelse:

bemærkning fra nabo

   

Sagsnr.:

493

Afsender:

Affaldplus

Sagstitel:

Affald - Affaldssortering på kommunale institutioner

Dokumenttitel:

Affaldplus vil gerne hente storskrald

   

Sagsnr.:

8081

Afsender:

Lars Vang

Sagstitel:

Brugsaftale for Nordrup Blosterpark ved Nordrup Vestervang

Dokumenttitel:

Nordrup Blomsterpark

Indholdbeskrivelse:

Lars Vang giver ros for sagsbehandling.

   

Sagsnr.:

9831

Afsender:

Leif Bach Jørgensen

Sagstitel:

Knud Lavardsvej 98, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

SV: Justering af BBR - Valsølillegård - Knud Lavardsvej 94-96

   

Sagsnr.:

9832

Afsender:

Frantz Kurt Bruhn Hansen

Sagstitel:

Borgerhenvendelse Frantz Hansen benzinos fra vejen

Dokumenttitel:

Henvendelse vedr. gener fra os fra køretøjer

   

Sagsnr.:

9264

Afsender:

Ringsted Kongrescenter

Sagstitel:

Torvet 16, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ansøgning om Kulturaktiviteter på plænen foran Sct. Bendts kirke

Indholdbeskrivelse:

opdateret materiale

   

Sagsnr.:

9831

Afsender:

Leif Bach Jørgensen

Sagstitel:

Knud Lavardsvej 98, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

SV: Justering af BBR - Valsølillegård - Knud Lavardsvej 94-96

Indholdbeskrivelse:

Nye boliger

   

Sagsnr.:

9836

Afsender:

HTO Nedrivning

Sagstitel:

Ahorn Alle 48, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

anmeldelse Campus skolen

   

Sagsnr.:

19218

Afsender:

Banedanmark

Sagstitel:

Pilotnaturpark - generel

Dokumenttitel:

re: Orientering om Pilotnaturpark Ringsted

   

Sagsnr.:

1890

Afsender:

Erik Nielsen

Sagstitel:

Lavetten 85, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Lavetten 85-103, 4100 Ringsted

Indholdbeskrivelse:

oplysninger til færdigmeldning

   

Sagsnr.:

9812

Afsender:

Gustav Bruun

Sagstitel:

Trafikdata til støjberegning for Køgevej v. Tranevej

Dokumenttitel:

SV: Trafikdata til støjberegning, Køgevej og Østre Ringvej

Indholdbeskrivelse:

Gustav takker for hjælpen

   

Sagsnr.:

9856

Afsender:

Holger Lunden

Sagstitel:

Borgerhenvendelse vedrørende åbning af Nørregade ved Wash World

Dokumenttitel:

Problemer i rundkørslen ved Outlet

Indholdbeskrivelse:

Forespørgsel på at åbne Nørregade i nordgående retning ved Wash World

   

Sagsnr.:

9859

Afsender:

Hestehavegaard

Sagstitel:

Kildevej 5, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

§ 3 kildevej 5

Sagsnr.:

9859

Afsender:

Hestehavegaard

Sagstitel:

Kildevej 5, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

kortbilag med placering af det forespurgte område

   

Sagsnr.:

16747

Afsender:

DGI Midt- og Vestsjælland

Sagstitel:

Social investeringsfond 3 - Projekt - Unge i front

Dokumenttitel:

DGI Midt- og Vestsjælland projektbeskrivelse_opdateret.pdf

Indholdbeskrivelse:

260620

   

Sagsnr.:

21792

Afsender:

Skel DK

Sagstitel:

Tinvej 7, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Vedr. Tinvej 9, Ringsted - afsætning - Matr.nr. 5ah Benløse By, Benløse

Indholdbeskrivelse:

mangler afsætningsplan i mailen

   

Sagsnr.:

9873

Afsender:

Anders Køhler-Johansen

Sagstitel:

Roskildevej 245, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nedrivning af gl. stuehus, Roskildevej 245: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 6/26/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

9878

Afsender:

Kristoffer Nielsen

Sagstitel:

Kildeskovvej 11, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

18.92_Kildeskoven 11, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 6/26/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

20264

Afsender:

Paw Petersson

Sagstitel:

Lergravsvej 25, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

afløbsplan lergravsvej 25 4100 ringsted

Indholdbeskrivelse:

Nyt anlæg, Solido

   

Sagsnr.:

8695

Afsender:

Miljøstyrelsen

Sagstitel:

Højbjergvej 29, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Digital post fra Miljøstyrelsen: Dispensation til etablering af minirenseanlæg ved 12 huse, Skjoldenæsholm, Ringsted Kommune 2019 mail 2 a 2 [Ref.nr.=ecee6a5d47f546adb6f8fd8196b8a46b] - Dispensation etablering Minirenseanlæg Sdr. Avnstr.pdf

Sidst opdateret

29.06.2020