Postliste den 27. april 2020

Sagsnr.: 15328
Afsender: Janne Ardal
Sagstitel: Allikevej 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Allikevej 31, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 4 - 4/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Udstillingsstedet Halingelille
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Tilmelding fra udstillingsstedet Halingelille
Indholdbeskrivelse: Tilmelding til kunst i insen 2020
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Lones galleri
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Kunst i pinsen 2020
Indholdbeskrivelse: Lones galleri deltager ikke i år.
   
Sagsnr.: 19484
Afsender: Fiskeristyrelsen
Sagstitel: Vandløb - Vigersdal Å - o8357_y - ansøgning om forundersøgelse af vandløbsrestaurering hos Fiskeristyrelsen
Dokumenttitel: VS: Manglende dokumentation vedr. forundersøgelse af vandløbsrestaurering i vandområde o8357_y i Vigersdal Å journal . nr. 32317-F-18-026
Indholdbeskrivelse: FST mangler oplysninger - bla. specificering af faktura
   
Sagsnr.: 6477
Afsender: Skee Vandværk I/S
Sagstitel: Kontrol af Skee Vandværk
Dokumenttitel: LBH-SV: Prøvetagningssteder Rev. af d.22-4-2020 - Skee Vandværk DGU 211.471
   
Sagsnr.: 18562
Afsender: Fiskeristyrelsen
Sagstitel: Vandløb - Ringsted Å - Englerup mølle omløbsstryg
Dokumenttitel: projektforlængelse til 1. okt. 2020
Indholdbeskrivelse: proj. forlænges fra 1/7 til 1/10
   
Sagsnr.: 3563
Afsender: Stine Wissing Olsen
Sagstitel: Henvendelse til borgmesteren vedr. markeringer på stier/veje i forbindelse med afholdelse af løb
Dokumenttitel: Ny henvendelse
   
Sagsnr.: 12317
Afsender: Hardip Chand
Sagstitel: Næstvedvej 211, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: bygge tilladelse næstvedvej 211
   
Sagsnr.: 6888
Afsender: Energinet Forretningsservice A/S
Sagstitel: Egerupvej 38, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Energinet - Ændring af ejerskab i OIS
Indholdbeskrivelse: Oplysning om ejerforhold
   
Sagsnr.: 3570
Afsender: Nordbakkeskolens bestyrelse
Sagstitel: Justering af skolernes tildelingsmodel i henhold til Styringsstrategi
Dokumenttitel: Høringssvar vedrørende tildelingsmodel fra Nordbakkeskolen
   
Sagsnr.: 6889
Afsender: Andelsboligforeningen af 1941
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren og Plan- og Boligudvalget vedr. nyt projekt ved Dampmøllen
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 3570
Afsender: Kildeskolens bestyrelse
Sagstitel: Justering af skolernes tildelingsmodel i henhold til Styringsstrategi
Dokumenttitel: SV: Høringssvar Kildeskolens bestyrelse
   
Sagsnr.: 3570
Afsender: Campusskolens bestyrelse
Sagstitel: Justering af skolernes tildelingsmodel i henhold til Styringsstrategi
Dokumenttitel: Høringssvar fra Campusskolens bestyrelse
   
Sagsnr.: 3570
Afsender: Byskovskolens bestyrelse
Sagstitel: Justering af skolernes tildelingsmodel i henhold til Styringsstrategi
Dokumenttitel: Høringssvar justeret tildelingsmodel Byskovskolens bestyrelse
   
Sagsnr.: 3570
Afsender: Vigersted Skoles bestyrelse
Sagstitel: Justering af skolernes tildelingsmodel i henhold til Styringsstrategi
Dokumenttitel: Høringssvar Vigersted skole bestyrelse
   
Sagsnr.: 3570
Afsender: Brian Siggaard
Sagstitel: Justering af skolernes tildelingsmodel i henhold til Styringsstrategi
Dokumenttitel: Høringssvar justeret tildelingsmodel, Kildeskolen, Nordbakkeskolen, Dagmarskolen, Valdemarskolen
   
Sagsnr.: 3570
Afsender: Søholmskolens bestyrelse
Sagstitel: Justering af skolernes tildelingsmodel i henhold til Styringsstrategi
Dokumenttitel: Høringssvar justeret tildelingsmodel Søholmskolens bestyrelse
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Karen Brinck Clausen
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Kunst i pinsen 2020
Indholdbeskrivelse: Karen Brinck melder afbud.
   
Sagsnr.: 6892
Afsender: Susanne Lillholm Stokkebye
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. ønske om åbning for besøgende på plejecentrene
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 5328
Afsender: Martin Ahlén
Sagstitel: Indelukket 47, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: SV: Forhåndsdialog vedr. Indelukket 47, Mulstrup 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: yderligere oplysninger fra ansøger
   
Sagsnr.: 6585
Afsender: Håndværkercentralen
Sagstitel: gladiolusvej 19, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: samletank Gladiolusvej Ringsted
Indholdbeskrivelse: Ændret størrelse på tank
   
Sagsnr.: 6897
Afsender: Hanne Hyldgaard og Oluf Petersen
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. farlig trafik på Dronning Margrethesvej
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 6899
Afsender: Spanggaard & Virenfeldt ApS
Sagstitel: 361 - Renovering af fortove 2020, pakke 1
Dokumenttitel: VS: Ledningsoplysninger til Ringsted Kommune
Indholdbeskrivelse: Graveforespørgsel modtaget fra Thomas Byron, SPVI
   
Sagsnr.: 16386
Afsender: Ringsted Slamsugning ApS
Sagstitel: Benløseparken 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Restaurant Tatami, Benløseparken 2, Ringsted
   
Sagsnr.: 6902
Afsender: Remondis
Sagstitel: Henvendelse fra REMONDIS vedr. ønske om en midlertidig prisstigning på 10 % i Coronatiden
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 16770
Afsender: Vigersted Lokalråd
Sagstitel: Temaudviklingspuljen 2020
Dokumenttitel: Fwd: Ansøgning Temaudviklingspuljen Projekt QR-koder i Vigersted
Indholdbeskrivelse: QR-koder i Vigersted
   
Sagsnr.: 2977
Afsender: Social og Indenrigsministeriet
Sagstitel: Parkeringskontrol 2019 - Parkeringsopgørelser 2019
Dokumenttitel: Indberetning af kommunale parkeringsindtægter for 2019
Indholdbeskrivelse: Kasper Havsteen Social og indenrigsministeriet fremsender skema til indberetning.
   
Sagsnr.: 6899
Afsender: Spanggaard & Virenfeldt ApS
Sagstitel: 361 - Renovering af fortove 2020, pakke 1
Dokumenttitel: Ledningsoplysninger
Indholdbeskrivelse: Orientering fra rådgiver om at alle vejene er der lavet en LER forespørgsel for
   
Sagsnr.: 2977
Afsender: Aalborg Kommune
Sagstitel: Parkeringskontrol 2019 - Parkeringsopgørelser 2019
Dokumenttitel: Opgørelse af bruttodriftsindtægter 2019 fra parkeringsafgifter
Indholdbeskrivelse: Tina Pedersen Aalborg Kommune sender oplysninger om indberetning til ministeriet.
   
Sagsnr.: 6918
Afsender: Søren Lau Christensen
Sagstitel: Nordrupvej 124, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: kanap: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 4/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4735
Afsender: Martin Bruus Helbo
Sagstitel: Nordrup Vestervang 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nordrup Vestervang 24, 4100 Ringsted: Jordvarme, indsendelse nr. 2 - 4/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1610
Afsender: Jan Kristiansen
Sagstitel: Forpagtning af Vandrerhjem Danhostel pr. 1.3.2018
Dokumenttitel: Resultatopgørelse Danhostel Ringsted 01.01.2019-31.01.2019
Indholdbeskrivelse: Opgørelse fra tidligere forpagter Jan Kristiansen
   
Sagsnr.: 6922
Afsender: Dean Lerchedahl Lillelund (Ung under 18)
Sagstitel: Fuchsiavej 51, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: solcelle virkelyst: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 1 - 4/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 2977
Afsender: Vejdirektoratet
Sagstitel: Parkeringskontrol 2019 - Parkeringsopgørelser 2019
Dokumenttitel: Rykker angående opgørelse af parkeringskontrol.
Indholdbeskrivelse: Vejdirektoratet rykker for opgørelse over parkeringskontrol i 2019.
   
Sagsnr.: 6325
Afsender: Jesper Birk Pedersen
Sagstitel: Langelinie 23, 4140 Borup
Dokumenttitel: Læskur til hester Byg. C Lovliggørelse: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 4/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3570
Afsender: Dagmarskolens bestyrelse
Sagstitel: Justering af skolernes tildelingsmodel i henhold til Styringsstrategi
Dokumenttitel: Høringssvar vedr. tildelingsmodel Dagmarskolen
   
Sagsnr.: 20248
Afsender: Jørgen Ole Jensen
Sagstitel: Skorstensfejerbidrag 2020
Dokumenttitel: VS: Betaling for skorstensfejning Gyrstingevej 80 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Gyrstingevej 80 har fået fjernet oliefyr og skorsten
   
Sagsnr.: 19220
Afsender: Carl Boisen Thøgersen
Sagstitel: Adamshøjvej 37, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Adamshøjvej 37, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 5 - 4/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6936
Afsender: Line Asta Wilkens-Lintrup
Sagstitel: Lundsgård Bakke 13, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Drivhus: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 4/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6938
Afsender: Carl Boisen Thøgersen
Sagstitel: Høtoftevej 13, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nedrivningstilladelse: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 4/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6939
Afsender: Carl Boisen Thøgersen
Sagstitel: Høtoftevej 13, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Stakladen Høtoftegaard: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 1 - 4/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 13804
Afsender: Thomas Marholz Jensen
Sagstitel: Holbækvej 254, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Holbækvej 254, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 4/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6942
Afsender: Maj Gordon Pedersen
Sagstitel: Holbækvej 173, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skur: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 4/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6943
Afsender: Per Buus Engelbrechtsen
Sagstitel: Søndre Parkvej 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ahorn Alle 24 as /24ar: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 1 - 4/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

28.04.2020