Postliste den 27. januar 2020

Sagsnr.:

1927

Afsender:

Gregers Brandt Skovdal

Sagstitel:

Prøvegårdsvej 26, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

prøvegårdsvej 26, 4100 Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 1/27/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

17055

Afsender:

Ringsted Slamsugning ApS.

Sagstitel:

Benløseparken 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Restaurant Tatami, Benløseparken 2, Ringsted

   

Sagsnr.:

16691

Afsender:

Dansk Energi- og Byggerådgivning ApS

Sagstitel:

Sct Knudsgade 9, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Landskabprojekt

   

Sagsnr.:

1938

Afsender:

Miljø og Fødevareministeriet

Sagstitel:

Høring af Vejledning- Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - MST

Dokumenttitel:

Høring over

   

Sagsnr.:

18234

Afsender:

Børns Voksenvenner

Sagstitel:

§ 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020

Dokumenttitel:

Børns Voksenvenner ansøgning §18

Indholdbeskrivelse:

Ansøgning overført fra 2019

   

Sagsnr.:

18234

Afsender:

Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew

Sagstitel:

§ 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020

Dokumenttitel:

Rygsøjle og Morbus Bechterew § 18 Ansøgning 2020

Indholdbeskrivelse:

Ansøgning overført fra 2019

   

Sagsnr.:

1979

Afsender:

Ringsted Kajakklub

Sagstitel:

Aktindsigt - bygninger i Søsportshjørnet i 2. halvår af 2019

Dokumenttitel:

VS: Mail - Aktindsigt.msg

Indholdbeskrivelse:

Anmodning om aktindsigt

   

Sagsnr.:

19089

Afsender:

Danbolig

Sagstitel:

Ejendomsskat 2020

Dokumenttitel:

302-RB91001 Næstvedvej 3B, ST. TV. - forespørgsel indefrosset grundskyld

Indholdbeskrivelse:

Spørgsmål om indefrysning

   

Sagsnr.:

15803

Afsender:

Midt- og Vestsjællands Politi

Sagstitel:

Henv. fra Politiet ang. strandnummereringen i Ringsted Kom.

Dokumenttitel:

SV: Ang. strand nr. i Ringsted Kommune

Indholdbeskrivelse:

Ang. procedure vdr. opsætning af Strand nr. på lokale badesteder i Ringsted Kommune

   

Sagsnr.:

15803

Afsender:

Midt- og Vestsjællands Politi

Sagstitel:

Henv. fra Politiet ang. strandnummereringen i Ringsted Kom.

Dokumenttitel:

SV: Møde i felten om redningsnr. i Ringsted Kommue

Indholdbeskrivelse:

Aftale om møde med Politi(Beredskab) og Midtsjællands Brand og Redning

   

Sagsnr.:

15803

Afsender:

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Sagstitel:

Henv. fra Politiet ang. strandnummereringen i Ringsted Kom.

Dokumenttitel:

SV: Møde i felten om redningsnr. i Ringsted Kommue

Indholdbeskrivelse:

Aftale om møde med Søren Valentin Nielsen fra Midt og Sydsjællands Brand og Redning

   

Sagsnr.:

22193

Afsender:

Byggeprojekt.dk

Sagstitel:

Præstevej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Byggeprojekt - Besked - [03906] - 306 - Udskiftning af tag på bygning 4, Byskovskolen, afd. Benløse

   

Sagsnr.:

22193

Afsender:

Byggeprojekt.dk

Sagstitel:

Præstevej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Byggeprojekt - Besked - [03906] - 306 - Udskiftning af tag på bygning 4, Byskovskolen, afd. Benløse

   

Sagsnr.:

9820

Afsender:

David Frederiksen

Sagstitel:

Roligheden 6, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Roligheden 6 - rekreativt område

Indholdbeskrivelse:

Ansøgning om Landzonetilladelse

   

Sagsnr.:

1999

Afsender:

MC-Invest

Sagstitel:

Sct Bendtsgade 8, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

angående ombygning

   

Sagsnr.:

1283

Afsender:

Lokal Forsikring

Sagstitel:

Påkørt P-infotavle Sorøvej

Dokumenttitel:

Bekræftelse på henvendelse fra Lokal Forsikring

   

Sagsnr.:

14697

Afsender:

Domea.dk

Sagstitel:

Vedtægter for grundejerforeningen Bataljonen

Dokumenttitel:

Bataljonen

Indholdbeskrivelse:

Ole Hemmingsen Domea spøger til om vedtægterne for grundejerforeningen er godkendt.

   

Sagsnr.:

28028

Afsender:

Thue Zeuthen

Sagstitel:

Høedvej 61, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Høedvej 61, 4174 Jystrup Midtsj: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 4 - 1/27/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

1314

Afsender:

DLG Øst

Sagstitel:

Valsømaglevej 61, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Fwd: Tankattest fra Ib Arpe

   

Sagsnr.:

2019

Afsender:

Annelise Hansen

Sagstitel:

Henvendelse til Byrådet vedr. ønske om flere bænke i byen

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

18789

Afsender:

Fjordland Kloak

Sagstitel:

Roskildevej 392, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Solido SOP anlæg: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 1/27/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

18721

Afsender:

Junie og John Vinther Andersen

Sagstitel:

Farendløse Enghave 31, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: vedr. ejendom Farendløse Enghave 31, 4100 Ringsted.

   

Sagsnr.:

2028

Afsender:

Michael Bartels

Sagstitel:

Ottestrupvej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Klage over autoværksted

   

Sagsnr.:

885

Afsender:

Arne Zöllner

Sagstitel:

Henvendelse til Kommunaldirektøren vedr. Ringsted Kommunes tilskud til foreningerne

Dokumenttitel:

Ny henvendelse

   

Sagsnr.:

2043

Afsender:

Lis Jacobsen

Sagstitel:

Henvendelse vedr. området ved bækken der støder op til Vandstjernevej og Bækkevej

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

1518

Afsender:

Kirkens Korshær

Sagstitel:

Aftale med Kirkens Korshær vedr. tilskud til varmestue

Dokumenttitel:

SV: Møde vedr. driftstilskud fra Ringsted Kommune

Indholdbeskrivelse:

Aftale om møde den 17.2.2020

   

Sagsnr.:

19917

Afsender:

Thomas Dilling Madsen

Sagstitel:

Henvendelse til Klima- og Miljøudvalget vedr. parkering ud for Pileborggade 4

Dokumenttitel:

Korrespondance mellem Thomas Dilling Madsen og Torben Lollike

   

Sagsnr.:

7940

Afsender:

Jimi Henri Andersen

Sagstitel:

Kildehøjvej 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Kildehøjvej 1, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 3 - 1/27/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

28.01.2020