Postliste den 27. maj 2020

Sagsnr.: 1527
Afsender: Højvang Laboratorier A/S
Sagstitel: Sørup Herregård, bassinvand, Sørupvej 26
Dokumenttitel: Rapport nr. 4425, for Projekt: BS19480033 - Sørupvej 26, 4100 Ringsted, Sags nr.
Indholdbeskrivelse: Analyse OK
   
Sagsnr.: 1527
Afsender: Højvang Laboratorier A/S - Vand
Sagstitel: Sørup Herregård, bassinvand, Sørupvej 26
Dokumenttitel: 1944-645, Sørupvej 26, 4100 Ringsted.pdf
Indholdbeskrivelse: Analyse OK
   
Sagsnr.: 1527
Afsender: Højvang Laboratorier A/S
Sagstitel: Sørup Herregård, bassinvand, Sørupvej 26
Dokumenttitel: 1848-620, Sørupvej 26, 4100 Ringsted.pdf- overskridelse Chlor frit
Indholdbeskrivelse: Overskridelse Chlor, frit
   
Sagsnr.: 8332
Afsender: Vejdirektoratet
Sagstitel: Vestmotorvejens tilkørsel 35 i østgående retning
Dokumenttitel: SV: Spærring af tilkørselsrampe i østgående retning TSA 35 på Vestmotorvejen, E20.
Indholdbeskrivelse: Vejdirektoratet spørger om Ringsted Kommune kan godkende fremsendte omskiltningsrute
   
Sagsnr.: 8333
Afsender: Astrid Edberg
Sagstitel: Holbækvej 60D, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Holbækvej 60D, Benløse - Nedrivningstilladelse: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 5/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5963
Afsender: Martin Nordkvist Lerner
Sagstitel: Lille Høm 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Lille høm 22: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 2 - 5/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 8344
Afsender: Boligselskabet Sjælland
Sagstitel: Kristoffersvej 16, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Opsætning af carport, Kristoffersvej, 4100 Ringsted. Lokalplan Kristoffersvej, Ringsted
Indholdbeskrivelse: forspørgsel for opsætning af carporte
   
Sagsnr.: 157
Afsender: Ringsted Sports Rideklub
Sagstitel: Intern markedsføring under Kultur- og Fritidsudvalget
Dokumenttitel: Ringsted Sports Rideklub tilbyder Kultur- og Fritidsudvalget at købe markedsføring.
   
Sagsnr.: 5599
Afsender: Nikolaj Winther
Sagstitel: Lokalplaner for kolonihaver
Dokumenttitel: SV: Kolonihaver i Ringsted
Indholdbeskrivelse: Dialog om evt. udarbejdelse af tillæg til lejekontrakt
   
Sagsnr.: 5599
Afsender: Nikolaj Winther
Sagstitel: Lokalplaner for kolonihaver
Dokumenttitel: Byggeri i kolonihaver
Indholdbeskrivelse: Kredsformand sender spørgsmål sammne med udkant til intern byggeansøgning.
   
Sagsnr.: 8362
Afsender: Rold Larsen og Stine Olsson
Sagstitel: Henvendelse til Udvalgsformand Per Flor vedr. lokalplan 207 mellem Bækkevej og Skelvej - Letsborgvej
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 8374
Afsender: BR Miljøtech ApS
Sagstitel: Hækkerupsvej 11A, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: P.2022 - RINGSTED, Hækkerupsvej 11A - Lynge: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 5/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 8377
Afsender: Kirsten Hyldebo Olsen
Sagstitel: Ålbæk Huse 28, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Ålbæk Huse 28, 4174 Jystrup Midtsj: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 5/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5750
Afsender: Movia
Sagstitel: Reduceret Movia-busdrift grundet COVID-19 i 2020
Dokumenttitel: VS: Orientering om Movias økonomiske situation som følge af COVID-19
   
Sagsnr.: 8384
Afsender: HOFOR
Sagstitel: Administration af BNBO
Dokumenttitel: SV: Udvaskning af problematiske stoffer fra solcelleanlæg
Indholdbeskrivelse: Svar fra HOFOR
   
Sagsnr.: 8384
Afsender: HOFOR
Sagstitel: Administration af BNBO
Dokumenttitel: SV: Udvaskning af problematiske stoffer fra solcelleanlæg
Indholdbeskrivelse: Fra HOFOR: Erfaring med miløjvurdering af Solceller
   
Sagsnr.: 8400
Afsender: Jan Østerberg Mortensen
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. indkørselsforhold til Fælledvej 15
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 5890
Afsender: Sille Lotzfeldt
Sagstitel: Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Pavilloner_Dronning Margrethesvej, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 6 - 5/27/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

28.05.2020