Postliste den 28. april 2020

Sagsnr.: 2977
Afsender: BDO
Sagstitel: Parkeringskontrol 2019 - Parkeringsopgørelser 2019
Dokumenttitel: Revisorpåtegning på indberetning af kommunale parkeringsindtægter for 2019
Indholdbeskrivelse: Kim Edvarsen BDO oplyser skemaet er sendt vidrere til deres påtegningsafdeling.
   
Sagsnr.: 6956
Afsender: Ole Lauritzen
Sagstitel: Rønnedevej 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Drivhus: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 4/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 2977
Afsender: Aalborg Kommune
Sagstitel: Parkeringskontrol 2019 - Parkeringsopgørelser 2019
Dokumenttitel: Rykker angående opgørelse af parkeringskontrol. - Ringsted.docx
Indholdbeskrivelse: Louise Broberg Aalborg Kommune fremsender opgørelse der skal sendes til VD.
   
Sagsnr.: 6959
Afsender: Jyske Bank
Sagstitel: Konvertering af realkreditlån i Boligselskabet Sjælland, afdeling Benediktegården
Dokumenttitel: Ejd. nr .601-292-6985 anmodning om godkendelse af frivillig konvertering i alment boligbyggeri..msg
   
Sagsnr.: 6965
Afsender: Thomas Myssing Falkenstjerne
Sagstitel: Fluebæksvej 120, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Anneks falkenstjerne: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 4/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5667
Afsender: Malte Løth Jørgensen
Sagstitel: Bastionen 12, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Bastionen 12, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 4/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6668
Afsender: Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for It og Læring
Sagstitel: Indberetning til UVM genåbning dagtilbud
Dokumenttitel: Indberetning om antal fremmødte børn og personale i kommunens dagtilbud
Indholdbeskrivelse: Mail fra UVM med link til indberetning for uge 17
   
Sagsnr.: 21836
Afsender: Lise Føns Christensen
Sagstitel: Skeevej 87, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: Stestrupvej 235, 4370 Store Merløse: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 4/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 12317
Afsender: Hardip Chand
Sagstitel: Næstvedvej 211, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: mail
Indholdbeskrivelse: mail med underskrevet erklæring vedr. ukompliceret byggeri
   
Sagsnr.: 2365
Afsender: BioKube A/S
Sagstitel: Fluebæksvej 53, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Analyserapport fra BioKube - Ringsted Fluebæksvej 53 25059 20200311.pdf
Indholdbeskrivelse: Grænseværdier overholdt
   
Sagsnr.: 17228
Afsender: BioKube A/S
Sagstitel: Frenderupvej 101, 4180 Sorø
Dokumenttitel: Analyserapport fra BioKube - Ringsted Frenderupvej 101 6891 20200311.pdf
Indholdbeskrivelse: Grænseværdier overholdt
   
Sagsnr.: 6069
Afsender: VKST Byggerådgivning
Sagstitel: Tvindelstrupvej 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: vedr. lovliggørende anmeldelse af kloakmestervirksomhed på landbrugsejendom, Tvindelstrupvej 1, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: svar fra ansøgers repræsentant
   
Sagsnr.: 20779
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: vandløbsrestaurering VP2 - ændring af virkemidler vedr.
Dokumenttitel: SV: Anmodning om udskiftning af virkemidler på vandløb o4731, NYK3033, NYk3036 og NYK3039 (MST Id nr.: 1019250)
Indholdbeskrivelse: Supplerende sp. fra MST
   
Sagsnr.: 6227
Afsender: Maria Lie og Mark Holm
Sagstitel: Hoppeolden 18, 4330 Hvalsø
Dokumenttitel: Re: Eksempel på landzonetilladelse til
   
Sagsnr.: 6993
Afsender: Jan Seiling Augustesen
Sagstitel: Adamshøjvej 12, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Udestue - Adamshøjvej 12, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 4/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 7001
Afsender: Allan Birke Mølsted
Sagstitel: Næstvedvej 15D, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Mariehaven Ringsted: Plansager, indsendelse nr. 1 - 4/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 7014
Afsender: Anders Ullerup Torpegaard
Sagstitel: Ejlstrupvej 111, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skur
   
Sagsnr.: 4476
Afsender: Jan Seiling Augustesen
Sagstitel: Adamshøjvej 12, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Anneks - Adamshøjvej 12, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 4/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3473
Afsender: Morten Baes Christensen
Sagstitel: Næstvedvej 27, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tilbygning: Næstvedvej 27,4100 RIngsted : BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 4/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

29.04.2020