Postliste den 28. februar 2020

Sagsnr.: 4399
Afsender: Thomas Høj Bojesen
Sagstitel: borgerhenvendelse - Ændrede p-tider i TInggade
Dokumenttitel: borgerhenvendelse om ændrede P-tider i Tinggade
   
Sagsnr.: 20221
Afsender: Marlene Marlene Boitang
Sagstitel: Korsevænget 16, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Korsevænget 14, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 4 - 2/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4402
Afsender: Jan Børjesson
Sagstitel: Borgerhenvendelse Jan Børjesson om retablering af fortove
Dokumenttitel: Henvendelse om ødelagte fortove i Ringsted efter fiber arbejde
   
Sagsnr.: 4418
Afsender: Sjællandske Medier
Sagstitel: Aktindsigt i lukket punkt på PBU-møde den 24. februar 2020
Dokumenttitel: Anmodning om aktindsigt - postlisten.msg
Indholdbeskrivelse: Sjællandske Nyheder anmoder om aktindsigt i lukket dagsordenspunkt fra PBU-møde den 24. februar 2020
   
Sagsnr.: 77
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Fluebæksvej 61, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer færdiggørelse fra landi... [Ref.nr.=00d20a9a330e4c049d7f5510d793ff7a]
Indholdbeskrivelse: Sendt tilbage efter samtale med Michael Stærk, SkelDK, der skal gennemføres en rammeudstykning før denne endelig udstykning af parceller
   
Sagsnr.: 4399
Afsender: Thomas Høj Bojesen
Sagstitel: borgerhenvendelse - Ændrede p-tider i TInggade
Dokumenttitel: Takker for svar
   
Sagsnr.: 4146
Afsender: Ann-Lise Palle
Sagstitel: Trafikmåling på Benløse Skel
Dokumenttitel: VS: Trafiktælling på Benøse Skel - sag 20/4146
Indholdbeskrivelse: Ann-Lise kommer med forslag til tællelokaliter samt forespørgsel på hvonår seneste tælling fra ultimo 2019 er tilgængelig
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: Robert Jensen
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 8 - 2/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3122
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Eilekiersvej 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=25cfea11db094b32bc815bfb54cf4adf]
Indholdbeskrivelse: Udstykningskontrolskema godkendt af GST
   
Sagsnr.: 3136
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Smålodsvej 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=9da2303ea9fa4871b63bb4a1e2eec030]
   
Sagsnr.: 3104
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Kirkevej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=fcdb91bba50e443db8be925c7bd2c981]
   
Sagsnr.: 2587
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Havemøllevej 117, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=6516cbb17ad44d28a2f8a233fb818722]
   
Sagsnr.: 1869
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Havemøllevej 101 C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=0f34f894f6f340dcbb11d2399fbe9bbe]
   
Sagsnr.: 4254
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Stestrupvej 250, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer færdiggørelse fra landi... [Ref.nr.=9f94691f97d3447d914bcad4ecb7d867]
Indholdbeskrivelse: Mail fra GST
   
Sagsnr.: 3130
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=d446c152816e4774be001e16388c52b4]
   
Sagsnr.: 1306
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Englerupvej 51, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=ecdc72b12cfa46adb664d77605756b73]
   
Sagsnr.: 4418
Afsender: Sjællandske Medier
Sagstitel: Aktindsigt i lukket punkt på PBU-møde den 24. februar 2020
Dokumenttitel: SV: Svar: Anmodning om aktindsigt - postlisten
Indholdbeskrivelse: Nikolaj Kennov Rasmussen klager over afslag på aktindsigt.
   
Sagsnr.: 150
Afsender: Karosseriet
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021
Dokumenttitel: Karosseriet fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 18085
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Møllevej 10B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: U2018-53274.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 4458
Afsender: DR
Sagstitel: vedr. virksomhederne Caresupport Danmark og Caresupport.
Dokumenttitel: journalisering af aktindsigt - VS Mail.msg
Indholdbeskrivelse: spørgsmål og svar.
   
Sagsnr.: 1065
Afsender: Arbejdstilsynet
Sagstitel: Arbejdstilsynet 2020
Dokumenttitel: Afgørelse
Indholdbeskrivelse: Fristudsættelse, Afd Asgård
   
Sagsnr.: 20285
Afsender: Lene Stengade
Sagstitel: Vandløb - offentlig afløb - grøft der leder fra motorvej til Kværkeby Bæk
Dokumenttitel: Partshøring vedr. vedligeholdelse af grøft fra regnvandsbassin med udløb i Kværkeby Bæk
Indholdbeskrivelse: bemærkninger fra Lene Stengade
   
Sagsnr.: 20285
Afsender: Lene Stengade
Sagstitel: Vandløb - offentlig afløb - grøft der leder fra motorvej til Kværkeby Bæk
Dokumenttitel: VS: Partshøring vedr. afvandingsproblemer ved Kærup Mose
Indholdbeskrivelse: bemærkninger fra Lene Stengade vedr Kærup Mose
   
Sagsnr.: 4460
Afsender: Domea
Sagstitel: Skema A - Dampmøllen
Dokumenttitel: Boligselskabet Alliken afd 7037 - Dampmøllen.msg
   
Sagsnr.: 2393
Afsender: CG Entreprise A/S
Sagstitel: Skælskørvej 42, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Scannet fra CG Entreprise A/S
Indholdbeskrivelse: Snakket med kloakmester (28-02-2020) - vil indsende ansgøning via BOM
   
Sagsnr.: 19661
Afsender: GeoPartner
Sagstitel: Vandløb - krydsning af vandløb biogasledning DGD, ansøgning mm vedr. tilløb til Høm Lilleå, Høm Lilleå, Ågårdsløbet, Øllemose Bæk, Vongsbækken og Susåen
Dokumenttitel: SV: Tilladelse til krydsning med gasledning over rørlagt vandløb, Øllemose Bæk - accept af ændring i forhold til tilladelse
Indholdbeskrivelse: orienteirng om gennemført krydsning af Øllemose bæk, samt oplysning om at der er foretaget tv inspektion
   
Sagsnr.: 4472
Afsender: Ole Hylleborg
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. Gyrstinge sø - udgifter og græsningsaftaler
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 4473
Afsender: Mette Balleby
Sagstitel: Nebsmøllevej 65, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tilbygning til butikken: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 1 - 2/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

02.03.2020