Postliste den 28. maj 2020

Sagsnr.: 9285
Afsender: Jens Wegar Sørensen
Sagstitel: Balstrupvej 39, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Balstrupvej 39, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 5/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 7273
Afsender: Svenstrup & Giesegård Landbrug
Sagstitel: Vandløb - Trollemoseløbet - vandløbsregulering - ansøgning om 2 overkørsler Lergravsvej 90
Dokumenttitel: SV: Lergravsvej 90
Indholdbeskrivelse: supplernede materiale fra ansøger
   
Sagsnr.: 20285
Afsender: Vanas Natur & Vand ApS
Sagstitel: Vandløb - offentlig afløb - grøft der leder fra motorvej til Kværkeby Bæk
Dokumenttitel: Kærup, Afklarende spørgsmål til vedhæftede partshøring vedr. det rørlagte vandløb
Indholdbeskrivelse: bemærkninger til høring om privat vanldøb i kærup mose fra ejer
   
Sagsnr.: 8414
Afsender: Marianne Toftelund Hansen
Sagstitel: Brogade 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Røg, støj og lugt
   
Sagsnr.: 8419
Afsender: Lars Vang Pedersen
Sagstitel: Borgerhenvendelse Lars Vang - stor prisforskel på anlæggelse af cykelstier
Dokumenttitel: Stor prisforskel på anlæggelse af cykelstier
   
Sagsnr.: 6196
Afsender: Miljøservice as
Sagstitel: Haslevvej 70, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Kommunal biogødning til: Haslevvej 70, Ringsted
   
Sagsnr.: 6196
Afsender: Miljøservice as
Sagstitel: Haslevvej 70, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Kommunal biogødning til: Haslevvej 70, Ringsted
   
Sagsnr.: 7114
Afsender: Erik Hansen
Sagstitel: Skælskørvej 56, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: Skælskørvej 56 - 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Aftalt telefonisk med kloakmester 28-05-2020 - anlægget vendes som beskrevet, så afstand til dræn overholdes - ny skitse sendes sammen med F.M.
   
Sagsnr.: 7114
Afsender: Erik Hansen
Sagstitel: Skælskørvej 56, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: Skælskørvej 56 - 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 5726
Afsender: Vica Danmark
Sagstitel: Munkedalen 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: 6681 - CA - Munkedalen 40, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 5/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5726
Afsender: Vica Danmark
Sagstitel: Munkedalen 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: 6681 - CA - Munkedalen 40, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 5/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 8451
Afsender: Julie Pedersen
Sagstitel: Skovvej 21, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af "20x60 ridebane" - Skovvej 21, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 8452
Afsender: Danbolig Taastrup / Hedehusene
Sagstitel: Haslevvej 93, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: 302-RB00102 Haslevvej 93, 4100 Ringsted - Forespørgsel om udstykning
   
Sagsnr.: 7946
Afsender: HedeDanmark a/s
Sagstitel: Sigerstedvej 74, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Miljøtilsyn på Sigerstedvej 74 og Skee-Tåstrupvej 25 d. 29/5 kl 12:30
Indholdbeskrivelse: Til- og fraførte mængder og egenkontrol/logbog
   
Sagsnr.: 8460
Afsender: Morten McCoy
Sagstitel: Høedvej 38, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: VS: Byggetilladelse - Høedvej 38
   
Sagsnr.: 4857
Afsender: Edita Narkute
Sagstitel: Baldersvej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Journal nr.:20/4857
Indholdbeskrivelse: Indsigelse fra Edita
   
Sagsnr.: 7945
Afsender: HedeDanmark a/s
Sagstitel: Skee-Tåstrupvej 25, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: VS: Miljøtilsyn på Sigerstedvej 74 og Skee-Tåstrupvej 25 d. 29/5 kl 12:30
Indholdbeskrivelse: Til- og fraførte mængder og egenkontrol/logbog
   
Sagsnr.: 8462
Afsender: Gregers Jensen
Sagstitel: Haraldstedvej 88, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Ulovligt læhegn / kommunalt sagsnr. 10/17349 (2011)
   
Sagsnr.: 8077
Afsender: COWI
Sagstitel: Jordemodervej 38, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: FW: JMV Jordhotel jordlogistik bemærkninger til plan og skema
   
Sagsnr.: 18045
Afsender: Heinz Skou
Sagstitel: Køgevej 241, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: 13/18045 Byggesag vedr. garage
   
Sagsnr.: 16691
Afsender: Dansk Energi- og Byggerådgivning ApS
Sagstitel: Sct Knudsgade 9, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fwd: Sct. knudsgade 9 - trylprøver af 4 boliger
   
Sagsnr.: 8469
Afsender: Kim Helmer Andersen
Sagstitel: Gormsvej 12, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Gormsvej 12, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 3 - 5/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 8451
Afsender: Julie Pedersen
Sagstitel: Skovvej 21, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Kvittering - Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af "20x60 ridebane" - Skovvej 21, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 8473
Afsender: Høgsbjerg Bolig
Sagstitel: Skjoldenæsvej 7, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: VS: Udtalelse om udstykning af grund i relation til ejendomsavancebeskatning - Skjoldenæsvej 7, 4174 Jystrup
   
Sagsnr.: 7674
Afsender: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Sagstitel: Nørregade 12B ST 4, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Ved. besigtigelse efter brandskade Nørregade 12, Ringsted
Indholdbeskrivelse: Påbuddene er vurderet imødekomt
   
Sagsnr.: 19651
Afsender: Østagergård S/I
Sagstitel: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Sv: Miljøtilladelse til Slettebjergvej 21, ingen klager
   
Sagsnr.: 2540
Afsender: Eurofins Miljø A/S
Sagstitel: Badevand og Blå Flag 2020
Dokumenttitel: Analyserapport vedr. Gyrstinge Sø DKBW1658
Indholdbeskrivelse: Vandkvalitet god
   
Sagsnr.: 2540
Afsender: Eurofins Miljø A/S
Sagstitel: Badevand og Blå Flag 2020
Dokumenttitel: Analyserapport vedr. Haraldsted Lillesø DKBW1179 (BF)
Indholdbeskrivelse: Vandkvalitet God
   
Sagsnr.: 2540
Afsender: Eurofins Miljø A/S
Sagstitel: Badevand og Blå Flag 2020
Dokumenttitel: Analyserapport vedr. Hvidsø DKBW1180
Indholdbeskrivelse: Vandkvalitet God
   
Sagsnr.: 2540
Afsender: Eurofins Miljø A/S
Sagstitel: Badevand og Blå Flag 2020
Dokumenttitel: Analyserapport vedr. Haraldsted Langesø DKBW1659
Indholdbeskrivelse: Godt badevand
   
Sagsnr.: 2540
Afsender: Eurofins Miljø A/S
Sagstitel: Badevand og Blå Flag 2020
Dokumenttitel: Ekstra prøve ved Gyrstinge sø til klassificering
Indholdbeskrivelse: For at opnå 16 prøver og dermed klassificering af badevandet
   
Sagsnr.: 8493
Afsender: Michael Køj Poulsen
Sagstitel: Sandtoften 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nedrivning af udestue: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 5/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 8377
Afsender: Kirsten Hyldebo Olsen
Sagstitel: Ålbæk Huse 28, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Ålbæk Huse 28, 4174 Jystrup Midtsj: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 5/28/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

29.05.2020