Postliste den 29. januar 2019

Sagsnr.: 6797
Afsender: Karsten Larsen
Sagstitel: Ydunsvej 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: færdigmelding teknisk dokumentation
Indholdbeskrivelse: modtaget underskrift på teknisk dokumentation
   
Sagsnr.: 2186
Afsender: Vurderingsstyrelsen
Sagstitel: Teglovnsvej 25K, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Høring om vurdering 2018
Indholdbeskrivelse: Vurderingsstyrelsen forventer at omvurdere ejendommen pr. 1. oktober 2018 som følge af ny lokalplan 299 - Knud Lavard Centeret.
   
Sagsnr.: 23072
Afsender: Jørgen Nielsen
Sagstitel: Egerupvej 42, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Post til TMC - Antennemast på Egerupvej 42, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Bemærkning fra nabo
   
Sagsnr.: 7
Afsender: FO Ringsteed
Sagstitel: Børneattester, fremsendelse af accept på kendskab til loven om børneattester
Dokumenttitel: FO Ringsteed fremsender underskrevet erklæring om kendskab til indhentelse af børneattester.
   
Sagsnr.: 23072
Afsender: KM Telecom A/S
Sagstitel: Egerupvej 42, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Vedr. Egerupvej 42
   
Sagsnr.: 18
Afsender: Ringstedegnens Folkedansere
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2019-2020
Dokumenttitel: Ringstedegnens Folkedansere fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 17973
Afsender: Jakob Hyttel Spliid
Sagstitel: Skafterupvej 42, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skafterupvej 42, 4100 Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 1/29/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 8749
Afsender: Mette Neumann Mortensen
Sagstitel: Munkedalen 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Munkedalen 22, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 5 - 1/29/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 2087
Afsender: Jens Peters Kloak
Sagstitel: Ørnekildevej 35, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: Ørnekildevej 35, 4173 Fjenneslev: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 1/29/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 12842
Afsender: Dansk Dyrekremering Ringsted
Sagstitel: Tinvej 8B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Dansk Dyrekremering Støvmålinger
Indholdbeskrivelse: Der er nu
   
Sagsnr.: 21466
Afsender: Søren Lau Christensen
Sagstitel: Bedstedvej 80, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Bedstedvej 80, 4100 Ringsted: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 3 - 1/29/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 20063
Afsender: Watersystems
Sagstitel: Haraldstedvej 154, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Serviceaftale Haraldstedvej 154, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 18
Afsender: Ringsted Billard Club
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2019-2020
Dokumenttitel: Ringsted Billard Club fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 2034
Afsender: BDO
Sagstitel: Indberetninger - Energi og Vanddata
Dokumenttitel: Stoplov 2018 - revisorerklæring
Indholdbeskrivelse: BDO
   
Sagsnr.: 2247
Afsender: Bent Jørgensen
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren og Udvalgsforman Benny Christensen vedr. lægevagten
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 2034
Afsender: Forsyningssekretariatet
Sagstitel: Indberetninger - Energi og Vanddata
Dokumenttitel: Kvittering for indberetning 2018 Stoplov - RINGSTED KOMMUNE
   
Sagsnr.: 2249
Afsender: Henrik Andersen
Sagstitel: Nonnedalen 34, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nonnedalen 34, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 1/29/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 24884
Afsender: Ældresage Ringsted
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018
Dokumenttitel: Ældresagen sender regnskab 2018 samtidig med ansøgning til 2019
Indholdbeskrivelse: Regnskab for 2018 ifb. med ansøgning 2019
   
Sagsnr.: 20451
Afsender: Ældresage Ringsted
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019
Dokumenttitel: Ældresagen søger om § 18 tilskud 2019
   
Sagsnr.: 15367
Afsender: Danny Gunthel Kjær
Sagstitel: Benløse Vinkelvej 13, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Benløse Vinkelvej 13, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 1/29/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 2267
Afsender: Scanwo DK A/S
Sagstitel: Ortved Stationsvej 25, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ortved Stationsvej 25, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 1/29/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 16847
Afsender: Watersystems
Sagstitel: Avnsbjergvej 44, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: VS: Serviceaftale Avnsbjergvej 44, 4174 Jystrup Midtsj.
   
Sagsnr.: 2269
Afsender: Scanwo DK A/S
Sagstitel: Ortved Stationsvej 25, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ortved Stationsvej 25, 4100 Ringsted - Nedrivning: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 1 - 1/29/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 2268
Afsender: Niels Poul Dreyer
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren og KMU vedr. Naturplan for Gyrstinge Sø og rydning af bevoksning
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 22093
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: Vandløb - Fjællebroløbet - vandløbsreguleirng - broregulering nr. 24 ved Kongstedvej
Dokumenttitel: RE: Kvittering vedr ansøgning om Ringsted Brorenovering A108057, Bro 24 Kongstedvej, UF af afløb fra Kværkeby Stationsby
Indholdbeskrivelse: justeret ansøgning
   
Sagsnr.: 578
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: vandløb - vandløbsregulering - privat vandløb - brorenovering nr. 118 - Store Bøgeskovvej
Dokumenttitel: FW: Ringsted Brorenovering A108057 - Ansøgning for BV 118 Store Bøgeskovvej - UF af vandløb
Indholdbeskrivelse: revideret ansøgning
   
Sagsnr.: 23721
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: Vandløb - privat vandløb - vandløbsregulering - broregulering nr. 117 ved Borupvej
Dokumenttitel: RE: Møde med lodsejer ved bro 117
Indholdbeskrivelse: aftale om besigtigelse
   
Sagsnr.: 204
Afsender: Inger Nielsen
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren og KMU vedr. Naturplan for Gyrstinge Sø og rydning af bevoksning
Dokumenttitel: Ny henvendelse
   
Sagsnr.: 23827
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: Vandløb - Ålbækken Mølleåen . vandløbsregulering - broregulering nr. 112 ved Ortvedlund
Dokumenttitel: RE: Ringsted Brorenovering A108057 - Ansøgning for bygværk nr. 112 Ortvedlund – UF af Mølleåen
Indholdbeskrivelse: revideret ansøgning
   
Sagsnr.: 1948
Afsender: Johnny Bach
Sagstitel: Drisdalsvej 5, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: Att. Andreas Hedelund, Ang. Projekt 19/1948, Tegning med mål
Indholdbeskrivelse: situationsplan
   
Sagsnr.: 15246
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Ørnevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Registreringsmeddelelse U2018-57742. Referencenr. 180665
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 23829
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: Vandløb - privat vandløb - vandløbsregulering - broregulering nr. 102 ved Knud Lavardsvej
Dokumenttitel: Ringsted underføringer - Hældning af rør - BV 102 Knud Lavardsvej
Indholdbeskrivelse: oplæg til vurdeirng af fald
   
Sagsnr.: 20989
Afsender: Jely Huse
Sagstitel: Søndervang 30, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Mht. sag: 18/20989 - Søndervang 30, Ringsted
Indholdbeskrivelse: vedr. varmeanlæg
   
Sagsnr.: 23829
Afsender: Christian Wedell Neergaard
Sagstitel: Vandløb - privat vandløb - vandløbsregulering - broregulering nr. 102 ved Knud Lavardsvej
Dokumenttitel: SV: Sagsnr.:16/69 - Dok.nr.:33425/17 svarskrivelse
Indholdbeskrivelse: svar fra lodsejer
   
Sagsnr.: 24294
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: Køge - Ringsted banen TP91 strækningen
Dokumenttitel: Banearbejder i Ringsted
   
Sagsnr.: 23246
Afsender: Else Erikstrup
Sagstitel: Henvendelse til Udvalgsformand Torben Lollike vedr. trafiksikkerhedsplan for Campusområdet, Ringsted Syd
Dokumenttitel: Ny henvendelse
   
Sagsnr.: 2283
Afsender: K.E.S. Køng ApS
Sagstitel: Værkevadsvej 65, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: vedr. KLoak - færdigmelding18012019.pdf
Indholdbeskrivelse: Reperation pga. rotter

Sidst opdateret

30.01.2019