Postliste den 29. januar 2020

Sagsnr.:

1659

Afsender:

Tech-Huset

Sagstitel:

Skeevej 87, 4370 Store Merløse

Dokumenttitel:

JSP4345 Stestrupvej 237, 4370 Store Merløse: Jordvarme, indsendelse nr. 2 - 1/29/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

15035

Afsender:

HB-Care A/S

Sagstitel:

Kørselsordninger, skoleelever, gruppe

Dokumenttitel:

2020-01-20 svar fra Henrik Nybo vedr. klager

   

Sagsnr.:

15035

Afsender:

HB-Care A/S

Sagstitel:

Kørselsordninger, skoleelever, gruppe

Dokumenttitel:

Svar fra HB vedr. klage - Arthur

   

Sagsnr.:

15035

Afsender:

HB-Care A/S

Sagstitel:

Kørselsordninger, skoleelever, gruppe

Dokumenttitel:

svar vedr klage om forsinkelser m.m.

   

Sagsnr.:

17727

Afsender:

PostNord

Sagstitel:

Ansøgning om kørsel med modulvogntog til Dyssegårdsvej 21

Dokumenttitel:

SV: Anmodning om screening af rute til kørsel med modulvogntog til Dyssegårdsvej 21, 4100 Ringsted

Indholdbeskrivelse:

Bassem melder, at projektet er sat på standby.

   

Sagsnr.:

3243

Afsender:

Lundhuset ApS

Sagstitel:

Nonnedalen 37, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nonnedalen 37, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 7 - 1/29/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

2156

Afsender:

Jyske Bank

Sagstitel:

Konvertering af realkreditlån i Ringsted Almene Boligselskab, afdeling Kildemarken

Dokumenttitel:

Ejd. nr. 601-491-1419 anmodning om godkendelse af frivillig konvertering i alment boligbyggeri

   

Sagsnr.:

273

Afsender:

Johnny Philip

Sagstitel:

Henvendelser om renovation 2020

Dokumenttitel:

Haraldstedvej 92 - Standplads

Indholdbeskrivelse:

Svar fra borger ang. flytning af standplads

   

Sagsnr.:

2173

Afsender:

Klaus Pedersen

Sagstitel:

Stestrupvej 250, 4370 Store Merløse

Dokumenttitel:

Anmeldelse af byggeaffald

   

Sagsnr.:

2179

Afsender:

John Petersen Sigersted A/S

Sagstitel:

Åbakken 5, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vedr. godkendelse af afløbsinstallation i kælder. (Åbakken 5)

   

Sagsnr.:

19661

Afsender:

Geo Partner

Sagstitel:

Vandløb - krydsning af vandløb biogasledning DGD, ansøgning mm vedr. tilløb til Høm Lilleå, Høm Lilleå, Ågårdsløbet, Øllemose Bæk, Vongsbækken og Susåen

Dokumenttitel:

VS: Tilladelse til krydsning med gasledning over rørlagt vandløb, Øllemose Bæk

Indholdbeskrivelse:

ønske om ændring af krydsning

   

Sagsnr.:

21314

Afsender:

BioKube

Sagstitel:

Horsetoftevej 41, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Serviceaftale BioKube minirenseanlæg, 7501

   

Sagsnr.:

12778

Afsender:

Milthers & Nielsen Advokater

Sagstitel:

Industriparken 17, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Bekræftigelse på mødet d. 30. januar

   

Sagsnr.:

123

Afsender:

Forældrebestyrelsen Solstrålen

Sagstitel:

Handicaprådet 2020

Dokumenttitel:

Legeplads tilgængelighed.pdf

   

Sagsnr.:

1755

Afsender:

Sven Kristian Tarnak

Sagstitel:

Udlån af areal ved Klostermarks kirken til krolfbaner

Dokumenttitel:

Brug af krolfbane den 12/5.

Indholdbeskrivelse:

Sven Tarnak søger om tilladelse til at benytte banen til arrangement.

   

Sagsnr.:

12619

Afsender:

Kaj Larsen VVS A/S

Sagstitel:

Nordrup Vestervang 71, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Færdigmelding af vand- og sanitetsarbjde

   

Sagsnr.:

2272

Afsender:

Rølund – Ingvarsen A/S

Sagstitel:

Skovgården 100, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Forespørgsel vedr. indhegnet affaldsplads ved Skovgården

   

Sagsnr.:

10851

Afsender:

Søren og Mette Ingeniør- og indretningsfirma

Sagstitel:

Smålodsvej 20 C, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Asgårdsskolen Ringsted - Eftervisning af eksisterende spær

   

Sagsnr.:

10851

Afsender:

Søren og Mette Ingeniør- og indretningsfirma

Sagstitel:

Smålodsvej 20 C, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Asgårdsskolen Ringsted - Eftervisning af eksisterende spær notat 02

   

Sagsnr.:

12184

Afsender:

Kaj Larsen VVS A/S

Sagstitel:

Skovbakken 23, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Færdig melding af vand- og sanitetsarbejde

   

Sagsnr.:

23657

Afsender:

Niels Bruun de Neergaard

Sagstitel:

Jungsøvej 35, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Jungsøvej 35

Indholdbeskrivelse:

Status fra ansøger

   

Sagsnr.:

21164

Afsender:

BioKube

Sagstitel:

Nordruplundvej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Serviceaftale BioKube minirenseanlæg, 25063

   

Sagsnr.:

2286

Afsender:

Andreas Karlsen

Sagstitel:

Andreas Karlsen ønsker en sag på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde vedr. Hvordan skriver vi til sygemeldte borgere i kommunen

Dokumenttitel:

VS: Initaitivret

Indholdbeskrivelse:

Fra Andreas Karlsen

   

Sagsnr.:

1847

Afsender:

Robert Speich

Sagstitel:

Lillevangsvej 4B, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Oplysninger om bygninger.

   

Sagsnr.:

2289

Afsender:

Nordicals erhvervsmæglere

Sagstitel:

Fluebæksvej 200, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Fluebæksvej 200, Benløse, 4100 Ringsted

   

Sagsnr.:

2300

Afsender:

Autoriseret Kloakmester Jakob Spliid

Sagstitel:

Østre Parkvej 158, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Østre Parkvej 158, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 1/29/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

17845

Afsender:

Jeudan Projekt & Service A/S

Sagstitel:

Klosterparks Alle 10, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Falck

Indholdbeskrivelse:

besvarelse

   

Sagsnr.:

2306

Afsender:

Jens Peters Kloak

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. lokalplanerne for erhvervsområdet ved Jordemodervej

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

18234

Afsender:

Ringsted Røde Kors

Sagstitel:

§ 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020

Dokumenttitel:

Røde Kors Besøgstjeneste og sociale aktiviteter ansøgning § 18

   

Sagsnr.:

18234

Afsender:

Vetterslev Høm Seniorklub

Sagstitel:

§ 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020

Dokumenttitel:

Vetterslev Høm Seniorklub ansøgning §18

   

Sagsnr.:

2320

Afsender:

Lidda Mørck

Sagstitel:

Nordrupvej 78, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nordrupvej 78, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 1/29/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7940

Afsender:

Jimi Henri Andersen

Sagstitel:

Kildehøjvej 1, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Kildehøjvej 1, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 4 - 1/29/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

30.01.2020