Postliste den 3. juni 2020

Sagsnr.:

148

Afsender:

Ørslev IF

Sagstitel:

Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2020

Dokumenttitel:

Ørslev IF søger om tilskud til udstyr, rekvisitter eller projekt.

   

Sagsnr.:

8368

Afsender:

Mads Nielsen

Sagstitel:

Valg til Billedkunstrådet 2020 - 2021

Dokumenttitel:

Mads Nielsen - Opstilling til kunstråd

Indholdbeskrivelse:

Kandidat til kunstrådet.

   

Sagsnr.:

8607

Afsender:

Katrine Kas Schulz

Sagstitel:

Nonnedalen/Klosterparken - areal til såning af bi-blanding

Dokumenttitel:

Areal til såning af bi blanding

   

Sagsnr.:

10780

Afsender:

Miljøstyrelsen

Sagstitel:

Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdsø, ansøgning til MST om aluminium udbringning MBL §27

Dokumenttitel:

Tilladelse til restaurering af Skjoldenæsholm Gårdsø

Indholdbeskrivelse:

fra mst, vedr. aluminiumudbringning

   

Sagsnr.:

6502

Afsender:

Energinet

Sagstitel:

Forstærkelse af naturgasledning ud for Nonnedalen

Dokumenttitel:

Spørgsmål om areal til byggeplads

   

Sagsnr.:

8608

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Miljøuheld - udledning af spildevand fra pumpestation ved Farendløbsevej til Sneslev Lilleå

Dokumenttitel:

Udslip fra Farenløsevej 78 Pumpestation

Indholdbeskrivelse:

mail som svar på telefonbesked, hvor der erfterlyses flere oplysninger

 

 

Sagsnr.:

8608

Afsender:

Ringsted Forsyning A/S

Sagstitel:

Miljøuheld - udledning af spildevand fra pumpestation ved Farendløbsevej til Sneslev Lilleå

Dokumenttitel:

VS: Sneslev Lilleå, forslag til prøvestationer i forbindelse med udløb fra Farendløsevej pumpestation

Indholdbeskrivelse:

orienteirng fra Kim vedr. dialog med HedeDK

   

Sagsnr.:

20285

Afsender:

Vanas Natur og Vand ApS

Sagstitel:

Vandløb - offentlig afløb - grøft der leder fra motorvej til Kværkeby Bæk

Dokumenttitel:

Partshøring af 4. maj 2020 (vedhæftet) annulleres iht. aftale med rådgiver Linda Adelfest

Indholdbeskrivelse:

ejer fremsender ny ansøgning, vedr. åbning af privat vandløb, fremfo den ansøgte nedlæggelse

   

Sagsnr.:

20285

Afsender:

Vejdirektoratet

Sagstitel:

Vandløb - offentlig afløb - grøft der leder fra motorvej til Kværkeby Bæk

Dokumenttitel:

VS: GENFREMSENDELSE af partshøring af udkast til afgørelser vedr. vedligehold af privat vandløb i Kærup

Indholdbeskrivelse:

høringssvar fra VD, vedr. nedlæggelse af privat vandløb

   

Sagsnr.:

8620

Afsender:

Michael Jensen

Sagstitel:

Farendløsevej 103, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Farendløsevej 103

   

Sagsnr.:

2286

Afsender:

Kombit

Sagstitel:

Andreas Karlsen ønsker en sag på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde vedr. Hvordan skriver vi til sygemeldte borgere i kommunen

Dokumenttitel:

SV: Brev til Nemrefusion fra Ringsted Social- og Arbejdsmarkedsudvalg.docx

Indholdbeskrivelse:

kvittering med orientering om videresendelse til KSD

   

Sagsnr.:

8620

Afsender:

Michael Jensen

Sagstitel:

Farendløsevej 103, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

IMG_4684.jpg Farendløsevej 103

   

Sagsnr.:

8620

Afsender:

Michael Jensen

Sagstitel:

Farendløsevej 103, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

IMG_4682.jpg Farendløsevej 103

   

Sagsnr.:

8620

Afsender:

Michael Jensen

Sagstitel:

Farendløsevej 103, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

IMG_4681.jpg. Farendløsevej 103

   

Sagsnr.:

7564

Afsender:

Allan Birke Mølsted

Sagstitel:

Rønnedevej 8, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Nedrivningstilladelse - Mariehaven Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 2 - 6/3/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8653

Afsender:

PBI Holding A/S

Sagstitel:

Vandløb - åbning af privat grøft i Kærup mose udløb til Kværkeby Bæk

Dokumenttitel:

Ansøgning om åbning af grøft

   

Sagsnr.:

8656

Afsender:

Karen Lise Andreasen

Sagstitel:

Kongstedvej 38

Dokumenttitel:

Træstammer ved rabat

Indholdbeskrivelse:

Mail fra Karen Lise Andreasen

   

Sagsnr.:

14345

Afsender:

Cowi A/S

Sagstitel:

Jordemodervej 38, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Jordhotel jordlogistik bemærkninger til plan og skema

   

Sagsnr.:

6873

Afsender:

Peter Borreby

Sagstitel:

Lergravsvej 90, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Lergravsvej 90, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 2 - 6/3/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

6874

Afsender:

Peter Borreby

Sagstitel:

Lergravsvej 42, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Lergravsvej 42 nedrivning: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 2 - 6/3/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

19996

Afsender:

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

Sagstitel:

Ejlstrupvej 140, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: 14.12.15-P19-72-20 Sagsnr.:15/19996 Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Ejlstrupvej 140, 4100 Ringsted

   

Sagsnr.:

7973

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Ålbækvej 26, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=b69a2342b17245a3abc57f266aace0f2]

Indholdbeskrivelse:

Kvittering fra GST - Kontrolskema godkendt

   

Sagsnr.:

1065

Afsender:

Arbejdstilsynet

Sagstitel:

Arbejdstilsynet 2020

Dokumenttitel:

Besøgsrappport - coronatilsyn

Indholdbeskrivelse:

Solstrålen

   

Sagsnr.:

8690

Afsender:

Duehøj Ejendomme ApS

Sagstitel:

Rønnedevej 10, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

anmeldelse, sag: 20/7564

   

Sagsnr.:

8691

Afsender:

Saman Hamid Mohammad Barzinji

Sagstitel:

Skellerødvej 18, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

skellerødvej 18: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 6/3/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8693

Afsender:

Torben Gert Jensen

Sagstitel:

Ottestrupvej 61, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

1.sal: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 6/3/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

18083

Afsender:

Hans Carsten Hansen

Sagstitel:

Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 6/3/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8695

Afsender:

Anette Huld

Sagstitel:

Højbjergvej 29, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Højbjergvej 29, 4174 Jystrup Midtsj: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 6/3/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

04.06.2020