Postliste den 3. marts 2020

Sagsnr.: 4994
Afsender: Ebbe Rasmussen
Sagstitel: Bane Danmarks arbejder Sorøvej 82
Dokumenttitel: Re: Sorøvej 82
   
Sagsnr.: 4085
Afsender: Tanja Ekelund Hansen
Sagstitel: Manglende skiltning på Anlægsvej
Dokumenttitel: Re: Dårlig skiltning
Indholdbeskrivelse: Tanja undrer sig over hvorfor bumpene er tilgængelige for kørsel
   
Sagsnr.: 2461
Afsender: Kilian Water ApS
Sagstitel: Barmosevej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Pilerensningsanlæg - naboorientering
Indholdbeskrivelse: kortbilag til ny placering
   
Sagsnr.: 2461
Afsender: Kilian Water ApS
Sagstitel: Barmosevej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Pilerensningsanlæg - naboorientering
Indholdbeskrivelse: Bygherre ønsker ny placering
   
Sagsnr.: 14675
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Englerupvej 118, Sigersted, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: U2019-57509.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Charlotte Trampedach
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Materiale fra Charlotte Trampedach
Indholdbeskrivelse: Skema og billede
   
Sagsnr.: 13350
Afsender: Nævnenes Hus
Sagstitel: Bakkegårdsvej 57, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Mail
Indholdbeskrivelse: fra klagenævnet
   
Sagsnr.: 13350
Afsender: Nævnenes Hus
Sagstitel: Bakkegårdsvej 57, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Mail
Indholdbeskrivelse: fra klagenævnet - fuldmagt uploadet
   
Sagsnr.: 4621
Afsender: Yichun Municipal Committee
Sagstitel: Henvendelse til Kommunaldirektøren vedr. kinesisk delegation fra Yichun Municipal Committee
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 4633
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Bakkegårdsvej 52, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Mail
   
Sagsnr.: 2816
Afsender: Gökhan Dilsiz
Sagstitel: Roskildevej 119, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Vedr. sag 20/2816
   
Sagsnr.: 150
Afsender: Vigersted IF
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021
Dokumenttitel: Vigersted IF fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 20285
Afsender: Kærup Erhvervspark A/S
Sagstitel: Vandløb - offentlig afløb - grøft der leder fra motorvej til Kværkeby Bæk
Dokumenttitel: Partshøring vedr. vedligeholdelse af grøft fra regnvandsbassin med udløb i Kværkeby Bæk
Indholdbeskrivelse: orientering fra PBI om dialog med VD
   
Sagsnr.: 150
Afsender: Nordrup-Farendløse IF
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021
Dokumenttitel: Nordrup-Farendløse IF fremsender haltider for 2020-2021.
   
Sagsnr.: 150
Afsender: MS Dans
Sagstitel: Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021
Dokumenttitel: MS Dans fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted
   
Sagsnr.: 20052
Afsender: Sweco Danmark A/S
Sagstitel: Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - forundersøgelse - vandområde o8357_y
Dokumenttitel: RE: Vedr. vådområde deklaration ved Vigersdal Å
Indholdbeskrivelse: dialog om forløb ved skydebane
   
Sagsnr.: 20052
Afsender: Fiskeristyrelsen
Sagstitel: Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - forundersøgelse - vandområde o8357_y
Dokumenttitel: VS: materiale vedr. vådområde langs Vigersdal Å ved Haraldsted Sø
Indholdbeskrivelse: svar fra fiskeristyrelsen, vedr. påtaleberretiget ved deklaration
   
Sagsnr.: 20052
Afsender: Sweco Danmark A/S
Sagstitel: Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - forundersøgelse - vandområde o8357_y
Dokumenttitel: Mails fra lodsejere, Vigersdal å
Indholdbeskrivelse: fra rådgiver
   
Sagsnr.: 4637
Afsender: Finn Pedersen
Sagstitel: Skovgården 100, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skovgården, Ringsted - Indhegnet affaldsplads: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 1 - 3/3/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3337
Afsender: Lars Vang
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. 3 sager - sti- og blomsterprojekt, ansøgning om tilskud fra helhedsplanpuljen til Støtteforeningen samt ønske om vejledning fra jura
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 17649
Afsender: Bert Mulder
Sagstitel: Tvindelstrupvej 47, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tvindelstrupvej 47, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 2 - 3/3/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4645
Afsender: Grant Thornton
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. håndtering af personfølsomme oplysninger m.m.
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 4652
Afsender: Slagelse Kommune
Sagstitel: Indsigelse Region Sjælland vedr. tyngdedyner
Dokumenttitel: VS: Indsigelse til Region Sjælland ift. tyngdedyner
Indholdbeskrivelse: Henvendelse fra Slagelse kommune om fælles indsigelse
   
Sagsnr.: 4658
Afsender: Morten Bahn Jensen
Sagstitel: Ørslev Stationsvej 11, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tilbygning: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 3/3/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

04.03.2020