Postliste den 30. januar 2020

Sagsnr.:

21314

Afsender:

David Haugsted

Sagstitel:

Horsetoftevej 41, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Horsetoftevej 41, 4100 Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 1/30/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

3468

Afsender:

Hjørring Kommune

Sagstitel:

Blå Flag 2019 badevand

Dokumenttitel:

Vinterbadestranden i Hjørring Kommune

Indholdbeskrivelse:

svar fra hjørring

   

Sagsnr.:

149

Afsender:

Ørslev IF

Sagstitel:

Ansøgninger om medlems- og/eller lokaletilskud fra foreningslivet 2020

Dokumenttitel:

Ørslev IF fremsender aktivitetsoversigt.

   

Sagsnr.:

16828

Afsender:

Thue Zeuthen

Sagstitel:

Roskildevej 113, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Roskildevej 113, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 3 - 1/30/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

22313

Afsender:

Allan Berthelsen

Sagstitel:

Værkevadsvej 32 b, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: 50 meter åben standplads

Indholdbeskrivelse:

Ønske om udvidelse af skydedag med våbenklasse 1 og 3. Samt mails om muligheden for skydning på 50 meter med våben klasse 1 og 3.

   

Sagsnr.:

22342

Afsender:

Mette Justensen

Sagstitel:

Borgerhenvendelser vedr. ønsker om bedre gadebelysning

Dokumenttitel:

Lys ved Søholmskolen

   

Sagsnr.:

22313

Afsender:

Allan Berthelsen

Sagstitel:

Værkevadsvej 32 b, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Miljøgodkendelse

   

Sagsnr.:

17637

Afsender:

Majbritt Abrahamsen

Sagstitel:

Lillevang 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Kommentarer til nabohøring

   

Sagsnr.:

22313

Afsender:

Allan Berthelsen

Sagstitel:

Værkevadsvej 32 b, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Udkast til miljøgodkendelse for Vigerstedskydforening

   

Sagsnr.:

22313

Afsender:

Allan Berthelsen

Sagstitel:

Værkevadsvej 32 b, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Udkast til miljøgodkendelse for Vigerstedskydforening

   

Sagsnr.:

22313

Afsender:

Allan Berthelsen

Sagstitel:

Værkevadsvej 32 b, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Udkast til miljøgodkendelse for Vigerstedskydforening

   

Sagsnr.:

22313

Afsender:

Allan Berthelsen

Sagstitel:

Værkevadsvej 32 b, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Miljøgodkendelse

Indholdbeskrivelse:

 
   

Sagsnr.:

22313

Afsender:

Allan Berthelsen

Sagstitel:

Værkevadsvej 32 b, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Miljøgodkendelse

   

Sagsnr.:

22313

Afsender:

Allan Berthelsen

Sagstitel:

Værkevadsvej 32 b, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Miljøgodkendelse

Indholdbeskrivelse:

Leje aftale

   

Sagsnr.:

22313

Afsender:

Allan Berthelsen

Sagstitel:

Værkevadsvej 32 b, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Ny pistolbane

Indholdbeskrivelse:

Dropper ny pistolbane

   

Sagsnr.:

9196

Afsender:

Miljøstyrelsen

Sagstitel:

Lokalplan 302 for Langeagerområdet - Behandling af lokalplanforslag

Dokumenttitel:

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje for lokalplan 302 (MST Id nr.: 519860)

Indholdbeskrivelse:

Miljøstyrelsen afgørelse om reduktion af skovbyggelinje

   

Sagsnr.:

22313

Afsender:

Allan Berthelsen

Sagstitel:

Værkevadsvej 32 b, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: 50 meter åben standplads

   

Sagsnr.:

9196

Afsender:

Miljøstyrelsen

Sagstitel:

Lokalplan 302 for Langeagerområdet - Behandling af lokalplanforslag

Dokumenttitel:

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje for lokalplan 302 (MST Id nr.: 519860)

Indholdbeskrivelse:

Miljøstyrelsen. Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje

   

Sagsnr.:

885

Afsender:

Arne Zöllner

Sagstitel:

Henvendelse til Kommunaldirektøren vedr. Ringsted Kommunes tilskud til foreningerne

Dokumenttitel:

Svar fra Arne Zöllner

   

Sagsnr.:

17637

Afsender:

Rune Bech Abrahamsen

Sagstitel:

Lillevang 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Att. Landzone - naboorientering Lillevang 22

   

Sagsnr.:

17407

Afsender:

Kullegaard

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Tilbagemelding på mangelskrivelse d. 21. januar 2020

Indholdbeskrivelse:

Medsendt arealfordeling på adresser

   

Sagsnr.:

17407

Afsender:

Kullegaard

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Drøftelse omkring dispensation

   

Sagsnr.:

20637

Afsender:

Søndersø Energi A/S

Sagstitel:

Kværkebyvej 73, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Kværkebyvej 73, 4100 Ringsted: Jordvarme, indsendelse nr. 2 - 1/30/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

16267

Afsender:

Frede Andersen & Søn A/S

Sagstitel:

Slettebjergvej 66, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Robert Jacobsens Vej 5 2300 København S, 1750 ton til Jystrup Jordtip

Indholdbeskrivelse:

Forhåndsgodkendelse af 1700 tons kl. 0

   

Sagsnr.:

15625

Afsender:

LM Huse A/S

Sagstitel:

Køgevej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Køgevej 40 - Aftalt møde vedr. terrænregulering

Indholdbeskrivelse:

ansøger fremsender supl. såfremt dette kan nås

   

Sagsnr.:

2448

Afsender:

Johnny Niels Andersen

Sagstitel:

Haslevvej 189, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Haslevvej 189, 4100 Ringsted: Nedsivning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 1/30/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

2454

Afsender:

Fensmark Miljø ApS - Anke

Sagstitel:

Roskildevej 601, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Roskildevej 601, 4174 Jystrup Midtsj: Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 1 - 1/30/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

150

Afsender:

Ringsted IF-basket

Sagstitel:

Ansøgninger om sæsontider i hallerne, sæson 2020-2021

Dokumenttitel:

Ringsted IF-basket fremsender blanketten Dyrk Idræt i Ringsted

   

Sagsnr.:

20221

Afsender:

Lasse Hansen

Sagstitel:

Korsevænget 16, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Korsevænget 14, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 3 - 1/30/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

2467

Afsender:

Jan Christensen

Sagstitel:

Anmodning om aktindsigt i postlisten den: 27-01-2020

Dokumenttitel:

Dokument fra postlisten den: 27-01-2020

Indholdbeskrivelse:

Sagsnr 885: Henvendelse til Kommunaldirektøren vedr. Ringsted Kommunes tilskud til foreningerne

   

Sagsnr.:

2468

Afsender:

Jan Christensen

Sagstitel:

Anmodning om aktindsigt i postlisten den: 17-01-2020

Dokumenttitel:

Dokument fra postlisten den: 17-01-2020

Indholdbeskrivelse:

Sagsnr. 15552: Pulje til kultur i landområderne 2020

   

Sagsnr.:

2474

Afsender:

Anne Møller

Sagstitel:

Henvendelse om mulighed for at etablere møbelværksted på Rusgårds Bakke 76 i Vigersted.

Dokumenttitel:

Anmodning om mulighed for at drive møbelværksted på adressen Rusgårds Bakke 76

   

Sagsnr.:

17973

Afsender:

Uponor Infra A/S

Sagstitel:

Skafterupvej 42, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Analyse af spildevandsprøver 2020

Indholdbeskrivelse:

Værdier overholdt

   

Sagsnr.:

1157

Afsender:

Niras

Sagstitel:

vandløb - Suså - vandløbsregulering - afværgegrøfter ved Vetterslev

Dokumenttitel:

SV: Ansøgning om vandløbsregulering ifbm udstykning Vetterslev

Indholdbeskrivelse:

revideret ansøgning

   

Sagsnr.:

271

Afsender:

Socialistisk Folkeparti

Sagstitel:

Udbetaling af økonomisk støtte til politiske partier 2020

Dokumenttitel:

Skema fra Socialistisk Folkeparti

   

Sagsnr.:

2496

Afsender:

Torben Sandal Petersen

Sagstitel:

Høm Møllevej 35, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Høm Møllevej 35, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 1 - 1/30/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

31.01.2020