Postliste den 30. maj 2018

Sagsnr.: 85
Afsender: CM Estate A/S
Sagstitel: Smålodsvej 21A, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Projekt: Smålodsvej 21A, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 5219
Afsender: Skel.dk Landinspektører
Sagstitel: Ålbæk Huse 51, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Afsætningsplan
   
Sagsnr.: 12
Afsender: Benløse Floorball Club
Sagstitel: Intern markedsføring under Kultur- og Fritidsudvalget
Dokumenttitel: Benløse Floorball sender dokumentation for markedsføring
Indholdbeskrivelse: Markedsføring superfinale 2018
   
Sagsnr.: 10495
Afsender: Christian Molsing Sørensen
Sagstitel: Torvet 16, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Torvet 16, 4100 Ringsted: Øvrig bebyggelse, indsendelse nr. 2 - 5/30/2018
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 10843
Afsender: Marianne Micheelsen
Sagstitel: Bytavle E55 på Ålbækvej i Jystrup ønskes flyttet
Dokumenttitel: Flytning af bytavle
Indholdbeskrivelse: Marianne Micheelsen ønsker bytavle flyttet
   
Sagsnr.: 10843
Afsender: Marianne Micheelsen
Sagstitel: Bytavle E55 på Ålbækvej i Jystrup ønskes flyttet
Dokumenttitel: Bytavle , flyttet
Indholdbeskrivelse: dialog om bytavle
   
Sagsnr.: 10853
Afsender: Mette Brun
Sagstitel: Åkandevej 36, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Åkandevej 36
   
Sagsnr.: 10854
Afsender: Ejvind Gadmar
Sagstitel: Skansen 53, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skansen 53, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 1 - 5/30/2018
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 10856
Afsender: Ann Sharpe Wang Kristiansen
Sagstitel: Langemosevej 15, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Langemosevej 15, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 5/30/2018
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 10857
Afsender: Mette Brun
Sagstitel: Spildevand i kolonihaver
Dokumenttitel: Åkandevej 36-38
Indholdbeskrivelse: Korrespondance med formand fra Virkelyst haveforening
   
Sagsnr.: 85
Afsender: Casper Borgen Kjøller, CM Estate A/S
Sagstitel: Smålodsvej 21A, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Smålodsvej 21A, 4100 Ringsted: Byggearbejder, der kan opføres uden tilladelse, indsendelse nr. 3 - 5/30/2018
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 10878
Afsender: Mariann Hansen
Sagstitel: Bjergvej 77, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Rettelse til BBR-meddelelse
   
Sagsnr.: 3365
Afsender: Arkitektfirmaet Bent Sørensen ApS
Sagstitel: Dagmarsgade 29, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Dagmarsgade 29A - Kviste
Indholdbeskrivelse: Arkitekt er chokeret over afslag til den pågældende placering af kviste.
   
Sagsnr.: 7904
Afsender: Region Sjælland
Sagstitel: Nørregade - vejareal
Dokumenttitel: Ugået af kortlægning
   
Sagsnr.: 29673
Afsender: Uggerly Installation
Sagstitel: Kæret 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Kæret 22 - Kæret 22.pdf
   
Sagsnr.: 9287
Afsender: Uffe Thorndahl
Sagstitel: Værkevadsvej 11, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Ejendommen matr. nr. 2a, Ortved by. Vigersted.
   
Sagsnr.: 10904
Afsender: Steen Leon Krogdahl
Sagstitel: Søbjergvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Søbjergvej 8, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 1 - 5/30/2018
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6241
Afsender: Arkitekt Svend Peters
Sagstitel: Brentebjergvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: mail 30.05.2018
   
Sagsnr.: 10567
Afsender: Annemarie Larsen
Sagstitel: Nebsmøllevej 57, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Teknisk Erklæring
   
Sagsnr.: 19041
Afsender: Esma Öztürk
Sagstitel: Munkedalen 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Annullering af byggetilladelse fra ejer af Munkedalen 22
   
Sagsnr.: 8749
Afsender: Esma Öztürk
Sagstitel: Munkedalen 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ejer annullerer udstedt byggetilladelse
Indholdbeskrivelse: Der er søgt via andet firma i stedet om nyt projekt.
   
Sagsnr.: 7940
Afsender: Jimmy Skovlund Jensen
Sagstitel: Sct Knudsgade 42, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Sct Knudsgade 42, 4100 Ringsted: Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger, indsendelse nr. 2 - 5/30/2018
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 8949
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Oprensning af 8 regnvandsbassiner, beskyttet af naturbeskyttelsesloven
Dokumenttitel: SV: Sagsnr.:18/8949 - Dok.nr.:75416/18 Notat fra tilsyn med vurdering af 6 bassiner
Indholdbeskrivelse: Forsyningen vil nu udarbejde ansøgninger om dispensation

Sidst opdateret

31.05.2018