Postliste den 30. marts 2020

Sagsnr.: 5965
Afsender: Henrik Kjær
Sagstitel: Henrik Kjær ønsker en sag på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. mulighed for at suspendere 225 timers reglen i forbindelse med Coronakrisen
Dokumenttitel: Forslag fra Enhedslisten
Indholdbeskrivelse: Fra Henrik Kjær
   
Sagsnr.: 157
Afsender: Team Cycling Ringsted
Sagstitel: Intern markedsføring under Kultur- og Fritidsudvalget
Dokumenttitel: Team Cycling Ringsted tilbyder Kultur- og Trivselsudvalget at købe markedsføring.
   
Sagsnr.: 346
Afsender: Sweco Danmark A/S
Sagstitel: Ringsted - København tilslutning af spor - Jordhåndtering - Banedanmark
Dokumenttitel: Midlertidig oplag på Dyssegårdsvej, § 19, afrapportering
Indholdbeskrivelse: Afrapportering
   
Sagsnr.: 4337
Afsender: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Sagstitel: Beskæftigelsespolitiske mål og beskæftigelsesplan 2020
Dokumenttitel: Brev fra RAR Sjælland vedr. beskæftigelsesplan 2020
   
Sagsnr.: 5381
Afsender: Eurofins Miljø
Sagstitel: COVID19 og vandforsyning
Dokumenttitel: Orientering fra Eurofins Miljø ang. den ekstraordinære COVID-19-situation - Ændring af prøvesteder
   
Sagsnr.: 5565
Afsender: Borgerhenvendelse
Sagstitel: Havemøllevej 39, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Slamsuger på Havemøllevej
   
Sagsnr.: 5989
Afsender: Evida
Sagstitel: Information om høringssager efter varmeforsyningsloven
Dokumenttitel: Information om høringssager. [Ref.nr.=93bcf780e1604dde8a68fc29a492884b]
Indholdbeskrivelse: Information om kontaktoplysninger ved høring af vrmeprojekter
   
Sagsnr.: 25803
Afsender: Benneth Colbe Nielsen
Sagstitel: Espeskovvej 14, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: underskrevet teknisk erklæring
   
Sagsnr.: 5047
Afsender: Geokon A/S
Sagstitel: Tilsynsberetning 2019 - indberetning til Miljøstyrelsen
Dokumenttitel: [Geokon Help Center-8634] Ang.: Overførsel af
Indholdbeskrivelse: Bekræftigelse på at fremmede tjeneste ydelse overføres til DMA
   
Sagsnr.: 5998
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Brev om ændrede udledninger fra renseanlæg mst
Dokumenttitel: Anmodning om oplysninger om ændrede udledninger fra renseanlæg (MST Id nr.: 899842)
   
Sagsnr.: 16797
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Bakkegårdsvej 4, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: U2019-64295.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 20451
Afsender: Støtteforeningen Ringsted Krisecenter
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019
Dokumenttitel: Støtteforeningen Ringsted Krisecenter delvis dokumentation
   
Sagsnr.: 24884
Afsender: Støtteforeningen Ringsted Krisecenter
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018
Dokumenttitel: Støtteforeningen Ringsted Krisecenter delvis dokumentation
   
Sagsnr.: 6005
Afsender: Esben Leth Jacobsen
Sagstitel: Ahorn Alle 48, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Campuskolen Vinduer bygning 3: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 1 - 3/30/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 20451
Afsender: 3F pensionistklub
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019
Dokumenttitel: 3F pensionistklub dokumentation
   
Sagsnr.: 20451
Afsender: Ringsted Redesign
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019
Dokumenttitel: Ringsted Redesign dokumentation
   
Sagsnr.: 5630
Afsender: Kirkens Korshær Ringsted
Sagstitel: Frivillige sociale tiltag omkring corona
Dokumenttitel: Kirkens Korshær svarer
   
Sagsnr.: 20451
Afsender: ADHD foreningen
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019
Dokumenttitel: ADHD foreningen dokumentation
   
Sagsnr.: 19397
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Holbækvej 103, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Autosvar / Autoreply fra MST
   
Sagsnr.: 10536
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Bedstedvej 100, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: U2019-58717.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 10904
Afsender: Steen Leon Krogdahl
Sagstitel: Søbjergvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Søbjergvej 8, 4100 Ringsted: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 2 - 3/30/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6023
Afsender: MOE A/S
Sagstitel: Vandløb - krydsningstilladelse - Nyhusegrøfen Trollemoseløbet
Dokumenttitel: Ansøgning: Krydsningstilladelser til Trollemoseløbet og Nyhusegrøften.
Indholdbeskrivelse: ansøgning fra MOE på vegne af forsynignen
   
Sagsnr.: 2540
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Badevand og Blå Flag 2020
Dokumenttitel: Badevand. Ændring af stamdata, indberetning af prøvetagningsplaner m.v.
   
Sagsnr.: 3136
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Sigerstedvej 90, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=a7525edfe057455bb304ca04e58b792a]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST
   
Sagsnr.: 4254
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Stestrupvej 250, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=5f809246be124896b94b6c691f4a65b6]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST
   
Sagsnr.: 3137
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Bedstedvej 80, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=0d31401cbca2457c9f9f0cacb4da7a1f]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST
   
Sagsnr.: 3104
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Køgevej 214, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=42226f58840748c89da5ae03bf39dcd2]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST
   
Sagsnr.: 1869
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Havemøllevej 101 C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=4903793d0907422abbb4c3a0601c06b8]
Indholdbeskrivelse: Kvittering fra GST
   
Sagsnr.: 18287
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Bedstedvej 108, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: U201964202.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 5047
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Tilsynsberetning 2019 - indberetning til Miljøstyrelsen
Dokumenttitel: Sv: Spørgsmål til tilsynsindberetningen (MST Id nr.: 907226)
   
Sagsnr.: 14662
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Jungsøvej 35, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: U2019-65774.pdf
Indholdbeskrivelse: Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen
   
Sagsnr.: 6031
Afsender: Boligkompagniet
Sagstitel: Ejdamsvej 7, 4140 Borup
Dokumenttitel: K2003319 Ejdamsvej 7, Ågerup - Ang. erhverv og servitut
   
Sagsnr.: 6033
Afsender: Liza Hammer Wissing
Sagstitel: Sct Hansgade 19, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Renovering af facade: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 1 - 3/30/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6034
Afsender: Giesegårdvej, 60, 4100, Ringsted
Sagstitel: Giesegårdvej 60, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Gisegaard - minirenseanlæg: Naturaktivitet, indsendelse nr. 1 - 12/23/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6035
Afsender: Martin Kromann Sand
Sagstitel: Felten 8, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Dispensation placering af pool: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 1 - 3/30/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5448
Afsender: Lars Vang
Sagstitel: Henvendelse til Byrådet vedr. lukning af Gammelnordrupvej
Dokumenttitel: Svar fra Lars Vang
   
Sagsnr.: 6037
Afsender: Michael Drewsen
Sagstitel: Haraldsvej 4, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 3/30/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6038
Afsender: Michael Drewsen
Sagstitel: Haraldsvej 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding kloak: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 3/30/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

31.03.2020