Postliste den 31. marts 2020

Sagsnr.: 2773
Afsender: Jord og Miljø A/S
Sagstitel: Vængegårdsvej 10, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: VS: Anmeldeskema midlertidige aktiviteter, Vængegårdsvej 10, St. Merløse
Indholdbeskrivelse: Ændring af arbejdsperiode jf. tidligere anmeldelse
   
Sagsnr.: 6044
Afsender: HOFOR A/S
Sagstitel: Regional vandindvinding - HOFOR 2020 - Kontrol og afrapportering
Dokumenttitel: Kontrolprogram for den regionale indvinding 2020 til godkendelse
   
Sagsnr.: 19344
Afsender: René Sørensen
Sagstitel: Kærup Industrivej 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Kærup Industrivej 1, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 5 - 3/31/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6046
Afsender: Lasse Bylov
Sagstitel: Aktindsigt - etablering af hegn på lukket del af Nordrupvej
Dokumenttitel: Aktindsigt Nordrupvej - FYI
Indholdbeskrivelse: Modtagelse af aktindsigtsanmodning fra borger vedr. hegn på lukket del af Nordrupvej
   
Sagsnr.: 6047
Afsender: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Sagstitel: Køgevej 41B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Svar fra brand og redning
   
Sagsnr.: 6047
Afsender: PBI Holding A/S
Sagstitel: Køgevej 41B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Nedlæggelse af slangevinde. Vedhæftet beskrivelse.
   
Sagsnr.: 6047
Afsender: Museum Vestsjælland
Sagstitel: Køgevej 41B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Nedtage slangevinde Ringsted Museum
   
Sagsnr.: 3844
Afsender: HHF Virkelyst
Sagstitel: HHF Virkelyst ønsker træer fældet og erstattet med mindre træer
Dokumenttitel: VS: Spørgsmål/skel.
Indholdbeskrivelse: Kredsformand ønsker klare retningslinjer for placering af bebyggelse på Gladiolisvej ud mod Kildemarken.
   
Sagsnr.: 6055
Afsender: Per Holten-Andersen
Sagstitel: Vandløb - Suså - vendlese vedr. over bro, skrald, bållplads mm på eng ved Horsetoftevej 41
Dokumenttitel: SV: Henvendelse til Beth Lundholm: MAIL1
Indholdbeskrivelse: beskrivelse af hold smat kort med bro
   
Sagsnr.: 6055
Afsender: Per Holten-Andersen
Sagstitel: Vandløb - Suså - vendlese vedr. over bro, skrald, bållplads mm på eng ved Horsetoftevej 41
Dokumenttitel: SV: Henvendelse til Beth Lundholm: MAIL2
Indholdbeskrivelse: foto vedr. bålplads, bro, skradl mm
   
Sagsnr.: 6055
Afsender: Per Holten-Andersen
Sagstitel: Vandløb - Suså - vendlese vedr. over bro, skrald, bållplads mm på eng ved Horsetoftevej 41
Dokumenttitel: SV: Henvendelse til Beth Lundholm: MAIL3
Indholdbeskrivelse: foto med brænde, huler mm
   
Sagsnr.: 5758
Afsender: Peter Skou Poulsen
Sagstitel: Heimdalsvej 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: BBR opfølgning
   
Sagsnr.: 19484
Afsender: Miljøstyrelsen
Sagstitel: Vandløb - Vigersdal Å - o8357_y - ansøgning om forundersøgelse af vandløbsrestaurering hos Fiskeristyrelsen
Dokumenttitel: Autosvar
Indholdbeskrivelse: fra mst
   
Sagsnr.: 5563
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Benløse By 50, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=d326c82a80534cbfadbe1a72ace09fcc]
   
Sagsnr.: 5433
Afsender: Museum Vestsjælland
Sagstitel: Vandløb - vandløbsrestaurering i Vigersdal Å - realisering - vandområde o8357_y
Dokumenttitel: SV: Forespørgsel vedr. budget for arkæologiske undersøgelser - Vandløbsrestaurering i Vigerdal Å - ID o8357_y
Indholdbeskrivelse: spørgsmål fra museet
   
Sagsnr.: 5471
Afsender: Christian Eiersholt Friis
Sagstitel: Forbudsskilte på Hjejlevej i Holbæk Kommune
Dokumenttitel: Angående begrænsning af biltrafik på Hjejlevej i Holbæk kommune.
Indholdbeskrivelse: Kyringevej 37
   
Sagsnr.: 20451
Afsender: Ringsted Redesign
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019
Dokumenttitel: Ringsted Redesign dokumentation
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Aksel Leck Larsen
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringssvar fra Det lokale Friluftsråd
Indholdbeskrivelse: Aksel Leck Larsen, Formand
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Herdis Petersen
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringssvar fra Ejlstrupvej 54
Indholdbeskrivelse: Herdis Petersen
   
Sagsnr.: 6069
Afsender: VKST Byggerådgivning
Sagstitel: Tvindelstrupvej 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: vedr. anmeldelse af etablering af ny driftsmæssig nødvendig vaskeplads i.h.t. planloven
   
Sagsnr.: 6069
Afsender: VKST Byggerådgivning
Sagstitel: Tvindelstrupvej 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: vedr. lovliggørende anmeldelse af kloakmestervirksomhed på landbrugsejendom, Tvindelstrupvej 1, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Peter Tolstrup Nissen
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringssvar fra Lodsejerforeningen Haraldsted Langesø
Indholdbeskrivelse: Peter Tolstrup Nissen
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Peter Tolstrup Nissen
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringssvar i pdf , Lodsejerforeningen for Haraldsted Langesø
Indholdbeskrivelse: Peter Tolstrup Nissen
   
Sagsnr.: 8869
Afsender: Jens Hansen
Sagstitel: Udledningstilladelse af tagvand fra lade til åben grøft, Hedemosen 18
Dokumenttitel: SV: Oplysninger om udledning af tagvand fra Hedemosen 18 til grøft
Indholdbeskrivelse: materilale fra ansøger
   
Sagsnr.: 9667
Afsender: Andelsboligforeningen af 1941
Sagstitel: Den Frie Børnehave ønsker at udvide instituionen
Dokumenttitel: Vedr. Sag 19/9667 Børnehave i afd. 12 udlejet til Den Frie Børnehaver
Indholdbeskrivelse: Henvendelse fra 1941 om udfordringer i forb. med ombygning
   
Sagsnr.: 5918
Afsender: Søren Rath
Sagstitel: Høringssvar vedr. regulativ for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: Høringsvar fra Ringsted Sportsfiskerforening
Indholdbeskrivelse: Søren Rath
   
Sagsnr.: 8869
Afsender: Jens Hansen
Sagstitel: Udledningstilladelse af tagvand fra lade til åben grøft, Hedemosen 18
Dokumenttitel: RE: SV: Oplysninger om udledning af tagvand fra Hedemosen 18 til grøft
Indholdbeskrivelse: kort fra ansøger
   
Sagsnr.: 6084
Afsender: Tommy Rød
Sagstitel: Egerupvej 109, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: ændring i indretning af erhverv/privat arealer: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 3/31/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6092
Afsender: Søren Peter Hansen
Sagstitel: Farendløsevej 94, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: caarport: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 3/31/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6094
Afsender: Kasper Ardahl Larsen
Sagstitel: Høm Møllevej 30, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ejendomsskattebillet 2020
Indholdbeskrivelse: Kasper Larsen ønsker ejendomsskattebillet tilsendt.
   
Sagsnr.: 6103
Afsender: Jens Salomon
Sagstitel: Vestervangen 6, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: lovliggørelse af cykelskur: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 3/31/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

01.04.2020