Postliste den 4. januar 2019

Sagsnr.: 20088
Afsender: Bringstrup Sigersted juletræskomite
Sagstitel: Pulje til kultur i landområderne 2018
Dokumenttitel: Bringstrup Sigersted juletræskomite
Indholdbeskrivelse: Sender dokumentation for afholdelse af juleteater 28.12.2018.
   
Sagsnr.: 20088
Afsender: Bringstrup Sigersted juletræskomite
Sagstitel: Pulje til kultur i landområderne 2018
Dokumenttitel: Bringstrup Sigersted juletræskomite
Indholdbeskrivelse: Omtale SN og billede fra arrangement 28.12.2018
   
Sagsnr.: 143
Afsender: Anne Leonhard Olsen
Sagstitel: Øget trafik på Tvindelstrupvej
Dokumenttitel: Re: VS: Tvindelstrupvej
   
Sagsnr.: 23006
Afsender: Jesper Pedersen
Sagstitel: Trafikulykke i Sneslev den 24. november 2018
Dokumenttitel: SV: Efterspørgsel til løsninger om fart
Indholdbeskrivelse: Jesper Pedersen vil gerne bistå med idéer og løsninger til at få farten ned på Haslevvej, igennem Sneslev.
   
Sagsnr.: 22051
Afsender: Fjellerup & Søn A/S
Sagstitel: Sørupvej 26, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: anmeldelse
Indholdbeskrivelse: ikke sorteret affald pga brand
   
Sagsnr.: 23006
Afsender: Jesper Pedersen
Sagstitel: Trafikulykke i Sneslev den 24. november 2018
Dokumenttitel: SV: Efterspørgsel til løsninger om fart
Indholdbeskrivelse: Jesper Pedersen vil komme med idéer og kontakte administrationen i løbet af foråret.
   
Sagsnr.: 171
Afsender: Martin Nielsen
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt fra journalist
Dokumenttitel: Mail fra journalist Martin Nielsen
Indholdbeskrivelse: Anmoder om aktindsigt i medarbejderoplysninger og oplysninger om udviklingen i sagstal for anbragte børn
   
Sagsnr.: 18684
Afsender: Kaj Erik Andersen
Sagstitel: Borupvej 46, 4140 Borup
Dokumenttitel: Borupvej 46, 4140 Borup: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 1/4/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 174
Afsender: Museum Vestsjælland
Sagstitel: Museum Vestsjælland - vedtægter, samdriftsaftale og økonomiaftale 2019-2022
Dokumenttitel: VS: MVE Samdriftsaftale med tilhørende bilag
   
Sagsnr.: 16
Afsender: Ringsted IF-badminton
Sagstitel: Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2019
Dokumenttitel: Ringsted IF-badminton søger om tilskud til udstyr, rekvisitter eller projekt.
   
Sagsnr.: 14161
Afsender: Maja Elvang
Sagstitel: H A Dooses Vej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Afslutte byggesag
   
Sagsnr.: 182
Afsender: ADVODAN Slagelse
Sagstitel: Ørslev Gade 44, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: angående BBR
   
Sagsnr.: 184
Afsender: Inge Larsen og Flemming Schrøder
Sagstitel: Nordbæksvej 63, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: angående opvarmning
   
Sagsnr.: 186
Afsender: Deen Sørensen
Sagstitel: Uheld i krydset Thorsvej/Odinsvej
Dokumenttitel: Odinsvej/Thorsvej
Indholdbeskrivelse: Deen Sørensen henvender sig omkring et uheld i krydset Thorsvej/Odinsvej og efterspørger tiltag
   
Sagsnr.: 15803
Afsender: Rigspolitiet
Sagstitel: Henv. fra Politiet ang. strandnummereringen i Ringsted Kom.
Dokumenttitel: SV: Adgang til www.redningsnummer.dk/www.strandnummer.dk/www.respektforvand.dk for Ringsted Kommune...
Indholdbeskrivelse: Svar fra Rigspolitiet ang. strandnummering i Ringsted Kommune
   
Sagsnr.: 5162
Afsender: Dorthe Kirstine Reinholdt
Sagstitel: Ålbæk Huse 3, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Ålbæk Huse 3, 4174 Jystrup Midtsj: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 9 - 1/4/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 15803
Afsender: Rigspolitiet
Sagstitel: Henv. fra Politiet ang. strandnummereringen i Ringsted Kom.
Dokumenttitel: SV: [SUPPORT-54218] - Adgang til www.redningsnummer.dk for Ringsted Kommune
Indholdbeskrivelse: Vejledning og bestillingsliste til Strandnr fra Rigspolitiet
   
Sagsnr.: 24210
Afsender: Benløse Rundings Vandværk
Sagstitel: Indberetning af vandforbrug 2018
Dokumenttitel: SV: Indberetning om vandforbrug 2018 - Benløse runding
   
Sagsnr.: 147
Afsender: Susanne Hansen
Sagstitel: Ris og ros Nordrupvej
Dokumenttitel: Bump Nordrupvej, opfølgende kommentar
   
Sagsnr.: 18681
Afsender: Rasmus Petersen
Sagstitel: Skælskørvej 38, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: vedr. tilladelse.
Indholdbeskrivelse: anmodning om aktindsigt
   
Sagsnr.: 20088
Afsender: Bringstrup Sigersted juletræsforening
Sagstitel: Pulje til kultur i landområderne 2018
Dokumenttitel: Bringstrup Sigersted juletræsforening sender yderligere materiale.
Indholdbeskrivelse: Yderligere dokumentation vedr. juleteater 28.4.2018
   
Sagsnr.: 24210
Afsender: Planteskolen Vester Skovgård P/S
Sagstitel: Indberetning af vandforbrug 2018
Dokumenttitel: Re: Indberetning af vandforbrug 2018 - planteskolen Vesterskovgården, Nordrupvej 101
   
Sagsnr.: 24122
Afsender: Sweco Danmark A/S
Sagstitel: Jernbanevej 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ansøgning om generel støjdispensation for 2019 i forbindelse med Banedanmarks arbejder på Ringsted station
   
Sagsnr.: 208
Afsender: Husdyrgodkendelse.dk
Sagstitel: Hømvej 41, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Husdyrgodkendelse.dk - Skema 206718 er indsendt
   
Sagsnr.: 208
Afsender: Husdyrgodkendelse.dk
Sagstitel: Hømvej 41, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Husdyrgodkendelse - Skema 206718 er nu automatisk visiteret som fuldt oplyst
   
Sagsnr.: 6466
Afsender: John Nielsen
Sagstitel: Forespørgsel på opsætning af Nabohjælp skilt på Søndre Parkvej
Dokumenttitel: VS: tilladelse til Nabohjælpskilte på Sdr. Parkvej 101-177
Indholdbeskrivelse: John Nielsen oplyser at han vender tilbage med løsning på placering af skiltene
   
Sagsnr.: 215
Afsender: Dorte Zacho
Sagstitel: Skansen 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skansen 5, 4100 Ringsted: Plansager, indsendelse nr. 1 - 1/4/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 216
Afsender: Morten Olsson
Sagstitel: Kalvehave 58, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Kalvehave 58, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 1/4/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

07.01.2019