Postliste den 4. juni 2020

Sagsnr.:

8701

Afsender:

Jan Christensen

Sagstitel:

Anmodning om aktindsigt i postlisten den: 02-06-2020

Dokumenttitel:

Dokument fra postlisten den: 02-06-2020

Indholdbeskrivelse:

Sagsnr 8565: Torben Lollike bruger initiativrettel til at få en sag i Kultur- og Fritidsudvalget vedr. svømning Haraldsted Sø

   

Sagsnr.:

8702

Afsender:

Kim Bjerring

Sagstitel:

Aktindsigt brug af leverandør Martin Kofoed med cvrnr. 29786127

Dokumenttitel:

Anmodning om aktindsigt fra Kim Bjerring

Indholdbeskrivelse:

Martin Kofoed med cvrnr. 29786127

   

Sagsnr.:

6023

Afsender:

Faxe Kommune

Sagstitel:

Vandløb - krydsningstilladelse - Nyhusegrøfen Trollemoseløbet

Dokumenttitel:

SV: UDKAST til gennemlæsning, vedr. krydsningstilladelse af hhv. Nyhusegrøften og Trollemoseløbet i forbindelse med kloakering i det åbne land i Ringsted Kommune

Indholdbeskrivelse:

bemærkninger fra Faxe

   

Sagsnr.:

8712

Afsender:

Michael Olesen

Sagstitel:

Næstvedvej 4, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Næstvedvej 4, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 6/4/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8714

Afsender:

Lene og Chris Dudmish

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren med ønske om vejbump på Hovmarksvej

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

14353

Afsender:

Annette Hansen

Sagstitel:

Benløse By 12D, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Benløse By 12D, 4100 Ringsted - 13952: Jordvarme, indsendelse nr. 2 - 6/4/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8374

Afsender:

Lars Lynge Nielsen

Sagstitel:

Hækkerupsvej 11A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Tegninger over nyt hus.

   

Sagsnr.:

7853

Afsender:

Kærup Erhvervspark A/S

Sagstitel:

Benløse Skel 2B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Høringssvar - Boligbyggeri ved Kærup Erhvervspark

Indholdbeskrivelse:

Svar fra Lene Stengade, adm. direktør for Kærup Erhvervspark

   

Sagsnr.:

4448

Afsender:

Nordic Design Limited ApS

Sagstitel:

Bæredygtighedspuljen 2020

Dokumenttitel:

VS: agenda 21, ansøgning

Indholdbeskrivelse:

Ansøgning fra NODE v. Bertil

   

Sagsnr.:

7819

Afsender:

Dansk Biogødning A/S

Sagstitel:

Jordemodervej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Beholdere på jordemodervej

   

Sagsnr.:

8054

Afsender:

Kim Bjerring

Sagstitel:

Hegnsyn angående Ottestrupvej 4 og 5

Dokumenttitel:

Materiale fra klager

   

Sagsnr.:

8724

Afsender:

Rasmus Larsen

Sagstitel:

Eskemosevej 6, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Eskemosevej 6, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 6/4/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8732

Afsender:

Robert Jensen

Sagstitel:

Køgevej 40, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Køgevej 40, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 6/4/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8740

Afsender:

David Frederiksen

Sagstitel:

Roligheden 6, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Regler omkring dyrehold

Indholdbeskrivelse:

Anmeldelse af dyrehold

   

Sagsnr.:

8750

Afsender:

Claus Bartels

Sagstitel:

Ottestrupvej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vedr Ottestrupvej 3 taget den 2/6-20

   

Sagsnr.:

8750

Afsender:

Claus Bartels

Sagstitel:

Ottestrupvej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ottestrupvej 3 taget den 29/5-20

   

Sagsnr.:

6998

Afsender:

Lars og Lena Lynggaard

Sagstitel:

Mortenstrupvej 77, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Kloakering

Indholdbeskrivelse:

Grundejer har solgt. Sagen afsluttes.

   

Sagsnr.:

8762

Afsender:

Ason A/S

Sagstitel:

Præstevej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

anmeldelse af asbest tagplader fra Byskovskolen

   

Sagsnr.:

7210

Afsender:

Jakobsen & Blindkilde A/S

Sagstitel:

vandløb - Vigersdal Å - indhentning af tilbud og kontrakter vedr. realisering af vandløbsrestaurering ID o8357_y

Dokumenttitel:

SV: Vedr. Tilbud på realisering af genslyngning i Vigersdal Å

Indholdbeskrivelse:

svar fra JB vedr fastholdelse af pris med rykket tidsramme

   

Sagsnr.:

8608

Afsender:

Ringsted Forsyning

Sagstitel:

Miljøuheld - udledning af spildevand fra pumpestation ved Farendløbsevej til Sneslev Lilleå

Dokumenttitel:

SV: Besigtigelsesnotat og videre aftaler, vedr. udslip af spildevand til Sneslev Lilleå

Indholdbeskrivelse:

redegørelse fra Ringsted Forsyning

   

Sagsnr.:

8769

Afsender:

Iben-Rikke Frydensberg Nielsen

Sagstitel:

Skovbakken 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Skovbakken 22, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 6/4/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8541

Afsender:

Trine Kingo Svendsen

Sagstitel:

Susåvej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Overdækning: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 6/4/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

1127

Afsender:

Folketingets Ombudsmand - Officielt E-mail Certifikat

Sagstitel:

Allindemaglevej 83, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Allindemaglevej 83

Indholdbeskrivelse:

[RINGSTED]Henvendelse fra Folketingets Ombudsmand

   

Sagsnr.:

7840

Afsender:

Sorø Kommune

Sagstitel:

Overdragelse af driftsopgaver til AffaldPlus

Dokumenttitel:

Sorø Kommunes bemærkninger til dagsordenstekst

Indholdbeskrivelse:

Mail fra Sorø Kommune

   

Sagsnr.:

8784

Afsender:

Brian Jørgensen - Rubæk & Co. A/S

Sagstitel:

Rubæk & Co. A/S opsiger kontrakt vedr. levering af affaldsstativer

Dokumenttitel:

Opsigelse af kontrakt vedr. levering af affaldsstativer

Indholdbeskrivelse:

Mail fra Rubæk & Co A/S

   

Sagsnr.:

8784

Afsender:

Brian Jørgensen - Rubæk & Co. A/S

Sagstitel:

Rubæk & Co. A/S opsiger kontrakt vedr. levering af affaldsstativer

Dokumenttitel:

Autosvar fra Rubæk & Co A/S efter fremsendelse af mail

   

Sagsnr.:

5890

Afsender:

Sille Lotzfeldt

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Pavilloner_Dronning Margrethesvej, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 9 - 6/4/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8080

Afsender:

Vejdirektoratet

Sagstitel:

Krydset Roskildevej / Slettebjergvej

Dokumenttitel:

SV: Henvendelse fra Landsbyforeningen for Jystrup og omegn - VD sag nr. 20/07006

Indholdbeskrivelse:

Svar fra Vejdirektoratet

   

Sagsnr.:

6216

Afsender:

André Tvenstrup

Sagstitel:

Sorøvej 173, 4173 Fjenneslev

Dokumenttitel:

Ansøgning for etablering af minirenseanlæg: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 6/4/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

6216

Afsender:

André Tvenstrup

Sagstitel:

Sorøvej 173, 4173 Fjenneslev

Dokumenttitel:

Ansøgning for etablering af minirenseanlæg: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 3 - 6/4/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sidst opdateret

08.06.2020