Postliste den 4. maj 2020

Sagsnr.: 7175
Afsender: Rune Nielsen
Sagstitel: Farendløse Enghave 19, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Finn Larsen Farenløse Enghave 19, 4100 Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 5/4/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 5740
Afsender: Torben Dennis hansen
Sagstitel: Haraldstedvej 76, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Haraldstedvej 76: Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 2 - 5/4/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 16097
Afsender: HedeDanmark a/s
Sagstitel: Vandløb - Barmose Bæk - Reguleringssag
Dokumenttitel: SV: STATUS vedr. regulering af Barmose Bæk
Indholdbeskrivelse: status fra hd
   
Sagsnr.: 5600
Afsender: Anders Martinius Juel Hansen
Sagstitel: Bymarken 16, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Bymarken 16 - Skur.: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 3 - 5/4/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 17540
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: Jordemodervej - erhvervsområde
Dokumenttitel: Jordprøver jordemodervej - etablering af forsyningsledninger
   
Sagsnr.: 7188
Afsender: Peter Dinesen
Sagstitel: Skovmarksvej 4, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skovmarksvej 4, Ringsted etablering af ny virksomhed
   
Sagsnr.: 21477
Afsender: Finn Andersen
Sagstitel: Parkeringsplads ved Kværkeby Skole
Dokumenttitel: SV: Landzonetilladelse
Indholdbeskrivelse: yderligere oplysninger til ansøgningen
   
Sagsnr.: 21477
Afsender: Finn Andersen
Sagstitel: Parkeringsplads ved Kværkeby Skole
Dokumenttitel: VS: Parkeringsanlæg ved Kværkeby Friskole - Kværkebyvej 2A
Indholdbeskrivelse: OPlysning fra forsyningen
   
Sagsnr.: 5434
Afsender: Finn Andersen
Sagstitel: Kværkebyvej 2B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Landzonetilladelse
Indholdbeskrivelse: yderligere oplysninger til ansøgningen
   
Sagsnr.: 5434
Afsender: Finn Andersen
Sagstitel: Kværkebyvej 2B, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Parkeringsanlæg ved Kværkeby Friskole - Kværkebyvej 2A
Indholdbeskrivelse: Oplysning fra forsyningen
   
Sagsnr.: 12826
Afsender: MOE A/S
Sagstitel: Fælledvej - renovering af vej
Dokumenttitel: SV: Fælledvej, Benløse - Udvidelse af kloak- og vejprojekt
Indholdbeskrivelse: Ananalyser
   
Sagsnr.: 123
Afsender: Jan Vagn Jakobsen
Sagstitel: Handicaprådet 2020
Dokumenttitel: Høringssvar vedr.: Besøg på Ringsted Kommunes botilbud - Høringssvar besøg botilbud maj 2020.pdf
   
Sagsnr.: 15389
Afsender: Gyrstinge VVS
Sagstitel: Skee-Tåstrupvej 19, 4370 Store Merløse
Dokumenttitel: Vedr. Skee Tåstrupvej 19 + 19 B
Indholdbeskrivelse: Færdigmelding
   
Sagsnr.: 13042
Afsender: Taksationskommissionen i Vestsjælland
Sagstitel: Taksation regnvandsbassin Høm
Dokumenttitel: Regnvandsbassin mm
   
Sagsnr.: 3473
Afsender: Morten Baes Christensen
Sagstitel: Næstvedvej 27, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tilbygning: Næstvedvej 27,4100 RIngsted : BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 5/4/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 21860
Afsender: Micki Overgaard Jensen
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Home-tex, Lager: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 4 - 5/4/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 7210
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: vandløb - Vigersdal Å - indhentning af tilbud og kontrakter vedr. realisering af vandløbsrestaurering ID o8357_y
Dokumenttitel: RE: Tilbud vedr. Vigersdal Å
Indholdbeskrivelse: suppplerende fra cowi
   
Sagsnr.: 19641
Afsender: Micki Overgaard Jensen
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Home-tex, kontor: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 5 - 5/4/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 21518
Afsender: Michael Dejløw Mølgaard
Sagstitel: Mulstrup Møllevej 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ingen krav til bestemt kørselsvej - fortsat
   
Sagsnr.: 7222
Afsender: Morten Henning Olsen
Sagstitel: Ørslevunderskovvej 11, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Etablering af minirenseanlæg: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 5/4/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 2267
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Ortved Stationsvej 25, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmeldinger - Ortved Stationsvej 25.pdf
Indholdbeskrivelse: færdigmelding forsyningen
   
Sagsnr.: 24884
Afsender: Børns Vilkår
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018
Dokumenttitel: Børns Vilkår; Endelig afrapportering §18-midler 2019
   
Sagsnr.: 19894
Afsender: Byggeklageenheden - Nævnenes Hus
Sagstitel: Pileborggade 19, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Mail - Byggeklageenheden Afgørelse Ref.nr.08fd389bf666471a8119b2e0d3797230.msg
   
Sagsnr.: 7190
Afsender: Byggeklageenheden - Nævnenes Hus
Sagstitel: Pileborggade 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Mail - Byggeklageenheden Afgørelse Ref.nr.08fd389bf666471a8119b2e0d3797230.msg
   
Sagsnr.: 24884
Afsender: Red Barnet
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018
Dokumenttitel: Red Barnet Regnskab 2019..pdf
   
Sagsnr.: 24884
Afsender: Red Barnet
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018
Dokumenttitel: Red Barnet vedr. donorer
   
Sagsnr.: 22666
Afsender: Danhostel Ringsted
Sagstitel: Ringsted Vandrerhjem fra 1. februar 2019
Dokumenttitel: Regnskab for Danhostel 2019
Indholdbeskrivelse: Regnskab 2019
   
Sagsnr.: 7231
Afsender: Anders Steensen
Sagstitel: Støj fra motorvejen
Dokumenttitel: VS: Vejstøj.
Indholdbeskrivelse: Anders Steensen, Ørslevunderskovvej 33, henvender sig omkring støj fra motorvejen
   
Sagsnr.: 7231
Afsender: Vejdirektoratet
Sagstitel: Støj fra motorvejen
Dokumenttitel: Automatisk svar: Vejstøj.
Indholdbeskrivelse: Kvittering for modtaget henvendelse, fra VD
   
Sagsnr.: 7233
Afsender: Søren M. Larsen
Sagstitel: Almstoftevej 19, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: almstoftevej 19 : Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 5/4/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6897
Afsender: Oluf Petersen
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. farlig trafik på Dronning Margrethesvej
Dokumenttitel: Ny henvendelse
   
Sagsnr.: 7235
Afsender: Tina og Tonny Sørensen
Sagstitel: Ellehøj 22, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: anmeldelse af afbrænding
   
Sagsnr.: 6892
Afsender: Susanne Lillholm Stokkebye
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. ønske om åbning for besøgende på plejecentrene
Dokumenttitel: Svar fra Susanne L: Stokkebye
   
Sagsnr.: 1681
Afsender: Midt- og Vestsjællands Politi
Sagstitel: Farendløsevej 54b, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: svar på politianmeldelse
   
Sagsnr.: 7237
Afsender: Ældrerådet Ringsted
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. høring af Ældrerådet i forbindelse med budget 2021
Dokumenttitel: Henvendelse og borgmesterens svar
   
Sagsnr.: 18096
Afsender: Nikolaj Holtermann
Sagstitel: Dron Margrethesvej 22A, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: klage over asbestarbejde mv.
   
Sagsnr.: 7219
Afsender: Nikolaj Winther
Sagstitel: Helårsbeboelse i H/F Virkelyst - Anonym anmeldelse
Dokumenttitel: Re: Helårsbeboelse i H/F Virkelyst, Ringsted - Anonym anmeldelse
Indholdbeskrivelse: Kredsformand forventer selv at håndtere sagen
   
Sagsnr.: 2977
Afsender: BDO
Sagstitel: Parkeringskontrol 2019 - Parkeringsopgørelser 2019
Dokumenttitel: Revisorpåtegning på indberetning af kommunale parkeringsindtægter for 2019
Indholdbeskrivelse: Eva-Marie Lennert BDO anmoder om dokumentation for indtægten og forretningsgang.
   
Sagsnr.: 7246
Afsender: Jette Bartholin
Sagstitel: Pileborggade 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 7246
Afsender: Jette Bartholin
Sagstitel: Pileborggade 17, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Supplerende henvendelse
   
Sagsnr.: 6668
Afsender: Styrelsen for It og Læring
Sagstitel: Indberetning til UVM genåbning dagtilbud
Dokumenttitel: Indberetning om antal fremmødte børn og personale i kommunens dagtilbud
Indholdbeskrivelse: mail med indberetningsskema for uge 18 2020

Sidst opdateret

05.05.2020