Postliste den 4. marts 2020

Sagsnr.: 17539
Afsender: Jord Miljø A/S
Sagstitel: Brogade 45, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Status?_Kommunen meddeler at arbejdet må genoptages_Brogade 45 - Forureningsundersøgelse i byggefelt
Indholdbeskrivelse: Svar fra Rådgiver
   
Sagsnr.: 17539
Afsender: Region Sjælland
Sagstitel: Brogade 45, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Status?_Kommunen meddeler at arbejdet må genoptages_Brogade 45 - Forureningsundersøgelse i byggefelt
Indholdbeskrivelse: Svar fra Region
   
Sagsnr.: 17539
Afsender: Næstved Kommune
Sagstitel: Brogade 45, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Anmeldelse af jord til Glumsø
Indholdbeskrivelse: Svar fra Næstved Kommune
   
Sagsnr.: 3638
Afsender: Kai Brorson
Sagstitel: Manglende afstribning på Ørslev Gade
Dokumenttitel: VS: Afmærkning i Ørslev Gade
Indholdbeskrivelse: Forslag til strækning, hvor varslingslinjerne skal udføres på Ørslev Gade
   
Sagsnr.: 4994
Afsender: Ebbe Rasmussen
Sagstitel: Bane Danmarks arbejder Sorøvej 82
Dokumenttitel: Re: Sorøvej 82
   
Sagsnr.: 4668
Afsender: Kristina Cederborg
Sagstitel: Englerupvej 47, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: 20.011 Englerupvej 47, Ringsted: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 1 - 3/4/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: Ringsted Privatskole
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Høringssvar - Ringsted Privatskole
Indholdbeskrivelse: Høringssvar
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: Salling Group
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Høringssvar - Netto, Salling Group
Indholdbeskrivelse: Høringssvar
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: LM Huse A/S
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ansøgers tilbagemelding på tidshorisont for manglende materiale
Indholdbeskrivelse: Ingeniørberegninger
   
Sagsnr.: 4691
Afsender: Lyngkilde Rådgivende Ingeniører FRI
Sagstitel: Forespørgsel om §8 tilladelse til stikledninger på forskellige adresser
Dokumenttitel: Forespørgsel om §8 tilladelse efter jordforureningsloven
   
Sagsnr.: 4691
Afsender: Lyngkilde Rådgivende Ingeniører FRI
Sagstitel: Forespørgsel om §8 tilladelse til stikledninger på forskellige adresser
Dokumenttitel: 19048 Sct. Hansgade 25, Ringsted - Ingen ansøgning om tilladelse til gravearbejder iht. jordforureningslovens §8?
   
Sagsnr.: 4691
Afsender: Lyngkilde Rådgivende Ingeniører FRI
Sagstitel: Forespørgsel om §8 tilladelse til stikledninger på forskellige adresser
Dokumenttitel: 9048 Pileborggade 20B, Ringsted - Ansøgning om tilladelse til gravearbejder iht. jordforureningslovens §8
   
Sagsnr.: 4691
Afsender: Lyngkilde Rådgivende Ingeniører FRI
Sagstitel: Forespørgsel om §8 tilladelse til stikledninger på forskellige adresser
Dokumenttitel: 19048 Sct. Hansgade 31 og 31A, Ringsted - Ansøgning om tilladelse til gravearbejder iht. jordforureningslovens §8
   
Sagsnr.: 6390
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Slangerupvej 57, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding VVS
   
Sagsnr.: 15625
Afsender: LM Huse A/S
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Køgevej 40 - Fortsat mangelskrivelse pkt. 3, anerkend statiker - sagsnr.:19/15625
Indholdbeskrivelse: Fremsendt til ingeniøren med krav om anerkendt statiker
   
Sagsnr.: 1342
Afsender: Region Sjælland
Sagstitel: Bakkegårdsvej 95, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Endelig afgørelse om V2-kortlægning (F0-nuancering) på Bakkegårdsvej 95, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 7889
Afsender: Franck Miljø- & Geoteknik AS
Sagstitel: Køgevej 28 - 30, Vibevej 3-5 og Ørnevej 2
Dokumenttitel: Supplerende risikovurderingsrapport Køgevej 28-39, Ringsted
   
Sagsnr.: 7889
Afsender: Franck Miljø- & Geoteknik AS
Sagstitel: Køgevej 28 - 30, Vibevej 3-5 og Ørnevej 2
Dokumenttitel: Revideret §8 ansøgning til Køgevej 28-30, Ringsted.
   
Sagsnr.: 7889
Afsender: Region Sjælland
Sagstitel: Køgevej 28 - 30, Vibevej 3-5 og Ørnevej 2
Dokumenttitel: SV: Supplerende risikovurderingsrapport Køgevej 28-39, Ringsted
   
Sagsnr.: 7889
Afsender: Region Sjælland
Sagstitel: Køgevej 28 - 30, Vibevej 3-5 og Ørnevej 2
Dokumenttitel: Er vi ikke i mål_ kommentarer til Udkast til §8 tilladelse Ørnevej 2, Ringsted
   
Sagsnr.: 7889
Afsender: Region Sjælland
Sagstitel: Køgevej 28 - 30, Vibevej 3-5 og Ørnevej 2
Dokumenttitel: Spørgsmål til antal poreluft_SV: Revideret §8 ansøgning til Køgevej 28-30, Ringsted.
   
Sagsnr.: 4699
Afsender: Kim Olander Hansen
Sagstitel: Høj hastighed på Anlægsvej
Dokumenttitel: Trafik på anlægsvej
Indholdbeskrivelse: Kim Olander Hansen - Haraldsvej 2, henvender sig omkring den høje hastighed på Anlægsvej
   
Sagsnr.: 3701
Afsender: Gørkem Topcu
Sagstitel: KP-tillæg 6 og lp 306 - Vedtaglese og forslag
Dokumenttitel: VS: Høringssvar
   
Sagsnr.: 3701
Afsender: Kristoffer Guldbæk Stentebjerg
Sagstitel: KP-tillæg 6 og lp 306 - Vedtaglese og forslag
Dokumenttitel: VS: Bemærkning til Lokalplan 306 Boliger ved Klosterparks Allé i Ringsted By
   
Sagsnr.: 3701
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: KP-tillæg 6 og lp 306 - Vedtaglese og forslag
Dokumenttitel: VS: Vedr. fremlagte lokalplan 306 med tilh. kommuneplantillæg 6, ingen Banedanmark bemærkninger (BDK ID: 1463045)
   
Sagsnr.: 3701
Afsender: Kristoffer Guldbæk Stentebjerg
Sagstitel: KP-tillæg 6 og lp 306 - Vedtaglese og forslag
Dokumenttitel: VS: Bemærkning til Forslag til Kommuneplantillæg 6 Boliger ved Klosterparks Allé - Bymidten
   
Sagsnr.: 3701
Afsender: Midt- og Vestsjællands politi
Sagstitel: KP-tillæg 6 og lp 306 - Vedtaglese og forslag
Dokumenttitel: VS: lokalplan:
   
Sagsnr.: 3700
Afsender: Karina og Heino Mathiassen
Sagstitel: KP-tillæg 7 og LP 309 - Vedtagelse af lp-forslag
Dokumenttitel: VS: høringsvar til tillæg nr.7 samt lokalplan 309
   
Sagsnr.: 3700
Afsender: Lars Ipsen
Sagstitel: KP-tillæg 7 og LP 309 - Vedtagelse af lp-forslag
Dokumenttitel: VS: Høringssvar
   
Sagsnr.: 3700
Afsender: Mette Harder Nørgaard
Sagstitel: KP-tillæg 7 og LP 309 - Vedtagelse af lp-forslag
Dokumenttitel: VS: Bemærkning til kommuneplantillæg ved Næstvedvej 235 i Ringsted
   
Sagsnr.: 3700
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: KP-tillæg 7 og LP 309 - Vedtagelse af lp-forslag
Dokumenttitel: VS: Vedr. fremlagte lokalplan 309 med tilh. kommuneplantillæg 7, ingen Banedanmark bemærkninger (BDK ID: 1463044)
   
Sagsnr.: 3700
Afsender: Midt- og Vestsjællands Politi
Sagstitel: KP-tillæg 7 og LP 309 - Vedtagelse af lp-forslag
Dokumenttitel: VS: Politiets bemærkninger vedr. lokalplan 309 Næstvedvej 235
   
Sagsnr.: 3787
Afsender: Vejdirektoratet
Sagstitel: Renovering af bro ved afkørsel 35
Dokumenttitel: SV: Øster Ringvej over Vestmotorvejen - Omisolering
Indholdbeskrivelse: Ulrik fra VD vil underrette når planen for anlæg kendes
   
Sagsnr.: 4721
Afsender: Jens Hansen
Sagstitel: Hedemosen 18, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Byggesag
   
Sagsnr.: 4537
Afsender: Hededanmark a/s
Sagstitel: vandløb - krydsningstilladelse - dræn i forbindelse med pilerensningsanlæg - Farendløse Enghave 7
Dokumenttitel: SV: Pilerensanlæg. Farendløse Enghave 7
Indholdbeskrivelse: bemærkning fra ansøger
   
Sagsnr.: 149
Afsender: Dantyrk
Sagstitel: Ansøgninger om medlems- og/eller lokaletilskud fra foreningslivet 2020
Dokumenttitel: Dantyrk fremsender aktivitetesoversigt.
   
Sagsnr.: 4738
Afsender: Jan Pedersen
Sagstitel: Zahlesvej 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Agtindsigt !
   
Sagsnr.: 4738
Afsender: Anders Skjødt Voergaard
Sagstitel: Zahlesvej 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Zahlesvej 5, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 1/8/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4739
Afsender: Jan Larsen
Sagstitel: Nordrup Vestervang 73, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nordrup Vestervang 73, 4100 Ringsted: Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 3/4/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4738
Afsender: Zahlesvej, 5, 4100, Ringsted
Sagstitel: Zahlesvej 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Zahlesvej 5, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 12/20/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 21860
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Sleipnersvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tilbagemelding fra Ringsted Forsyning
Indholdbeskrivelse: Krav om tilbagehold af regnvand, Ringsted Forsyning

Sidst opdateret

05.03.2020