Postliste den 5. februar 2020

Sagsnr.: 2504
Afsender: Tine Slotsgaard
Sagstitel: Borgerhenvendelse - Tine Slotsgaard - belægning rundkøsel Torvet og lyskryds Sorøvej
Dokumenttitel: 2 henvendelse rundkørsel bymidte/lyskryds sorøvej
   
Sagsnr.: 6304
Afsender: Thomas Carlsvig
Sagstitel: Vænget 26, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Vænget 26, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 2/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 17579
Afsender: Jens Kristian Vestergaard Larsen
Sagstitel: Karsebæksvej 41, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Karsebæksvej 41, 4100 Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 2/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1911
Afsender: Lars Olsen
Sagstitel: Indelukket 56, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: anmeldelse af fritliggende affald på naboejendom
   
Sagsnr.: 2849
Afsender: Nyhedsmagasinet Danske Kommuner
Sagstitel: Henvendelse til direktøren vedr. stor udskiftning af sagsbehandlere på det udsatte børneområde
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 2849
Afsender: Nyhedsmagasinet Danske Kommuner
Sagstitel: Henvendelse til direktøren vedr. stor udskiftning af sagsbehandlere på det udsatte børneområde
Dokumenttitel: Rykker
Indholdbeskrivelse: Telefonisk aftalt, at henvendelsen besvares medio uge 6
   
Sagsnr.: 2849
Afsender: Nyhedsmagasinet Danske Kommuner
Sagstitel: Henvendelse til direktøren vedr. stor udskiftning af sagsbehandlere på det udsatte børneområde
Dokumenttitel: Ny adresse til besvarelse
   
Sagsnr.: 738
Afsender: Tanja Nilsson Strandholt
Sagstitel: Skrænten 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skrænten: Plansager, indsendelse nr. 3 - 2/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 19218
Afsender: Leif Holde
Sagstitel: Pilotnaturpark
Dokumenttitel: Fællesvej Kyringe
Indholdbeskrivelse: Lodsejersamtykke
   
Sagsnr.: 738
Afsender: Tanja Nilsson Strandholt
Sagstitel: Skrænten 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skrænten: Plansager, indsendelse nr. 4 - 2/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 10791
Afsender: BDO
Sagstitel: Sneslev Vandværk - spørgsmål til regnskaber
Dokumenttitel: Gennemgang af regnskaber hos Sneslev vandværk i Ringsted Kommune
Indholdbeskrivelse: Yderligere svar fra BDO
   
Sagsnr.: 21983
Afsender: Kongehuset
Sagstitel: Indvielse af Sundhedshuset ved Knud Lavard Centret
Dokumenttitel: Svar fra Kongehuset
   
Sagsnr.: 17951
Afsender: Høje-Taastrup Kommune
Sagstitel: Slettebjergvej 66, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Oplysning om flytning af 180 kl. 0 jord fra Bakkeboager 5, Hedehusene til DMG - JYSTRUP JORDTIP, Slettebjergvej 66
Indholdbeskrivelse: 180 tons kl. 0 jord
   
Sagsnr.: 2603
Afsender: Næstved Kommune
Sagstitel: Bøllingsvej 47, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Jordflytning til Glumsø
Indholdbeskrivelse: Ok fra Næstved
   
Sagsnr.: 916
Afsender: Esther Hansen
Sagstitel: Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning
Dokumenttitel: Høringssvar ang. Korsevænget
Indholdbeskrivelse: Esther Hansen, Korsevænget 6 - Foretrækker forslag 2
   
Sagsnr.: 1605
Afsender: Ringsted Kajakklub
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. sag til KFU vedr. faciliteter til Ringsted Kajakklub
Dokumenttitel: Yderligere henvendelse
   
Sagsnr.: 1914
Afsender: Ringsted Kajakklub
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. saunabyggeri ved Haraldsted Sø
Dokumenttitel: Supplerende henvendelse
   
Sagsnr.: 5471
Afsender: Kenneth Pedersen
Sagstitel: Forbudsskilte på Hjejlevej i Holbæk Kommune
Dokumenttitel: Angående begrænsning af biltrafik på Hjejlevej i Holbæk Kommune
Indholdbeskrivelse: Lodsejer samtykke
   
Sagsnr.: 916
Afsender: Kirsten Andersen
Sagstitel: Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning
Dokumenttitel: Høringssvar
Indholdbeskrivelse: Kirsten Brandt Andersen, Korsevænget 49, foretrækker forslag 3
   
Sagsnr.: 916
Afsender: Amin Morshed
Sagstitel: Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning
Dokumenttitel: Re: Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning
Indholdbeskrivelse: Amin Morshed vil gerne ændre sit høringssvar til forslag 1
   
Sagsnr.: 916
Afsender: Tina Andersen
Sagstitel: Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning
Dokumenttitel: Hørring til Korsevænget
Indholdbeskrivelse: Tina Andersen foretrækker forslag 1
   
Sagsnr.: 916
Afsender: Frank Sørensen
Sagstitel: Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning
Dokumenttitel: RE: KOMMENTARER - TRAFIK KORSEVÆNGET.
Indholdbeskrivelse: Frank Sørensen spørger ind til hvornår sagen bliver politisk behandlet.
   
Sagsnr.: 2896
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Bedstedvej 28, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: godkendesle af kommune fra landinspektør
   
Sagsnr.: 916
Afsender: Carsten Brandt Andersen
Sagstitel: Høring omkring Korsevængets fremtidige udformning
Dokumenttitel: Høringssvar
Indholdbeskrivelse: Carsten Brandt Andersen, Korsevænget 49 - Foretrækker forslag 3 og har kommentarer til forslag 1 og 2
   
Sagsnr.: 3178
Afsender: TJ Stoholm
Sagstitel: Roskildevej 160, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Tankinspektion Circle K 10807 Roskildevej 160, Benløse, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 1008
Afsender: Merethe Pedersen
Sagstitel: Hastighedsgrænser på Haslevvej og Køgevej
Dokumenttitel: Re: Vej/hastigheds spørgsmål
Indholdbeskrivelse: Merethe Pedersen har yderligere spørgsmål vedr. deres to ønsker på Haslevvej, v. Kalvehave
   
Sagsnr.: 19091
Afsender: Jordankertjenesten - Profound Danmark ApS
Sagstitel: Kongstedvej 86, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding
   
Sagsnr.: 6614
Afsender: Janette Turn Jensen
Sagstitel: Egerupvej 64, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: Egerupvej 64, 4173 Fjenneslev: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 3 - 2/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

06.02.2020