Postliste den 5. maj 2020

Sagsnr.: 15552
Afsender: Bringstrup Sigersted Juletræskomité
Sagstitel: Pulje til kultur i landområderne 2020
Dokumenttitel: Bringstrup Sigersted Juletræskomité søger om tilskud til teater
Indholdbeskrivelse: Søger om tilskud til teaterforestilling ifb. med juletræ 2020
   
Sagsnr.: 9553
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Sagstitel: Bataljonen - overdragelse af fællesarealer
Dokumenttitel: Arealoverførsel - vejareal fra matr. nr. 82 Ringsted Markjorder - Bataljonen - LE34 p.nr. 1902932
Indholdbeskrivelse: Susanne Gress LE34 A/S fremsender målerblad og registreringsmeddelelse for matrikulære sag der er afsluttet.
   
Sagsnr.: 9553
Afsender: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Sagstitel: Bataljonen - overdragelse af fællesarealer
Dokumenttitel: Arealoverførsel - matr. nr. 82 Ringsted Markjorder - LE34 p.nr. 1902932
Indholdbeskrivelse: LE34 A/S faktura for matrikulære sagen.
   
Sagsnr.: 21803
Afsender: Hans J Bugge
Sagstitel: Munkebrovej 22, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: Munkebrovej 22, 4173 Fjenneslev: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 5/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4081
Afsender: Claus Vesti Olsen
Sagstitel: Gyrstinge Præstemark 30, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Gyrstinge Præstemark 30, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 2 - 5/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 24159
Afsender: Jan Christensen
Sagstitel: Ringsted Kajakklubs faciliteter ved Haraldsted Sø
Dokumenttitel: Bi-måler i Hofor-huset - Haster
Indholdbeskrivelse: Ønske om opsætning af bimålere (el og vand)
   
Sagsnr.: 7273
Afsender: Svenstrup & Giesegård landbrug
Sagstitel: Vandløb - Trollemoseløbet - vandløbsregulering - ansøgning om 2 overkørsler Lergravsvej 90
Dokumenttitel: Lergravsvej 90
Indholdbeskrivelse: Ansøgning om 2 overkørsler over Trollemoseløbet
   
Sagsnr.: 16097
Afsender: HedeDanmark a/s
Sagstitel: Vandløb - Barmose Bæk - Reguleringssag
Dokumenttitel: VS: Re: Opmåling Barmose Bæk.
Indholdbeskrivelse: opmålingsdata fra HD
   
Sagsnr.: 7276
Afsender: Region Sjælland
Sagstitel: Godsbanevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Kopi af varsel om V1-kortlægning, Godsbanevej 2, Ringsted
   
Sagsnr.: 7278
Afsender: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Sagstitel: Screeningsafgørelse vedr. Ringsted-Femern, jordvold langs banen ved Havrebjergvej
Dokumenttitel: VS: Mail
   
Sagsnr.: 7278
Afsender: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Sagstitel: Screeningsafgørelse vedr. Ringsted-Femern, jordvold langs banen ved Havrebjergvej
Dokumenttitel: VS: Mail
   
Sagsnr.: 7279
Afsender: indgaaende@prod.e-boks.dk
Sagstitel: Køgevej 205, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=4766537d8c9f4fe482dad6546c575539]
   
Sagsnr.: 7284
Afsender: Søren Bak
Sagstitel: Nørregade 45A, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ombygning af kontor til beboelse: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 1 - 5/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 7094
Afsender: Høgsbjerg Bolig
Sagstitel: Ejendomsskat
Dokumenttitel: VS: Næstvedvej 237, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Høgsbjerg Bolig - spørgsmål om selvstændig vurdering og beskatning efter udstykning.
   
Sagsnr.: 2540
Afsender: Friluftsrådet
Sagstitel: Badevand og Blå Flag 2020
Dokumenttitel: SV: Midlertidige Blå Flag regler under Covid-19 situationen
   
Sagsnr.: 770
Afsender: Arkitektfirmaet John Veje as
Sagstitel: Sct Hansgade 19, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Sag 20/770 - Sct Hansgade 19, Ringsted - Færdigmelding
   
Sagsnr.: 6084
Afsender: Tommy Rød
Sagstitel: Egerupvej 109, 4173 Fjenneslev
Dokumenttitel: ændring i indretning af erhverv/privat arealer: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 5/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 7314
Afsender: Allan Berthelsen
Sagstitel: Værkevadsvej 32 b, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ekstra skydedag,
   
Sagsnr.: 7330
Afsender: Camilla Beske
Sagstitel: Parkering i bymidten
Dokumenttitel: Parkering under opgravning
Indholdbeskrivelse: Camilla Beske spøger til parkering i bymidten under gravearbejde i Pileborggade.
   
Sagsnr.: 28841
Afsender: Skattestyrelsen
Sagstitel: Fordeling af mellemkommual selskabsskat
Dokumenttitel: Indberetning til SIM
Indholdbeskrivelse: Skattestyrelsen fremsender indberetning af fordeling af selskabsskat
   
Sagsnr.: 8736
Afsender: KL
Sagstitel: Kommunekvote for flygtninge i 2020
Dokumenttitel: VS: Kommunekvoter 2020
Indholdbeskrivelse: endelig fordeling
   
Sagsnr.: 7338
Afsender: Camilla Holberg Jensen
Sagstitel: Reservering af parkering på Dagmarsgade/Hyldegårdsvej
Dokumenttitel: Parkering
Indholdbeskrivelse: Spørgsmål om reservering af parkeringsplads på offenlig vej.
   
Sagsnr.: 4801
Afsender: Martin Bruus Helbo
Sagstitel: Skovvænget 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skovvænget 3, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 5/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 10927
Afsender: Erhvervsstyrelsen
Sagstitel: Nebsmøllevej 65, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Forespørgsel om udlejning af feriebolig efter Sommerhusloven.
   
Sagsnr.: 7341
Afsender: Kurt Abkjer Tofft
Sagstitel: Bøgevej 20, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Hobbyrum Bøgevej: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 5/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 19330
Afsender: Michael Bartels
Sagstitel: Ottestrupvej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: vedr. Lejemålet Ottestrupvej 3. 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: status på 1. dag for udbedring
   
Sagsnr.: 19330
Afsender: Carsten Bach
Sagstitel: Ottestrupvej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Vanskade 30-04-2020
Indholdbeskrivelse: korrespondance
   
Sagsnr.: 19330
Afsender: Carsten Bach
Sagstitel: Ottestrupvej 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Skimmelsag- Ottestrupvej 3
Indholdbeskrivelse: spørgsmål til sagen
   
Sagsnr.: 18960
Afsender: Ingeniørfirmaet LN Rådgivning
Sagstitel: Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted: Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger, indsendelse nr. 4 - 5/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

06.05.2020