Postliste den 5. marts 2020

Sagsnr.: 11804
Afsender: Galleri Frem
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Galleri Frem sender billede
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Galleri Frem
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Galleri Frem sender endnu et billede
   
Sagsnr.: 4753
Afsender: Bruuns VVS & Kloak
Sagstitel: Dronningensgade 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Dronningensgade 5, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Færdigmelding
   
Sagsnr.: 4754
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Valsømaglevej 46, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=dbeb1ccc359f4b459c6fe1a1526df4be]
   
Sagsnr.: 2375
Afsender: Hanne Marquard
Sagstitel: Sneslev Brugerråd og Kulturcenter fra 2017
Dokumenttitel: Sneslev Skole regnskab 2019 Budget 2020
   
Sagsnr.: 21792
Afsender: Jens Chr. U. Jensen
Sagstitel: Tinvej 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: 20-1316 Tinvej 7, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 6 - 3/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4762
Afsender: Aalborg Kommune
Sagstitel: Parkeringskontrol 2020 - Parkeringsopgørelser 2020
Dokumenttitel: Parkeringsopgørelse
Indholdbeskrivelse: Aalborg Kommune Parkeringskontrol Nord fremsender parkeringsopgørelse for ferbruar måned.
   
Sagsnr.: 4763
Afsender: Vica Danmark
Sagstitel: Fredsgårdsvej 19, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Fredsgårdsvej 19, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 3/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3116
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Benløseparken 6, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=966485ae23734b98876ee834c1d50a21]
   
Sagsnr.: 20451
Afsender: Aktivitetetshuset Hyldegården
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019
Dokumenttitel: Aktivitetetshuset Hyldegården Regnskab - § 18, 2. halvår 2019
   
Sagsnr.: 20451
Afsender: Frivilliggruppen Lær Dansk
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019
Dokumenttitel: Frivilliggruppen Lær Dansk Afregning af sags nr. 18/20451 § 18 midler
   
Sagsnr.: 3127
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Havemøllevej 72, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune [Ref.nr.=4fe2c4c68ea64b09ae12627a6e587280]
   
Sagsnr.: 20451
Afsender: Frivilliggruppen Lær Dansk
Sagstitel: § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019
Dokumenttitel: Frivillliggruppen Lær Dansk Afregning vedr. § 18 midler sags nr. 18/20451
   
Sagsnr.: 4762
Afsender: Parkeringskontrol Nord
Sagstitel: Parkeringskontrol 2020 - Parkeringsopgørelser 2020
Dokumenttitel: Parkeringsopgørelse for januar
Indholdbeskrivelse: Parkeringskontrol Nord sender opgørelse for januar måned.
   
Sagsnr.: 6875
Afsender: Camilla Lander Bork Egeberg
Sagstitel: Jyllandsgade 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: 15982 - Jyllandsgade 2, 4100 Ringsted: Øvrig bebyggelse, indsendelse nr. 7 - 3/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4768
Afsender: Ringsted Kajakklub
Sagstitel: Aktindsigt i arrangement på Haraldsted Sø i juni 2020
Dokumenttitel: Aktindsigt
Indholdbeskrivelse: Anmodning om aktindsigt
   
Sagsnr.: 4046
Afsender: Wojciech Iwanczuk
Sagstitel: Søgning med metaldetektor på kommunale og private marker matr. nr. 6h og 7a høm by, Høm
Dokumenttitel: Permission
Indholdbeskrivelse: Spørger til området han har fået tilladelse til.
   
Sagsnr.: 4770
Afsender: Wojciech Iwanczuk
Sagstitel: Søgning med metaldetektor på private marker matr. nr. 26em, 27g og 27b Ringsted Markjorder
Dokumenttitel: Permission
Indholdbeskrivelse: Wojciech Isanczuk søger om tilladelse til søgning med metaldetektor på private markarealer.
   
Sagsnr.: 4775
Afsender: Fensmark Miljø ApS - Anke
Sagstitel: Bedstedvej 74, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Bedstedvej 74, 4100 Ringsted: Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 1 - 3/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 16236
Afsender: BDO
Sagstitel: Revision vedr. regnskabsåret 2019
Dokumenttitel: Besøgsnotat 2019 - Løbende Besøg - Decentrale eftersyn 2019
Indholdbeskrivelse: BDO fremsender besøgsnotat om decentrale eftersyn
   
Sagsnr.: 3120
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Kærup Alle 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=34c1de489300465eb83ea4ab9afee87e]
   
Sagsnr.: 3130
Afsender: Geodatastyrelsen
Sagstitel: Køgevej 40, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=404e21f204aa414188fabd6afe2cc8ac]
   
Sagsnr.: 15298
Afsender: Dansk Miljørådgivning A/S
Sagstitel: Holbækvej 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: §8 ansøgning til Holbækvej 10, Ringsted
   
Sagsnr.: 4796
Afsender: Ladefoged Advokatfirma
Sagstitel: Benløse Skel 2, Benløse, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 4797
Afsender: Mo Zhang
Sagstitel: Haslevvej 130, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: haslevvej 130: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 3/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4798
Afsender: Frederick Juliussen og Inge Johansson
Sagstitel: Henvendelse til Byrådet vedr. lukning af færdsel på Gammelnordrupvej for fodgængere og cykler
Dokumenttitel: Henvendelse
   
Sagsnr.: 4801
Afsender: Martin Bruus Helbo
Sagstitel: Skovvænget 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skovvænget 3, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 3/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 4803
Afsender: Martin Bruus Helbo
Sagstitel: Skovvænget 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skovvænget 3, 4100 Ringsted: Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 3/5/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

06.03.2020