Postliste den 6. januar 2020

Sagsnr.:

14065

Afsender:

Jens Peters Kloak

Sagstitel:

Store Bøgeskovvej 21, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Store Bøgeskovvej 21, 4100 Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 1/6/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

14066

Afsender:

Jens Peters Kloak

Sagstitel:

Store Bøgeskovvej 25, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Store Bøgeskovvej 25, 4100 Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 1/6/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

7967

Afsender:

Jens Peters Kloak

Sagstitel:

Skee-Tåstrupvej 12, 4370 Store Merløse

Dokumenttitel:

Skee-Tåstrupvej 12, 4370 Store Merløse: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 2 - 1/6/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

14066

Afsender:

Jens Peters Kloak

Sagstitel:

Store Bøgeskovvej 25, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Store Bøgeskovvej 25, 4100 Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 3 - 1/6/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

20235

Afsender:

Erik Andreas Christiansen

Sagstitel:

Pulje til kultur i landområderne 2019

Dokumenttitel:

Bringstrup Sigersted juletræskomite

Indholdbeskrivelse:

Sender dokumentation for udgifter til teater ifb. med juletræ.

   

Sagsnr.:

20235

Afsender:

Haraldsted-Allindemagle Menighedsråd

Sagstitel:

Pulje til kultur i landområderne 2019

Dokumenttitel:

Afregning koncert Haraldsted Kirke 1. dec 2019

Indholdbeskrivelse:

Haraldsted-Allindemagle Menighedsråd sender opgørelse for koncert 1.12.2019

   

Sagsnr.:

20894

Afsender:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sagstitel:

Pulje til implementering af LAB

Dokumenttitel:

VS: Notifikation fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Indholdbeskrivelse:

afslag.

   

Sagsnr.:

20536

Afsender:

Helge Snor

Sagstitel:

Toftegårdsvej 26, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: J.nr. 19/20536

Indholdbeskrivelse:

indsigelse fra beboer på susåvej 45

   

Sagsnr.:

20909

Afsender:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sagstitel:

Pulje til forebyggelse af udfordringer i indsats og resultater

Dokumenttitel:

VS: Notifikation fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Indholdbeskrivelse:

Afslag

   

Sagsnr.:

210

Afsender:

DR P4 Sjælland

Sagstitel:

DR P4 Sjælland ønsker oplysninger i forhold til IGU-forløb

Dokumenttitel:

Hjælp med tal på erfaringerne med IGU-forløb til DR P4 Sjælland

   

Sagsnr.:

19628

Afsender:

Næstved Kommune

Sagstitel:

Vandløb - Susåen - Ledningsbrud

Dokumenttitel:

SV: Opfølgning på redegørelse vedr. udslip af spildevand i Vetterslev

Indholdbeskrivelse:

vurdering fra næstved

   

Sagsnr.:

20536

Afsender:

Poul O. Nielsen

Sagstitel:

Toftegårdsvej 26, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Naboorientering i forbindelse med byggeri - Lokalplan 233

Indholdbeskrivelse:

indsigelse fra susåvej 47

   

Sagsnr.:

220

Afsender:

Winnie Dybdahl

Sagstitel:

Dårlig skiltning på parkeringsplads v. Ringstedet

Dokumenttitel:

Opgave for Ringsted kommune (9707894)

Indholdbeskrivelse:

Winnie Dybdahl henvender sig omkring dårlig skiltning for trafikanter på parkeringspladsen v. Ringstedet igennem GivEtTip

   

Sagsnr.:

528

Afsender:

DT Group A/S

Sagstitel:

Skansen 5, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Skansen 5-31 - garantistillelse

   

Sagsnr.:

18709

Afsender:

Søren Garde Rådgivning A/S

Sagstitel:

Søndre Parkvej 177, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Sdr. Parkvej 177

Indholdbeskrivelse:

Skimmelrapport

   

Sagsnr.:

231

Afsender:

National Oilwell Varco Denmark I/S

Sagstitel:

Borgerhenvendelse Thomas Ebert inventar Sct. Hansgade

Dokumenttitel:

Thomas Ebert spørger til flytning af inventar i forbindelse men renovering i Sct. Hansgade

   

Sagsnr.:

235

Afsender:

Henrik Vilsner

Sagstitel:

Nye bump på Anlægsvej

Dokumenttitel:

Opgave for Ringsted kommune (9689549)

Indholdbeskrivelse:

Henrik Vilsner henvender sig omkring de nye bump på Anlægsvej og deres afmærkning igennem GivEtTip appen

   

Sagsnr.:

148

Afsender:

Jørn Johansen

Sagstitel:

Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2020

Dokumenttitel:

Ansøgning om støtte til bog

   

Sagsnr.:

238

Afsender:

Bjarne Nielsen

Sagstitel:

Aktindsigt tværgående - Bjarne Nielsen - Radiohistorisk Forening Ringsted

Dokumenttitel:

Bjarne Nielsen - anmodning om aktindsigt

   

Sagsnr.:

16

Afsender:

Museum Vestsjælland

Sagstitel:

Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2019

Dokumenttitel:

Projektet Arbejde og Integration , endelig afrapportering.

   

Sagsnr.:

11256

Afsender:

Uponor Infra A/S

Sagstitel:

Snekkerupvej 34, 4140 Borup

Dokumenttitel:

Analyse af spildevandsprøver 2019

Indholdbeskrivelse:

Spildevandsanalyser 2019. Grænseværdier overholdt men snert.

   

Sagsnr.:

9072

Afsender:

Lindeneg

Sagstitel:

Roskildevej 622, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Roskildevej 622

Indholdbeskrivelse:

Dækningskort

   

Sagsnr.:

253

Afsender:

Helle Tuelsen

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. bump på Anlægsvej og parkeringsbåse på Valdemarsgade og Dagmarsgade

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

254

Afsender:

Jeanette Hansen

Sagstitel:

Ønske om vejbump eller helleanlæg

Dokumenttitel:

Vejbump

Indholdbeskrivelse:

Jeanette Hansen henvender sig omkring hvem der skal kontaktes vedr. ønske om vejbump eller helleanlæg

   

Sagsnr.:

267

Afsender:

JL Byggeentreprise

Sagstitel:

Eskildstrupvej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Forespørelse på opbygning af stålhal

   

Sagsnr.:

20171

Afsender:

KL

Sagstitel:

Velfærdsteknologi 2017

Dokumenttitel:

Årets statusrapport mm. fra KL's Center for Velfærdsteknologi

   

Sagsnr.:

14720

Afsender:

Stinne Mørck

Sagstitel:

Nordrupvej 78, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Nordrupvej 78, 4100 Ringsted

Indholdbeskrivelse:

ejer har fjernet køkken

   

Sagsnr.:

2977

Afsender:

Parkeringskontrol Nord

Sagstitel:

Parkeringskontrol 2019 - Parkeringsopgørelser 2019

Dokumenttitel:

Opgørelse af pålagte afgifter

Indholdbeskrivelse:

Parkeringskontrol Nord opgørelse for afgifter for december.

   

Sagsnr.:

20929

Afsender:

EDC Selandia Ringsted

Sagstitel:

Benløse By 28B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: 41002975 - Benløse By 28B, 4100 Ringsted

   

Sagsnr.:

20929

Afsender:

EDC Selandia Ringsted

Sagstitel:

Benløse By 28B, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: 41002975 - Benløse By 28B, 4100 Ringsted

   

Sagsnr.:

20774

Afsender:

Lyngkilde

Sagstitel:

Prioritering af fortovspulje 2020

Dokumenttitel:

SV: Penge fra kommunen til nye fortov i Pileborggade og Sct. Hansgade del 2

Indholdbeskrivelse:

Mængder fra Ringsted Forsynings Rådgiver omkring Pileborggade og Sct. Hansgade, etape II

   

Sagsnr.:

16586

Afsender:

Emil Back Sørensen

Sagstitel:

Mølleskovvej 128, 4370 Store Merløse

Dokumenttitel:

VS: Mølleskovvej 128 olietank, att Merete Mygind.

   

Sagsnr.:

19076

Afsender:

Finn Kock Petersen

Sagstitel:

Brentebjergvej - påfyld af jord i vejrabat ved Knud Lavardsvej

Dokumenttitel:

SV: Brentebjergvej - opfyldning i vejrabat

Indholdbeskrivelse:

Finn Kock sender foto efter fjernelse af jord fra rabat.

   

Sagsnr.:

21518

Afsender:

Nordrup Vandværk a.m.b.a.

Sagstitel:

Mulstrup Møllevej 10, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Høringssvar fra Nordrup Vandværk - miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Ringsted Biogas ApS

   

Sagsnr.:

13754

Afsender:

Holger Petersen

Sagstitel:

Lovliggørelse ifht NBL § 3 - udskiftning af ledning i § 3- mose - i forbindelse med anlæg af regnvandsbassiner i Ringsted ådal, Helva

Dokumenttitel:

Tilretning af regnvandsledning med udløb til § beskyttet moseområde.

Indholdbeskrivelse:

Holger P. spørger om projektilpasning + opfyld med jord omkring bassin kræver dispensation.

   

Sagsnr.:

284

Afsender:

DanBolig

Sagstitel:

Kværkebyvej 54, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Kværkebyvej 54, st, 4100 Ringsted 302-AP91010

   

Sagsnr.:

21019

Afsender:

Silvia Karen Ethelberg Ramstedt

Sagstitel:

Herman Bangs Vej 9, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Herman Bangs Vej 9, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 1/6/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

17407

Afsender:

Sille Lotzfeldt

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Dronning Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 5 - 1/6/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

19218

Afsender:

Aksel Leck Larsen

Sagstitel:

Pilotnaturpark

Dokumenttitel:

SV: Pilotnaturpark

   

Sagsnr.:

6706

Afsender:

Miljø- og Fødevareministeriet

Sagstitel:

Tilsynsberetning 2018 - indberetning til Miljøstyrelsen

Dokumenttitel:

Sv: Spørgsmål til tilsynsindberetningen (MST Id nr.: 369692)

   

Sagsnr.:

297

Afsender:

Jensen

Sagstitel:

Aktindsigt i socialpensionslovens vejledende satser i kommunen

Dokumenttitel:

Aktindsigt i socialpensionslovens vejledende satser i kommunen

   

Sagsnr.:

297

Afsender:

Jensen

Sagstitel:

Aktindsigt i socialpensionslovens vejledende satser i kommunen

Dokumenttitel:

rykker

   

Sagsnr.:

8258

Afsender:

Dennis Damgaard Andersen

Sagstitel:

Bastionen 8, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Bastionen 8, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 1/6/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

548

Afsender:

Its Teknik

Sagstitel:

P henvisning

Dokumenttitel:

SV: Ringsted P-vejvisning - mast O

   

Sagsnr.:

300

Afsender:

Dennis Damgaard Andersen

Sagstitel:

Bastionen 8, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Bastionen 8, 4100 Ringsted: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 1 - 1/6/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

16770

Afsender:

Kværkeby Fuglereservat

Sagstitel:

Temaudviklingspuljen 2020

Dokumenttitel:

Fwd: Ansøgning til Temaudviklingspuljen

Indholdbeskrivelse:

Kværkeby Fuglereservat. Foredrag med Jens Gregersen.

   

Sagsnr.:

305

Afsender:

Jens Peters Kloak

Sagstitel:

Almstoftevej 75, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Almstoftevej 75, 4100 Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 1/6/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

306

Afsender:

Jens Peters Kloak

Sagstitel:

Farendløse Enghave 11, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Farendløse Enghave 11, 4100 Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 1/6/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

307

Afsender:

Anders Udemark

Sagstitel:

Klosteralleen 14, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Klosteralleen 14, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 1/6/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

308

Afsender:

Anders Udemark

Sagstitel:

Dagmarsgade 28, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Dagmarsgade 28, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 1/6/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

07.01.2020