Postliste den 6. maj 2020

Sagsnr.: 157
Afsender: Ringsted Svømmeklub
Sagstitel: Intern markedsføring under Kultur- og Fritidsudvalget
Dokumenttitel: Ringsted Svømmeklub tilbyder Kultur- og Fritidsudvalget at købe markedsføring.
   
Sagsnr.: 5600
Afsender: Anders Martinius Juel Hansen
Sagstitel: Bymarken 16, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Bymarken 16 - Skur.: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 4 - 5/6/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 7342
Afsender: Køge Kommune
Sagstitel: Køgevej 166, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Jordflytning fra Køge Kommune til Marktip Ringsted JordWeb anmeldelse (184565)
Indholdbeskrivelse: 810 tonas kl. 0 jord
   
Sagsnr.: 5600
Afsender: Anders Martinius Juel Hansen
Sagstitel: Bymarken 16, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Bymarken 16 - Skur.: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 5 - 5/6/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 7352
Afsender: Martin Bruus Helbo
Sagstitel: Fluebæksvej 61, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Kildeskoven 1, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 5/6/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 321
Afsender: Danmarks Statistik
Sagstitel: Danmarks Statstik - Ældredokumentation 2020
Dokumenttitel: Haster: Kontaktperson på nærmeste leder til Danmarks Statistik
   
Sagsnr.: 321
Afsender: Danmarks Statistik
Sagstitel: Danmarks Statstik - Ældredokumentation 2020
Dokumenttitel: Oplysninger om nærmeste leder til Danmarks Statistik
   
Sagsnr.: 321
Afsender: Danmarks Statistik
Sagstitel: Danmarks Statstik - Ældredokumentation 2020
Dokumenttitel: Oplysninger om nærmeste leder til Danmarks Statistik
   
Sagsnr.: 7354
Afsender: Social og Indenrigsministeriet
Sagstitel: Orientering om udstedelse af ny bekendtgørelse om opgørelse af kommunale parkeringsindtægter
Dokumenttitel: Brev vedr. orientering om udstedelse af ny bekendtgørelse om opgørelse af kommunale parkeringsindtægter
Indholdbeskrivelse: Social og Indenrigsministeriet
   
Sagsnr.: 12672
Afsender: Flemming Waldemar Johansen
Sagstitel: Dispositionsaftale for brug af Hvidsø til undervisning med natur, bevægelse og udeaktiviteter
Dokumenttitel: Dispositionsaftale for brug af Hvidsø til aktiviteter i og på søen - Ansøgning Hvidsø.pdf
Indholdbeskrivelse: Flemming Waldemar Johansen søger om forlængelse af aftalen gældende for 5 år.
   
Sagsnr.: 7360
Afsender: Martin Bruus Helbo
Sagstitel: Fluebæksvej 61, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Kildeskoven 1, 4100 Ringsted: Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 5/6/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 19344
Afsender: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Sagstitel: Kærup Industrivej 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Høring beredskabet - Kærup Industrivej 1, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Aflukning af lagerbygning - tillæg til byggetilladelse
   
Sagsnr.: 7372
Afsender: AffaldPlus
Sagstitel: AffaldPlus og ALFA Specialaffald - gebyrer 2021
Dokumenttitel: AffaldPlus og ALFA Specialaffald - takster for 2021
Indholdbeskrivelse: Mail fra AffaldPlus
   
Sagsnr.: 3402
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: vandløb - privat grøft nedstrøms Køgevej 224 - offentlig afløb - afvandningsproblemer
Dokumenttitel: RE: Vedr. henvendelse om afvandingsproblemer til grøft nedstrøms Køgevej 224
Indholdbeskrivelse: svar fra banedk
   
Sagsnr.: 6287
Afsender: Charleen L. Petersen
Sagstitel: Nonnedalen 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nonnedalen 7, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 5/6/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 23629
Afsender: Rene Bøjsen Jensen
Sagstitel: Holbækvej 10, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Holbækvej 10 - IMG_0430.JPG
Indholdbeskrivelse: Underskrvet erklæring om selvbyg
   
Sagsnr.: 6998
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Mortenstrupvej 77, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. Offentlig kloakering
   
Sagsnr.: 175
Afsender: Anders og Annette Sonne
Sagstitel: Nonnedalen 104, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: indsigelse til 20/175 Nonnedalen
Indholdbeskrivelse: fra nr.37
   
Sagsnr.: 7394
Afsender: Inger Monnerup Christensen
Sagstitel: Henvendelse til Borgmesteren vedr. renovering af altaner på Knud Lavard Centret
Dokumenttitel: Borgerhenvendelse
   
Sagsnr.: 16539
Afsender: LOF
Sagstitel: Voksenundervisning 2019 - aftenskoler
Dokumenttitel: LOF sender årsregnskab 2019
Indholdbeskrivelse: LOF årsregnskab
   
Sagsnr.: 7398
Afsender: Lars Bjørknæs
Sagstitel: Aktindsigtsanmodning - Lars Bjørknæs (Corona)
Dokumenttitel: Anmodning om aktindsigt i forhold vedrørende repatriering mv.
   
Sagsnr.: 12031
Afsender: Kaj Larsen A/S
Sagstitel: Holbækvej 173, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Holbækvej 173, Ringsted, færdig melding af vand- og sanitetsarbejde
   
Sagsnr.: 12031
Afsender: Kaj Larsen A/S
Sagstitel: Holbækvej 173, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Holbækvej 173, Ringsted, færdig melding af jordvarmeanlæg
   
Sagsnr.: 19959
Afsender: Andreas Molsing
Sagstitel: Benløse Skel 2, Benløse, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Henstilling om plan for kørsel
   
Sagsnr.: 6786
Afsender: Grundejerforeningen Kærup Erhvervspark
Sagstitel: Klage over måger i Kærup Erhvervspark
Dokumenttitel: SV: Klager over måger
   
Sagsnr.: 2540
Afsender: Friluftsrådet
Sagstitel: Badevand og Blå Flag 2020
Dokumenttitel: VS: Midlertidige Blå Flag regler under Covid-19 situationen
   
Sagsnr.: 7405
Afsender: Sidsel Maria Anker Sørensen
Sagstitel: Farendløsevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Farendløsevej 2: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 5/6/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 6402
Afsender: Harry Peter Bækgård Olsen
Sagstitel: Roskildevej 224, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Roskildevej 224 - Garage: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 5/6/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

07.05.2020