Postliste den 7. februar 2019

Sagsnr.: 20907
Afsender: Charlotte Trampedach
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2019
Dokumenttitel: Charlotte Trampedach tilmelding til kunstdage i pinsen
Indholdbeskrivelse: Tilmelding og billeder
   
Sagsnr.: 19484
Afsender: Fiskeristyrelsen
Sagstitel: Vandløb - Vigersdal Å - o8357_y - ansøgning om forundersøgelse af vandløbsrestaurering hos Fiskeristyrelsen
Dokumenttitel: Vedrørende journal nr. 32317-F-18-026 Vigersdal Å - vandløbsrestaurering.
Indholdbeskrivelse: kvittering fra Fiskeristyrelsen
   
Sagsnr.: 19484
Afsender: Fiskeristyrelsen
Sagstitel: Vandløb - Vigersdal Å - o8357_y - ansøgning om forundersøgelse af vandløbsrestaurering hos Fiskeristyrelsen
Dokumenttitel: Høringsbrev vedrørende journal nr. 32317-F-18-026 Vigersdal Å - vandløbsrestaurering.
Indholdbeskrivelse: der mangler underskrift
   
Sagsnr.: 19484
Afsender: Fiskeristyrelsen
Sagstitel: Vandløb - Vigersdal Å - o8357_y - ansøgning om forundersøgelse af vandløbsrestaurering hos Fiskeristyrelsen
Dokumenttitel: VS: [TMC]SV: Underskrevet ansøgning om tilsagn om tilskud til forundersøgelse af vandløbsrestaurering af vandområde o8357_y i Vigersdal Å i Ringsted Kommune
Indholdbeskrivelse: kvittering fra fiskeristyrelsn
   
Sagsnr.: 2977
Afsender: Parkeringskontrol Nord
Sagstitel: Parkeringskontrol 2019 - Parkeringsopgørelser 2019
Dokumenttitel: Parkeringsopgørelse for januar
Indholdbeskrivelse: Parkeringskontrol Nord fremsender parkeringsopgørelse for januar måned.
   
Sagsnr.: 371
Afsender: Steen Kisselhegn
Sagstitel: Brugerråd Gyrstinge Sø
Dokumenttitel: VS: Brugerrådsmødet for Gyrstinge sø den 5.2.
Indholdbeskrivelse: Forslag til kodeks
   
Sagsnr.: 366
Afsender: Helmer Hassing
Sagstitel: Brugerråd Haraldsted Sø
Dokumenttitel: Fwd: Brugerrådsmødet på onsdag
Indholdbeskrivelse: Bemærkninger til færdselsregler
   
Sagsnr.: 366
Afsender: Ole Hylleborg
Sagstitel: Brugerråd Haraldsted Sø
Dokumenttitel: VS: Forslag til ændringer af bredarealer i Naturplan Gyrstinge Sø - opdelt i 10 områder.
   
Sagsnr.: 24210
Afsender: Peter Tue Christensen
Sagstitel: Indberetning af vandforbrug 2018
Dokumenttitel: Vandforbrug 2018 - Englerupvej 66
   
Sagsnr.: 20071
Afsender: Telecon
Sagstitel: Skovvej 30, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: s2241 Placering af mast på Skovvej 45
Indholdbeskrivelse: mail fra ansøger
   
Sagsnr.: 17697
Afsender: Kristiane Ravn Frost
Sagstitel: Skjoldenæsvej 18, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Re: Sagsnr.:18/17697 - Delvis dispensation til bro jf NBL §§ 3 og 16
Indholdbeskrivelse: Tak for hurtig sagsbehandling
   
Sagsnr.: 27004
Afsender: Morten Slott Jacobsen
Sagstitel: Hættevej 41, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3070
Afsender: Anders Drejer Ingemann
Sagstitel: Benløseparken 4, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Benløseparken 4, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 1 - 2/7/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 7152
Afsender: Gregers Brandt Skovdal
Sagstitel: Havbyrdvej 101, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 2368
Afsender: Gregers Brandt Skovdal
Sagstitel: Havbyrdvej 101, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Kloaktegning Havbyrdvej 101.pdf
   
Sagsnr.: 19985
Afsender: Jakob Pilgaard
Sagstitel: Skovvej 30, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: S2241 Skovvej 30, 4100 Ringsted: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 2 - 2/7/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 20071
Afsender: Telecon
Sagstitel: Skovvej 30, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: s2241 Placering af mast på Skovvej 30
   
Sagsnr.: 23
Afsender: Stop Spild Lokalt
Sagstitel: Intern markedsføring under Kultur- og Fritidsudvalget
Dokumenttitel: Stop Spild Lokalt tilbyder Kultur- og Fritidsudvalget at købe markedsføring.
   
Sagsnr.: 3081
Afsender: Josef Anders Habdank
Sagstitel: Haslevvej 228, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Drivhus med carport: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 2/7/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3082
Afsender: Josef Anders Habdank
Sagstitel: Haslevvej 228, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Garage: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 2/7/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3087
Afsender: KPC København A/S
Sagstitel: Godsbanevej 2, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: OPP Banedanmark - Anmeldelsesskema til midlertidig aktiviteter
   
Sagsnr.: 3092
Afsender: Ringsted Forsyning A/S
Sagstitel: Havemøllevej 101C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Færdigmelding kloak
   
Sagsnr.: 3093
Afsender: Erik Hansen
Sagstitel: Havemøllevej 11, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: VS: Anmeldelse og tegning vedr. Havemøllevej 11 - 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 3094
Afsender: Martin Bruus Helbo
Sagstitel: Nonnedalen 26, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nonnedalen 26, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 2/7/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 11928
Afsender: Niras
Sagstitel: §3 dispensation til Helva ved Bjergbakken
Dokumenttitel: fra Niras Ringsted ådal - referat Hegning
   
Sagsnr.: 23072
Afsender: KM Telecom Danmark A/S
Sagstitel: Egerupvej 42, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Landzonetilladelse til antennemast på Egerupvej 42
   
Sagsnr.: 23072
Afsender: KM Telecom Danmark A/S
Sagstitel: Egerupvej 42, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Landzonetilladelse til antennemast på Egerupvej 42
   
Sagsnr.: 3100
Afsender: AffaldPlus
Sagstitel: MST- rapporter om ensretning af affaldsordninger i Danmark
Dokumenttitel: Ensretning af affaldsindsamling
Indholdbeskrivelse: Til inspiration
   
Sagsnr.: 3127
Afsender: Andreas Alexander Højagergaard
Sagstitel: Havemøllevej 39, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Havemøllevej 39, 4100 Ringsted: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 1 - 2/7/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3129
Afsender: Anja Ovesen Andersen
Sagstitel: Roskildevej 372, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Roskildevej 372, 4100 Ringsted: Camping-, festival- og salgsområder samt transportable konstruktioner, indsendelse nr. 1 - 2/7/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3130
Afsender: Poul Jørgen Mortensen
Sagstitel: Knud Lavardsvej 21, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Knud Lavardsvej 21, 4100 Ringsted: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 1 - 2/7/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

08.02.2019