Postliste den 7. februar 2020

Sagsnr.: 548
Afsender: COWI A/S
Sagstitel: P henvisning
Dokumenttitel: SP Ringsted - strømsvigt
   
Sagsnr.: 738
Afsender: Archidea
Sagstitel: Skrænten 1, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Skrænten - dispensationer fra lokalplan 182
   
Sagsnr.: 5579
Afsender: Stine Speake
Sagstitel: Opsigelse af vedligeholdelsesaftale på den private fællesvej Thomas Kingosvej
Dokumenttitel: Re: Svar: Thomas Kingosvej - referat af møde den 3. februar 2020
Indholdbeskrivelse: Stine Speake kvitterer for modtagelse af notat.
   
Sagsnr.: 2776
Afsender: EV Bolig
Sagstitel: Sct Hansgade 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Sagsnr.:20/2776 - Dok.nr.:22200/20 Partshøring dato rettet
   
Sagsnr.: 3464
Afsender: Gigsforeningens Oplysningskreds Ringsted
Sagstitel: Samråd for den folkeoplysende voksenundervisning i Ringsted Kommune fra 2018
Dokumenttitel: Samrådets aftenskoler - Opdateret oversigt
Indholdbeskrivelse: Opdateret 6.2.2020
   
Sagsnr.: 20285
Afsender: Lene Stengade
Sagstitel: Vandløb - offentlig afløb - grøft der leder fra motorvej til Kværkeby Bæk
Dokumenttitel: Partshøring afvanding Kværkeby Bæk
Indholdbeskrivelse: melding om at høringer ikke er modtaget
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Knud Werner
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Tilmelding til kunst i pinsen 2020 for Lone Amalie Werner
Indholdbeskrivelse: Lone Werner tilmelding og billeder
   
Sagsnr.: 3063
Afsender: Mads Poulsen
Sagstitel: Henvendelse om Graffiti på offentlig område
Dokumenttitel: Mads Poulsen forespørger om mulighed for graffitimaling.
   
Sagsnr.: 27990
Afsender: Vanddata
Sagstitel: Indberetning efter stoploven
Dokumenttitel: Kvittering for indberetning 2019 Stoplov - RINGSTED KOMMUNE
   
Sagsnr.: 22123
Afsender: Tina Larsen
Sagstitel: Havemarksvej 54, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Havemarksvej 54, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 5/6/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 22124
Afsender: Gerhard Boye Knudsen
Sagstitel: Farendløsevej 67, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Farendløsevej 67, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 9/16/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3098
Afsender: Niels Christian Assens
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt i postlisten den: 05-02-2020
Dokumenttitel: Dokument fra postlisten den: 05-02-2020
Indholdbeskrivelse: Sagsnr 738: Skrænten 1, 4100 Ringsted
   
Sagsnr.: 21792
Afsender: Jens Chr. U. Jensen
Sagstitel: Tinvej 7, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Cooltrade - sagsnr. 19/21792
Indholdbeskrivelse: visualisering af facaderne
   
Sagsnr.: 1729
Afsender: Lasse Bremer
Sagstitel: Skjoldenæsvej 67, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Skjoldenæsvej 67
Indholdbeskrivelse: Orientering
   
Sagsnr.: 3117
Afsender: Niels Jeppesen
Sagstitel: Skafterupvej 57, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skafterupvej 57, 4100 Ringsted: Opsamling af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 2/7/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 3131
Afsender: Luka Larsen
Sagstitel: Høedvej 38, 4174 Jystrup Midtsj
Dokumenttitel: Høedvej 38
Indholdbeskrivelse: Opdeling i flere bo-enheder
   
Sagsnr.: 11804
Afsender: Marianne Kampmann
Sagstitel: Kunstdage i Pinsen 2020
Dokumenttitel: Marianne Kampmann det kreative fællesskab sender billeder
Indholdbeskrivelse: Det kreative fællesskab billede
   
Sagsnr.: 3144
Afsender: Mia Kejlstrup Bak
Sagstitel: Børnesagsbarometer
Dokumenttitel: Høringsvar Børnesagsbarometer
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 14131
Afsender: Søren Thorsager Billing
Sagstitel: Farendløsevej 80, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Farendløsevej 80, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 2/8/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 1761
Afsender: Maj Gordon Pedersen
Sagstitel: Holbækvej 173, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Holbækvej 173, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 2/9/2020
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 18906
Afsender: Peter Feddersen
Sagstitel: Haslevvej 26, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: RE: Sagsnr.:19/18906 - Dok.nr.:13958/20 Partshøring af ny klage
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 18906
Afsender: Morten Cohn
Sagstitel: Haslevvej 26, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Klage over støj, røg og ulovligt autoværksted
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 18906
Afsender: Morten Cohn
Sagstitel: Haslevvej 26, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Klage over støj, røg og ulovligt autoværksted
Indholdbeskrivelse:  
   
Sagsnr.: 18906
Afsender: Morten Cohn
Sagstitel: Haslevvej 26, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Re: Klage over Haslevvej 26-28
Indholdbeskrivelse:  
   

Sidst opdateret

10.02.2020