Postliste den 8. januar 2020

Sagsnr.:

381

Afsender:

Karise Anlæg & Byg A/S

Sagstitel:

Vejskilte rabat Nordrupvej

Dokumenttitel:

SV: Nordrupvej, efterladte skilte

   

Sagsnr.:

398

Afsender:

Danmarks Statistik

Sagstitel:

Indberetning til ledige stillinger i Vej- og Ejendomscenter til Danmarks Statistik

Dokumenttitel:

Indberetning til Ledige stillinger, 1. kvartal 2020

   

Sagsnr.:

17540

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Hejdesvej 17, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Svar på bemærkninger til oplæg til frivillig undersøgelse på Hejdesvej 17, 410 Ringsted

   

Sagsnr.:

400

Afsender:

Grundejerforening Bastionen

Sagstitel:

Bastionen - overdragelse af fællesarealer

Dokumenttitel:

Overtagelse af fælles arealer på Bastionen

Indholdbeskrivelse:

Peter Dehn dialog om færdiggørelse af udstykning.

   

Sagsnr.:

400

Afsender:

Grundejerforening Bastionen

Sagstitel:

Bastionen - overdragelse af fællesarealer

Dokumenttitel:

Overtagelse af fælles arealer på Bastionen

Indholdbeskrivelse:

Peter Dehn genfremsender mail angående dialog om færdiggørelse af udstykning.

   

Sagsnr.:

15134

Afsender:

HOFOR A/S

Sagstitel:

Valsømagle Kildeplads - indvindingstilladelse 2017 - 2047 HOFOR

Dokumenttitel:

Statusrapport for Valsømalge Kildeplads 2018

Indholdbeskrivelse:

Afrapportering af vilkår i hht indvindingstilladelse

   

Sagsnr.:

11181

Afsender:

Hundsbæk & Henriksen A/S

Sagstitel:

Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

information vedr. Ringsted svømmehal

Indholdbeskrivelse:

Aftale med HUH i vejle om status

   

Sagsnr.:

19917

Afsender:

Thomas Dilling Madsen

Sagstitel:

Henvendelse til Klima- og Miljøudvalget vedr. parkering ud for Pileborggade 4

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

11181

Afsender:

Hundsbæk & Henriksen A/S

Sagstitel:

Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Før registrering Ringsted svømmehal 2

Indholdbeskrivelse:

Vedr hvorledes billeder skal sendes

   

Sagsnr.:

20211

Afsender:

Movia

Sagstitel:

Handlingsplan for opgardering af stoppesteder

Dokumenttitel:

Stoppested typer og priser

   

Sagsnr.:

435

Afsender:

Thomas Dilling Madsen

Sagstitel:

Borgerhenvendelse Thomas Dilling Madsen Pileborggade - parkeringsforhold i bymidten

Dokumenttitel:

Borgerhenvendelse vedr Parkering Pileborggade 4

   

Sagsnr.:

1031

Afsender:

Radiomuseet

Sagstitel:

Lokalplan 298 for Sct. Hansgade 34, Ringsted Radiomuseum

Dokumenttitel:

Museet takker og afventer kontakt fra VEC

Indholdbeskrivelse:

Bemærker dog at det ikke kun drejer sg om udviddelse, men også om vedligehold af budskads og adgangsforhold for bus til museet

   

Sagsnr.:

13754

Afsender:

Niras

Sagstitel:

Lovliggørelse ifht NBL § 3 - udskiftning af ledning i § 3- mose - i forbindelse med anlæg af regnvandsbassiner i Ringsted ådal, Helva

Dokumenttitel:

RE: Tilretning af regnvandsledning med udløb til § beskyttet moseområde.

Indholdbeskrivelse:

Ud- og indgående: Vi vurderer arbejdet kan ske uden disp., og konsulent kvitterer.

   

Sagsnr.:

13754

Afsender:

Niras

Sagstitel:

Lovliggørelse ifht NBL § 3 - udskiftning af ledning i § 3- mose - i forbindelse med anlæg af regnvandsbassiner i Ringsted ådal, Helva

Dokumenttitel:

Afsluttende arbejder Ringsted Ådal

Indholdbeskrivelse:

Orientering om, at entreprenør går i gang inden for få dage.

   

Sagsnr.:

19543

Afsender:

Kai Brorson

Sagstitel:

Ingeborg på hjul

Dokumenttitel:

Henvendelse fra Ørslev

   

Sagsnr.:

455

Afsender:

Hans Peder Garth-Grüner

Sagstitel:

Holbækvej 117, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Holbækvej 119, Længen tag: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 1/8/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

21990

Afsender:

Anders Skjødt Voergaard

Sagstitel:

Zahlesvej 5, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Zahlesvej 5, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 1/8/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

474

Afsender:

Beritt Østergaard

Sagstitel:

Fjellebrohuse 6, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Sløjfning af olietank

Indholdbeskrivelse:

Der har aldrig været oprettet en olietank på BBR, derfor er der ikke gjort yderligere. jeg har bare journaliseret mailen fra borger.

   

Sagsnr.:

481

Afsender:

Gert Bøje

Sagstitel:

Adamshøjvej 18, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: sløjfe olietank

Indholdbeskrivelse:

Olietanken er fjernet fra ejendommen og BBR

   

Sagsnr.:

398

Afsender:

Danmarks Statistik

Sagstitel:

Indberetning til ledige stillinger i Vej- og Ejendomscenter til Danmarks Statistik

Dokumenttitel:

Kvittering Ledige stillinger og antal ansatte, 1. kvartal 2020

Indholdbeskrivelse:

Danmarks Statistik

   

Sagsnr.:

9973

Afsender:

Søren Lau Christensen

Sagstitel:

Bedstedvej 80, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Bedstedvej 80, 4100 Ringsted: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 2 - 1/8/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

505

Afsender:

Fensmark Miljø ApS - Anke

Sagstitel:

Steenagerhuse 43, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Steenagerhuse 59, 4100 Ringsted: Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 1 - 1/8/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

271

Afsender:

Liberal Alliance

Sagstitel:

Udbetaling af økonomisk støtte til politiske partier 2020

Dokumenttitel:

Skema fra Liberal Alliance

   

Sagsnr.:

15363

Afsender:

Vejdirektoratet

Sagstitel:

339 - Høring omkring bussluse på Søndre Parkvej

Dokumenttitel:

SV: Bussluse på Søndre Parkvej i Ringsted - Afgørelse

Indholdbeskrivelse:

Vejdirektoratet takker for informationen og tager det med i deres næste opdatering

   

Sagsnr.:

3593

Afsender:

Naturstyrelsen

Sagstitel:

Vandløb - Sø - Regulering af udløbet til Småskifte Sø i Myrdeskov

Dokumenttitel:

Færdigmelding; Sag 19/3593

Indholdbeskrivelse:

NST siger projektet er gennemført

   

Sagsnr.:

532

Afsender:

Majbritt Gilvang

Sagstitel:

Dårlig afmærkning på Østre Ringvej og fejl i signal ved afkørsel 36

Dokumenttitel:

VS: Att. Vej og park

Indholdbeskrivelse:

Majbritt Gilvang henvender sig omkring dårlig afmærkning på Østre Ringvej og fejl i signal ved afkørsel 36

   

Sagsnr.:

17292

Afsender:

VKST Husdyr & Miljø

Sagstitel:

Møllebjergvej 29, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

SV: Udkast til miljøtilladelse på Møllebjergvej 29

   

Sagsnr.:

537

Afsender:

Dansk Naturfredningsforening

Sagstitel:

Større biodiversitet på kommunale arealer

Dokumenttitel:

Forslag fra DN-Ringsted: Pleje til fremme af biodiversitet

   

Sagsnr.:

19846

Afsender:

Jens Frandsen

Sagstitel:

Bringstrupvej 83, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Billede af etableret flydelag

   

Sagsnr.:

19846

Afsender:

Jens Frandsen

Sagstitel:

Bringstrupvej 83, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Billede af etableret flydelag 2

   

Sagsnr.:

541

Afsender:

Gregers Brandt Skovdal

Sagstitel:

Skovvej 21, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Skovvej 21, Ringsted: Udledning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 1/8/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

09.01.2020