Postliste den 8. juni 2020

Sagsnr.:

8712

Afsender:

Michael Olesen

Sagstitel:

Næstvedvej 4, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Næstvedvej 4, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 2 - 6/8/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

17507

Afsender:

Orbicon A/S

Sagstitel:

Vandløb - Fosforvådområde - Haraldsted Å - forundersøgelse

Dokumenttitel:

SV: Status og plan for det videre arbejde med forundersøgelse af Vådområde ved Haraldsted Å

Indholdbeskrivelse:

svar fra orbicon. p prøver er endnu ikke taget

   

Sagsnr.:

7210

Afsender:

HedeDanmark A/S

Sagstitel:

vandløb - Vigersdal Å - indhentning af tilbud og kontrakter vedr. realisering af vandløbsrestaurering ID o8357_y

Dokumenttitel:

SV: Vedr. Tilbud på realisering af Vigersdal Å

Indholdbeskrivelse:

korrekt at HD fastholder deres tilbud

   

Sagsnr.:

148

Afsender:

Ringsted IF-basket

Sagstitel:

Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2020

Dokumenttitel:

Ringsted IF-basket søger om tilskud til udstyr, rekvisitter eller projekt.

   

Sagsnr.:

19199

Afsender:

Jørgen Skellingsted

Sagstitel:

Søbjergvej 28, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

forespørgsel til sagsbehandling fra lodsejer

   

Sagsnr.:

11804

Afsender:

Torsten Vogelsang

Sagstitel:

Kunstdage i Pinsen 2020

Dokumenttitel:

Evalueringsskema modtaget med svar

Indholdbeskrivelse:

Evalueringsskema modtaget med svar fra kunstner.

   

Sagsnr.:

4244

Afsender:

Bo Johnsen

Sagstitel:

Køgevej 200, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Køgevej 200, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 6/8/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8816

Afsender:

Morten Dan Hansen

Sagstitel:

Præstelunden 7, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Garage : BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 6/8/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

20451

Afsender:

Kræftens Bekæmpelse

Sagstitel:

§ 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019

Dokumenttitel:

Kræftens Bekæmpelse dokumentation

   

Sagsnr.:

8817

Afsender:

Region Sjælland

Sagstitel:

Godsbanevej 4, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Kopi af udkast til afgørelse om V2-kortlægning, Vestervej 3, 4100 Ringsted, 33a Klosteret, Ringsted Jorder

   

Sagsnr.:

7149

Afsender:

Sara Dall Moller

Sagstitel:

Mortenstrupvej 77, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Re: Opfølgning på telefonsamtale

   

Sagsnr.:

7149

Afsender:

Sara Dall Moller

Sagstitel:

Mortenstrupvej 77, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Re: Opfølgning på telefonsamtale

   

Sagsnr.:

5890

Afsender:

Kullegaard A/S

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 24A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Pavilloner_Dronning Margrethesvej, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 10 - 6/8/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

14345

Afsender:

COWI A/S

Sagstitel:

Jordemodervej 38, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Svar vedrørende miler på jordhotel

   

Sagsnr.:

6377

Afsender:

Ole Berg Jacobsen

Sagstitel:

Vestre Søvej 4A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Vestre Søvej 4A, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 2 - 6/8/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

6502

Afsender:

Energinet

Sagstitel:

Forstærkelse af naturgasledning ud for Nonnedalen

Dokumenttitel:

Forespørgsel om reetablering efter endt arbejde

   

Sagsnr.:

6216

Afsender:

Jesper Køppen

Sagstitel:

Sorøvej 173, 4173 Fjenneslev

Dokumenttitel:

Kopi af serviceaftale

   

Sagsnr.:

7342

Afsender:

Køge Kommune

Sagstitel:

Køgevej 166, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Jordflytning fra Køge til Ringsted Marktip JordWeb anmeldelse (185914)

Indholdbeskrivelse:

Ok til 660 tons kl. 0 jord

   

Sagsnr.:

8555

Afsender:

Parkeringskontrol Nord

Sagstitel:

Aktindsigt vedr. parkering

Dokumenttitel:

Vedr. aktindsigt FDM

Indholdbeskrivelse:

Ulla Holmgreen Parkeringskontrol Nord oplyser de har meddelt FDM at behandling af aktindsigten trækker ud.

   

Sagsnr.:

8864

Afsender:

Syd- og Sønderjyllands politi

Sagstitel:

Tilladelse til kørsel med særtransport fra rute 215, Holbækvej -> Roskildevej -> Rute 14

Dokumenttitel:

VS: Høring: 3300-50161-07234-20

Indholdbeskrivelse:

Syd- og Sønderjyllands politi søger om tilladelse til kørsel med særtransport

   

Sagsnr.:

8081

Afsender:

Lars Vang

Sagstitel:

Brugsaftale for Nordrup Blosterpark ved Nordrup Vestervang

Dokumenttitel:

Brugsaftale med Nordrup-Farendløse Lokalråd

Indholdbeskrivelse:

Lars Vang Nordrup Farendløse Lokalråd har godkendt brugsaftale og returnerer i underskrevet stand.

   

Sagsnr.:

8871

Afsender:

Færdselsstyrelsen

Sagstitel:

Særtransport - Tilladelse til kørsel med Ploeger ærtehøstere

Dokumenttitel:

VS: Høring vedrørende dispensation til kørsel med Ploeger ærtehøstere model EPD 530, 538 og 540 i 2020

Indholdbeskrivelse:

Dispensationsanmodning inkl. bilag

   

Sagsnr.:

8057

Afsender:

Mark Drejer

Sagstitel:

Bjergvej 78, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Byggetilladelse i landzone indenfor skovbyggelinje

   

Sagsnr.:

7328

Afsender:

Per Aarsleff A/S

Sagstitel:

Byggegrunde i Ringsted Kommune - salg af parcelhusgrunde og storparceller

Dokumenttitel:

Vedr. ny udstykning på Kasernegrunden

Indholdbeskrivelse:

Line Thygesen P. Aarsleff A/S forespøger til nye grunde.

   

Sagsnr.:

8057

Afsender:

Mark Drejer

Sagstitel:

Bjergvej 78, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Byggetilladelse i landzone indenfor skovbyggelinje

   

Sagsnr.:

8057

Afsender:

Mark Drejer

Sagstitel:

Bjergvej 78, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Byggetilladelse i landzone indenfor skovbyggelinje

Indholdbeskrivelse:

spørgsmål fra mulig køber

   

Sagsnr.:

8876

Afsender:

Jacob Pedersen

Sagstitel:

Vejskilte på offentlig vej fjernet på Snekkerupvej

Dokumenttitel:

Vejskilte - Snekkerupvej

   

Sagsnr.:

8875

Afsender:

Lars Bjørknæs

Sagstitel:

Aktindsigt tværgående - journalist Lars Bjørknæs

Dokumenttitel:

Mail fra Lars Bjørknæs - anmodning om aktindsigt

Indholdbeskrivelse:

Vedr. lønudgifter, antal medarbejdere, udgifter ekst. kons.

   

Sagsnr.:

8877

Afsender:

Maja Eriksen

Sagstitel:

Fodgængerfelt på tværs af Roskildevej, i Benløse

Dokumenttitel:

Forslag til fodgængerfelt

Indholdbeskrivelse:

Maja Eriksen - Letsborgvej 101, henvender sig med et forslag om et fodgængerfelt på tværs af Roskildevej

   

Sagsnr.:

6493

Afsender:

Michael Rosenmark

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. overtrædelse af færdselsloven på Snekkerupvej i Borup

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

6173

Afsender:

Andelsforeningen af 1941

Sagstitel:

Gyrstinge Præstemark 33, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

VS: Nabohøring - sag 20/6173

Indholdbeskrivelse:

hørringssvar

   

Sagsnr.:

8887

Afsender:

Henriette Rosendahl Hounsgaard

Sagstitel:

Ditlevshøj 83, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ditlevshøj 83: Plansager, indsendelse nr. 1 - 6/8/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

09.06.2020