Postliste den 9. januar 2019

Sagsnr.: 21926
Afsender: Emil Tobias Vinterhøj
Sagstitel: Rolighedsvej 4, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Rolighedsvej 4, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 1/9/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 440
Afsender: Ronni Desauv Pedersen
Sagstitel: Hedemosen 27, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Hedemosen 27, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 1/9/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 442
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: vandløb - vandløbsregulering - forlægning af grøft Sorøvej 84
Dokumenttitel: Ansøgning om forlægning af grøft på ejendommen Sorøvej 84, matr. 5b, Torpet, Ringsted Jorder
Indholdbeskrivelse: ansøgning
   
Sagsnr.: 442
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: vandløb - vandløbsregulering - forlægning af grøft Sorøvej 84
Dokumenttitel: Ansøgning om forlægning af grøft på ejendommen Sorøvej 84, matr. 5b, Torpet, Ringsted Jorder. Supplement
Indholdbeskrivelse: supplernede oplysninger
   
Sagsnr.: 445
Afsender: RN Entreprenør ApS
Sagstitel: Benløse By 32C, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Kloakarbejde
   
Sagsnr.: 24210
Afsender: Curtisan
Sagstitel: Indberetning af vandforbrug 2018
Dokumenttitel: Curtisan, Nordrupvej 90
   
Sagsnr.: 24299
Afsender: Milthers & Nielsen advokater
Sagstitel: Bringstrupvej 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Sletning af pantsætningsforbud på ejendommen Ringsted Ny Friskole, - Bringstrupvej 31, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Marianne Juhl Milthers & Nielsen prøvetinglysning af påtegning om aflysning er klar til signering.
   
Sagsnr.: 24299
Afsender: Milthers & Nielsen advokater
Sagstitel: Bringstrupvej 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Sletning af pantsætningsforbud på ejendommen Ringsted Ny Friskole, - Bringstrupvej 31, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Marianne Juhl oplyser hun har anmeldt sletningen til tinglysningen.
   
Sagsnr.: 24299
Afsender: Milthers & Nielsen advokater
Sagstitel: Bringstrupvej 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Sletning af pantsætningsforbud på ejendommen Ringsted Ny Friskole, - Bringstrupvej 31, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Marianne Juhl afvisning af sletning i tinglysningen, derfor ny prøvetinglysning med ændret tekst.
   
Sagsnr.: 22217
Afsender: Per Møller
Sagstitel: Vandløb - Sneslev Lilleå - Haslevvej 359 - Brinksikring imod have
Dokumenttitel: SV: Udkast til ansøgning
Indholdbeskrivelse: Ansøgning modtaget
   
Sagsnr.: 22217
Afsender: Per Møller
Sagstitel: Vandløb - Sneslev Lilleå - Haslevvej 359 - Brinksikring imod have
Dokumenttitel: Ansøgning angående brinksikring (2).docx
Indholdbeskrivelse: Andet udkast til ansøgning
   
Sagsnr.: 11408
Afsender: Nadia Lerbæk Christensen
Sagstitel: Aftale med Remondis (M. Larsen) om indsamling af affald (start 15.10.2018). Indledende møder
Dokumenttitel: SV: Notat fra mødet den 4. januar 2019.
Indholdbeskrivelse: Notat fra Remondis vedr. forsinkelser samt afhjælpning heraf.
   
Sagsnr.: 24210
Afsender: Giesegård
Sagstitel: Indberetning af vandforbrug 2018
Dokumenttitel: Indberetning vandforbrug anlægsnr. 103678 + 103679 - giesegård
   
Sagsnr.: 24299
Afsender: Milthers & Nielsen advokater
Sagstitel: Bringstrupvej 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Sletning af pantsætningsforbud på ejendommen Ringsted Ny Friskole, - Bringstrupvej 31, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: Marianne Juhl Milthers & Nielsen oplyser pantsætningsforbuddet er aflyst.
   
Sagsnr.: 24299
Afsender: Milthers & Nielsen advokater
Sagstitel: Bringstrupvej 31, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Aflyst pantsætningsforbud
Indholdbeskrivelse: Aflyst pantsætningsforbud på Bringstrupvej 31.
   
Sagsnr.: 23193
Afsender: Max Nielsen
Sagstitel: Hybenvej 16, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Supplerende materiale
   
Sagsnr.: 20235
Afsender: Kværkeby IF
Sagstitel: Pulje til kultur i landområderne 2019
Dokumenttitel: Kværkeby IF søger tilskud til forårsfest 2019
   
Sagsnr.: 21380
Afsender: Karin Tofft
Sagstitel: Ansøgning om udvidelse af vejadgang/overkørsel til Bøgevej 20
Dokumenttitel: Bøgevej 20 - meget høj overkørsel
Indholdbeskrivelse: Klage over for høj kantsten
   
Sagsnr.: 474
Afsender: HusCompagniet
Sagstitel: Ansøgning om ny vejadgang/overkørsel til Søndervang 28
Dokumenttitel: VS: Etablering af overkørsel - Søndervang 28, 4100 Ringsted
Indholdbeskrivelse: HusCompagniet ansøger om vejadgang
   
Sagsnr.: 496
Afsender: Museum Vestsjælland
Sagstitel: Samdriftsaftale Museum Vestsjælland fra. 1. marts 2019
Dokumenttitel: MVE Samdriftsaftale med tilhørende bilag/Ringsted Kommunes bidrag til MVE i 2019
   
Sagsnr.: 10964
Afsender: Banedanmark
Sagstitel: Ringsted - Fehmern strækningen
Dokumenttitel: SV: RFB-E3002-4_Havrebjergvej, opfølgning på udestående punkter.
   
Sagsnr.: 513
Afsender: Susanne Jeppesen
Sagstitel: Skellerødvej 50, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Ønsker ikke at betale regning
   
Sagsnr.: 517
Afsender: Estate Ringsted
Sagstitel: Volden 3, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Angående kloak
   
Sagsnr.: 23072
Afsender: KM Telecom Danmark A/S
Sagstitel: Egerupvej 42, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Antennemast ved Egerupvej 42
   
Sagsnr.: 23072
Afsender: KM Telecom Danmark A/S
Sagstitel: Egerupvej 42, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: SV: Antennemast ved Egerupvej 42
   
Sagsnr.: 522
Afsender: LH Hockerup A/S
Sagstitel: Bragesvej 18, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Anmelselse Vedr. sag 951-5 Danish Crown
   
Sagsnr.: 526
Afsender: Jan Christensen
Sagstitel: Anmodning om aktindsigt i postlisten den: 08-01-2019
Dokumenttitel: Dokument fra postlisten den: 08-01-2019
Indholdbeskrivelse: Sagsnr 27469: Grejbank i Ringsted
   
Sagsnr.: 528
Afsender: Sofie Overgaard
Sagstitel: Skansen 5, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Skansen 5, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 1/9/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 27476
Afsender: Thorkild Hansen
Sagstitel: Diverse henvendelser til Borgmesteren vedr. emner som bl.a. Flextrafik, cykelstier, hjemmebesøg, flygtninge, tænder
Dokumenttitel: Henvendelse fra Thorkild Hansen
Indholdbeskrivelse: Aftalt med borgmesteren, at henvendelsen ikke kræver svar
   
Sagsnr.: 534
Afsender: Frank Emil Olsen
Sagstitel: Havemøllevej 26, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Havemøllevej 26, 4100 Ringsted: Tilslutning af tag- og overfladevand eller spildevand, indsendelse nr. 1 - 1/9/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 536
Afsender: Finn Bjarne Petersen
Sagstitel: Brentebjergvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nedrivning Brentebjergvej 24, 4100 Ringsted: Byggeaffald, indsendelse nr. 1 - 1/9/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)
   
Sagsnr.: 537
Afsender: Finn Bjarne Petersen
Sagstitel: Brentebjergvej 24, 4100 Ringsted
Dokumenttitel: Nedrivning Brentebjergvej 24, 4100 Ringsted: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 1 - 1/9/2019
Indholdbeskrivelse: Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

10.01.2019