Postliste den 9. juni 2020

Sagsnr.:

16323

Afsender:

Børne- og Undervisningsministeriet

Sagstitel:

Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud 2018

Dokumenttitel:

Projekt 141521 Kompetenceudvikling indenfor den styrkede pædagogiske læreplan

Indholdbeskrivelse:

Påmindelse om indsendelse af regnskab for 2019

   

Sagsnr.:

8890

Afsender:

Christian Duvier Stærmose

Sagstitel:

Mjølnersvej 17, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Carport: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 6/9/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   
   

Sagsnr.:

14892

Afsender:

Tina Sørensen

Sagstitel:

Haslevvej 58, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Sv: Svar på Sagsnr.:19/14892 - Dok.nr.:112631/19 Afgørelse

   

Sagsnr.:

5384

Afsender:

Movia

Sagstitel:

Flextur - Kommunerapporter fra Movia 2020

Dokumenttitel:

Kommunerapport for perioden januar-marts 2020

   

Sagsnr.:

8750

Afsender:

Carsten Bach

Sagstitel:

Ottestrupvej 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Re: Billeder fra Ottestrupvej 3

   

Sagsnr.:

7328

Afsender:

Hans Halling

Sagstitel:

Byggegrunde i Ringsted Kommune - salg af parcelhusgrunde og storparceller

Dokumenttitel:

Ang byggegrunde i vetterslev.

Indholdbeskrivelse:

Hans Halling spørgsmål til salg af grunde.

   

Sagsnr.:

6510

Afsender:

Malte Løth Jørgensen

Sagstitel:

Bastionen 12, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Bastionen 12: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 6/9/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8769

Afsender:

Iben-Rikke Frydensberg Nielsen

Sagstitel:

Skovbakken 22, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Skovbakken 22, 4100 Ringsted: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 6/9/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

14503

Afsender:

Jørn Jakobsen

Sagstitel:

Ansøgning om ny vejadgang/overkørsel til Nonnedalen 30

Dokumenttitel:

VS: Dispensationsansøgning vedrørende overkørsel

Indholdbeskrivelse:

Ejer fremsender ønske om bredere vejadgang

   

Sagsnr.:

501

Afsender:

Miljø- og Fødevarestyrrelsen

Sagstitel:

Kontrol af Jystrup Vandværk

Dokumenttitel:

SV: Overtrædelse af 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboring

   

Sagsnr.:

8904

Afsender:

Carsten Bach

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. sag om indeklima

Dokumenttitel:

Henvendelse

   

Sagsnr.:

8906

Afsender:

Christopher Petersen

Sagstitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ørnevej 2, 4100 Ringsted: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 6/9/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

2540

Afsender:

Miljøstyrelsen

Sagstitel:

Badevand og Blå Flag 2020

Dokumenttitel:

SV: badevandsdata i Arealinformation

Indholdbeskrivelse:

MST svar vedr. badevandsdata på miljøportalen

   

Sagsnr.:

95

Afsender:

HedeDanmark A/S

Sagstitel:

Vandløbsvedligeholdelse 2020

Dokumenttitel:

Fwd: Gasemose Bæk

Indholdbeskrivelse:

HD vedr. 1. skæring med mejekurv

   

Sagsnr.:

18096

Afsender:

Enemærke & Petersen A/S

Sagstitel:

Dron Margrethesvej 22A, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Ny anmeldelse fra Enemærke & Petersen

   

Sagsnr.:

19657

Afsender:

Miljøstyrelsen

Sagstitel:

Allindemaglevej 60, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

SV: Infarm forsuring

   

Sagsnr.:

8368

Afsender:

Sorø Kunstmuseum

Sagstitel:

Valg til Billedkunstrådet 2020 - 2021

Dokumenttitel:

Sorø Kunstmuseum indstiller kandidat til billedkunstrådet

Indholdbeskrivelse:

Sorø Kunstmuseum kandidat.

   

Sagsnr.:

8869

Afsender:

Jens Hansen

Sagstitel:

Udledningstilladelse af tagvand fra lade til åben grøft, Hedemosen 18

Dokumenttitel:

Færdigmelding på sag. nr. 17/8869 vedr. sandfang

Indholdbeskrivelse:

ejer melder + kvitt.

   

Sagsnr.:

19001

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Skeevej 3, 4370 Store Merløse

Dokumenttitel:

U2019-64733.pdf

Indholdbeskrivelse:

Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen

   

Sagsnr.:

13275

Afsender:

Arne Zwisler Nygaard

Sagstitel:

Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj: Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger, indsendelse nr. 2 - 6/9/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

148

Afsender:

Ringsted Sport

Sagstitel:

Ansøgninger om udstyr og projekter fra foreningslivet i 2020

Dokumenttitel:

Ringsted Sport søger om tilskud til udstyr, rekvisitter eller projekt.

   

Sagsnr.:

3120

Afsender:

Geodatastyrelsen

Sagstitel:

Kærup Alle 3, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

U2020-53012.pdf

Indholdbeskrivelse:

Endelig godkendelse fra Geodatastyrelsen

   

Sagsnr.:

8916

Afsender:

Altiden

Sagstitel:

Henvendelse til Borgmesteren vedr. friplejehjem

Dokumenttitel:

Korrespondance med Altiden

   

Sagsnr.:

6216

Afsender:

A/S Brd. Jensen VVS

Sagstitel:

Sorøvej 173, 4173 Fjenneslev

Dokumenttitel:

SV: Vedr færdigmelding for Sorøvej 173

   

Sagsnr.:

95

Afsender:

Morten Jørgensen

Sagstitel:

Vandløbsvedligeholdelse 2020

Dokumenttitel:

Re: Detektorarbejde i Ringsted Å

Indholdbeskrivelse:

svar fra magnetfisker Morten Jørgensen

   

Sagsnr.:

8925

Afsender:

Kirsten Hyldebo Olsen

Sagstitel:

Ålbæk Huse 45, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Ålbæk Huse 45, 4174 Jystrup Midtsj: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 6/9/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8925

Afsender:

Kirsten Hyldebo Olsen

Sagstitel:

Ålbæk Huse 45, 4174 Jystrup Midtsj

Dokumenttitel:

Ålbæk Huse 45, 4174 Jystrup Midtsj: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 6/9/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

   

Sagsnr.:

8541

Afsender:

Trine Kingo Svendsen

Sagstitel:

Susåvej 19, 4100 Ringsted

Dokumenttitel:

Overdækning: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 3 - 6/9/2020

Indholdbeskrivelse:

Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)

Sidst opdateret

11.06.2020