Skitseforslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune

Klima- og Miljøudvalget (KMU) har den 24. januar 2019 behandlet skitseforslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune.

KMU har besluttet at sende sagen i høring forud for, at udvalget behandler sagen igen den 23. maj 2019. Det sker med en bemærkning om, at skitseforslag 408-1(halvtimesdrift til/fra Sundhedscentret) har en særlig prioritet samt at, skitseforslag 465-1 tilpasses i afgangstider, så det passer med skolernes mødetid (forventeligt ved køreplanskiftet i august 2019).

Herudover bemyndiges administrationen til at bearbejde skitseforslagene yderligere så Klima- og Miljøudvalget får et velbelyst beslutningsgrundlag at tage stilling til på udvalgsmødet den 23. maj 2019. Busgruppen (nedsat af Landsbyforum) og repræsentanter for skoler og ungdomsuddannelser vil blive inddraget i processen forud for udvalgets møde i maj 2019.

Høringsperiode:
•    Start den 31. januar 2019
•    Slut den 4. marts 2019


Der er samlet 22 skitseforslag til ændringer af 10 forskellige buslinjer.
De er gengivet her i overskriftsform.

Buslinje 265 Ny busforbindelse mellem Ørslev og Haslev
265-1    Forslag om, at forlænge buslinjen fra Terslev til Ørslev.

Buslinje 401A Benløseparken Øst – Ringsted st. – Campus
401A-1    Forslag om, at buslinjen forlænges helt til Ringsted Lilleskole.
401A-2    Forslag om forlængelse af linjen til såvel Høm som Benløse.
401A-3    Forslag om forlængelse af linjen fra Benløse til Skrænten

Buslinje 405 Ringsted st. – Kærup – Kaserne Parkvej – Ringsted st.
405-1    Ændrede minuttal for buslinjen, så køreplanen passer bedre med tog til/fra Odense.

Buslinje 406 Ringsted st. - Gyrstinge
406-1    Ændring af turen kl. 07:00 fra Gyrstinge Skovhuse
406-2    Ændre en tur fra Gyrstinge i skoleferier.
406-3    Ny køreplan for weekendturene
406-4    Nedlægge buslinjen mellem Gyrstinge og Gyrstinge Skovhuse
406-5    Forslag om, at timedriften fortsætter til kl. 22:10
406-6    Forslag om halvtimedrift om eftermiddagen fra Ringsted st.
406-7    Forslag om, at udvide køreplanen i weekender.
406-8    Forslag om en ekstra afgang på hverdage fra Gyrstinge kl. 06:30.

Buslinje 408 Ringsted st. – Borup st.
408-1    Forslag om halvtimedrift mellem Ringsted st. og Østre Fælled.
Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 20. december 2018, pkt. 7, besluttet at indstille overfor ØK, at forslaget medtages i kommende budgetproces.
408-2    Forslag om buskørsel i weekender
408-3    Forslag om halvtimedrift mellem Ringsted st. og Vigersted
408-4    Forslag om, at buslinjen kører ad Køgevej på alle ture.

Buslinje 411 Ringsted st. – Ørslev
411-1    Forslag om, at buslinjen føres via Campus på alle ture.

Buslinje 465 Gyrstinge – Allindelille – Skee – Gyrstinge
465-1    Reducere køretiden til under 60min.

Buslinje 466 Ringsted st. – Ørslev
466-1    Forslag om, at linjen nedlægges mellem Ringsted st. og Nordrup.
Hertil kommer reduktion af det samlede kørselsomfang.

Buslinje 469 Ringsted st. – Vetterslev – Ringsted st.
469-1    Køreplanen skal ændres, hvis A-406-1 gennemføres.

Buslinje 680 Ringsted st. – Glumsø st. – Næstved st.
680-1    Visse ture føres indenom forpladsen ved Ringsted Lilleskole


Du kan læse en mere uddybende beskrivelse af de 22 skitseforslag her:
Skitseforslag til trafikbestilling 2020


Giver høringen af skitseforslagene anledning til, at du vil sende os kommentarer eller forslag, så kan du sende dine synspunkter til: vejogejendom@ringsted.dk

Husk at skrive hvilket/hvilke skitseforslag synspunktet drejer sig om – eksempelvis 406-1.


Fristen er mandag den 4. marts 2019.
Modtager vi noget efter denne dato, så vil dine synspunkter ikke kunne indgå i det videre arbejde.

Sidst opdateret

29.01.2019