Sygeplejerske med sundhedspædagogisk erfaring

Ansøgningsfrist : 09-08-2017
Har du lyst til at gøre en forskel og skabe mening for borgere med kronisk sygdom?
 
Om jobbet
 
Du bliver ansat i sundhedsteamet og kommer til at samarbejde tæt med teamets fire øvrige sundhedskonsulenter omkring varetagelsen af livsstilssamtaler og undervisning på rehabiliteringstilbud til borgere med kronisk sygdom. Sundhedsteamet har derudover en udviklingskonsulent.
 
Dine opgaver vil primært være:
  • Livsstilssamtaler
  • Undervisning af kronisk syge med diabetes, hjertekar sygdom og KOL
  • Tværfagligt samarbejde om teamets øvrige opgaver
 
Stillingen er et vikariat pga. implementering af et projekt og løber frem til og med december 2018, 34 – 37 timer pr. uge.
 
Hvem er du
 
Du er sygeplejerske, kan lide at arbejde med rehabilitering og undervisning af borgere.
Du har erfaring med den motiverende samtale og sundhedspædagogiske metoder.
Din tilgang til mennesker er anerkendende, og du ser muligheder i at støtte borgere i udvikling af deres fysiske og mentale sundhed. Du har en bred klinisk erfaring.
 
Afdeling
 
Sundhed & Træning er en dynamisk arbejdsplads i stadig udvikling, der er organiseret med 1 funktionsleder og 1 teamleder og 2 faglige teams, et sundhedsteam og et træningsteam. Afdelingen er organisatorisk placeret i Social- og Sundhedscentret. Opgaverne løses med et højt fagligt niveau og i et tværfagligt samarbejde såvel internt i afdelingen som på Centerniveau og vi har kontinuerligt fokus på at styrke den gode dialog og de gode relationer. Sundhed & Træning holder til på Knud Lavard Centret, se hjemmesiden for yderligere oplysninger her 
 
Vi tilbyder
 
En spændende stilling, hvor der er stor fleksibilitet og frihed i opgavevaretagelsen samt mulighed for at indgå i et stærkt tværfagligt team. Vi går meget op i at skabe et udviklende og lærende miljø med mulighed for faglig og personlig udvikling. Vi er en arbejdsplads, der vægter kvalitetssikring højt og med et arbejdsmiljø, der bygger på tillid og respekt.
 
Ringsted Kommune har en attraktiv personaleforening med mulighed for motions- og madordning samt en feriefond.
 
Ringsted Kommune er Midt i mulighederne. Det betyder blandt andet ideelle transportmuligheder i alle retninger med både offentlig transport og bil.
 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 14. august 2017.
 
Ansættelsesdato pr. 1. september 2017.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst.
 
Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.
 
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" neden under selve stillingsopslaget og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV, eksamensbeviser mv.