Du er her

Cool Kids

Cool Kids er et gratis gruppeforløb for børn og unge med angst eller svære bekymringer, samt deres forældre.

Angst er en helt almindelig følelse, der hjælper os med at undgå farer eller med at yde vores bedste i pressede situationer. For børn er det en del af den almindelige udvikling at opleve angst i kortere perioder.

For nogle børn kommer angsten imidlertid til at fylde for meget i hverdagen. Det kan fx vise sig ved, at barnet

 • undgår ting, fordi det er bange, fx at sige noget i klassen eller at sove hos kammerater
 • ikke deltager i sociale aktiviteter, fx fødselsdage
 • bekymrer sig meget; stiller mange spørgsmål og har behov for konstant beroligelse
 • har svært ved at falde i søvn og ikke er tryg ved at sove i egen seng
 • udviser overdreven perfektionisme fx i forbindelse med skolearbejde
 • klager over forskellige kropslige symptomer fx hovepine, mavepine eller hjertebanken

Hvis I opleve nogle af nedenstående ting, vil Cool Kids måske være en mulighed:

 • at jeres barns hverdag forstyrres og begrænses af angst eller bekymring
 • at udfordringen har stået på i flere måneder
 • at angsten ikke handler om kritiske hændelser i familien, fx voldsom sygdom, konfliktfyldt skilsmisse eller problematikker i skolen, fx mobning.

Kontakt for mere information

Vil du høre, om Cool Kids kan være en mulighed for jer, er det bedst, at du kontakter os via e-boks.

Det er muligt at tilgå din e-boks fra borger.dk og fra www.eboks.dk. Begge steder skal du logge ind med dit NemID.

I E-boks skal du vælge ”Skriv ny post” og søge efter ”Ringsted Kommune” , så kommer Cool Kids frem som en af valgmulighederne.

Vejledning til at sende digital post til Ringsted Kommne via e-boks.

Cool Kids

 • Hvad er Cool Kids?

  Cool Kids er et angstbehandlingsprogram, der er udviklet i Australien og sidenhen oversat til dansk og afprøvet på Angstklinikken ved Aarhus Universitet. Effekten af behandlingen er dokumenteret i adskillige undersøgelser. Behandlingsprogrammet er manualbaseret, hvilket betyder, at der arbejdes med fastlagte temaer, øvelser og aktiviteter.

  Rammen for Cool Kids er kognitiv adfærdsterapi. Der tages udgangspunkt i gruppesamtaler, som understøttes af konkrete øvelser og anvendelse af visuelt materiale. Hvert barn og forældre arbejder med deres eget personlige arbejdshæfte.

  Behandlingsprogrammet består af 10 sessioner, som hver varer 2 timer. Behandlingen foregår i grupper af max 6 børn og deres forældre. Aldersspredningen i en gruppe vil almindeligvis være 2 år.

  Forskningsresultater viser, at op imod 80 % af alle børn og unge med forskellige angstproblematikker har det mærkbart bedre efter forløbet. Hos nogle børn er alle angstsymptomer forsvundet ved afslutningen af forløbet. Hos resten af børnene ses en betydelig reduktion af angstsymptomerne.

  Erfaring og forskning viser, at børnene har mindre fravær i skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt og deltager i flere fritidsaktiviteter, end før de deltog i Cool Kids forløbet. Undersøgelserne viser også, at barnets egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt, og at familiens samlede stressniveau reduceres.

 • Hvad arbejdes der med i et Cool Kids forløb?

  Cool Kids forløbet giver nye mestringsstrategier for både det enkelte barn og deres forældre, idet de lærer nye måder at håndtere angsten på.

  Børn og forældre bliver bevidste om, at tanker, følelser, fysiske reaktioner og handlinger hænger sammen.

  Undervejs bliver barnet eksempelvis opmærksom på, at ondt i maven ikke nødvendigvis er udtryk for influenza, men kan være barnets angst for en given tanke.

  Forældre fortæller, at deres børn er blevet gladere, mere frie og kan gøre ting, de aldrig har kunnet gøre før. Fx sove hos en kammerat, være alene hjemme eller sige noget i klassen. Familierne udtrykker efter endt Cool Kids forløb stor lettelse over, at angsten ikke længere styrer deres liv.

 • Hvem kan deltage?

  Børn i alderen 8-16 år, der lider af angst/ængstelighed/nervøsitet i en sådan grad, at det griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling. Forældrene indgår i hele forløbet, dvs. deltager i alle sessioner og i arbejdet med de forskellige opgaver derhjemme.

  Barnet behøver ikke at være diagnosticeret med angst for at deltage, men det er en forudsætning, at angst er barnets primære udfordring.

  Barnet skal have bopælsadresse i Ringsted Kommune.

 • Hvem står for behandlingsforløbet?

  Behandlingsprogrammet udføres af psykologer ansat i Ringsted Kommunes Skolecenter og Børnecenter.

 • Tid og sted

  Tid

  Hold 1: Mandage kl. 14-16.

  Hold 2: Tirsdage kl. 15-17.

  Holdene starter op til januar. Visiterende samtaler afholdes løbende.

  Sted

  Hækkerupsvej

 • Ansøgning

  Du ansøger ved at udfylde denne blanket

Sidst opdateret

19.10.2021