Du er her

Byrådet - 07-12-2020

Byrådet - 07-12-2020

Dato: Mandag den 7. december 2020 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 172020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 7. december 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Godkendt, dog således at tillægsdagsordenen behandles som nyt punkt 2.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 2 Borgerdrevet forslag: Naturlegeplads

  SagsID/Sagsnummer: 20/14703
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Et borgerdrevet forslag med titlen ”Naturlegeplads” har opnået 200 stemmer. Byrådet skal nu tage stilling til, hvad der skal ske med forslaget.

  Beskrivelse af sagen

  Forslaget har følgende ordlyd:

   

  ”Stiller til forslag, at Ringsted udføre en naturlegeplads på det grønne område mellem kasserne området og motorvejen - her er masser af natur, mountainbike bane, udendørs fitness, køer og dejlig natur - vi mangler blot en stor dejlig legeplads. Naturlegepladsen bør udføres som eksempelvis Ullerødbyens Naturlegeplads i Hillerød. Jeg stiller gerne op som “formand” for et udvalg med evt indhentelse af midler til at opføre legepladsen. Her tænkes fonde/donationer.”

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Ingen

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Forslaget sendes til behandling i det relevante fagudvalg.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 3 Borgerdrevet forslag: Genbrug Torvets brosten i bymidten

  SagsID/Sagsnummer: 20/15404
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Et borgerdrevet forslag med titlen ”Genbrug Torvets brosten i bymidten” har opnået 200 stemmer. Byrådet skal nu tage stilling til, hvad der skal ske med forslaget.

  Beskrivelse af sagen

  Forslaget har følgende ordlyd:

   

  ”Engang var hele Ringsted bymidte belagt med brosten. Smukke granitsten rundet af historien og århundreders bysbørns og hestevognes færden. Snart fjernes den sidste rest brosten fra Torvet, og forslaget er, at de ikke sælges til andre byer, men genanvendes i Ringsteds bymidte. Fx kunne de lægges ved de gamle bygninger i den nederste del af Pileborggade eller tilbydes til en favorabel pris til den private parkeringsplads ved Schandorphvej – det ville løfte hele byen.”

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Ingen.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Forslaget sendes til behandling i fagudvalget med henblik på en generel drøftelse af bevaring af byudstyr, samt en orientering om den gældende praksis i forhold til brosten fra torvet.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 4 Borgerdrevet forslag: Ændringer af bredarealer i Naturplan Gyrstinge Sø – opdelt i 10 områder.

  SagsID/Sagsnummer: 20/17279
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Et borgerdrevet forslag med titlen ”Ændringer af bredarealer i Naturplan Gyrstinge Sø – opdelt i 10 områder” har opnået 200 stemmer. Byrådet skal nu tage stilling til, hvad der skal ske med forslaget.

  Beskrivelse af sagen

  Forslaget har følgende ordlyd:

   

  ”Forslag til ændringer af bredarealer i Naturplan Gyrstinge Sø – opdelt i 10 områder.

  Ønskelig Ændring af alle 10 områder .

  Områderne overlades delvis til naturlig succession, men der føres en let tilgængelig og velholdt sti hele vejen rundt om søen.

  Alle hegn, stendere og låger fjernes på søbred.

  Det nedtagne hegn mellem Hanebakkegårdens fold og søbred genopsættes.

  Pleje af søbred.

  Der udføres ikke regelmæssig pleje. Lejlighedsvis rydning/udtynding kan foretages.

  Græsset på øst og vest dæmning holdes slået.

  Samlet naturområde.

  Hvis disse ændringer gennemføres, vil der blive et samlet naturområde bestående af: Lille Bøgeskov, Store Bøgeskov, Fredskoven rundt om Gyrstinge Sø samt Allindemagleskoven.

  Det vil give naturen et kæmpe løft og være til stor glæde for alle borgere der holder af at færdes i naturen ved Gyrstinge Sø.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Ingen.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Venstre stillede forslag om, at forslaget sendes til behandling i fagudvalget.

   

  Godkendt efter afstemning

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Per Roos

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Anders Weber

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

   

   

  X

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 5 Børn- og Unge-udvalget - anmodning om udtræden

  SagsID/Sagsnummer: 20/17604
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

   Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet tager stilling til om de vil give Benny Christensen lov til at udtræde af Børn og Unge-udvalget og derefter lade Per Flor indtræde i Børn- og Unge-udvalget.

  Beskrivelse af sagen

  Per Flor (A) har ved mail af 27. november anmodet om at Benny Christensen udtræder som medlem af Børn- og Unge-udvalget med virkning fra Byrådets beslutning vedrørende anmodningen. Baggrunden for anmodningen er, at møderne i Børn- og Ungeudvalget har sammenfald med møderne i Affaldsplus’ Bestyrelse, som Benny Christensen også er medlem af.

   

  Det fremgår af e-mailen, at Socialdemokratiet samtidig indstiller, at nuværende stedfortræder Per Flor udpeges som medlem af Børn- og Unge-udvalget og at Sadik Topcu (A) udpeges som stedfortræder for Per Flor.

   

  I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 3 har Byrådets valg af medlemmer til udvalg m.v. virkning for hele valgperioden. Byrådet har dog mulighed for at fritage et medlem for et hverv, når medlemmet anmoder om fritagelse, og Byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil. Der tilkommer Byrådet et betydeligt skøn i den forbindelse.

   

  Såfremt Byrådet beslutter, at fritage Benny Christensen for medlemskabet af Børn- og Unge-udvalget, skal der udpeges et nyt medlem, jfr. Styrelseslovens § 28, stk. 1.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at

  1. Benny Christensen (A) med virkning fra Byrådets beslutning fritages for hvervet som medlem af Børn- og Unge-udvalget,
  2. Per Flor (A) med virkning fra Byrådets beslutning udpeges som nyt medlem af Børn- og Unge-udvalget.
  3. Sadik Topcu (A) med virkning fra Byrådets beslutning udpeges som suppleant for Per Flor til Børn- og Unge-udvalget.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 6 Orientering om formandsbeslutning

  SagsID/Sagsnummer: 20/17780
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres Byrådet om Borgmesterens formandsbeslutning, der er truffet omkring, at børn der har brug for pasning mellem jul og nytår, skal tilbydes dette i eget dagtilbud.

  Beskrivelse af sagen

  Borgmester Henrik Hvidesten har, jf. styrelseslovens § 31, den 30. november 2020 truffet formandsbeslutning om, at børn, der har behov for pasning mellem jul og nytår, skal tilbydes dette i deres eget dagtilbud – og ikke som sampasning i 2-3 dagtilbud, der samler børn fra flere dagtilbud. Beslutningen er truffet for at forbygge smittespredning af COVID-19.

   

  Beslutningen har ikke kunne afvente politisk behandling i udvalg, da forældre og medarbejdere skal varsles rettidigt.

   

  Det drejer som i alt 7 børn, fordelt på 4 institutioner.

   

  Borgmesterens formandsbeslutning om pasning i eget dagtilbud træder i stedet for byrådets tidligere beslutning om sampasning i dagtilbud på lukkedage, og er gældende for pasning mellem jul og nytår i 2020 

   

  Efter styrelseslovens § 31, stk. 2, skal Borgmesteren senest på førstkommende byrådsmøde,   orientere Byrådet om formandsbeslutninger.

  Inddragelse og høring

  Ingen høring

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 7 Ændring af vederlagsregler ved fravær (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/16706
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bekendtgoerelse_om_aendring_af_vederlag.pdf.pdf skrivelse_og_vejledning_fra_ministeriet.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet orienteres om de nye regler for ophør af vederlag ved fravær. Byrådet skal samtidigt træffe beslutning om der skal ske godtgørelse af udgifter til lægeerklæringer, og om der skal ske delegation af kompetence til behandling af sager om helbredsbetinget fravær til administrationen.

  Beskrivelse af sagen

  Social- og Indenrigsministeriet har den 30. september 2020 udsendt en bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, som trådte i kraft den 15. oktober 2020, og en vejledende skrivelse om de nye regler. Bekendtgørelsen og vejledningen er vedhæftet som bilag 1 og 2.

   

  Bekendtgørelsen indeholder i grundtræk følgende ændringer:

   

  • Vederlag ophører nu efter 1 måneds fravær mod før 3 måneders fravær, ved andre grunde end helbredstilstand.
  • Når stedfortræderen indkaldes ved andre grunde end helbredstilstand i mere end 7 dage, får kun stedfortræderen vederlag.
  • Dokumentationskrav ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. for at kunne opretholde vederlag i indtil 9 måneder.

   

  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse ved fravær, hvor der er indtrådt en suppleant før den 15. oktober 2020. For sådant fravær finder de hidtil gældende regler anvendelse.

   

  Fravær ved andre grunde end helbredstilstand i en sammenhængende periode på en måned

  Ved fravær der ikke skyldes helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption ophørte vederlaget tidligere efter 3 måneders fravær fra Byråd og udvalg.

   

  Det er nu ændret til en måned. Er der i juli måned ingen møder i Byrådet, medregnes denne måned ikke i opgørelsen.

   

  Fraværsperioden skal opgøres for Byrådet og for hvert udvalg for sig -– det vil sige, har medlemmet deltaget i byrådsmøder, men ikke i et udvalgsmøde i over en måned og stadig ved kalendermånedens udgang er fraværende fra det udvalg, vil medlemmet miste vederlaget for det udvalg, men ikke for byrådsarbejdet eller andre udvalg.

   

  Vederlaget ophører, indtil medlemmet på ny varetager hvervet

   

  Der sker ingen ændring for fravær, der skyldes helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption. Der vil forsat være mulighed for vederlag i op til 9 måneder, dog er der nu krav om dokumentation for fraværet.

   

  Stedfortræderindkaldelse, ved andre grunde end helbredstilstand

  Efter de nye bestemmelser, ophører vederlaget til et byrådsmedlem, når en stedfortræder

  for medlemmet indtræder i Byrådet for en periode af mere end 7 dage. Medlemmet

  får på ny ret til vederlag, når medlemmet genindtræder i Byrådet.

   

  Retten til vederlag ophører ikke, hvis stedfortræderen alene indkaldes til at deltage i et enkelt møde i Byrådet, eller hvis indkaldelsen i øvrigt sker for syv dage eller mindre. Hvis der er indkaldt stedfortræder for mere end syv dage, ophører det fraværende medlems vederlag fra

  første dag af den periode, for hvilken stedfortræderen er indtrådt,

   

  Dokumentationskrav og udgifter til dokumentation

  Med de nye regler er der indført et udtrykkeligt krav om dokumentation for at bevare retten til vederlag i indtil 9 måneder ved fravær på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption. Dokumentationskravet gælder, medmindre det er åbenbart ubegrundet. Med åbenbart ubegrundet menes, at der ved åbenbare, kendte fraværsårsager som f.eks. kendt hospitalsindlæggelse, terminal sygdom, alvorligt trafikuheld, fødsel eller lignende ikke skal afkræves dokumentation.

   

  Efter den første dokumentation skal der med passende mellemrum fremsendes ny dokumentation. Hvor ofte dokumentation skal indsendes, vil afhænge af fraværets karakter og dokumentationens indhold.

   

  Udgifterne til de lægeerklæringer, der skal indsendes som dokumentation for at bevare retten til vederlag i indtil 9 måneder ved fravær på helbredstilstand m.v., påhviler som udgangspunkt det enkelte byrådsmedlem. Byrådet kan imidlertid besluttet, at disse udgifter kan refunderes efter § 16, stk. 11, i lov om kommunernes styrelse.

   

  Delegation af kompetence

  Byrådet har ansvaret for og kompetencen til at indhente dokumentation for helbredsbetinget fravær. Byrådet kan dog beslutte, at delegere kompetencen til administrationen, til at indhente og vurdere dokumentationen samt vurdere, hvornår indhentelse af dokumentation i overensstemmelse med ovenstående afgrænsning er åbenbart ubegrundet.

   

  Stillingtagen til fortsat vederlag ved manglende eller utilstrækkelig dokumentation vil dog skulle foretages af Byrådet på baggrund af sag fra administrationen.

   

  Tilbagebetaling af vederlag

  Hvis et medlem har fået udbetalt vederlag for en periode, hvor vederlaget er ophørt, skal medlemmet tilbagebetale vederlaget. Der kan også modregnes i fremtidige vederlag

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at Byrådet delegerer kompetencen til at indhente og vurdere dokumentation for helbredsbetinget fravær.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at administrationen bemyndiges til at indhente dokumentation for byrådsmedlemmernes helbredsbetingede fravær, herunder vurdere dokumentationen, samt vurdere, hvornår dokumentationsbehovet er åbenbart ubegrundet
  2. at udgifter forbundet med indhentelse af dokumentation for byrådsmedlemmernes helbredsbetingede fravær afholdes af Ringsted Kommune

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 8 Evaluering af borgerrådgiverfunktionen (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/12846
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_rapport_i_-_borger.pdf.pdf bilag_2_-_rapport_ii_-_borger_-_via_hjemmeside.pdf.pdf bilag_3_-_rapport_iii_-_medarbejder.pdf.pdf bilag_4_-_rapport_iv_-_koncernledelsen.pdf.pdf bilag_5_-_rapport_v_-_samarbejdspartner.pdf.pdf bilag_6_-_rapport_vi_-_borgerraadgiveren.pdf.pdf bilag_7_-_opgavevaretagelsen_i_borgerraadgiverfunktionen.pdf bilag_8_-_hoering_af_integrationsraadet_aeldreraadet_og_handicapraadet.pdf.pdf

  Indledning

  -Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Da Byrådet i 2018 besluttede, at etablere en borgerrådgiverfunktion i Ringsted Kommune, besluttede Byrådet samtidig, at funktionen skulle evalueres inden udgangen af 2020. Evalueringen er nu gennemført.

  Beskrivelse af sagen

  Processen for evaluering af borgerrådgiverfunktionen er koordineret med borgerrådgiveren og gennemført i oktober måned.

   

  Borgerrådgiveren har forud for evalueringen været i dialog med de borgere, som hun har været i kontakt med inden for det seneste år, for at finde ud af, om de ønskede at deltage i evalueringen ved at udfylde et spørgeskema. Ud af de 111 selvstændige sager borgerrådgiveren har haft inden for det seneste år, har 62 borgere ønsket at deltage i evalueringen. Af de 62 borgere har 27 borgere udfyldt det fremsendte spørgeskema. På baggrund af dette spørgeskema er der udarbejdet en selvstændig rapport (bilag 1 – Rapport I – Borger). Derudover har der været lagt et link på www.ringsted.dk, så kommunens øvrige borgere havde mulighed for at deltage i evalueringen af borgerrådgiverfunktionen. Der er 20 borgere, som har udfyldt spørgeskemaet via linket på hjemmesiden. Det spørgeskema, som var sendt direkte til de borgere borgerrådgiveren havde haft kontakt til, var på kommunens hjemmeside suppleret med at spørgsmål om, hvorvidt borgeren havde været i kontakt med borgerrådgiveren og derfor er der udarbejdet en selvstændig rapport for disse (Bilag 2 – Rapport II – Borger – via hjemmeside). Som det fremgår af både bilag 1 og 2 udtrykker borgerne stor tilfredshed med borgerrådgiveren og dennes varetagelse af sin funktion.

   

  Ud over borgerne har medarbejderne haft mulighed for – via Midtpunktet (Ringsted Kommunes intranet) - at deltage i evalueringen, ved at udfylde et spørgeskema. Det har 14 medarbejdere gjort (Bilag 3 – Rapport III – medarbejder). 

   

  Koncernledelsen har ligeledes gennemført en samlet evaluering, på baggrund af en række spørgsmål der blev sendt til medlemmerne af Koncernledelsen forud for mødet, så medlemmerne havde mulighed for inden mødet at drøfte spørgsmålene med ledere og medarbejdere i de respektive centre og stabe. Opsamlingen fremgår af Rapport IV (Bilag 4). Der er også hos medarbejderne og ledelsen overordnet stor tilfredshed med borgerrådgiveren og dennes opgavevaretagelse. 

   

  Derudover er tre faste samarbejdspartnere kontaktet telefonisk efter aftale med borgerrådgiveren og er enten interviewet telefonisk, hvorefter svarene er skrevet ind i spørgeskemaet eller har fået tilsendt et link til et spørgeskema og selv udfyldt dette. Det drejer sig om Kirkens Korshær, Qnet hos Røde Kors og Ringsted Kommunes koordinator for veteraner og socialt udsatte. For disse er der også udarbejdet en selvstændig rapport - Rapport V – samarbejdspartnere (Bilag 5). To af samarbejdsparterne har stor gavn af samarbejdet medens den sidste ikke rigtigt har oplevet at funktionen havde en effekt.   

   

  Borgerrådgiveren, har også selv udfyldt et spørgeskema, som fremgår af Rapport VI – borgerrådgiveren (Bilag 6).

   

  Derudover har borgerrådgiveren også udarbejdet en rapport om opgavevaretagelsen i borgerrådgiverfunktionen og fordelingen af borgerrådgiverens tid mellem de enkelte opgaver, som også er vedlagt (Bilag 7). Her fremgår det tydeligt, at nogle opgaver fylder noget mere end andre, hvilket også er forventeligt.

  Inddragelse og høring

  I forbindelse med evalueringen er der sendt en række spørgsmål til Integrationsrådet, Handicaprådet og Ældrerådet. Vi har modtaget svar fra Integrationsrådet, Handicaprådet og Ældrerådet deres svar er vedlagt i Bilag 8.

  Vurdering

  Af funktionsbeskrivelsen for Borgerådgiveren i Ringsted Kommune, som godkendt af Økonomiudvalget den 6. marts 2018, fremgår følgende.

   

  Formålet med borgerrådgiveren

   

  Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og

  Ringsted Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i

  forbindelse med kommunens sagsbehandling og forvaltning. Borgerrådgiveren

  skal understøtte, at Ringsted Kommune overholder lovgivningen indenfor

  Forvaltningsretten, samt overvåge at kommunen efterlever god forvaltningsskik.

   

  Borgerrådgiverens opgaver

   

  Borgerrådgiverens opgaver er, at:

   

  1. Rådgive og vejlede borgerne samt lette vejen ind i kommunen

  2. Sikre, at borgerne føler sig hørt i sager, hvor borgeren ikke finder kommunens sagsbehandling tilfredsstillende

  3. Vejlede borgere om klagemuligheder inden for det offentlige system samt rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen

  4. Bistå borgerne der ønsker at klage over kommunens sagsbehandling, den personlige betjening eller kommunens måde at varetage praktiske opgaver på

  5. Bidrage til borgernes forståelse af kommunens afgørelser

  6. Evaluerer borgernes adgang til kommunen, via hjemmeside, selvbetjening, telefon, personligt fremmøde, borgermøder m.m.

  7. Tage sager op på eget initiativ, hvis borgerrådgiveren bliver opmærksom på forhold, der giver anledning til nærmere undersøgelse

  8. Rådgive den kommunale organisation om god borgerbetjening og komme med forslag til forbedringer, både i relation til den daglige sagsbehandling og i det mere langsigtede perspektiv

  9. Profilere borgerrådgiverens funktion, såvel i forhold til borgerne som internt i kommunen

  10. Udarbejde årsberetning til Ringsted Byråd”.

   

  Det er administrationens vurdering, at borgerrådgiverfunktionen lever op til det beskrevne formål og at borgerrådgiveren varetager de opgaver, som er skitseret i funktionsbeskrivelsen, dog fylder nogle opgaver mere end andre i den daglige drift, hvilket borgerrådgiveren også selv har beskrevet i sin rapport (bilag 7).  

   

  Det er administrationens vurdering, at der generelt både hos borgere, medarbejdere og ledelsen i Ringsted Kommune er stor tilfredshed med borgerrådgiverfunktionen og borgerrådgiveren.

   

  På den baggrund er det administrationens vurdering, at Ringsted Kommune fortsat bør have en borgerrådgiverfunktion og at der ikke umiddelbart er behov for ændringer af funktionen.

   

  Det fremgår af Koncernledelsens drøftelser (bilag 4) at det også fremadrettet er vigtigt, at både administrationen og borgerrådgiveren er opmærksomme på, hvilken rolle borgerrådgiveren har i en given situation og at der er enighed herom. Dette vil indgå som et fokuspunkt i løbende dialog mellem administrationen og borgerrådgiveren.   

   

  Evalueringsrapporterne fra medarbejderne, koncernledelsen og borgerrådgiveren (bilag 3, 4 og 6) peger endvidere på, at det er vigtigt, at administrationen også fremadrettet er opmærksom på den læring, der kan opnås ved mere systematisk brug af de sager, som borgerrådgiveren bliver involveret i. Både på tværs af administrationen og i de enkelte centre. Der vel altså blive arbejdet systematisk på tværs af administrationen med borgerrådgiverens anbefalinger. Administrationen vil derudover fortsat arbejde målrettet med at forbedre dialogen med borgerne på tværs af kommunen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at orienteringen om resultatet af evalueringen tages til efterretning.
  2. at det besluttes, at borgerrådgiveren fortsætter i sin nuværende form.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Ad 1. Taget til efterretning

  Ad 2. Anbefales godkendt, idet der ønskes et oplæg fra administrationen om

  • hvordan der sikres læring i organisationen
  • borgerrådgiveren kan håndtere en funktion som whistle-blower, og
  • om hvad dette vil kræve af samlede ressourcer.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Ad 1. Taget til efterretning.

  Ad 2. Godkendt, med præcisering af at der ønskes et generelt oplæg om etablering af en whistleblowerordning.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 9 Indførelse af røgfri arbejdstid (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 19/20911
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_tids-_og_procesplan_for_indfoerelse_af_roegfri_arbejdstid_i_ringsted_kommune.pdf.pdf bilag_2_-_roegfri-fremtid-partnerfolder-version3_2020.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til indførelse af Røgfri arbejdstid i Ringsted Kommune.

  Beskrivelse af sagen

  Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 2. juni 2020, at administrationen skulle udarbejde en tids- og procesplan for indførelse af røgfri arbejdstid i Ringsted kommune, hvor medarbejderne inddrages i det videre arbejde. I bilag 1 er der udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan.

   

  Tids- og procesplanen er bygget op omkring to centrale elementer. For det første skal HMU inddrages i arbejdet med at udarbejde en ny vejledning for røgfri arbejdstid i Ringsted Kommune. Vejledningen skal skabe klare rammer for hvordan røgfri arbejdstid fortolkes, herunder definition af arbejdstid. For det andet skal der være en proces i LMU og på de lokale arbejdspladser, hvor de lokale udfordringer for at overgå til røgfri arbejdstid skal identificeres og søges løst.

   

  Supplerende hertil skal den enkelte medarbejder have tilbud om hjælp til at blive røgfri, hvis medarbejderen ønsker det. Det kan ske via egen kommune, som har pligt til at tilbyde hjælp. For ca. halvdelen af Ringsted Kommunes medarbejdere vil Ringsted også være deres hjemkommune. Der vil blive tilbudt kurser for medarbejdere, som bor i andre kommuner, inden for de ressourcer som er afsat til rygestop. Alle rygere vil desuden få tilbudt en ”start-pakke” med eks. midler til rygestop samt oplysning om muligheder for hjælp til rygestop.

   

  Tids- og procesplanen lægger op til, at det politisk besluttes, at Ringsted Kommune overgår til røgfri arbejdstid pr. 15. august 2021.

   

  I forbindelse med indførelsen af Røgfri Arbejdstid kan det være en mulighed at tilmelde sig partnerskabet Røgfri Fremtid, bilag 2. I Region Sjælland er 10 ud af 17 kommuner partnere. Partnerskabet er gratis, og kommunen forpligtiger sig ikke til at indføre bestemte politikker, men man skriver under på, at man vil støtte røgfri fremtid og vil støtte op om følgende:

   

  • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen har vi ansvar for, at det bliver muligt
  • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får flere muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv
  • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre blive syge af tobaksrøg

   

  Kommunen beslutter selv, hvilke rygeforebyggelsesinitiativer, der skal indføres. Ved at indgå i partnerskabet tilgår man den sidste nye viden på området, får mulighed for at deltage i seminarier og netværksgrupper.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de væsentligste elementer i at kunne overgå til at have røgfri arbejdstid, handler om at få defineret nogle klare og tydelige rammer omkring, hvad det vil sige at have røgfri arbejdstid. Det er således grundlaget for den nye vejledning for røgfri arbejdstid, der bliver en del af personalepolitikken. Dernæst handler det om at få defineret, hvilke udfordringer disse nye rammer giver lokalt, og hvad der kan gøres for at løse dem. Det er afgørende, at denne proces foregår lokalt, da arbejdsvilkårene og antallet af rygere, og dermed også de potentielle udfordringer, varierer meget på kommunens forskellige arbejdspladser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Ringsted Kommune

  1. indfører røgfri arbejdstid fra 15. august 2021
  2. tilmeldes til partnerskabet Røgfri Fremtid

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Ad 1. Anbefales godkendt

  Ad 2. Anbefales godkendt

  Supplerende sagsfremstilling

  HMU har behandlet sagen den 27. november 2020 og har protokolleret følgende:

  HMU har drøftet tids- og procesplanen og kan tilslutte sig den. HMU tilslutter sig, at Ringsted Kommune tilmelder sig til partnerskabet Røgfri Arbejdstid.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Ringstedlisten foreslår at vejledningen for røgfri arbejdstid skal besluttes i Byrådet.

   

  Godkendt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Per Roos

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Anders Weber

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Jan Jakobsen

   

  X

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Afstemning om Økonomiudvalgets indstilling.

   

  Godkendt efter afstemning

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

   

   

  X

  V

  Per Roos

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Anders Weber

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 10 Anlægsbevilling til køb af konventionelle biler (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/16067
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til en anlægsbevilling til køb af konventionelle biler.

  Beskrivelse af sagen

  Der har været gennemført et udbud af konventionelle biler og Toyota har vundet udbuddet. Købsprisen er 145.655 kr. pr. bil som tilbagekøbes af leverandøren efter 48 måneder til 78.840 kr. pr. bil. Aftalen på køb af biler er indgået og underskrevet.

   

  Ringsted Kommune har traditionelt finansieret bilkøb via leasing (lån) hos Kommunekredit, og fordelt betalingerne over de år, som udbuddet løber. Derfor er budgettet lagt som et driftsbudget. Det er som hovedregel billigere at kassefinansiere et indkøb end at låne midlerne, og derfor fremgår det også af kasse- og regnskabsregulativet, at vi ikke anvender finansiel leasing.

   

  For at sikre midler til et kassefinansieret køb af bilerne, skal det afsatte driftsbudget i kontraktperioden konverteres til et anlægsbudget. Konverteringen er udgiftsneutral over kontraktperioden.

   

  Der købes 24 biler til en samlet pris på 3.495.720 kr., hvilket kræver en anlægsbevilling - udgiftsbevilling og de sælges efter 48 måneder til 1.892.160 kr., hvilket også kræver en anlægsbevilling – indtægtsbevilling. Dvs. at nettoudgiften for Ringsted Kommune ved at eje bilerne er 1.603.560 kr. i en periode på 48 måneder. Midlerne til afholdelse af disse udgifter er afsat på en driftsbevilling hos Jura, Digitalisering og IT (JUDIT) og bevillingen er fordelt jævnt ud for alle årene.

   

  På den baggrund foreslås Jura, Digitalisering og ITs budget reduceret med 1.603.560 kr. over en 48 måneders periode svarende til 400.890 kr. pr. år. til finansiering af nettoanlægsudgiften.

   

  Der er således tale om at bevillingsændringerne, hviler i sig selv over en 4-årig periode. Årsagen til at der skal gennemføres en bevillingsændring er at køb af biler er en anlægsudgift, som betales ved køb og ikke løbende afholdes over driften.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

   

  2021

  2022

  2023

  2024

  samlet

  Anlægsbevilling, køb

  3.495.720

  0

  0

  0

  3.495.720

  Anlægsbevilling, salg

  0

  0

  0

  -1.892.160

  -1.892.160

  Driftsbevilling JUDIT

  -400.890

  -400.890

  -400.890

  -400.890

  -1.603.560

  Kassen

  -3.094.830

  400.890

  400.890

  2.293.050

  0

   

  Vurdering

  Anlægsbevillingen vurderes at kunne rummet købet af 24 konventionelle biler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  • at der afsættes et rådighedsbeløb i 2021 på 3.495.720 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med køb af biler finansieret af kassen
  • at der bevilges en anlægsbevilling – udgiftsbevilling i 2021 på 3.495.720 kr. til køb af konventionelle biler
  • at der afsættes et rådighedsbeløb i 2024 til indtægter fra salg af biler på 1.892.160 kr. som tilføres kassen
  • at der bevilges en anlægsbevilling – indtægtsbevilling på 1.892.160 kr. til salg af biler.
  • at JUDITs driftsbevilling til afregning af biler reduceres med 400.890 kr. i årene 2021, 2022, 2023 og 2024 som tilføres kassen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 11 Udkast til ny Indkøbs- og udbudspolitik 2020-2024 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 18/20975
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_1._udkast_til_ny_indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf.pdf bilag_2_hvidbog_inklusiv_anbefalinger.pdf.pdf bilag_2a_hoeringssvar_det_lokale_arbejdsmarkedsraad.pdf.pdf bilag_2b_dis_hoeringssvar_vedr._ny_indkoebs-og_udbudspolitik_i_ringsted_kommune.pdf.pdf bilag_2c_dis_anbefalinger_til_kommuners_indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf.pdf bilag_3_vecs_kommentarer_til_hoeringssvar_fra_di_og_dla.pdf.pdf bilag_3a_brev_til_ringsted_kommune_-_31._januar_2020.pdf.pdf bilag_3b_brev_til_dansk_byggeri_10._marts_2020.pdf.pdf bilag_4_endelig_indkoebs-_og_udbudspolitik_2020-2024_til_oek_og_by.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forlængelse af Økonomiudvalgets godkendelse den 4. december 2018 om at Ringsted Kommunens indkøbs- og udbudspolitik skal igennem en ny proces, fremlægges der i denne sag en ny indkøbs- og udbudspolitik (Bilag 1) med henblik på fremsendelse i offentlig høring.

  Beskrivelse af sagen

  Den nye indkøbs- og udbudspolitik beskriver hvordan Byrådet ønsker kommunen skal arbejde på indkøbsområdet i perioden 2020 til 2024. Politikken er udarbejdet i overensstemmelse med den retning, som Regeringen og KL har sat for indkøbsområdet. Herudover er de ønsker og input som Byrådet, Koncernledelsen, virksomhedskonsulenterne, og erhvervslivet er fremkommet med under processen, indarbejdet.

   

  Det overordnede formål med indkøbs- og udbudspolitikken er at sikre, at give borgere, leverandører og medarbejdere et samlet overblik over Byrådets principper og beslutninger om, hvordan indkøb og udbud skal foretages i Ringsted Kommune.

  Den skal også være med til at sikre en så hensigtsmæssig og effektiv økonomisk disponering, i forhold til Byrådets økonomiske politikker og budgetforslag, som muligt. Politikken skal samtidig sikre, at Ringsted Kommune lever op til de lovgivningsmæssige krav, der findes på udbudsområdet.

   

  De væsentligste ændringer i den nye Indkøbs- og udbudspolitik i forhold til den nuværende er oplistet nedenstående:

   

  Indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdien:

  Ifølge den nuværende politik, skal der altid indhentes 3 tilbud.

  I den nye, skal der laves en vurdering af om anskaffelsen har klar grænseoverskridende interesse. Har den ikke det, kan anskaffelsen ske på markedsmæssige vilkår, hvilket er en lempelse i forhold til nu. Hvis der vurderes at være klar grænseoverskridende interesse, skal anskaffelsen ske efter udbudslovens afsnit IV, som betyder at anskaffelsen skal annonceres.

  Ændringen er sket som en konsekvensændring jf. den nye udbudslov og er allerede implementeret i organisationen.

   

  E-handel og compliance

  (Compliance betyder måling af overholdelse af indgåede aftaler):

  På baggrund af KL og Regeringens handleplan på indkøbsområdet, hvor der er et øget fokus på e-handel og compliance, er der indskrevet mål til compliance på 80 % i 2022, i den nye politik. Der har d. 1. april 2019 været en temadrøftelse i Byrådet omkring indkøbs- og udbudspolitikken, hvor der var et ønske om at måltal for e-handel og compliance blev beskrevet i Indkøbs- og udbudspolitikken. Ringsted kommunes varekøbscompliance ligger i dag på 60 % målt ud fra hvor meget der handles via e-handelssystem af de produkter der kan handles elektronisk.

  Derudover er der sat krav til at kommunens indkøb skal ske elektronisk via kommunens e-handelssystem, hvor det er muligt.

  Denne ændring er delvist implementeret. E-handel er implementeret og der kommer løbende flere aftaler i systemet. Compliance er delvist implementeret. Der arbejdes pt. på at få udarbejdet nogle standard compliance rapporter.

   

  Bæredygtige og samfundsansvarlige indkøb:

  Generelt er der stillet flere krav til bæredygtige og samfundsansvarlige indkøb på baggrund af Byrådets hensigtserklæringer i forbindelse med budgetvedtagelsen i henholdsvis 2018 og 2019. Som eksempler kan nævnes:

   

  • Mikroplast

  Der arbejdes målrettet for at nedbringe og begrænse forureningen med mikroplast, og der må derfor kun indkøbes plejeprodukter og rengøringsmidler der bærer EU mærket ”Blomsten” eller tilsvarene, hvis muligt. Derudover ønsker kommunen ikke at anvende drikkevand på flaske eller engangsservice ved møder og arrangementer.

  Denne ændring er implementeret i organisationen ved at vand på plastflasker ikke længere er tilgængelige i e-handelssystemet, ligesom alt engangsservice i plast, hvor der findes et miljøvenligt alternativ, er fjernet i kommunens e-handelssystem. På nuværende tidspunkt er der dog nogle produkter der ikke findes et miljøvenligt alternativ til, det drejer sig f.eks. om plastikvinglas, som derfor stadig kan købes via e-handelssystemet.     

   

  • Etiske indkøb

  I den nye politik præciseres det, at der i alle nye aftaler, skal kræves at leverandører og disses eventuelle underleverandører overholder alle aftaler og internationale konventioner som Danmark er tiltrådt. Det fremgå af politikken hvilke aftaler og konventioner Danmark er tiltrådt og i hvilke tilfælde vi skal stille krav om overholdelse.

   

  Teknik- og Miljøcenter vil sammen med Indkøbsafdelingen inden for det næste år, udarbejde en plan over hvilke muligheder der er for at implementere flere miljørigtige og bæredygtige indkøb.

  Inddragelse og høring

  Der er sket inddragelse i forhold til den af Økonomiudvalget godkendte proces og tidplan.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vurderes at den nye indkøbs- og udbudspolitik giver et godt grundlag for hvordan Byrådet ønsker kommunen skal arbejde på indkøbsområdet i perioden 2020 til 2024. De input der er modtaget under processen, samt Byrådets hensigtserklæringer omkring miljørigtige og bæredygtige indkøb, er så vidt muligt indarbejdet, så den nye indkøbs- og udbudspolitik bliver en politik der kommer til at leve i hverdagen i organisationen.

  Indstilling

  Direktionen Indstiller, at første udkast til ny indkøbs- og udbudspolitik sendes i høring i 4 uger.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Udkastet sendes i offentlig høring. Høringsmaterialet sendes endvidere direkte til høring blandt arbejdsmarkedets parter og Erhvervsforum. Sagen genoptages, når der foreligger høringssvar.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Supplerende sagsfremstilling

  I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning d. 1. september 2020 om at gennemføre offentlig høring af den nye indkøbs- og udbudspolitik, fremlægges hermed endelig udgave til godkendelse.

   

  Der har i perioden fra 29. september til 27. oktober været gennemført 4 ugers offentlig høring af Ringsted Kommunes nye indkøbs- og udbudspolitik.

  Høringsmaterialet blev offentliggjort på kommunens hjemmeside samt sendt i høring hos arbejdsmarkedets parter og, Det Lokale Arbejdsmarkedsråd,

   

  Der er udarbejdet en hvidbog over de væsentligste temaer i de fremsendte høringssvar med administrationens tilhørende bemærkninger. Hvidbogen er vedlagt som bilag 2 med underbilag bestående af de fremsendte høringssvar. Høringssvar er vedlagt som bilag 2a-2c. Nedenstående afspejler de væsentligste punkter i høringssvarene.

   

  Det lokale arbejdsmarkedsråd (bilag 2a) har kvitteret for at den nye indkøbs- og udbudspolitik omfatter væsentlige arbejdsmarkedsværdier som kædeansvar, sociale klausuler samt overholdelse af internationale konventioner.

   

  DI Vestsjælland og DI Dansk Byggeri Sjælland & Lolland-Falster har fremsendt høringssvar (bilag 2b) samt DI’s generelle anbefalinger til kommuners indkøbs- og udbudspolitik (bilag 2c).

   

  Høringssvaret fra DI Vestsjælland og DI Dansk Byggeri Sjælland & Lolland-Falster er primært rettet mod indkøbs- og udbudspolitikkens afsnit omkring konkurrenceudsættelse af bygge- og anlægsarbejder under tærskelværdien, hvorfor der er udarbejdet et notat med kommentarer til det fremsendte høringssvar. Notat inklusiv bilag er vedlagt som bilag 3, bilag 3a og bilag 3b.

   

  Ringsted Kommunes nye indkøbs- og udbudspolitik er fleksibel inden for flere områder, for at sikre handlefrihed for såvel Byråd som administration. På denne måde er det muligt at vælge i hvilken retning Kommunen ønsker at fokusere i den enkelte sag, uden på forhånd at være bundet af allerede definerede parametre.  

   

  Kvalitet i udbudsprocesserne

  Der er i det fremsendte høringssvar fra Dansk Industri stort fokus på kvalitet af udbudsprocesserne samt valg af samme. Dansk Industri opfordrer til at der benyttes markedsdialog og fleksible udbudsformer, samt at der benyttes andre tildelingskriterier end udelukkende anskaffelsespris.

   

  Ringsted Kommune er løbende i dialog med markedet og gennemfører markedsdialog, samt benytter fleksible udbudsformer når det vurderes relevant og skaber værdi, idet markedsdialog og fleksible udbudsformer påfører ekstra omkostninger, som f.eks. ekstra ressourcetræk, for såvel kommunen som potentielle leverandører.

   

  I forhold til tildelingskriteriet og ønsket om fokus på andet end anskaffelsespris kan det præciseres, at tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” oftest er det valgte tildelingskriterium, når der gennemføres udbud. Tildelingskriteriet pris anvendes som oftest ved meget standardiserede opgaver uden nævneværdig kompleksitet, og hvor der ikke er den store variation i udførelsen eller i produkterne.

   

  Den nye indkøbs- og udbudspolitik definerer med fuldt overlæg ikke hvordan kvalitet skal vægtes eller hvilke områder der skal fokuseres på. Politikken er åben på dette område, hvorfor det er muligt fra gang til gang at definere fokusområder frem for at være bundet af én bestemt retning defineret i indkøbs- og udbudspolitikken. På denne måde sikres det rette fokus i forbindelse med den konkrete opgave, ligesom eventuelle ændringer i kommunens overordnede fokusområder over tid kan afspejles og Byrådet til stadighed sikres deres handlefrihed.

   

  Bygge- og anlægsopgaver

  Dansk Industri har naturligt stort fokus på bygge- og anlægsopgaverne i kommunen, især i forbindelse med fravigelser til AB-regimet, brug af rådgivere til projektering, anvendelse af rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer samt valg af entrepriseform.

   

  AB-regimets almindelige bestemmelser er baseret på frivillige aftaler og udfærdiget af et udvalg med mange forskellige interessenter. Beslutningen om at fravige de almindelige bestemmelser er truffet med afsæt i de udfordringer og erfaringer, der med kommunale øjne opleves i projekter med entreprenører og leverandører. Beslutningen er således truffet med henblik på at stille kommunen bedst muligt i situationer, hvor der erfaringsmæssigt er udfordringer med entreprenører og leverandører. Det skal bemærkes, at der forud for hver aftaleindgåelse konkret tages stilling til, hvorvidt der skal foretages afvigelser eller ej, således at eventuelle afvigelser tjener konkrete formål.

   

  Som udgangspunkt ønsker Ringsted Kommune selv at projektere sager, men egenprojektering afhænger i høj grad af, hvilke faglige kompetencer og ressourcer, der internt er til rådighed, hvorfor der også benytter rådgivere ved behov for at få arbejdstilrettelæggelsen optimeret. Det kan derfor ikke på forhånd defineres i politikken hvornår der gøres brug af henholdsvis interne og eksterne ressourcer til projektering.

   

  Ringsted Kommune har i nogle år haft rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer for håndværkerydelser og fagentrepriser.  Det har særligt været på mindre arbejder af standardiseret karakter. Anvendelsen af rammeaftaler har desværre ikke givet de ønskede synergier.

   

  Kommunen vil fortsat benytte sig af rammeaftaler på områder, hvor det vurderes relevant, samt benytte sig af en form for rotationsordning som erstatning for de dynamiske indkøbssystemer, hvor interesserede virksomheder gives mulighed for at meddele interesse i fagområder. Herefter vil de blive optaget på en liste, hvor tilbudsgivere på skift gives mulighed for at byde på relevante opgaver.

   

  I forbindelse med valg af entrepriseform findes det ikke nødvendigt, at kommunen skal være på forkant med potentielle bydende virksomheders præferencer i forhold entrepriseform, men finder det derimod afgørende, at valg af entrepriseform tilpasses den enkelte opgave, tid, ressourcer og økonomi.

   

  Dansk Industri bemærker, at det i indkøbs- og udbudspolitikken er anført, at kommunen i forbindelse med forhandling, forhandler med de to tilbudsgivere, der har afgivet de to økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dette er en slåfejl. Ringsted Kommune vil som udgangspunkt forhandle med de tre tilbudsgivere, som har afgivet de tre økonomisk mest fordelagtige tilbud. Den endelige udgave af indkøbs- og udbudspolitikken (bilag 4) er tilpasset i forhold til ovenstående.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at der generelt har været positiv respons på Indkøbs- og udbudspolitikken i forbindelse med den afsluttede høring. Bemærkningen omkring fejl i antal tilbudsgivere der forhandles med er indarbejdet, yderligere anbefalingerne fra Dansk Industri indarbejdes ikke i indkøbs- og udbudspolitikken jf. ovenstående.

   

  Det vurderes at den tilrettede indkøbs- og udbudspolitik giver et godt grundlag for hvordan Byrådet ønsker kommunen skal arbejde inden for indkøbsområdet den kommende periode, samt bidrager til at Ringsted Kommune lever op til de lovgivningsmæssige krav der findes på udbudsområdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Indkøbs- og Udbudspolitikken godkendes i den tilrettede form.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 12 Budgetrapport efter 3. kvartal 2020 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 20/15686
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_budgetrapport_3_-_2020.pdf.pdf bilag_2_-_skattefinansieret_drift.pdf.pdf bilag_3_-_foreslaaede_budgetaendringer_3._kvt._2020.pdf.pdf bilag_4_-_byudvikling_sep_20.pdf.pdf bilag_5_-_detaljeret_anlaegsoversigt.pdf.pdf bilag_6_-_covid-19_udgifter.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 3. kvartal 2020. Rapporten dækker perioden 1. juli til 30 september 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 9 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2020 inkl. overførsler fra 2019.

   

  Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se bilag 1.

   

  Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

   

  • Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. september 2020
  • Bilag 2: Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
  • Bilag 3: De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
  • Bilag 4: Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
  • Bilag 5: Detaljeret anlægsoversigt
  • Bilag 6: COVID-19 udgifter

   

  COVID-19

  Som følge af den aktuelle situation omkring COVID-19 er flere af de forventede forbrugstal behæftet med en ekstraordinær usikkerhed. I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 30. september og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2020.

   

   

  Ovenstående COVID-19 udgifter er opdelt på udvalgsniveau i bilag 1 i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i bilag 6.

   

  Resultat af ordinær drift

  Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 61,6 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2019 og andre reguleringer.

   

  Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 115,0 mio. kr. hvilket er 53,3 mio. kr. højere end budgetteret.

   

  Det forventede driftsoverskud på 115,0 mio. kr. inkluderer:

   

  • Et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 7,3 mio. kr.
  • Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 11,6 mio. kr.

  Til sammen giver disse to områder et forventet mindreforbrug på 18,9 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Hvis man korrigere for mindreforbruget på de to ovenstående områder vil det forventede resultat af den ordinære drift være 96,1 mio. kr. og det forventede mindreforbrug af den ordinære drift vil være 34,4 mio. kr.

   

   

  Serviceudgifter

  I 2020 forventes der serviceudgifter på 1.616,1 mio. kr., hvilket er 12,0 mio. kr. under servicerammen, der udgør 1.628,0 mio. kr.

   

  Servicerammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner.

   

  Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme bliver overskredet.

   

  Finansiering

  Kommunens samlede finansieringsindtægt forventes samlet set at blive 2.382,8 mio. kr. hvilket er 55,8 mio. kr. højere end budgetteret.

   

   

  Den forventede merindtægt skyldes en stor midtvejsregulering af tilskud og udligning samt særlige tilskud pga. kompensationer for COVID-19 udgifter. Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning er specificeret nedenfor:

   

   

  Pris- og lønskøn: Prisudviklingen vedrørende varekøb, herunder brændsel, samt øvrige tjenesteydelser er steget mindre end der var forudsat i det vedtagne budget for 2020. I forbindelse med Byrådets behandling af 2. budgetrapport er det vedtaget at reducere institutionernes budgetter med i alt 4,1 mio. kr. svarende til den prisreduktion den enkelte institution opnår. Den samlede kassevirkning af midtvejsreguleringen bliver således i alt 27,8 mio. kr.

   

  COVID-19 Kompensation: Det er uvist om kommunen modtager yderligere kompensation fra staten.

   

  Midtvejsreguleringen af særlige tilskud er fordelt således:

   

  Beskæftigelsestilskuddet finansierer kommunens udgifter til forsikrede ledige.

   

  Skattefinansieret drift

  Den skattefinansierede drift viser et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2020 på 49,7 mio. kr.

   

  Det forventede merforbrug på den skattefinansierede drift inkluderer:

   

  • Et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 7,3 mio. kr.
  • Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 11,6 mio. kr.

  Til sammen giver disse to områder et forventet mindreforbrug på 18,9 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Hvis man korrigere for mindreforbruget på de to ovenstående områder vil det forventede merforbrug på den skattefinansierede drift være 20,3 mio. kr.

   

   

  Økonomiudvalget

  På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2020 på -0,6 mio. kr.

   

  Det forventede mindreforbrug på 11,1 mio. kr. inkluderer et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 7,3 mio. kr. Hvis man korrigere for mindreforbruget på den sociale investeringsfond vil det forventede mindreforbrug være på 3,8 mio. kr.

   

  Der forventes et samlet mindreforbrug på området Ledelse og personale på 3,2 mio. kr.

   

  Klima- og Miljøudvalget

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et forventet mindreforbrug på vejvedligeholdelse og glatførebekæmpelse.

   

  Plan- og Boligudvalget

  På Plan- og Boligudvalgets område forventes der et merforbrug på 3,2 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2020 på 2,7 mio. kr.

   

  Det forventede merforbrug skyldes primært ekstraomkostninger til rengøring som konsekvens af COVID-19 på 2,4 mio. kr. og et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. på drift- og vedligehold af kommunens ejendomme.

   

  Børne- og Undervisningsudvalget

  På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i 2020. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2020 på 4,0 mio. kr.

   

  På området for skoler forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr., på området for Dagtilbud til børn forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. og på Børn og Unge forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Der forventes et samlet merforbrug på 14,7 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Merforbruget inkluderer et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 11,6 mio. kr. Hvis man korrigere for dette vil det forventede merforbrug være på 26,3 mio. kr.

   

  Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2020 på 31,0 mio. kr., hvoraf de 29,9 mio. kr. relatere sig til overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet.

   

   

  Det forventede mindreforbrug på Sundhed kan henføres til et forventede mindreforbrug på 11,6 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering i 2020 som først betales i 2021.

   

  På Handicap, social og psykiatri området forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

   

  På området Unge – social (under/over 18) forventes et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. Heraf skyldes de 3,5 mio. kr. en ny dyr handicapsag. Den resterede del af budgetafvigelse kan henføres til høje udgifter til sikrede institutioner, som følge af at retten har forlænget en ungdomssanktion.

   

  På beskæftigelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 22,6 mio. kr. som er en konsekvens af Corona-krisen.

   

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ventes et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2020 på 4,1 mio. kr.

   

  Kultur og Fritidsudvalget

  På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes samlet set et merforbrug på 4,1 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Ringsted Sportscenter som forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr.

   

  Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2020 på 9,5 mio. kr.

   

  Skattefinansierede anlæg

  Forbruget på de skattefinansierede anlæg pr. 30. september er 93,8 mio. kr. ud af budgettet på 332,7 mio. kr. svarende til en forbrugs-% på 28 %. Der forventes et forbrug på 187,6 mio. kr. i 2020, hvilket udgør et forventet mindreforbrug på 145,1 mio. kr.

   

  Likviditet

  Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage er pr. 30. september 289,0 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var den gennemsnitlige likviditet 301,8 mio. kr.

   

  Finansiel strategi

  Kommunen har p.t. lån for i alt 423,8 mio. kr. Heraf udgør ustøttede lån til ældreboliger 89,9 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 36,0 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 61 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 31 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

   

  Investering

  Kommunen har pr. 30. september investeret 389,5 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på 0,66 % i årets 6 første måneder.

   

  Kommunens tilgodehavender

  Pr. 30. september 2020 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 46,9 mio. kr. De

  samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2019 60,7 mio. kr. inklusiv en deponering på 15,1 mio. kr. vedr. salget af storparcellen Arsenalet. Kommunens samlede tilgodehavender er faldet med ca. 13,7 mio. kr. i 2020, inklusiv deponeringen på 15,1 mio. kr. der er blevet frigivet. Korrigeret for deponeringen er kommunens samlede tilgodehavende steget med 1,3 mio. kr. i 2020.

   

  Foreslåede budgetændringer

  Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere

  beskrevet i bilag 3

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

  Vurdering

  I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering at det overholdes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning
  2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 16-11-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2020

  Ad. 1. Taget til efterretning

  Ad. 2. Anbefales godkendt

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2020

  Ad. 1. Taget til efterretning

  Ad. 2. Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Line Lynnerup og Jan Jakobsen

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18-11-2020

  Ad. 1. Taget til efterretning

  Ad. 2. Anbefales godkendt

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2020

  Ad. 1. Taget til efterretning

  Ad. 2. Anbefales godkendt

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2020

  Ad. 1. Taget til efterretning

  Ad. 2. Anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Ad 1. Taget til efterretning

  Ad 2. Anbefales godkendt

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Ad 1. Taget til efterretning.

  Ad 2. Godkendt.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 13 Anlægsoversigt 2020 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 20/912
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_anlaegsoversigten_total_sept._2020.pdf.pdf bilag_2_-_pbu_anlaegsoversigten_sept._2020.pdf.pdf bilag_3_-_kmu_anlaegsoversigten_sept._2020.pdf.pdf bilag_4_-_buu_anlaegsoversigten_sept._2020.pdf.pdf bilag_5_-_kfu_anlaegsoversigten_sept._2020.pdf.pdf bilag_6_-_samu_anlaegsoversigten_sept._2020.pdf.pdf bilag_7_-_oek_anlaegsoversigten_sept._2020.pdf.pdf bilag_8_-_aegu_anlaegsoversigten_sept._2020.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til en anlægsoversigt for 2020 over alle nye og tidligere vedtagne projekter.

  Beskrivelse af sagen

  Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal fremlægges et administrativt forslag til en tidsplan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter gennemføres og afsluttes. Samtidig besluttede Byrådet i forbindelse med genopretningsplanen for anlægsområdet den 25. juni 2019, pkt. 14, at senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlægges en tidsplan for Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne anlægsprojekter. Administrationen udarbejder derfor en anlægsoversigt til politisk behandling hvert kvartal. Her vil være en status på fremdriften, nye milepæle samt administrationens vurdering af økonomien i de enkelte projekter.

   

  Det fremgår af anlægsoversigten hvilke anlægssager der arbejdes på i 2020, se bilag 1 – Anlægsoversigten september 2020 total. Anlægsprojekterne er ligeledes delt op i anlægsoversigter pr. udvalg, der kan ses i følgende bilag:

   

  • bilag 2 – Plan- og Boligudvalget
  • bilag 3 – Klima- og Miljøudvalget
  • bilag 4 – Børne- og Undervisningsudvalget
  • bilag 5 – Kultur- og Fritidsudvalget
  • bilag 6 – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  • bilag 7 – Økonomiudvalget og Byrådet
  • bilag 8 – Ældre- og Genoptræningsudvalget

   

  Anlægsoversigten dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2020, men som der stadig arbejdes på i 2020. Anlægsoversigten dækker endvidere anlægssager som starter op i 2020 og færdiggøres i 2020, eller fortsætter efter år 2020.

   

  Tidsangivelserne for anlægssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om de pågældende sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer, der er til rådighed og brugen af eksterne rådgivere.

  I dette kvartal har vil tilføjet farvemarkeringer, der tydeliggøre i hvilke projekter der er afvigelser eller risiko for afvigelser i forhold til tid, økonomi og kvalitet. RØD: betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet har fundet sted - GUL: risiko for betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet. – Ingen farve: tid, økonomi og kvalitet forventes overholdt og projektet kører planmæssigt.

   

  Anlæg, der etableres under en overordnet ramme (fx Cykelstier, Fortove, Genopretning af bygninger, Efterslæb af vedligehold på skoler), oprettes med særskilt anlægsnummer når sagen for det enkelte anlæg er fremlagt og godkendt i Byrådet. Anlægget fremgår herefter i anlægsoversigten med en selvstændig linje med eget rådighedsbeløb, og den overordnede ramme nedskrives samtidigt med et beløb, svarende til det godkendte. Herved vil der være overblik over hvor meget af rammen, der er disponeret, og hvordan status er i den pågældende sag.

   

  Anlægsoversigten er dynamisk, og der kan derfor ske justeringer i formen i de kommende behandlinger som følge af politiske eller administrative ønsker.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der med fremlæggelse af anlægsoversigten skabes et godt overblik over, hvilke anlægssager der er forventes at starte op i 2020, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2020 og hvilke anlægssager der fortsætter efter år 2020, samt hvad status er. 

   

  Med udgangspunkt i den viden der er til rådighed om de pågældende anlæg på nuværende tidspunkt og de administrative og eksterne ressourcer, der står til rådighed, vurderes det, at anlægsprojekterne kan gennemføres i henhold til den fremlagte anlægsplan.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at anlægsoversigten for 2020 godkendes.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 16-11-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup og Jan Jakobsen

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18-11-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 14 Overførsel af budget fra drift til anlæg, Saunaland (KFU, PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/15118
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

  x

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til overførelse af budgetbeløb fra drift til anlæg.

  Beskrivelse af sagen

  Da Byrådet den 8. oktober 2018 vedtog budgettet for 2019 blev det besluttet, at budget på 0,75 mio. kr. til ”Saunaland” blev placeret som investeringspuljer i driftsbudgettet under Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Det foreslås nu, at budgettet til projekterne flyttes til anlægsbudgettet under Plan- og Boligudvalget, idet denne type projekter tidligere år har været budgetlagt som anlægsprojekter.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Budget foreslås omplaceret således at midlerne flyttes fra driftspulje til investeringer under Kultur- og Fritidsudvalget til Anlægsprojekt ”Saunaland” Plan- og Boligudvalget.

  Vurdering

  Ingen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at driftspulje til investeringer på 0,75 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget overføres til anlægsprojekt ”Saunaland”.

   

  Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup og Jan Jakobsen

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 15 Social Investeringsfond – Home Start lokalafdeling i Ringsted Kommune (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/3456
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1-_ansoegning_til_social_investeringsfond_om_home-start.pdf bilag_2_-_kvalificeringsskema_-_home_start.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den sociale investeringsfond har modtaget ansøgning om midler til etablering af en Home Start lokalafdeling i Ringsted Kommune.
   

  § 17.4-udvalget vedrørende sociale investeringer besluttede den 31. august 2020, at anbefale at der tildeles midler fra den sociale investeringsfond til en lokal Home Start afdeling. Ansøgningen videresendes derfor til politisk behandling.

  Beskrivelse af sagen

  HOME-Start bygger på et internationalt koncept, der er udviklet i England i starten af 70´erne. HOME-Start er i dag en verdensopspændende organisation, som findes i mere end 20 lande. Aktuelt er der Home Start afdeling i 12 kommuner i Danmark. Lokalafdelingen drives af en lokal bestyrelse.
   

  Indsatsen

   

  Home-Start tilbyder småbørnsfamilier regelmæssig støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt. Støtten foregår hovedsagelig hjemme hos familien og har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind.

   

  HOME-START støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at de har problemer, som truer med at få deres hverdag til at vælte.

   

  Familierne bliver tilbudt medmenneskelig, praktisk støtte, men ikke økonomisk hjælp – af frivillige, som besøger dem et par timer en gang om ugen så længe, familien har brug for det – ofte et halvt til et helt år.

   

  Alle frivillige gennemgår et forberedelseskursus og modtager supplerende information og støtte, så de kan imødekomme de behov, der dukker op i forbindelse med indsatsen.

   

  Helt konkret er det en lokalt ansatte koordinator, der introducerer familien til den frivillige – og i fællesskab tager parterne stilling til, om de passer sammen, menneskeligt, geografisk og forventningsmæssigt.

   

  I den periode, hvor den frivillige fungerer som en slags” udvidet familie”, sørger koordinatoren for at holde forbindelsen for at sikre, at både familien og den frivillige er trygge og har glæde af den indbyrdes kontakt.

   

  Når tiden er inde til at afslutte støtten – typisk efter et halvt til et helt år – sker det også sammen med koordinatoren. Hvis der er behov for at inddrage kommunen hjælper koordinatoren også med det.
   

  Der er ingen øvre grænse for henvisninger eller henvendelser, medmindre Home-Start ikke har

  tilstrækkelige ressourcer til at imødekomme antallet af familier eller kompleksiteten af

  udfordringer i familierne.

   

  Etablering af Home Start lokalafdeling

   

  HOME-START lokalafdelinger etableres i partnerskab med den/de kommuner, som den enkelte afdeling dækker geografisk. Samarbejdsrelationen er kendetegnet ved gensidig respekt og forståelse for den styrke, der ligger i et komplementært, koordineret samarbejde mellem det offentlige og en civilsamfundsorganisation. Afdelingerne finansieres af en kommunal grundbevilling, evt. suppleret med midler fra offentlige puljer, private fonde mv.

   

  I forbindelse med §17.4-udvalgets behandling blev det anbefalet at undersøge mulighederne for etablering af Home Start afdeling sammen med andre kommuner. Administrationen har været i dialog med Home Start om dette. Home Start anbefaler ikke at der etableres en afdeling på tværs af kommuner, idet det er erfaringen at det ikke giver en gevinst på driften og samtidig gør arbejdet mere komplekst for koordinator. 

   

  I henhold til ansøgning tildeles et årsbudget på 475.000 kr. i en 4-årig periode. Midlerne anvendes for størstedelen til aflønning af koordinator, som er ansat af Home Start lokalafdelingen i stilling 25 ugentligt, samt transport, lokaler, mødeudgifter, frivilligaktiviteter o. lign. i forbindelse med driften af lokalafdelingen.  

   

  Erfaringen viser, at lokalafdelingen, når den er oppe på fuld kapacitet efter 2-3 år, vil kunne hjælpe 25-35 familier om året - og dermed hvert år bidrage til, at mindst 50 børn i kommunen får en god start på livet.

   

  I den indsendte ansøgning fremgår projektmidler og øvrige udgifter, hvilket imidlertid ikke er nødvendigt jf. oplysninger fra Home Start. Derfor indstilles at der alene tildeles et årsbudget på 475.000 kr. i en 4-årig periode. Herefter skal der tages stilling til om tilskuddet skal fortsætte.

   

  Inden den nye lokalafdeling kan begynde skal den godkendes af landsbestyrelsen i Home Start.

  Inddragelse og høring

  Ingen høring.

  Økonomi

  Såfremt ansøgningen godkendes tilføres midler fra den sociale investeringsfond til ny bevilling under Børne- og Undervisningsudvalget. Der forventes ikke driftsbesparelser, som følge af etableringen af lokal Home Start afdeling.

   

  Beløb i hele 1.000 kr.

  Budgetændring

  Udvalg

  Bevilling

  2021

  2022

  2023

  2024

  ØK

  Social investeringsfond

  - udgift

  -475

  -475

   -475

  -475

  BUU

  Home Start, lokalafdeling

  (ny bevilling)

  475

  475

  475

  475

  I alt

   

  0

  0

  0

  0

   

  Vurdering

  Det har ikke været muligt at foretage en SØM-beregning, da målgruppen ikke indgår i værktøjet, og der er ikke andre målgrupper, som matcher denne. Vurdering af ansøgningen er derfor alene baseret på det foreliggende grundlag.

   

  HOME-Start henvender sig til børnefamilier som af forskellige årsager kan være presset. Som beskrevet ovenfor bygger indsatsen på frivillighed, og hjælpen fra varierer lige fra støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen, hvor formålet er at forebygge kriser og sammen brud i småbørnsfamilier.

   

  Det vurderes, at indsatsen er relevant og nyttig for de familier som nogle gange kan have behov for lidt ekstra hjælp i hverdagen, og dermed evt. kan forebygge sociale problemer. Det betragtes derfor, at Home-Start i Ringsted vil være et godt social tilbud i forhold til det sociale- og menneskelige aspekt.

   

  Ansøgningen vurderes dog ikke at opfylde den sociale investeringsfonds formål om økonomisk bæredygtighed i investeringerne, idet det vurderes at HOME-start henvender sig til familier, der ikke vil tilhøre målgruppen i Serviceloven § 46, og derfor vil indsatsen ikke have væsentlig økonomisk gevinst på området.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der tages stilling til om ansøgningen om midler fra den sociale investeringsfond til etablering af Home Start afdeling i Ringsted Kommune skal imødekommes.
  2. at såfremt punkt 1 godkendes, så gives en udgiftsbevilling på 475.000 kr. årligt i perioden 2021 til 2024 til etablering af Home Start lokalafdeling i Ringsted Kommune, som finansieres fra den sociale investeringsfond.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2020

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at der bør foretages en evaluering af effekten efter 2 år.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at der bør foretages en evaluering af projektet efter 2 år.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Ad 1: Ansøgningen om midler fra den sociale investeringsfond til etablering af Home Start afdeling i Ringsted Kommune imødekommes.

   

  Ad 2: Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning om at der foretages en evaluering af projektet efter 2 år.

   

  Ad 1-2: Godkendt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Per Roos

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Anders Weber

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

   

  X

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 16 Tidsplan for vedtagelse af nye politiske mål for folkeskolen 2021-23 (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/15685
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

  X

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til en justeret tidsplan for vedtagelse af nye politiske mål for folkeskolen samt en mindre forlængelse af de nuværende mål. Den oprindelige tidsplan er blevet forsinket på grund af forsamlingsforbud i forbindelse med de nationale coronarestriktioner.

  Beskrivelse af sagen

  Den 26. juni 2018 vedtog Byrådet politiske mål for skoleområdet 2018-2020. Ved Børne- og Undervisningsudvalgets møde 17. august 2020 blev der vedtaget en procesplan for arbejdet med at evaluere de nuværende mål samt udarbejdelse og vedtagelse af nye politiske mål for 2021-2023.

   

  Procesplanens første trin er blevet gennemført som planlagt:

  17/8: Børne- og Undervisningsudvalget drøftede data vedrørende de politiske mål for 2018-2020 og vedtog plan for det videre arbejde

  9/9: Børne- og undervisningsudvalget og skolelederne mødtes til dialogmøde om erfaringer fra perioden 2018-2020 og opmærksomhedspunkter for perioden 2021-2023

  14/9: Børne- og Undervisningsudvalget drøftede opsamling på dialogmødet med skolelederne

   

  Det næste planlagte trin var det indkaldte Skoleforummøde 23/9 med henblik på at sikre en bredt involverende dialog mellem alle aktører i folkeskolen om de fremtidige politiske mål. Dette arrangement måtte imidlertid aflyses på grund af det indførte forsamlingsforbud. Processen blev herefter sat på standby med henblik på at genoptage den, så snart coronarestriktionerne gjorde det muligt.

   

  I forhold til at genoptage processen er situationen dilemmafyldt: På den ene side taler de gode erfaringer med en åben og direkte dialog mellem aktørerne på skoleområdet for, at processen først genoptages, når Skoleforum kan gennemføres med fysisk tilstedeværelse. Det tegner imidlertid ikke til at forsamlingsforbuddet lempes inden for en overskuelig tidshorisont. På den anden side udløber de politiske mål for folkeskolen med udgangen af 2020, så der er brug for at vedtage nye mål for den kommende periode. Vedtagelse af nye politiske mål er med til at fastholde retning og fokus for den igangværende positive udvikling i skolernes udvikling og samarbejdet mellem aktørerne.

   

  På baggrund heraf forslås følgende tidsplan for den videre proces:

   

  Aktører og dato

  Aktivitet

  Bemærkninger

  7. januar 2021: Skoleforum

  Arrangementet afvikles virtuelt, såfrem coronarestriktioner ikke gør det muligt at afvikle mødet fysisk.

  Det 4. politiske mål (udskudt fra 11. marts 2020)

  Dialog om fremadrettet kvalitetsløft af folkeskolen på baggrund af status på udvikling i fht. de politiske mål

   

  Drøftelse af det 4. mål: Medarbejdertrivsel.

  Drøftelse af mål for udvikling af folkeskolen 2021-2023.

  29. januar 2021: Skolebestyrelser, medarbejderrepræsentanter og faglige organisationer sender høringssvar til skolecentret

  Høringssvar fra folkeskolens interessenter på baggrund af drøftelserne på Skoleforummøde

   

  22. februar 2021: BUU-møde

  BUU behandler høringssvar vedr. input til nye politiske mål

   

  22. marts 2021: BUU-møde

  BUU fastsætter skolepolitiske mål for 2021-2023

   

  12. april 2021: Byrådsmøde

  Byrådet vedtager de skolepolitiske mål for 2021-2023

   

   

   

   

   

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at den skitserede proces sikrer mulighed for, at der kan vedtages nye politiske mål for den kommende periode, som fastholder retning og fokus for den igangværende positive udvikling i skolernes udvikling og samarbejdet mellem aktørerne. Planen sikrer, at  skoleområdet kan inddrage dem i forbindelse med deres målsætning og planlægning vedrørende skoleåret 2021/22.

   

  Administrationen vurderer, at dialogen mellem aktørerne bedst foregår ved et Skoleforummøde med fysisk fremmøde. Men hvis Skoleforummødet i januar ikke kan afvikles med fysisk fremmøde foreslår administrationen, at datoen fastholdes. Det er administrationens vurdering, at der efterhånden er oparbejdet erfaringer med virtuelle møder som gør, at Skoleforum kan gennemføres med et tilfredsstillende udbytte.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at den justerede tidsplan for vedtagelse af mål for 2021-2023 godkendes.
  2. at de nuværende skolepolitiske mål 2018-2020 forlænges til at gælde frem til de nye politiske mål er vedtaget i april 2021.
  3. at de nye skolepolitiske mål gælder for perioden 2021-2023

   

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Forslag fra Ringstedlisten.

  Der holdes en temadrøftelse i Byrådet samt gennemføres en offentlig høring inden endelig vedtagelse.

   

  Forslaget faldet efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Line Lynnerup

   

  X

   

  V

  Per Roos

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Anders Weber

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  K

  Finn Andersen

   

  X

   

  C

  Andreas Karlsen

   

  X

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

   

  X

   

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Jan Jakobsen

   

  X

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

   

  X

   

  A

  Lisbeth Andersen

   

  X

   

  A

  Sadik Topcu

   

  X

   

  A

  Benny Christensen

   

  X

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

   

  X

   

  A

  Per Flor

   

  X

   

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt efter afstemning

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Per Roos

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Anders Weber

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

   

  X

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 17 Hensigtserklæring - Sådan gør vi det lækkert at cykle (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/14588
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_svar_fra_ringsted_motionsklub_cykelafdeling.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  X

  X

   

   

  X

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres om de tiltag administrationen vil arbejde med, for at gøre det lækkert at cykle.

  Beskrivelse af sagen

  På baggrund af hensigtserklæringen i budget 2019, pkt. 18 ” Byrådet vil undersøge mulighederne for at få endnu flere ture omdannet til cykelture, med særlig indsats på de korte ture. Det at vælge cyklen skal være et attraktivt tilvalg, og det handler om, hvordan vi indretter vores byrum, og om vi kan lave kampagner, der arbejder med adfærden. Flere cykelture er både godt for vores miljø og vores helbred, og så bliver der automatisk mere plads på vejene for dem, der vælger bilen.” har administrationen undersøgt, hvordan kan vi gøre det lækkert at cykle.

   

  Byrådet har i budget 2020 tilføjet yderligere 2 mio. kr., oven i de 10 mio. kr., til cykelstier. Dette vil bidrage med at få lavet flere cykelstier eller andre tiltag, som vil være med til at gøre det lækkert at cykle.

   

  Administrationen arbejder allerede med otte cykelstiprojekter, hvoraf Gyrstingevej prioriteres til detailprojektering og senere opstart i det kommende år, hvis det besluttes i Byrådet. Cykelstiprojekter bliver desuden prioriteret efter et point system, hvor trafiksikkerhed og utryghed er parametrene. På den måde har man en samlet plan for prioritering, og det sker efter en ensartet fremgangsmåde.

   

  Der er taget kontakt til lokale cykelklubber, om hvad de mener, der kan gøre det mere attraktivt at cykle i kommunen. Igennem sådanne samarbejder med eksterne, såvel som interne, vil det bidrage til at kommunen bliver gjort bekendt med, hvilke tiltag der kan gøres for at gøre det lækkert at cykle i kommunen.

   

  Kommunen deltager aktivt i kampagner fra ”Rådet for sikker trafik” og i uge 44-45-46 er cykelkampagnen ”læg mobilen – Kør cykel, når du kører cykel”, hvor fokus er på opmærksomhed i trafikken. Samme kampagne retter sig også til billister. Sådanne kampagner og øvrige kampagner er kommunen løbende interesseret i at deltage i.

   

  Kommunens medarbejdere gør selv en aktiv indsats for at cykle mere, ved at deltage i ”vi cykler til arbejde”, og der vil opfordres til at medarbejdere i kommunen selv gør brug af de cykler, der står til rådighed.

   

  I fremtidige anlægsprojekter vil der være øget fokus på sammenhængene cykelforbindelse og øget fokus på valg, der giver gode forhold.

   

  I den kommende kommuneplan vil der være fokus på at sikre bedre og mere attraktiv cykel- og gangforbindelser på tværs af Ringsted by.

   

  Kommunen har et andet cykelprojekt, ”vi cykler i Ringsted” hvor formålet er at gøre cyklen attraktiv gennem viden, kunne og tilgængelighed. Det er flere projekter på tværs af centrene (i alt 11). Her er blandt andet et projekt der handler om skiltning for cyklister, så det skaber sammenhæng mellem cykelruter. Sagen er tidligere behandlet af Byrådet besluttede den 09. marts 2020, pkt. 20.

   

  Der undersøges om cykelfaciliteter i form af cykelstativer, fodhviler, kan opsættes til gavn for cyklister, hvis det vurderes der er behov. En anden serviceydelse til cyklister, som administrationen vil undersøge, er servicestander to steder i bymidten, hvor der vil være mulighed for småreparation og pumpning af dæk.

   

  Projekter og andre mindre forbedringstiltag i forbindelse med at lave cykleforbedrende tiltag vil finansieres af trafiksikkerhedspuljen.

  Inddragelse og høring

  Administrationen har taget kontakt til cykelklubber i Ringsted, for at høre hvad de mener, der skal til for at gøre det lækkert at cykle. Se bilag 1. Cykleklubben har en række forslag, til forbedring af eksisterende forslag. Disse vil administrationen kigge nærmere på. Desuden har Ringsted Motionsklub inviteret administrationen til en nærmere dialog, og en cykeltur, om hvordan forholdene kan forbedres for cyklister, hvilket der vil takkes ja til. Dette samarbejde vil administrationen arbejde videre med løbende.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at overstående skaber god baggrund for at forbedre forholdene for cyklister, og at der løbende arbejdes videre med tiltagene. Ved at få input fra andre vil det gavne en fælles indsats, og vil gavne en god cykelkultur i Ringsted Kommune. Desuden vil det gavne miljøet og sundheden, at få flere på cyklen, og det vil mindske trafikken i byen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2020

  Anbefales til efterretning.

   

  Der fremlægges ny sag med forslag til fremme af cyklisme som transportform, der kan indgå i budget 2022. Forslag indhentes i dialog med pendlere til station, Sportscentret, skoler, virksomheder mv. Serviceniveau ift. renhold af cykelstier indgår i forslaget.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 18 Overdragelse af kompetence til AffaldPlus (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/7840
  Sagen afgøres i: Byrådet
  hoeringssvar_fra_cmu_vedr._virksomhedsoverdragelse_til_affaldplus.pdf

  Indledning

   Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede den 24. juni 2020 pkt. 23, at indgå aftale med AffaldPlus om overdragelse af driftsopgaver på affaldsområdet.

   

  Administrationen er siden blevet opmærksom på, at det ikke er i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets vejledning af april 2016 om kommunale fællesskaber, at overdrage opgaver til AffaldPlus. Kommunen skal i stedet overdrage kompetencen til, at varetage opgaverne.

   

  Da der er tale om ny væsentlig information, fremlægges sagen igen.

  Beskrivelse af sagen

  Efter Byrådets beslutning i juni, har administrationen været i dialog med advokatfirmaet Horten, for at få en juridisk vurdering af det udkast til aftale, som AffaldPlus fremsendte til kommunen i maj.

   

  Horten gjorde opmærksom på, at Social- og Indenrigsministeriet i april 2016 havde udgivet en vejledning om kommunale fællesskaber, hvori reglerne for kommunale fællesskaber blev præciseret.

   

  Af vejledningen fremgår det, at en kommune ikke kan uddelegere en opgave til et kommunalt fællesskab, og samtidig bibeholde ansvaret i kommunalbestyrelsen. Ønsker kommunen, at overdrage opgaver til selskabet, skal kommunen også overdrage kompetencen. Selskabets vedtægter skal give hjemmel til dette.

   

  I den aktuelle sag er der hjemmel i AffaldPlus’ nuværende vedtægter til, at Ringsted Kommune kan overdrage kompetencen for udførelse af driftsopgaverne til selskabet.

   

  Ved en overdragelse af kompetencen til AffaldPlus, vil Byrådets indflydelse på driften af affaldsområdet ske gennem affaldsplanen og regulativer, samt godkendelse af renovationsgebyrer.

   

  I affaldsplanen fastsætter Byrådet bl.a. mål og handleplaner for affaldsområdet, mens regulativerne beskriver de enkelte ordninger herunder hvilke beholdere/stativer, der skal anvendes, og hvor tit der bliver tømt.

   

  Der bliver nedsat et kontaktudvalg med administrative medarbejdere fra kommunen og AffaldPlus. Kontaktudvalgets opgave er, at behandle forhold af væsentlig betydning for samarbejdet f.eks. i forhold til økonomi, planlægning eller driften i øvrigt.

   

  Overdragelsen af kompetencen til, at varetage driftsopgaverne, kan sidestilles med kommunens overdragelse af kompetencen i forhold til Ringsted Genbrugsplads. Kommunen solgte Ringsted Genbrugsplads til AffaldPlus i 2010 og overdragede samtidig hermed kompetencen til driften af pladsen.

   

  I forbindelse med overdragelse af kompetencen til, at varetage driftsopgaverne overdrages aktiver i form af affaldsmateriel (stativer og beholdere) og passiver i form af lån.

   

  Ved overdragelse af aktiver og passiver skal det sikres, at brugerne af renovationsordningen ikke kommer til, at betale flere gange for affaldsmateriellet.

   

  Derfor lægges der op til, at AffaldPlus køber affaldsmateriellet til en pris, svarende til renovationsordningens samlede mellemværende med kommunen på forventet ca. 12,2 mio. kr.


  I forhold til de opgaver, der skal flyttes fra kommunen til AffaldPlus, lægger administrationen op til, at også økonomiopgaver som f.eks. budgetlægning, gebyrberegning og regnskab flyttes. Det var ikke en del af indstillingen i juni måned, men det giver god mening i forhold til kompetenceoverdragelsen. Endvidere betyder det, at opgavemængden ligger så tæt på to årsværk, at der kan virksomhedsoverdrages to medarbejdere fra kommunen til AffaldPlus, hvor der i juni var tale om 1,6 årsværk.

   

  Dette betyder, at yderligere 0,4 årsværk flyttes fra kommunes lønbudget til AffaldPlus og, at AffaldPlus’ samlede omkostninger ved løsning af opgaven udgør 1,2 mio. kr. om året.

   

  Tilbage i kommunen vil der på affaldsområdet ligge myndighedsopgaver som f.eks. affaldsplan, regulativer og håndhævelse, betjening af det politiske niveau i kommunen samt opgaver i forbindelse med samarbejdet med AffaldPlus og de øvrige kommuner i AffaldPlus.

   

  Administrationen og AffaldPlus er i gang med, at undersøge muligheden for også, at overflytte opkrævning af renovationsgebyrer ved husstandene. Det vil give en mere hensigtsmæssig fordelingen både i forhold til driften men også i forhold til økonomien. Renovationsgebyrerne bliver pt. opkrævet sammen med ejendomsskatterne, og det vil også være tilfældet med gebyrerne for 2021.

   

  Når beslutningen om overdragelse af kompetencen til AffaldPlus foreligger, påbegynder administrationen, at revidere Regulativ for husholdningsaffald som en konsekvens af beslutningen. Regulativet vil blive fremlagt til politisk godkendelse i foråret 2021.

   

  Økonomisk afregning ved aftalen

  I renovationsordningens driftsbudget for 2021 er der indarbejdet en udgift på 1 mio. kr. til AffaldPlus for så vidt angår overflytning af driftsopgaver samt en reduktion i udgiften til lønninger for 1,6 årsværk i kommunen som følge af det samme. Stigningen på de 0,2 mio. kr. til AffaldPlus opvejes af en yderligere reduktion i renovationsordningens udgift til lønninger i kommunen. Således har ændringen ingen indflydelse på renovationsgebyrerne.

   

  Der lægges op til, at AffaldPlus køber affaldsmateriellet til en pris, svarende til renovationsordningens samlede mellemværende med kommunen på forventet ca. 12,2 mio. kr.:

  Det eksakte beløb kan først opgøres, når renovationsordningens regnskab for 2020 foreligger, og forventes at kunne forelægges Byrådet primo 2021.

   

  Endvidere kan der blive tale om et mindre udestående på omkring 0,1 mio. kr. til indefrosne feriepenge for de to medarbejdere, der virksomhedsoverdrages.

   

  Kommunens budgetter vil blive konsekvensrettet som følge af overdragelsen af renovationsområdet til AffaldPlus.

   

  For så vidt angår lånet fra 2013 til indkøb af affaldsstativer, så er der ifølge kommunens revisor ikke umiddelbart krav om indfrielse af lånet, da der er tale om en overdragelse til et § 60 selskab.

   

  Revisoren anbefaler, at kommunen drøfter situationen med KommuneKredit, for at finde den økonomiske mest fordelagtige løsning.

  Inddragelse og høring

  Da sagen omfatter virksomhedsoverdragelse af to medarbejdere til AffaldPlus, har sagen været i høring i Teknik- og Miljøcenterets MED-udvalg (CMU). Høringsvaret fremgår af bilag.

   

  Bemærkningerne fra CMU omfatter bl.a. serviceniveauet på affaldsområdet, samarbejdet i forhold til lokalplaner og byggesager, samt sårbarheden ved at to ud af tre medarbejdere på affaldsområdet overdrages til AffaldPlus.

  Økonomi

  AffaldPlus betaler forventet ca. 12,2 mio. kr. for de aktiver, der er i renovationsordningen. Det endelige beløb opgøres og midlerne lægges i kassen ved en sag til Byrådet primo 2021.

   

  Ringsted Kommune betaler AffaldPlus årligt ca. 1,2 mio. kr. for overdragelsen af kompetence og to stillinger. Dette finansieres ved en tilsvarende nedskrivning af lønbudgettet i Ringsted Kommune.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at den skitserede overdragelse af kompetencen på affaldsområdet til AffaldPlus giver en god ramme for arbejdet i både AffaldPlus og kommunen, men også i samarbejdet mellem de to.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at

   

  1. Ringsted Kommune pr. 1. januar 2021 overdrager kompetencen til AffaldPlus til, at varetage alle opgaver i relation til driften af affaldsområdet - herunder overdragelse af affaldsområdets aktiver og passiver.
  2. den endelige økonomi i forbindelse med overdragelsen til AffaldPlus, bliver behandlet i et separat dagsordenspunkt i foråret 2021.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2020

  Ad 1-2: Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 19 Legalitetsgodkendelse af Ringsted Forsynings takster 2021 (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/14827
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_centralrens_budget_2021.pdf bilag_2_fjernvarme_budget_2021.pdf bilag_3_spildevand_budget_2021.pdf bilag_4_vand_budget_2021.pdf bilag_5._notat_vedr._godkendelse_af_takster_for_selskaberne_under_ringsted_forsyning_2021.docx.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet legalitetsgodkende Ringsted Forsynings takster for vand og spildevand, samt godkende takster for varme med virkning fra 1. januar 2021.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune skal legalitetsgodkende taksterne fra Ringsted Vand og Ringsted Spildevand, samt godkende taksterne for Ringsted Varme. Dette betyder, at kommunen skal kontrollere, at  selskaberne har overholdt de principper, som Forsyningssekretariatet har udmeldt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med Vandsektorloven og Betalingsloven.

   

  Bestyrelsen for Ringsted Forsyning har den 21. oktober 2020 godkendt budgettet for 2021 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S og Ringsted Fjernvarme A/S. Bestyrelsen for Ringsted Forsyning besluttede at fremsende taksterne til Byrådet til efterfølgende legalitetsgodkendelse og godkendelse.

   

  Ringsted Forsynings budgetter og dermed oplæg til takster for vand, varme og afledning af spildevand for 2021 for borgere og virksomheder i Ringsted Kommune, fremgår af bilag 1, bilag 2, bilag 3 og bilag 4.

   

  Budgetterne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S er lagt i overensstemmelse med Vandsektorlov 2, hvor de tre vandselskaber får udmeldt den økonomiske ramme for Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

   

  Ringsted Fjernvarme A/S reguleres efter hvile-i-sig-selv-princippet.

   

  Taksterne for forsyningsselskaberne ser i 2021 således ud:

   

   

   

  Af tabellen ses, at der vil blive oplevet en forbrugermæssig stigning i udgifterne til afledning af spildevand. Dette skyldes, at Ringsted Forsyning har udvidet sit forsyningsområdet og derfor har større udgifter til drift og anlæg. Der er tale om udvidelse af ledninger, pumper og brønde samt regnvandsbassiner både på landet og i byområdet. Hertil bortfalder en historisk overdækning.

   

  For en almindelig husstand med et vandforbrug incl. vandafledningsbidrag på 100 m3 medfører taksterne i 2020 således en samlet stigning på 61,25 kr. inklusiv moms ex. grønne afgifter.

   

  Taksten på varmeområdet er til gengæld faldet. Dette er blandt andet sket i forbindelse med, at der er påbegyndt en udfasning af gas, idet Ringsted Fjernvarme har indkøbt en varmepumpe.

   

  På varmeforsyningsområdet vil en almindelig husstand med et årligt varmeforbrug på 16 MWh medføre, at udgiften til varme falder med 740 kr. inklusiv moms.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at vandselskaberne overholder de økonomiske rammer givet af Forsyningssekretariatet og at vand- og varmeforsyningsselskaberne overholder hvile-i-sig-selv-princippet som fremgår af hhv. vandforsyningsloven og varmeforsyningsloven. Se bilag 5.

   

  Administrationen anbefaler derfor en godkendelse af taksten fra Ringsted Fjernvarme A/S, samt en legalitetsgodkendelse af taksterne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at taksterne for 2021 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, og Ringsted Centralrenseanlæg A/S legalitetsgodkendes, samt en godkendelse af taksten for Ringsted Varme A/S.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 20 Hensigtserklæring om grøn omstilling (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/17012
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_2_brev_til_kommuner_om_klimasamarbejdsaftaler_om_groen_kollektiv_trafik.pdf.pdf bilag_1_-_skematisk_oversigt_over_handlinger.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I hensigtserklæringerne for Budget 2019 fremgår det af punkt 17, at Ringsted Kommune ønsker ”forslag til procesplan for kommunens arbejde med grøn omstilling. Forslaget indeholder forskellige modeller, som kan danne grundlag for en politisk drøftelse af ambitionsniveau og indsatsområder”.

   

  I denne sag skal der træffes beslutning om, hvordan kommunen skal arbejde videre med hensigtserklæringen fra Budget 2019.

  Beskrivelse af sagen

  Grøn omstilling er den danske betegnelse for alle de tiltag, som har til formål at afværge, begrænse eller udskyde følgerne af den globale opvarmning. Grøn omstilling drejer sig hovedsagelig om at nedbringe den menneskeskabte udledning af drivhusgasser gennem energieffektiviseringer og en omlægning til vedvarende energikilder. Men også måden vi producerer og forbruger varer på, genanvendelse samt anvendelsen af jordens ressourcer og arealer, omtales ofte som grøn omstilling.

   

  I forbindelse med regeringens klimalov er der kommet stor fokus på en grøn omstilling. Hvis målet om en 70 % reduktion af CO2-udledningen i 2030 skal nås, skal der for alvor sættes ind med energieffektiviseringer og –besparelser, og kommunerne får en væsentlig rolle i denne indsats. Arbejdet med grøn omstilling er dog ikke som sådan ikke noget nyt i Ringsted Kommune. Således tiltrådte Ringsted Kommune i 2009 Klimakommuneaftalen under Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen forpligtigede kommunens sig for at reducere udledningen af CO2 fra kommunens aktiviteter (varme, el og transport) med 2 % om året. Siden kommunen tiltrådte aftalen er CO2-udledningen blevet reduceret med knapt 30 %.

   

  I 2009 tiltrådte kommunen endvidere Borgmesterpagten, som er en aftale under EU, hvor byer, kommuner, regioner m.v. kan indgå en aftale om at arbejde for en reduktion af CO2-udledningen indenfor et geografisk område – altså udledningen fra borgere, virksomheder, landbrug m.v. Her forpligtigede kommunen sig til at reducere CO2-udledningen med 20 % i 2020 set i forhold til basisåret 2008 og sikre at andelen af vedvarende energi udgør mindst 30 %. Klimakommuneaftalen udløber i 2025 mens Borgmesterpagtaftalen udløber ved udgangen af året.

   

  Disse aftaler har medvirket til, at kommunen allerede arbejder med grøn omstilling indenfor en lang række områder. Indenfor energiomstillingen arbejder Ringsted Forsyning løbende på en udfasning af naturgassen til fordel for vedvarende energikilder, ligesom der arbejdes på at udbygge fjernvarmenettet, hvorved olie og naturgas fortrænges. Senest er Ringsted Forsyning ved at etablere en stor varmepumpe, som skal supplere halmvarmeværket og fortrænge brugen af naturgas, hvorved op til 95 % af fjernvarmen vil være fossilfri.

   

  I kommunens ESCO-projekt arbejdes der både på energioptimeringer i kommunens bygninger, og konvertering af varmeforsyningen væk fra olie og gas til fordel for biobrændsel eller varmepumper. Projektet har givet anledning til betydelige el-besparelser, og i de kommende år forventes der også store besparelser på varmesiden.

   

  På transportområdet er udskiftningen af kommunens tjenestebiler løbende blevet mere klimavenlig, senest ved indkøb af nye hybridbiler, som har givet anledning til, at der i gennemsnit køres 12 % længere pr. liter benzin. Der ud over arbejder kommunen for, at nogle af kommunens buslinjer fra 2022 skal kører fossilfri.

   

  Arbejdet med grøn omstilling indgår også i flere af kommunens planer og politikker, f.eks. i indkøbspolitikken, planer for trafik og affaldshåndtering samt i den fysiske planlægning i forbindelse med udlægning af områder for biogas, vindmøller, solfangere mv.

   

  Endelig har kommunen fokus på en række områder som f.eks. affaldssortering i kommunale bygninger, engangsemballage, madspild, vedligeholdelse af grønne arealer, cykelkampagner og muligheden for at borgere kan afprøve el-cykler m.m. – alt sammen initiativer som også kan ses som en del af en indsats inden for den grønne omstilling.

   

  Ovenstående eksempler viser, at grøn omstilling dels rummer mange forskelligartede indsatsområder, dels involverer mange forskellige dele af den kommunale organisationen. Arbejdet med en grøn omstilling kan derfor ikke ses som en enkelt sektorplan, der alene er forankret i det tekniske område, men som en tværgående indsats, der også rummer vores indkøb, adfærd og handlinger i øvrigt.

   

  Den grønne omstilling dækker således ind over mange af de elementer, der indgår i kommunens Natur-, Miljø- og Klimapolitik, som Byrådet netop har vedtaget, og som også rækker ud i mange forskellige dele af organisationen. Det følger af kommunens politikkoncept, at politikken skal følges op af en årlig handleplan, og i forbindelse med Byrådets vedtagelse af Natur-, Miljø- og Klimapolitikken blev det besluttet, at der straks skulle udarbejdes en handleplan med mulighed for inddragelse af hele Byrådet. En procesplan for en grøn omstilling vil således på mange områder være sammenfaldende med den procesplan, der er tilknyttet kommunens politikproces og en opfølgning på Byrådets vedtagelse af Natur-, Miljø- og Klimapolitikken, og vil med fordel kunne indgå i én og samme proces.

   

  Herved vil det være muligt skabe en dynamisk proces, hvor Byrådet løbende får mulighed for at træffe beslutning om hvilke indsatsområder i den grønne omstilling, der skal prioriteres i den kommende periode, samt få en årlig status på de igangsatte initiativer. Det giver således mulighed for, at Byrådet kan tilpasse beslutningerne de forandringer, der kommer på området, bl.a. på nationalt plan og kommunens rolle i forbindelse med udmøntning af Klimaloven. Desuden vil det give mulighed for, at Byrådet kan foretage en samlet prioritering af kommunens indsats indenfor alle de området, som Natur-, Miljø- og Klimapolitikken rummer og ikke kun de områder, der direkte kan henføres til arbejdet med grøn omstilling.

   

  Inddragelse og høring

  I forbindelse med udarbejdelse af en årlig handleplan for Natur-, Miljø- og Klimapolitikken, vil Byrådet blive inddraget og have mulighed for at prioritere indsatsen for grøn omstilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at arbejdet med grøn omstilling både kan rumme mange forskelligartede indsatsområder og involverer mange forskellige dele af den kommunale organisationen.

   

  Det er endvidere administrationens vurdering, at arbejdet med grøn omstilling i høj grad er sammenfaldne med de temaer, som ligger i den Natur-, Miljø- og Klimapolitik, som Byrådet netop har vedtaget. Administrationen vurdere derfor, at det vil være hensigtsmæssigt, at en proces for grøn omstilling kobles op på kommunens politikkoncept med udarbejdelse af årlige handleplaner. Herved vil der kunne ske en løbende prioritering af arbejdet med grøn omstilling, bl.a.i relation til en kommende udmøntning af klimaloven. Der ud over giver det Byrådet mulighed for at foretage en samlet prioritering inden for alle de områder, som ligger inden for Natur-, Miljø- og Klimapolitikken.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at arbejdet med grøn omstilling indgår i kommunens politikkonceptet med årlige handleplaner som opfølgning på Natur-, Miljø- og Klimapolitikken, herunder forelæggelse af forskellige modeller, som kan danne grundlag for en politisk drøftelse af ambitionsniveau og indsatsområder.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

 • Punkt 21 Opsigelse af leverandøraftale vedr. affaldsstativer (Genoptaget) (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/8784
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_oekonomiskema.xlsx bilag_2_-_rubaeks_opsigelse_af_kontrakt.pdf bilag_3_-_affaldsbeholdere.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Rubæk & Co A/S har i brev af 19. maj 2020 varslet opsigelse af kontrakten med Ringsted Kommune vedr. levering af stålstativer til kommunens renovationsordning for private.

   

  I denne sag skal der besluttes, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes, for at sikre en fortsat indsamling af renovation ved alle enfamiliehuse indtil oktober 2023, hvor en ændret affaldsordning forventes at træde i kraft, som følge af den kommende nationale affaldsplan.

  Beskrivelse af sagen

  Rubæk har opsagt aftalen med et varsel på 6 måneder til ophør den 20. november 2020, med baggrund i at de har meget høje omkostninger til produktion af de specialfremstillede stativer, der kun anvendes i Ringsted Kommune. Deres indtægt ved salg af stativerne er således mindre end deres omkostninger. De ser ikke en genforhandling af prisen som en reel mulighed.

   

  Ringsted Kommune har anmodet Rubæk om, at aftaleforholdet først bringes til ophør pr. 1. maj 2021, da kommunen har brug for tid til at finde et alternativ til stativerne, samt udbyde dette indkøb. Der vil efter den politiske behandling af dette dagsordenspunkt, blive afholdt et møde mellem Rubæk og Ringsted Kommune for en nærmere drøftelse af afviklingen af samarbejdet.

   

  Ringsted Kommune bruger to slags stativer, der er leveret af Rubæk:

   

  • Det trefløjede stativ ved enfamiliehusene, der består af plads til en sæk i hver ende af stativet, samt hylder i midten af stativet med plads til 4 kassetter. Der er ca. 9.150 af disse stativer i kommunen.
  • Et enkeltstativ med plads til en sæk. Stativet bruges primært ved enfamiliehuse, hvor der er brug for mere kapacitet, samt ved erhverv. Der er ca. 100 af disse stativer.

   

  Da det endnu er uklart, hvilke konsekvenser den kommende nationale affaldsplan vil have for affaldsordningerne i Ringsted Kommune, vurderes det fremtidige behov for indkøb af nye stativer med en tidshorisont frem til oktober 2023, hvor kontrakten med Remondis udløber.

   

  I følge boligprogrammet forventes der at blive bygget 146 parcelhuse og 319 rækkehuse i årene 2020-2023. Hvis alle nye rækkehuse skal have stativer, skal der bruges 465 nye stativer i årene 2020-2023 + 100 stativer til udskiftning/reparation af defekte stativer. I øjeblikket har kommunen 40 stativer på lager. I alt skal der altså regnes med indkøb af op til 525 nye stativer inden oktober 2023. 

   

  Hvis Ringsted Kommune vælger at indkøbe 525 stativer inden udløb af kontrakten med Rubæk, vil det betyde en udgift på 1,8 mio. kr. i 2020/2021. Et indkøb af den størrelsesorden kræver en markant udvidelse af lagerkapaciteten, da stativerne leveres samlet. Udgiften til dette er pt. ukendt.

   

  En anden løsning vil være at udskifte stativer i udvalgte områder med beholdere. Til opsamling af restaffald, madaffald, papir/pap og metal/glas/plast kan der som erstatning for stativet anvendes 2 stk. todelte 240 l beholdere. Da Remondis i forvejen kører med to-kammerbiler i landområderne, vil det være muligt at udskifte stativer med todelte beholdere, og således fremskaffe stativer til byområderne, hvor der ikke køres med en to-kammer bil. Dette kan ske i etaper.

   

  Indkøb af 1.050 stk. todelte 240 l beholdere, samt udgifter til udskiftning skønnes at koste samlet knap 600.000 kr. Udgiften fordeles over en periode på 3 år.

   

  Løsningen kræver, at der indhentes tilbud på beholderne, som kommunen ikke tidligere har haft i udbud. Endvidere kræver det en forhandling med vognmanden, da tømning af todelte beholdere ikke er prissat i den nuværende kontrakt.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  En skematisk opstilling af de to løsningsforslag ser således ud:

   

   

  Anlægsbevilling

  Årlig udgift til indsamling

  Forskel i årligt gebyr for enfamiliehuse i forhold til 2020 (inkl. moms)

  Indkøb af 525 stativer

  1,8 mio. kr.

  0,75 mio. kr.

  + 24 kr.

  Indkøb af 1.050 beholdere samt udskiftning

  0,6 mio. kr.

  0,6 mio. kr.

  ÷ 12 kr.

  Der er anvendt en afskrivning på 10 år, og ikke medregnet udgifter til udvidelse af lagerkapacitet.

   

  For anlægsbevilling og rådighedsbeløb henvises til økonomiskema i bilag 1.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at den bedste løsning er at udskifte stativer i landområderne med todelte beholdere i takt med, at der opstår behov for stativer i byområderne.

   

  Indkøb af beholderne er billigere end indkøb af stativerne. Endvidere er tømningsudgifterne og lageromkostningerne billigere ved beholderløsningen frem for ved stativløsningen.

   

  Da kommunen på kort sigt ikke længere har mulighed for at købe stativer eller reservedele til disse, vil et indkøb af 525 stativer kun klare behovet i en begrænset periode.

   

  De øvrige kommuner inden for AffaldPlus anvender todelte 240 l beholdere til indsamling af husholdningsaffald, og beholderne kan være en del af en fremtidig ordning i Ringsted Kommune. Dette understøttes af aftalen om den nationale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, hvor der er lagt op til, at affaldet skal indsamles i faste beholdere fremfor i poser.

   

  De rumopdelte 240 l beholdere er en standardvare, der kan fås hos flere leverandører, hvilket giver en bedre leverancesikkerhed end specialfremstillede løsninger.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. At løsningsforslag 2 med etapevis udskiftning af stativer i landområderne vedtages.
  2. At der afsættes et yderligere rådighedsbeløb til udgifter på 600.000 kr. på Anlæg - Renovation, der finansieres ved låneoptagelse hos Kommunekredit.
  3. At der afsættes et yderligere rådighedsbeløb til indtægter på 600.000 kr. Anlæg - Renovation i form af låneoptagelse hos Kommunekredit.
  4. At der gives anlægsbevilling på 600.000 til udgifter og indtægter ved frigivelse af rådighedsbeløbene.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-08-2020

  Lisbeth Andersen, Benny Christensen, Johnny Dahlgaard, Klaus Hansen, Torben Lollike og Per Nørhave stillede følgende ændringsforslag:

  Ad 1: At udvalget anbefaler løsningsforslag 1, med af 525 stativer indkøb af stativer til lager.

  Ad 2-4: Udvalget anbefaler som indstillet, dog således at beløbet udgør 1,8 mio. kr.

   

  Godkendt efter afstemning:

   

  B
  Torben Lollike

  A
  Lisbeth Andersen

  A
  Benny Christensen

  V
  Johnny Dahlgaard

  V
  Klaus Hansen

  O
  Per Nørhave

  K
  Finn Andersen

  For

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

  X

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Sendes tilbage til Klima- og Miljøudvalget, da der foreligger ny information

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Supplerende sagsfremstilling

  Efter Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen, er administrationen blevet opmærksom på, at Rubæk ikke er forpligtet til at sælge 525 stativer til Ringsted Kommune.

   

  Administrationen har derfor kontaktet Rubæk, der oplyser, at de gerne vil sælge 525 stativer som en engangslevering, men det bliver til en anden pris end tilbuddets pris.

   

  Rubæks bedste estimat på nuværende tidspunkt er 5.225 kr. pr. stativ ekskl. moms og fragt, hvilket for 525 stativer giver ca. 2,75 mio. kr. Da Rubæk ikke har fået bekræftet den endelige produktionspris, kan prisen ændre sig væsentligt til både det dyrere eller det billigere.

  Til hvert stativ skal der også indkøbes 4 kassetter. Rubæk ved ikke for nuværende, om de kan levere kassetterne, men der vil i så fald blive tale om 2.400 styk. Administrationen vurderer, at kassetterne kan komme til at koste op til 250.000 kr.

   

  Siden Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen, har administrationen modtaget tilbud fra AffaldPlus på leje af lager til de 525 stativer. Tilbuddet lyder på 133.000 kr. pr. år – forudsat en 3 årig lejeaftale. Stativerne vil med lejeaftalen kunne stå indendørs i en hal på Ringsted Genbrugsplads.

   

  Alternative løsninger på lager er ikke undersøgt.

   

  Med de nye oplysninger ser den foreløbige opstilling af de to løsningsforslag således ud

   

   

  Indkøb

  Årlig udgift til lager

  Årlig udgift til indsamling

  Forskel i årligt gebyr for enfamiliehuse i forhold til 2020 (inkl. moms)

  Indkøb af 525 stativer

  3 mio. kr.

  0,13 mio. kr.

  0,75 mio. kr.

  + 46 kr.

  Indkøb af 1.050 beholdere samt udskiftning

  0,6 mio. kr.

   

  0,6 mio. kr.

  ÷ 12 kr.

   

  Administrationen har været i kontakt med to virksomheder, der er interesserede i at levere stativer til Ringsted Kommune. Priserne er dog indtil videre ukendte, da virksomhederne først kan give en pris, når de har haft mulighed for at besigtige et stativ.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. At løsningsforslag 2 med etapevis udskiftning af stativer i landområderne vedtages.
  2. At der afsættes et yderligere rådighedsbeløb til udgifter på 600.000 kr. på Anlæg - Renovation, der finansieres ved låneoptagelse hos Kommunekredit.
  3. At der afsættes et yderligere rådighedsbeløb til indtægter på 600.000 kr. Anlæg - Renovation i form af låneoptagelse hos Kommunekredit.
  4. At der gives anlægsbevilling på 600.000 til udgifter og indtægter ved frigivelse af rådighedsbeløbene.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020

  Sagen sendes tilbage til administrationen for supplerende sagsfremstilling om indkøbspriser på stativer og konsekvenser for takster.

   

  Der lægges desuden sag frem om den nationale affaldsordning, herunder nye krav til sortering i flere fraktioner og krav til arbejdsmiljø.

  Supplerende sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget har bedt om yderligere oplysninger vedrørende priser på stativer samt en tilbagemelding på, om det nuværende affaldsstativ kan anvendes i en fremtid, hvor der skal sorteres i 10 fraktioner hos husstandene.

   

  Administrationen har fået en tilbagemelding fra de to leverandører, der har vist interesse for at levere stativer. Den ene oplyste en pris, der ligger mellem Rubæks første og anden pris. Den anden ønskede ikke at komme med en pris.

   

  Hvis kommunen ikke indkøber stativerne fra Rubæk, kræver det, at indkøbet skal i udbud, da leverancen har en økonomisk størrelse, der overstiger tærskelværdien for EU-udbud. Tre leverandører har udtrykt ønske om at deltage i et sådant udbud, heriblandt de to leverandører.

   

  En mulighed for at minimere udgiften til stativer i perioden frem til oktober 2023 kunne være at beslutte, at nye rækkehusbebyggelser – så vidt det er muligt - skal have fælles renovationsløsninger med beholdere på hjul i stedet for stativer. Det kan ifølge planafdelingen godt lade sig gøre i forhold til lokalplanerne for de rækkehusbebyggelser, der fremgår af boligprogrammet for 2022 og 2023 på nær en enkelt.

   

  En sådan beslutning betyder en ændring i håndhævelsen af kommunens regulativ for husholdningsaffald, hvor det i høj grad er rækkehusbebyggelserne selv, der bestemmer, om de skal have stativer eller fællesrenovation.

   

  Hvis beslutningen tages, kan antallet af stativer, der skal indkøbes indtil oktober 2023, reduceres fra 525 til 300 styk. Det svarer til en reduktion af udgiften fra 2,75 mio. kr. til 1,62 mio. kr.

   

  Såfremt kommunen måtte vælge et andet affaldssystem fra oktober 2023, vil afskrivningen af de nye stativer skulle foretages over 3 år, svarende til 100 kr. på gebyret pr. år ved indkøb af 525 stativer eller 57 kr. på gebyret pr. år ved indkøb af 300 stativer. Ved en afskrivning på 10 år er tallene 32 kr. henholdsvis 18 kr.

   

  Ovenstående + ny information om prisen på kassetter giver følgende:

   

   

   

  Forskel i årligt gebyr for enfamiliehuse i forhold til 2020 (inkl. moms)

   

  Indkøb

  Afskrivning på 10 år

  Afskrivning på 3 år

  Indkøb af 525 stativer + kassetter

  2,9 mio. kr.

  + 46 kr.

  + 114 kr.

  Indkøb af 300 stativer + kassetter

  1,7 mio. kr.

  + 25 kr.

  + 64 kr.

   

  Rubæk har 1. oktober 2020 oplyst, at priserne er med forbehold for stigende stålpriser og en svingende dollarkurs.

   

  Affaldsstativet i en fremtid med 10 affaldsfraktioner

   

  I dette afsnit besvares Klima- og Miljøudvalgets spørgsmål, om det nuværende affaldsstativ kan anvendes i en fremtid, hvor der skal sorteres i 10 fraktioner hos husstandene.

   

  Som det fremgår af dagsordenspunktet vedrørende de nye krav til sortering, skal følgende fraktioner indsamles pr. 1. juli 2021: restaffald, madaffald, papir, pap, glas, plast (hårdt og blødt), metal, mad- og drikkekartoner og farligt affald. Der er mulighed for indsamling af forskellige kombinationer af enkelte fraktioner. Dertil kommer der et krav om indsamling af tekstiler i 2022.

   

  Kombineret indsamling af metal, glas og plast kan fortsætte til nyt udbud af indsamlingen - dog senest til og med 2024.

   

  Af den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni 2020, fremgår det, at indsamlingsvejledningen vil lægge op til, at affaldet skal indsamles i faste beholdere frem for i poser på stativ. Baggrunden for tiltaget er et politisk ønske om strømlining af indsamlingsordningerne. Endvidere står der i aftalen: ”Det vil bl.a. forbedre arbejdsmiljøet for renovationsmedarbejdere”.

   

  Af udkast til vejledning om indsamling fremgår det, at affaldet skal indsamles i faste beholdere, der er placeret på matriklen. Det kan f.eks. være beholdere på hjul, nedgravede løsninger og kuber. Fælles for dem alle er, at beholderne skal være fremstillet af et fast materiale som hård plastisk eller metal.

   

  I udkast til bekendtgørelse står der ikke, i hvilke beholdere affaldet skal indsamles, og der er som sådan ikke lagt op til, at det er et krav. Det er dog Miljøstyrelsens forventning, at kommunerne efterlever vejledningen.

   

  Med det nuværende affaldsstativ er det ikke muligt at efterleve Miljøstyrelsens kommende vejledning om indsamling af husholdningsaffald i beholdere.

   

  Hvis kommunen vælger ikke at efterleve den kommende vejledning i forhold til benyttelse af faste beholdere til indsamling af affald, kan fraktionerne i princippet godt indsamles i det nuværende affaldsstativ.

   

  Det forudsætter, at

   

  • kassetterne bliver tømt ugentligt i stedet for hver 14. dag.
   Årsagen til dette er, at der skal bruges en kassette til hver fraktion/kombinerede fraktion, hvor borgerne i dag kan vælge hvilke kassetter, de bruger til papir/pap henholdsvis metal/glas/plast.
  • papkasser, store plastdunke mv. afleveres i storskraldsordningen
  • farlig affald indsamles separat
  • der er afsætningsmulighed for de kombinerede fraktioner.
   Kommunerne inden for AffaldPlus bestræber at have en ensartet sortering kommunerne imellem, og AffaldPlus indgår aftaler om afsætning. Såfremt Ringsted Kommune vælger en anden sortering end de andre kommuner, kan kommunen stå i den situation, at den selv skal finde behandlingsanlæg.

   

  Et skifte fra 14 dages tømning af kassetterne til ugetømning vil med de nuværende tømningspriser koste 5 mio. kr. mere i vognmandsudgifter om året, svarende til en forhøjelse af taksten for en husstand med stativ på ca. 800 kr. pr. år.

   

  Den samlede udgift for et enfamiliehus kendes først når der foreligger en plan for fremtidens indsamlingsordninger.

   

  Direktionen indstiller,

   

  1. at der indkøbes 525 stativer for at tilgodese behovet i overgangsperioden frem til oktober 2023.
  2. At der afsættes et yderligere rådighedsbeløb til udgifter på 2,9 mio. kr. på Anlæg – Renovation, der finansieres af kassen.
  3. At der gives anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til udgifter ved frigivelse af rådighedsbeløbet.
  4. At der iværksættes en planlægning af fremtidens indsamlingsordninger for husholdningsaffald.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-10-2020

  Sagen sendes tilbage til administrationen for afdækning af muligheden for at nye, større boligområder forsynes med plastspande, samt en vurdering af hvor mange stativer der bør indkøbes til individuel udskiftning og til nye mindre boligområder frem mod 2023.

  Supplerende sagsfremstilling

  Administrationen har undersøgt muligheden for at nye, større boligområder – defineret som områder med mere end 25 rækkehuse/parcelhuse - forsynes med to styk 2-delte 240 l beholdere pr. husstand.

   

  Med udgangspunkt i boligprogrammet giver det følgende antal nye beholdere/stativer i 2020-2023:

   

   

  Stativer

  Beholdere

  2020

  8

  26

  2021

  19

  30

  2022

  17

  382

  2023

  17

  248

  I alt

  61

  686

   

  Da der i øjeblikket er 40 stativer på lager, vil der med denne løsning kun blive behov for at købe ca. 21 stativer til nye boliger i perioden 2020-2023 + 100 stativer til udskiftning af defekte stativer, der ikke umiddelbart kan repareres. Da Ringsted Kommune er i vækst, og der udvikles nye boligområder, er tallene med forbehold for, at udviklingen frem mod efteråret 2023 kan gå hurtigere end forudsat i det senest opdaterede boligprogram.

   

  Der vil således blive brug for at indkøbe ca. 120 stativer og ca. 690 stk. 240 l beholdere til en samlet værdi af 1 mio. kr. med 5.385 kr. pr. stativ og 500 kr. pr. beholder.

   

  Den skitserede løsning betyder en stigning i udgiften til vognmand på 15-52.000 kr. pr. år i 2022-23 i forhold til, hvis husstandene havde stativer. Dette skyldes, at de to-kammerbiler, der kører i landområderne ikke har kapacitet til at tømme mere end 200 beholdere i byen, der ligger uden for deres ruter. Ved flere end 200 beholdere bliver Remondis nødt til at sætte en ekstra bil ind, hvilket koster 2.250 kr. pr. dag pr. bil ud over tømningsprisen.

   

  En stigning på 15.000 kr. i 2022 og 52.000 kr. i 2023 betyder en stigning i gebyret for enfamiliehuse på henholdsvis 1,55 kr. i 2022 og 5,37 kr. i 2023. Merudgifterne vil blive indregnet i budgetterne og renovationsgebyrerne for de to år.

   

  Ovenstående skal tages med forbehold for den usikkerhed, der ligger i forudsigelserne i boligprogrammet samt eventuelle ændringer i affaldsordningerne i eksisterende boligområder.

   

  Den skitserede løsning er tilstrækkelig med den nuværende sortering.

   

  Lovmæssigt skal de nye fraktioner på nær tøj indsamles pr. 1. juli 2021, men der forventes en længere implementeringsfase, hvor AffaldPlus og kommunerne skal afklare bl.a. indsamlingsmetoder og fraktioner, og kommunerne skal indgå aftaler med leverandører og vognmænd.

   

  Såfremt dette arbejde ligger klar inden oktober 2023, hvor vognmandskontrakten udløber, forventes det, at udvidelsen af fraktioner kan klares med en ekstra beholder og særskilt materiel til farligt affald hos de husstande, der har fået udleveret 2-delte beholdere.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der frem til oktober 2023 indkøbes 2-delte 240 liters beholdere til husstande i nye boligområder med mere end 25 rækkehuse/parcelhuse.
  2. at der frem til oktober 2023 indkøbes stativer til rækkehuse/parcelhuse i mindre boligområder og til udskiftning af defekte stativer.
  3. At der afsættes et rådighedsbeløb til udgifter på 1 mio. kr., der finansieres af kassen.
  4. At der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udgifter ved frigivelse af rådighedsbeløbet.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2020

  Ad 1-4: Anbefales godkendt. Det præciseres at kommunens udgift finansieres af brugerne via taksterne.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Per Roos

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Anders Weber

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

  X