Du er her

Byrådet - 09-11-2020

Byrådet - 09-11-2020

Dato: Mandag den 9. november 2020 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 162020_0.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 9. november 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Line Lynnerup (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 2 Henrik Kjær, Torben Lollike, Britta Nielsen og Per Flor ønsker en sag på Byrådsmødet vedr. modtagelse af uledsagede flygtningsbørn fra Moria-lejren på Lasbos

  SagsID/Sagsnummer: 20/15319
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_mail_vedr_moria-lejren.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Henrik Kjær, Torben Lollike, Britta Nielsen og Per Flor har brugt initiativretten og ønsker sag Byrådsmødet.

  Beskrivelse af sagen

  Af henvendelsen (bilag) fremgår:

   

  Ringsted kommune bør vise hjerterum og konkret solidaritet og stå klar til at tage imod børn fra Moria-lejren på Lesbos

   

  Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og Radikale Venstre foreslår at Ringsted Kommune retter henvendelse til udlændinge- og integrationsministeren med henblik på at gøre det muligt for Ringsted at tilslutte sig initiativet fra oprindelig 10 europæiske byer om at tage imod uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland, jf. begrundelsen nedenfor.

   
  Baggrund for forslaget

  Selvom mediedækningen ikke er den samme som tidligere, udspiller der sig fortsat en humanitær katastrofe i de overfyldte flygtningelejre i Grækenland og ved den græsk/tyrkiske grænse. Her lever flygtninge under uværdige og forfærdelige forhold, og blandt flygtningene er en stor gruppe uledsagede flygtningebørn. Især situationen i Moria Lejren på øen Lesbos er kritisk.

   

  De uledsagede flygtningebørn udgør en særligt sårbar gruppe, og de har brug for hjælp. Det er desværre ikke lykkedes at løse denne krise på regeringsniveau, og bystyrerne i ti europæiske storbyer, deriblandt Barcelona og Amsterdam, har derfor nu tilbudt deres hjælp til EU. Byerne har i regi af ”Eurocities Solidarity Cities Initiative” henvendt sig til EU den 22. april med et ønske om at samarbejde med nationale og europæiske myndigheder for at tilbyde uledsagede flygtningebørn et hjem og en tilværelse.

   

  Byerne er alle en del af Eurocities-netværket, hvor 140 større byer i Europa, udover  Barcelona og Amsterdam også København, samarbejder og udveksler erfaringer om grøn omstilling, klima og sundhed. I København har et flertal i Borgerrepræsentationen,  et forslag fra Radikale Venstre, vedtaget at tilslutte sig at tage imod de uledsagede flygtningebørn.

   

  Danmark oplever i øjeblikket den laveste flygtninge tilstrømning i mange år, hvilket også betyder at der reelt ingen flygtninge er på vej til Ringsted.

   

  Vi mener, at vi alle har et humanitært ansvar. Specielt over for børn, der på ingen måde selv kan have et ansvar for den frygtelige situation de er kommet i. Allerede nu har Rødovre, Sønderborg, Holbæk, København, Rudersdal og Fredensborg vedtaget at henvende sig vedr. modtagelse af uledsagede flygtninge børn.  Og i Svendborg har partiformænd, inklusiv borgmesteren, stillet sig frem og sagt, at de står klar til at tage imod børn fra Moria.

  Vi ønsker, at Ringsted Kommune på samme måde skal tilbyde sin hjælp i denne situation. Vi mener at Ringsted kan tage i mod 15 – 20 uledsagede flygtninge børn.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2020

  Forslag fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten:

  Ringsted Kommune retter henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeren med henblik på at gøre det muligt for Ringsted at tilslutte sig initiativet fra oprindelig 10 europæiske byer om at tage imod uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland.

   

  Forslaget faldt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Per Roos

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Per Nørhave

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  K

  Finn Andersen

   

  X

   

  C

  Andreas Karlsen

   

  X

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

   

  X

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  x

   

   

   

  Forslag fra Venstre:

  Byrådet i Ringsted Kommune anerkender de store udfordringer som børnene i Moria-lejren lever under. Beslutninger om bistands-, flygtninge og asylpolitik er alene et nationalt anliggende. Såfremt Folketinget beslutter, at Danmark tager imod nogle af børnene fra Moria-lejren til en sikker og fair asylbehandling har Ringsted Kommune både evne og vilje til at påtage sig sin del af det danske samfunds samlede ansvar med at huse børn, der er blevet givet asyl af de nationale myndigheder.

   

  Forslaget godkendt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Per Roos

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

   

  X

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

   

  X

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

   

  X

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti stemte imod med følgende begrundelse: Sagen behandles ikke i Ringsted Kommune på nuværende tidspunkt. Såfremt Folketinget beslutter, at Danmark tager imod nogle af børnene og pålægger kommunerne denne opgave, vil vi tage sagen op på ny.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 3 Tilføjelse af afsnit vedr. handicapområdet i dagsordensskabelon (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 19/18003
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ved behandling af politik for voksne med særlige behov den 2. december 2019 besluttede Byrådet at det undersøges om der, i en forsøgsperiode i dagsordensproduktioner, kan udvikles et afsnit, hvor der redegøres for konsekvenser for handicapområdet.

   

  I denne sag forelægges muligheder for at tilføje afsnit vedr. konsekvenser for handicapområdet i dagsordensskabelonen.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen peger på to mulige løsninger til tilføjelse af afsnit i dagsordenspunkter til fagudvalg og Byrådet.

   

  Udgangspunktet er at sagsbehandler i forbindelse med udarbejdelsen af dagsordenspunktet forholder sig til om den konkrete sag har eller kan få konsekvenser for handicapområdet. 

   

  De politiske dagsordener skrives og publiceres i kommunens ESDH-system (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndteringssystem).
   

  Løsning A: Skabelonen i ESDH tilføjes separat afsnit.

  Eksempelvis efter afsnittet ”administrationens vurdering”. 

   

  Løsningen vil indebære en udgift til leverandøren for ændring i dagsordensmodul.  Herudover intern tid til test mv. estimeret til 10 timer.

   

  Ringsted Kommune står overfor at skulle skifte ESDH-system i løbet af 2021.

   

  Løsning B: Sagsbehandleren indarbejder tekst i afsnittet ”administrationens vurdering” eller i en ”supplerende sagsfremstilling”

  Løsningen kræver ikke ændring af dagsordensmodulet.


  Sagsbehandleren skal selv huske at indarbejde tekst/afsnit i ”administrationens vurdering”.

   

  Inddragelse og høring

  Administrationen har gennemført dialog med Handicaprådet om sagen på møde i Handicaprådet den 11. august 2020. Handicaprådet besluttede følgende:

   

  ”Handicaprådet bakker op om Byrådets beslutning, idet et fast afsnit om handicapområdet i dagsordensskabelonen kan være en måde at sikre, at handicapområdet bliver tænkt ind i alle de relevante politiske beslutninger. 

   

  Der kan efter Handicaprådets opfattelse være metodefrihed i forhold til, hvordan punktet udfyldes.

   

  Handicaprådet foreslår, at det faste afsnit indføres i foreløbigt et år og at det herefter evalueres, om punktet skal fastholdes”.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  I forbindelse med løsning A og B må påregnes tid og ressourcer til implementering, idet alle dagsordensproducenter skal orienteres og vejledes i, hvordan det praktisk skal gøres og hvornår har en sag konsekvenser for handicapområdet mv. Det vil ligeledes kræve et ledelsesmæssigt fokus.

   

  Administrationen vurderer, at løsning A med et separat afsnit i dagsordensskabelonen i højere grad vil kunne sikre at der gennemføres en vurdering af konsekvenser for handicapområdet i alle sager. Samtidig vil det understøtte implementering, og at vurderingen fremstår ensartet i de politiske dagsordener.     

   

  Da Ringsted Kommune får nyt ESDH system i 2021 anbefales en midlertidig løsning med manuel indarbejdelse af afsnit i vurderingen, indtil dagsordensskabelonen kan ændres i det nye ESDH-system.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at dagsordensskabelonen i det nye ESDH-system tilføjes et separat afsnit, hvor der i alle politiske sager skal redegøres for konsekvenser for handicapområdet.
  2. at der anvendes en midlertidig løsning med manuel indarbejdelse af afsnit i vurderingen, indtil dagsordensskabelonen kan ændres i det nye ESDH-system.
  3. at ændringen indarbejdes i en forsøgsperiode på 1 år med efterfølgende afrapportering til Byrådet.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 19-10-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-10-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-10-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-10-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Andreas Karlsen

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-10-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-10-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 4 Revidering af sponsor- og reklameregulativ (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 12/23427
  Sagen afgøres i: Byrådet
  2015-01-12_godkendt_sponsor-_og_reklameregulativ.pdf.pdf oplaeg_til_opdateret_sponso-_og_reklameregulativ_august_2020.docx_-_oplaeg_til_opdateret_sponso-_og_reklameregulativ_august_2020.docx.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Økonomiudvalget besluttede i november 2019, at der skulle igangsættes en proces med revidering af kommunens reklame- og sponsorregulativ. Med denne sag fremlægges forslag til opdateret reklame- og sponsorregulativ for Ringsted Kommune.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet besluttede d. 8. oktober 2012 at indføre et reklame- og sponsorregulativ for Ringsted Kommune, der blev evalueret og let revideret januar 2015 (bilag 1).

   

  Formålet med regulativet er at fastlægge, hvilke rammer der er for, at Ringsted Kommune kan indgå reklame- og sponsoraftaler og dermed opnå en indtægt til gavn bl.a. for brugere af de kommunale tilbud.

   

  Administrationen har gennemarbejdet sponsor- og reklameregulativet ift. juridisk grundlag, administrativ organisering samt tilpasset de seks afsnit i reklame- og sponsorregulativet ift. gennemførte politiske beslutninger.

   

  Det juridiske grundlag for reklame- og sponsorregulativet er uændret og fremstår derfor uændret.

   

  Kravene til reklamers indhold er justeret i forlængelse af beslutning i Økonomiudvalget i november 2019 om, at der ikke tilladelses reklamer for online bettingspil samt at det tillades at reklamere for sukkerholdige drikke og slik.

   

  Der foreligger pt. ikke en samlet oversigt over, hvor regulativet har været anvendt. Derfor er det også tydeliggjort, at aftalerne indgået på baggrund af det revidere reklame- og sponsorregulativ, fremadrettet skal sendes til Indkøb via indkob@ringsted.dk for gennemsyn og registrering.

   

  Det nyreviderede reklame- og sponsorregulativ (bilag 2) indeholder en indledning, et formål og seks følgende afsnit:

   

  1.   Reklameplads skal sælges til markedspris

  2.   Reklamers placering

  3.   Reklamers indhold

  4.   Retningslinjer for modtagelse af sponsorstøtte

  5.   Kontraktvilkår

  6.   Beslutningskompetence og indtægt ved salg

   

  I forhold til afsnittet ”Beslutningskompetence og indtægt ved salg” er afsnittet inddelt i tre underafsnit; ”Kommunale salg, Institutionssalg og Foreningers salg”.

   

  Eksempler på typer af salg, beslutningskompetence, annoncering og modtagelse af salgsprovenu inden for de grupper af salg fremgår af nedenstående skema.

   

   

  Kommunale salg

  Institutionssalg

  Foreningers salg

  Eksempler på typer af salg

  Synlighed på den kommunale vognpark og på kommunens buslæskure

   

  Helt eller delvist salg af navneret til kommunal institution

   

  Salg af reklamer inden for egen fysiske ramme

   

  Indgå sponsoraftaler

    

   

   

   

  Salg af reklamer i de kommunale rammer som de er brugere af

   

  Indgå sponsoraftaler

  Beslutnings-kompetence

  Byrådet

  Referencedirektør

  Referencedirektør

  Annoncering

  Annoncering efter indkøbspolitikkens bestemmelser

  Ikke krav om annoncering

  Ikke krav om annoncering

  Modtagelse af

  salgsprovenu

  Fordeling besluttes i den konkrete sag

  Institutionen

  Mindst 80 % tilfalder den forening der forestår salget – endelig fordeling besluttes i konkret sag.

   

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det opdaterede reklame- og sponsorregulativ danner en god og dækkende ramme for salg af reklamer og indgåelse af sponsorater.

  Reklame- og sponsorregulativet har bl.a. været anvendt til salg af navneret til Hal A i Ringsted Sportscenter. Regulativet var brugbart som ramme til at foretage dette salg. Reklame- og sponsorregulativet anvendes desuden pt. som grundlag for udbud af skilte i byrummet.

  Administrationen vurderer, at det opdaterede reklame- og sponsorregulativ (bilag 2) vil være anvendeligt for fremtidigt salg af reklamer samt indgåelse af sponsorater. 

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at reklame- og sponsorregulativet godkendes med de foreslåede ændringer i bilag 2.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-10-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 5 Tillæg til rammeaftale med TMS A/S for lokaler i Ringsted Sport Center (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/8384
  Sagen afgøres i: Byrådet
  lokaler_til_moeder_i_rsc_-_beskrivelse_og_priser.docx.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

  x

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal der tages stilling til prisfastsættelse for udleje af mødelokaler mv. på Ringsted Sport Center til TMS Ringsted A/S.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet vedtog i juni 2019 vilkårene for en rammeaftale for halleje med selskabet TMS Ringsted A/S. Rammeaftalen definerer, at selskabet TMS Ringsted A/S skal betale kr. 250 pr. time i leje for en hal i Ringsted Sport Center, hvor den almindelige takst for halleje efter det byrådsvedtagne takstblad er kr. 587. Baggrunden for prisfastsættelsen i rammeaftalen med TMS Ringsted A/S for halleje er, at der tidligere er indgået lignende aftaler med andre selskaber (IKA Ringsted) samt at der er tale om en lejeaftale over en længere periode.

   

  Selskabet TMS Ringsted A/S anvender løbende andre lokaler på Ringsted Sport Center, fx mødelokaler, og som en privat virksomhed skal TMS Ringsted A/S også betale leje for disse lokaler.

   

  Da den eksisterende rammeaftale med TMS Ringsted A/S om halleje ikke regulerer øvrige aftaler for lokalebrug samt prisfastsættelse af denne, skal Byrådet tage stilling til prisfastsættelsen.

   

  Ringsted Sport Center har udarbejdet eget takstblad (bilag 1) for udlejning af mødelokaler mv. Ringsted Sport Center har været i dialog med TMS Ringsted A/S om takst for disse lokaler, og TMS Ringsted A/S foreslår, at der laves en tillægsaftale til den eksisterende aftale vedr. halleje og på samme vilkår. Det vil sige, at prisen for leje af mødelokaler mv. fastsættes med en prisfaktor 0,43 (kr. 250/587), der svarer til de vilkår, der ligger i rammeaftalen for halleje.

   

  Indtægten hos Ringsted Sport Center for udleje af mødelokaler mv. til TMS Ringsted A/S vil variere fra år til år, da behovet for lokaler hos TMS A/S vil variere.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da indtægtsbevilling til Ringsted Sport Center indeholder indtægter til udleje af mødelokaler mv.

  Vurdering

  Ringsted Kommune skal sikre, at udleje af lokaler til private selskaber sker på markedsvilkår. Ringsted Kommune må godt indgå aftaler med takstnedsættelse fx med begrundelse i, at et selskab er faste brugere, samt at aftaler er af en længerevarende karakter. På den baggrund vurderer administrationen, at der kan indgås en tillægsaftale med TMS Ringsted A/S på samme vilkår som rammeaftalen for halleje.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Ringsted Sport Center kan indgå tillægsaftale med TMS Ringsted A/S for udleje af mødelokaler mv. med en prisfaktor 0,43 ift. sportscentrets takstblad for lokaler.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-10-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2020

  Det Konservative Folkeparti stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Forslaget faldt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Per Roos

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Per Nørhave

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  K

  Finn Andersen

   

  X

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Jan Jakobsen

   

  X

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

   

  X

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Herefter blev indstillingen godkendt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Per Roos

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

   

  X

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Ej til stede: Line Lynnerup (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 6 Undervisningsoverenskomster med Væverhuset og Søgaarden (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/12807
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_undervisningsoverenskomst_med_vaever_bilag.pdf_dok_134093-20_v1.pdf.pdf bilag_2_undervisningsoverenskomst_med_soegaarden_bilag.pdf_dok_134060-20_v11.pdf.pdf bilag_3_tilsynsrapport_vaeverhuset_22062020.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med sagen skal udvalget orienteres om at timetal og fagrække på Skolen Væverhuset er justeret, så de lever op til Folkeskoleloven, jf. sag på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet d. 19.08.19.

  Udvalget skal ligeledes tage stilling til godkendelse af to reviderede undervisningsoverenskomster mellem Ringsted Kommune og de interne skoler på dagbehandlingstilbuddene Væverhuset og Søgaarden.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune har forpligtelsen til at føre tilsyn med skoledelen i to dagbehandlingstilbud; Skolen Væverhuset og Søgaarden, beliggende i henholdsvis Ringsted og Hvalsø. Tilsyn sker på baggrund af undervisningsoverenskomster mellem tilbud og Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 702 om specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand efter Folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

  Overenskomster indeholder aftaler om: Time- og læseplaner, faglige mål, prøveafholdelse, personale kvalifikationer, procedurer for visitation og revisitation samt pædagogisk og undervisningsfagligt tilsyn. 

   

  I sommeren 2019 foretog Skolecentret en gennemgang af timefordeling og fagrækker i Kommunens specialiserede skoletilbud. Administrationen vurderede i den forbindelse, at Skolen Væverhuset ikke opfyldte kravene om undervisning i folkeskolens fulde fagrække samt minimumstimetal i fagene. På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet d. 19.08.19 blev orienteringen taget til efterretning og udvalget godkendte, at tilsynet skulle lave en opfølgning med Væverhuset.

   

  Den 03.02.20 blev det vedtaget i Byrådet, at de gældende undervisningsoverenskomster for Væverhuset og Søgaarden skulle revideres i 2020, i det de var forældede. Begge overenskomster er blevet revideret i august 2020 (Bilag 1 og 2).

  Det er aftalt, at undervisningsoverenskomsterne fremover justeres løbede, så vi sikrer, at de følger og efterlever ændret lovgivning.

   

  Skolen Væverhuset

  Skolen Væverhuset tilbyder undervisning og dagbehandling til børn i den undervisningspligtige alder og deres familier. Der er plads til 30 børn med sociale og/eller emotionelle vanskeligheder, typisk forskellige psykiatriske diagnoser, der medfører indlæringsproblemer. Skolen modtager børn fra forskellige kommuner i landet.

   

  Skolen Væverhuset har i tæt dialog med den tilsynsførende fuldt op på manglerne vedrørende undervisning i fagrækken og timetal. De kan i dag tilbyde undervisning i alle fag og lever op til minimumskrav om timetal i de forskellige fag (Bilag 1). Tilsynet godkendte tilbuddet d. 22.06.20 (Bilag 3).

  Skolecentret i Ringsted Kommune har før sommerferien 2020 indgået et samarbejde med ledelsen i Væverhuset om at revidere undervisningsoverenskomsten, så den omfatter opdaterede aftaler i henhold til de nuværende bestemmelser i Folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.

   

  Søgaarden

  Søgaarden er en dagbehandlingsskole med plads til 25 elever, der kommer fra det meste af Sjælland. Eleverne har udviklingsproblematikker, der typisk fører til specifikke indlæringsvanskeligheder. Derfor arbejdes der på Søgaarden med individuelt tilrettelagt undervisning, som er projektorienteret og tematiseret. Timetal og fagrække er i overensstemmelse med Folkeskoleloven (Bilag 2).

   

  Tilbuddet blev senest godkendt af tilsynet d. 23.01.20.

  I august 2020 har skolecentret i Ringsted Kommune sammen med Søgaardens leder og den behandlingsansvarlige psykolog revideret aftalerne i undervisningsoverenskomsten.

  De reviderede aftaler har ingen konsekvenser for betalingstaksterne.

  Inddragelse og høring

  Overenskomsterne er udarbejdet i samarbejde mellem ledelserne på dagbehandlingstilbuddene og Skolecentret. Kompetenceenheden har været inddraget i forbindelse med aftalerne omkring den kommunale psykologbetjening og visitationsprocedurer.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune med opfølgning i forhold til Væverhusets timetal og fagrække, samt de opdaterede overenskomster for begge tilbud lever op til de lovgivningsmæssige krav. Ligeledes vurderer administrationen at overenskomsterne medvirker til at opretholde en pædagogisk og faglig undervisningskvalitet, der bidrager positivt til elevernes udvikling i begge skoletilbud.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget:

   

  1. Tager orienteringen vedrørende timetal og fagrække på Skolen Væverhuset til efterretning

  2. Godkender undervisningsoverenskomsten med Skolen Væverhuset

  3. Godkender undervisningsoverenskomsten med Søgaarden.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-10-2020

  Ad. 1 Taget til efterretning

  Ad. 2 Anbefales godkendt

  Ad. 3 Anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Ad. 1 Taget til efterretning

  Ad. 2 Anbefales godkendt

  Ad. 3 Anbefales godkendt

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2020

  Ad 1. Taget til efterretning

  Ad 2. Godkendt

  Ad 3. Godkendt

   

  Ej til stede: Line Lynnerup (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 7 Samlet plan for den kommunale tandpleje (Genoptaget) (BUU, SAMU, ÆGU, PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/10229
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_analyse_-_vision_-_udviklingstiltag.pdf.pdf bilag_2_byggeteknisk_beregning_af_3_scenarier.pdf.pdf bilag_3_vurdering_af_bygningsmaessige_forhold_dagmarskolen.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

  X

  X

   

  X

   

  X

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag fremlægges resultatet af en analyse af den kommunale tandpleje i et 10-årigt perspektiv, udkast til en vision 2030 samt mulige udviklingstiltag til drøftelse med henblik på vedtagelse af vision samt iværksættelse af høringsproces vedrørende udviklingstiltag inden fornyet politisk behandling.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet besluttede på møde d. 10. september 2018 (pkt. 10), at der skulle foretages en undersøgelse af om en samling af de fire eksisterende skoletandklinikker i én central klinik vil give en større værdi af tandplejeindsatsen for børn og forældre i Ringsted Kommune, en bedre udnyttelse af den samlede økonomiske ressource til tandplejen, samt mere attraktive stillinger, som styrker den fremtidige rekruttering både på medarbejder- og lederniveau.

  Administrationen orienterede på byrådsmøde d. 25. juni 2019 (pkt. 12) om sin internt udarbejdede forundersøgelse, der beskriver eksisterende forhold i tandplejen, samt potentialer ved samling af tandplejen i én centralklinik, såvel organisatorisk som muligheder for fysisk placering.

  I forbindelse med den politiske sagsbehandling af administrationens orientering, bemærkedes det fra Økonomiudvalget, at der ønskedes en sag med forslag til proces der kan føre frem til en samlet plan for den kommunale tandpleje i Ringsted Kommune.

  Administrationen fremlagde forslag til procesplan på Byrådsmøde d. 10. oktober 2019 og denne blev godkendt med bemærkningen, at resultatet af Fase 0 (jf. procesplanen) fremlægges til politisk behandling.

   

  Procesplanen er som angivet i nedenstående skematik;

   

  Resultatet af fase 0 blev fremlagt til politisk behandling ved Byrådsmøde 9. marts 2020, hvor den fremlagte rapport blev taget til efterretning, hvorefter fase 1 og 2 i ovenstående procesplan blev iværksat.

   

  Fase 1 og 2 er nu gennemført. Resultatet præsenteres i vedhæftede dokumenter:

  • Samlet plan for Ringsted Kommunale tandpleje – Analyse, Vision og Udviklingstiltag (bilag 1)
  • Samlet plan for Ringsted Kommunale tandpleje - Budgetoverslag 3 scenarier (bilag 2).

  I det følgende præsenteres analysens hovedresultater, udkast til vision for den kommunale tandpleje samt mulige udviklingstiltag i tandplejen, herunder 3 scenarier for den fremtidige klinikstruktur.

   

  Analysens hovedresultater:

  Formålet med analysen har været at kigge 10 år med henblik på at kunne tage højde for udviklingen i de tiltag, der skal tages i de kommende år for at fremtidssikre den kommunale tandpleje i Ringsted Kommune. Analysens hovedresultater gengives i det følgende.

   

  Lovgivning og demografi: Den kommunale tandplejes ansvarsområde vil efter alt at dømme fortsat bestå af forebyggelse og behandling af 0-18 årige børn og unge, omsorgstandpleje for ældre samt specialtandplejepatienter. Befolkningsprognosen for Ringsted Kommune tyder på en mindre stigning på 6% i 0-18 årsgruppen og tæt på en fordobling af gruppen af patienter til omsorgstandplejen.

  Fra 1. juli 2020 er sundhedsloven udbygget til også at omfatte vederlagsfri tandpleje for de socialt mest udsatte grupper over 18 år (hjemløse, der modtager tilbud efter servicelovens §§ 104 eller 110). Kommunerne kan desuden efter en konkret vurdering vælge at stille tilbuddet til rådighed for socialt udsatte personer, som på grund af deres sociale problemstillinger ikke er i stand til at benytte de eksisterende tandplejetilbud, men som falder uden for den primære målgruppe. Det vederlagsfri tilbud omfatter akut tandbehandling forstået som behandling, der afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand. Kommunen kan desuden efter en konkret vurdering tilbyde borgeren yderligere funktionsopbyggende behandling. Model for implementering af lovændringen i Ringsted Kommune fremlægges til særskilt politisk behandling.

   

  Behandlingstilbud: Der vil være et øget fokus på en sundhedsfremmende tilgang, dvs. at understøtte af børn og unge udvikler sunde tandvaner i hverdagen - det er mellem tandlægebesøgene, at tandsundheden skal skabes, ikke ved tandlægebesøgene. Herudover vil der være et øget fokus på, at undersøgelser og behandlingers effekt øges, jo mere individuelt og behovsorienteret de tilrettelægges. Patienter/borgere er forskellige og det kræver forskellige indsatser at nå tilrettelæggelsen af undersøgelses- og behandlingsforløb for børn og unge og tillige for ældre.

  Behandlingskvalitet: Ved at samle personalet i en større gruppe vil det i højere grad være den bedst egnede fagperson, som varetager de enkelte behandlinger. Herudover øges mulighederne for at inddrage relevante kompetencer og faglig sparring mellem behandlerne direkte i behandlingerne. Dermed sikres kvaliteten i alle undersøgelser og behandlinger. Ydermere vil en moderne indrettet klinik give mulighed for, at en del af omsorgstandplejen kvalificeres ved at styrke mulighederne for, at mere komplicerede behandlinger kan foregå på klinikken fremfor fx på plejehjem.

  Forældrenes rolle: Børn og unges tandsundhed afgøres primært af vaner og praksis i hverdagen, hvilket giver forældrene en afgørende rolle i en sundhedsfremmende tilgang. Et fokus på størst mulig sundhedseffekt for børn og unges tandsundhed indebærer, at den fremtidige tandpleje prioriteret en tæt dialog med forældrene højt. Det betyder bl.a. at forældrene deltager ved undersøgelser og behandlinger. Digital bookingsystem og placering af tider kan mindske de praktiske udfordringer i forhold til at tage fri fra job. Muligheden for offentlig transport er et vigtigt opmærksomhedspunkt, såfremt forældrene overtager transportopgaven.

  Ressourceudnyttelse: Tandplejens brugere får størst gavn af tandplejens ressourcer, hvis personale og indsatser samles i en samlet enhed. Tandlægestolenes kapacitet udnyttes bedre og afbud, sygdom mv. kan let dækkes ind. Dyre tandlægeressourcer kan i højere grad bruges som supervisorer, der uddelegerer tandfaglige opgaver til tandplejere/klinikassistenter. Administrative opgaver kan løses bedre og mere effektivt af færre personer, som specialiserer sig i disse opgaver; desuden vil det bevirke, at undersøgelser og behandlinger afbrydes minde af administrative opgaver.

  Serviceoplevelse: Ventelister og aflysninger i forbindelse med sygdom, ferie, kurser og perioder med ledige stillinger, oplæring af nye medarbejdere mv. kan håndteres blandt andet ved at justering af undersøgelsesintervallet fra 15 til 18 måneder samt ved samlet personalet i en større gruppe, så personaler lettere kan dække af for hinanden. Disse tiltag vil sikre en større robusthed over for udsving i opgaver og personaleressourcer. Herudover kan en styrket rekruttering mindske perioderne med ledige stillinger og oplæring betragteligt.

  Faglig udvikling: Den løbende faglig udvikling skal prioriteres højt, både for at sikre den løbende kvalitetsudvikling, for at motivere og fastholde det nuværende personale samt for at leve op til kravene i en kommende politisk vision for tandplejen.

  Rekruttering: For at styrke konkurrenceevnen i rekruttering af tandlæger fremadrettet bør der være et vedvarende fokus på at sikre bedst mulige betingelser for faglig sparring og udvikling/specialisering samt moderne behandlingsudstyr i velholdte fysiske rammer.  

  Klinikstruktur/bygninger: En fremtidssikring af tandplejen kræver afklaring af klinikstruktur og en investering i bygninger og inventar. Der kan peges på tre forskellige fremtidige modeller for tandplejens geografiske placering og fysiske rammer: 1) Udbygning af eksisterende tandklinikker på Valdemar, Campus, Byskov og Dagmar. Anlægsbudget: Ca. 15,0 mio kr. 2) Ombygning af fløj på Dagmarskolen til central tandklinik. Anlægsbudget: Ca. 17,0 mio kr. 3) Nybygning af central tandklinik på kommunal grund. Anlægsbudget: Ca. 25,4 mio kr.

  Mobil tandklinik: På baggrund af en række kommuners erfaringer kan en mobil tandklinik ikke anbefales som en del af den fremtidige kommunale tandpleje i Ringsted Kommune. De pågældende kommuner peger på væsentlige praktiske og arbejdsmiljømæssige udfordringer i den daglige drift samt uhensigtsmæssigt tidsforbrug for transport, klargøring mv. Dertil kommer, at en mobil tandklinik er en meget lille enhed, hvilket skaber udfordringer i fht. at udnytte personaleressourcen fleksibelt.  

  Budgetramme: Ved en videreførelse af den eksisterende organisering med fire klinikker skønnes det, at den årlige budgetramme (2030-perspektiv) skal udvides med netto ca. 175.000 kr. primært for at modsvare øget patienttal samt opnormere ledelse. Ved en sammenlægning til en samlet klinik skønnes det, at den årlige budgetramme (2030-perspektiv) kan reduceres ca. kr. 425.000, idet øget patienttal kan opsuges gennem en større fleksibilitet i ressourceanvendelsen samt via administrative effektiviseringer.

   

  Udkast til vision 2030 for tandplejen:

  På baggrund af gældende lovgivning og den faglige udvikling indenfor den kommunale tandpleje samt den gennemførte analyse er udarbejdet et udkast til vision 2030 for den kommunale tandpleje i Ringsted Kommune med henblik på at skabe retning og fokus for tandplejens udvikling.

   

  Tandplejens overordnede opgave er at bevare og forbedre tandsundheden hos børn, unge og ældre samt medvirke til at unge bærer dette fokus med ind i voksenlivet.

   

  Udkastet til vision 2030 består af 9 temaer:

  • Tandsundheden blandt borgerne bevares og øges
  • Sundhedsfremmende og forebyggende tandpleje
  • Individuel behovsorienteret tandpleje
  • Tandplejen opleves positivt af patienter og pårørende
  • Tandplejen ser på det hele menneske
  • Høj faglig kvalitet
  • Videnbaseret udvikling
  • Attraktiv arbejdsplads
  • Tværfagligt samarbejde

   

  Se bilag 1 for uddybning af det enkelte tema.

   

  Udviklingsperspektiver for den kommunale tandpleje i Ringsted Kommune:

  På baggrund af arbejdet med analysen og udkast til vision 2030 peges der i dette afsnit på mulige udviklingstiltag i den kommunale tandpleje i Ringsted Kommune.

   

  Justering af undersøgelsesintervaller

  Baggrund og udfordring: Det kan konstateres, at der løbende opstår ventelister til både almindelige undersøgelser og behandlinger samt tandregulering. Det sker fortløbende og særligt i forbindelse med sygdom, ferie, ledige stillinger osv. Dette skyldes primært udfordringer afledt af den nuværende klinikstruktur, men i mindre omfang desuden af en historisk betinget praksis omkring undersøgelsesinterval, opgave- og rollefordeling mellem tandlæger og klinikassistenter mv.

  Udviklingstiltag: 1) Justering af undersøgelsesinterval fra 15 til 18 måneder.

  Fordele og ulemper: Lidt længere undersøgelsesintervaller kan frigøre tid hos tandlæger og klinikassistenter til at nedbringe ventelister og desuden påbegynde en ny praksis med at uddelegere opgaver fra tandlæger til klinikassistenter. Dette tiltag kan fagligt forsvares, da tandsundheden generelt er forbedret og fortsat er i en positiv udvikling. Undersøgelserne står sjældent alene, så de børn og unge der har yderligere behov, vil mellem undersøgelserne få tildelt tider med særligt fokus på netop deres behov.  Det kræver dog en løbende opmærksomhed på, hvordan den enkelte patients behov udvikler sig og en mere differentieret brug af ressourcer.

   

  Øget forældreinvolvering

  Baggrund og udfordring: For at fastholde og øge tandsundheden blandt børn og unge, særligt i udsatte familier, er det nødvendigt at understøtte dem i udviklingen af sunde vaner med hensyn til kost, tandbørstning, mundhygiejne mv. i hverdagen. Dette sker først og fremmest via forældrenes rolle som opdragere og rollemodeller i hverdagen – det er mellem tandlægebesøgene, at tandsundheden skal skabes, ikke ved tandlægebesøgene. Kontakten mellem forældre og tandplejen er imidlertid ret begrænset i den nuværende praksis. Den nuværende praksis synes i højere grad at vægte praktiske hensyn og friholdelse af forældre end hvad der tjener børnenes tandsundhed bedst. Det betyder, at forældrene generelt selv skal være opsøgende på informationer og ikke mindst socialt udsatte forældre kun får sporadisk råd og vejledning vedrørende sundhedsfremme og tandsundhed i deres børns hverdag. Et andet forhold er, at den nuværende ordning i høj grad bygger på bookning og transport af hele klasser ad gangen fremfor hvornår det enkelte barn har behov for undersøgelse eller behandling. Hertil kommer, at lovgivningen i dag kræver konkret forældresamtykke ved langt de fleste behandlinger, hvilket oftest forlænger behandlingsforløb unødigt fordi det tager tid at indhente samtykket fra forældrene. Desuden øges den administrative opgave væsentligt, når forældrene skal kontaktes separat. Den administrative opgave er ligeledes unødigt stor med den nuværende tidsbestillingssystem, som bygger på kommunikation via telefon, e-mail og ved fremmøde.

   

  Udviklingstiltag: 2) Forældre går med deres barn til alle undersøgelser og behandlinger.

  Fordele og ulemper Ad 2): Ved forældrenes fysisk fremmøde skabes der langt bedre betingelser for dialog med og involvering af forældre i en sundhedsfremmende tilgang til børns tandsundhed. Personalet kan fortælle og vise konkret, hvad der tales om. Forældrene kan stille spørgsmål og uddybende spørgsmål og bede om konkret råd i forhold til helt konkrete udfordringer, som de oplever hjemme. Børnene kan opleve, at de voksne hjælper barnet og kan lettere selv stille spørgsmål. Hertil bliver det meget let for både barn/unge, personale og forældre at få afklaret spørgsmål og samtykke vedrørende de næste behandlingsskridt, som kan påbegyndes med det samme. Ydermere er der sidegevinster – dels ved at skolen oplever et mindre afbræk i skoledagen, når det ikke er hel klasse ad gangen der bruger en formiddag hos tandlægen; dels ved at der spares udgifter til buskørsel og administrativt arbejde i den forbindelse. Nogle forældre vil opleve det som en serviceforringelse og klar ulempe, at de selv skal transportere deres barn til tandlæge med det afbræk det skaber i forhold til deres arbejdsliv. Desuden vil der muligvis være nogle forældre, som er skeptiske overfor behovet for dialog samt råd og vejledning.

   

  Udviklingstiltag: 3) Digitalt tidsbookingsystem.

  Fordele og ulemper Ad 3): Et digitalt tidsbookingsystem vil gøre det væsentligt lettere for forældre at få tider, der passer ind i familiens planlægning og fx booke søskende i direkte forlængelse af hinanden. Desuden vil det indebære en væsentlig administrativ lettelse. Eneste ulempe kan være mangel på IT-kompetencer, hvilket på sigt bliver et mindre og mindre problem og kan afhjælpes let ved fysisk fremmøde.

   

  Fremtidig klinikstruktur

  Baggrund og udfordring: Den nuværende klinikstruktur er historisk betinget og resultatet af en knopskydning gennem årtier fremfor et valg af den bedst egnede organiseringsform. Opdelingen af den faglige personaleressource i fire små enheder gør det ikke muligt at udnytte personalets ressourcer effektivt, så tandlægestolene er aktive hele dagen, og de bedste faglige kompetencer i forhold til de konkrete behov kan ofte befinde sig i andre klinikker. Organiseringen gør, at sygdom, ferier, perioder med ledige stillinger ofte fører til aflysninger og ventelister. Hertil kommer at den stramme vagtplan gør, at uddelegering af opgaver fra tandlæger til klinikassistenter og faglige sparring i det hele taget er vanskelig at praktisere. I et 10 årigt perspektiv er det nødvendigt at udskifte størstedelen af inventaret, ligesom det fysiske rammer generelt har brug for omfattende renovering. Dette vurderes nødvendigt i forhold til skærpede lovkrav og en udvikling i behandlingsmetoder, der kræver nyere udstyr og ændrede arbejdsgange, som ikke opfyldes i det nuværende.

  Mange kommuner har minimeret disse udfordringer ved at samle tandplejen i en samlet klinik i moderne fysiske rammer. Dette stiller den kommunale tandpleje i Ringsted svagt i den skærpede konkurrence om nyuddannede tandlæger.

   

  Udviklingstiltag: 4) Opdatering af klinikker/klinikstruktur

  I det følgende beskrives tre scenarier for den fremtidige klinikstruktur samt fordele og ulemper ved det enkelte scenarie.

   

  Scenarie 1: Opdatering af den nuværende decentrale model

  Beskrivelse

  Tandplejen organiseres i fire klinikker på Valdemarskolen, Campusskolen, Byskovskolen. Tandregulering på Dagmarskolen. Klinikkernes indretning og apparatur er opdateret, så de lever op til lovkrav til tandplejer og almindelige standarder for borgerbetjening og arbejdsmiljø.

   

  Personale er organiseret i fire små enheder. Undersøgelser og behandlinger foregår primært på stamklinik af det lokale personale.

   

  Undtagelsesvist foregår behandlinger på naboklinikker. Større kirurgiske indgreb henvises til private tandklinikker. Omsorgstandpleje foregår på plejehjem og vil bestå i begrænsede undersøgelser og behandlinger.

   

  Årligt budget øges med netto 175.000 kr. primært for at modsvare øget patienttal.

   

  Anlægsudgift: Ca. 15,0 mio kr., ekskl. moms (beregningsmæssig usikkerhed +/- 25%) 

   

   

   

  Fordele

   

  Elever på skoler med ’egen’ tandklinik vil opleve at have let adgang til tandklinikken (dette vil gælde 22% af målgruppen fra 0-18 år).

   

  Nogle elever vil opleve at de lærer personalet godt at kende, idet der er mindre enheder.

   

  Nogle forældre og tandplejemedarbejdere vil opleve det som en god service at tandplejen kan hente børnene ved tvivlsspørgsmål eller udeblivelse (dette kan foregå på de tre skoler med ’egen’ klinik).

   

  Nogle forældre oplever det som god læring for børnene, at de selv går til tandlæge.

   

   

  Ulemper

   

  Nogle forældre vil opleve, at de ikke involveres tilstrækkeligt.

   

  Uensartet serviceniveau i fht. let adgang for børn til tandklinik.

   

  Kvaliteten af det enkelte behandlingsforløb er afhængig af kompetencerne hos medarbejderne i den enkelte klinik.

   

  Fortsat aflysninger og ventelister på grund af sygdom, ferier, ledige stillinger på grund af ufleksibel ressourcefordeling.

   

  Ikke effektiv udnyttelse af den enkelte tandlægestols kapacitet pga. fast tilknytning til klinikker samt transport af udstyr fra klinik til klinik

   

  Begrænset mulighed for at uddelegere opgaver fra tandlæger til tandplejere/klinikassistenter.

   

  Begrænset mulighed for faglig sparring og løbende udvikling af jobbet.

   

  Ringe konkurrenceevne i fht. rekrutteringsparametre som faglig sparring og udvikling i jobbet.

   

   

   

  Scenarie 2: Samlet tandklinik i ombygget fløj på Dagmarskolen

  Beskrivelse

  Tandplejen organiseres i en samlet tandklinik i fløj på Dagmarskolen. Bygningen er indrettet og apparatur er opdateret, så de lever op til lovkrav til tandplejer og almindelige standarder for borgerbetjening og arbejdsmiljø.

   

  Alt personale er samlet i én gruppe, og alle undersøgelser og behandlinger foregår i samme bygning. Undersøgelsesintervaller er øget til 18 måneder.

   

  Mange kirurgiske indgreb foregår i klinikken. Større kirurgiske opgaver henvises til private tandklinikker. En del af omsorgstandplejen foregår på klinikken, det meste foregår på plejehjem.

   

  Årligt budget reduceres med netto 425.000 kr.,idet øget patienttal kan opsuges gennem en større fleksibilitet i ressourceanvendelsen.

   

  Anlægsudgift: ca. 17,0 mio kr., ekskl. moms (beregningsmæssig usikkerhed +/- 25%)

   

   

  Fordele

  Børn og forældre vil opleve, at alle tandlægebesøg og –behandlinger foregår samme sted.

   

  Børn og forældre vil opleve, at det er muligt at få tandlægetid alle ugens dage fremfor kun udvalgte datoer.

   

  Fleksibel ressourceudnyttelse, hvilket betyder høj udnyttelse af kapacitet og kun undtagelsesvist aflysninger i forbindelse med sygdom, ferier, ledige stillinger mv.

   

  Alle behandlinger gennemføres med relevante kompetencer.

   

  Mere omsorgstandpleje i klinikken vil øge behandlingskvaliteten. Flere kirurgiske behandlinger vil skabe mere sammenhængende patientforløb.

   

  Flere ressourcer benyttes til varetagelse af kerneopgaver pga. effektivisering af administrative opgaver

   

  Bedre mulige for at uddelegere opgaver fra tandlæger til tandplejere/klinikassistenter.

   

  Bedre mulighed for faglig sparring og løbende udvikling i jobbet for alle faggrupper.

   

  Styrket konkurrenceevne i forhold til konkurrenceparametre som faglig sparring og udvikling i jobbet.

   

  God geografisk placering i fht. offentlig transport.

   

  Ulemper

  Ved udeblivelser fra patienter er det ikke muligt at hente den udeblevne patient eller andre patienter.

   

  Tandplejepersonalet på Dagmarskolen oplever store udfordringer med varmeregulering i bygningen.

   

  Adgangsforhold og klinikindretning kan ikke opnås på et optimalt niveau i forbindelse med ombygning.

   

   

   

   

   

   

   

  Scenarie 3: Samlet tandklinik i nybygning

  Beskrivelse

  Tandplejen organiseres i en samlet tandklinik i nybygning. Bygningen er optimalt indrettet og apparatur er opdateret, så de lever op til lovkrav til tandplejer og almindelige standarder for borgerbetjening og arbejdsmiljø. Bygningen er placeret tæt på andre sundhedstilbud.

   

  Alt personale er samlet i én gruppe. Alle undersøgelser og behandlinger foregår i samme bygning.

   

  Mange kirurgiske indgreb foregår i klinikken. Større kirurgiske opgaver henvises til private tandklinikker. En større del af omsorgstandplejen foregår på klinikken qua gode adgangsforhold og indretning med plads til kørestole.

   

  Årsligt budget reduceres med netto 425.000 kr., idet øget patienttal kan opsuges via en større fleksibilitet i ressourceanvendelsen.

   

  Anlægsudgift: Ca. 25,4 mio kr., ekskl. moms (beregningsmæssig usikkerhed +/- 25%)

   

   

  Fordele

   

  Børn og forældre vil opleve, at alle tandlægebesøg og –behandlinger foregår samme sted.

   

  Børn og forældre vil opleve, at det er muligt at få tandlægetid alle ugens dage fremfor kun udvalgte datoer.

   

  Mulighed for at optimere indretning og inventar mhp. adgang og omsorgstandpleje i klinikken.

   

  Fleksibel ressourceudnyttelse, hvilket betyder høj udnyttelse af kapacitet og kun undtagelsesvist aflysninger i forbindelse med sygdom, ferier, ledige stillinger mv.

   

  Alle behandlinger gennemføres med relevante kompetencer.

   

  Mere omsorgstandpleje i klinikken vil øge behandlingskvaliteten. Flere kirurgiske behandlinger vil skabe mere sammenhængende patientforløb.

   

  Flere ressourcer benyttes til varetagelse af kerneopgaver pga. effektivisering af administrative opgaver

   

  Bedre mulige for at uddelegere opgaver fra tandlæger til tandplejere/klinikassistenter.

   

  Bedre mulighed for faglig sparring og løbende udvikling i jobbet for alle faggrupper.

   

  Styrket konkurrenceevne i forhold til konkurrenceparametre som faglig sparring og udvikling i jobbet og attraktivt fysisk miljø.

   

  Optimal indretning og adgangsforhold til gavn for alle brugergrupper og personale.

   

  Optimal brugeroplevelse af tandpleje i moderne fysiske rammer.

   

  Ulemper

   

  Ved udeblivelser fra patienter er det ikke muligt at hente den udeblevne patient eller andre patienter.

   

  Placering i yderområde kan give udfordringer i forbindelse med offentlig transport til klinikken

   

   

   

   

   

  Inddragelse og høring

  I forbindelse med analysearbejdet har arbejdsgruppen været i dialog med 10-15 kommuner, researchet på undersøgelser og litteratur. Herudover er der gennemført en række kvalitative interviews med forældre samt med repræsentanter fra dagtilbud, skoler og ældreområdet. Endelig er der gennemført en 4-timers workshop, hvor tandplejens medarbejdere har givet input til analysen, vision og scenarier.

  Økonomi

  2020: Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  2021: Såfremt det vedtages at etablere digital tidsbooking skal der indkøbes et digitalt tidsbooking, som koster 300.000 kr. Herudover er der i forbindelse med budgetforslag 2021 fremsat anlægsbudgetønske vedrørende projektering af byggeprojekt med internt honorar på 250.000 kr. og eksternt honorar på 1.000.000 kr.

  2022: I forbindelse med budget 2022 er der fremsat anlægsbudgetønske vedrørende projektering af byggeprojekt med internt honorar på 260.000 kr. og eksternt honorar på 650.000 kr.

  Hvis nuværende klinikstruktur fortsættes skal den årlige budgetramme opjusteres i størrelsesordenen ca. 175.000 kr. Hvis der vedtages en klinikstruktur med én samlet klinik kan den årlige budgetramme reduceres i størrelsesordenen ca. 425.000 kr.

  Vurdering

  På baggrund af analysen er det administrationens vurdering, at en fremtidssikring af den kommunale tandpleje i Ringsted Kommune kræver en række udviklingstiltag i den nærmeste fremtid. Den gennemførte analyse viser de væsentligste forhold, som der skal tages højde for, i forbindelse med beslutning af udviklingstiltag.

   

  Udviklingstiltagene 1) Justering af undersøgelsesinterval, 2) Forældrene går med deres barn til alle undersøgelser og behandlinger samt 3) Digital tidsbookning kan iværksættes medio 2021 uanset hvilken fremtidig klinikstruktur, der besluttes. Den øgede forældreinvolvering vil være en større forandring, som vil kræve en grundig kommunikationsindsats og en indkøringsperiode både for forældre og personale. Erfaringerne fra eksempelvis Sorø og Faxe Kommune er imidlertid, at indkøringsperioden er kort, og at parterne generelt hurtigt vænner sig til den ny praksis og sætter pris på fordelene ved den øgede forældreinvolvering.

   

  I forbindelse med udviklingstiltag 4) Opdatering af klinikker/klinikstruktur er det administrationens vurdering, at en relativ omfattende opdatering af de fysiske rammer for klinikker/klinikstruktur er nødvendig for fuldt ud at leve op til allerede gældende lovgivning samt for at kunne realisere en kommende vision 2030 for tandplejen. Scenarie 1 medfører den mindste anlægsudgift, men udgiften kan alligevel betragtes som høj i forhold til den række af ulemper, der fortsat vil gøre sig gældende efter en gennemførelse af scenarie 1. Administrationen anbefaler derfor ikke scenarie 1.

   

  Scenarie 2 er kun lidt dyrere end scenarie 1 men indfrier de fleste af de opstillede fordele, herunder øget kvalitet og kapacitet samtidig med en billigere drift. Der skabes desuden bedre muligheder for at rekruttere og fastholde nye tandlæger. Det er imidlertid den byggefaglige vurdering, at kvaliteten af Dagmarskolens bygningsmasse generelt ligger på et så lavt niveau, at det ikke kan anbefales at investere et relativt stort beløb i en ombygning af dele af skolen. I stedet vil der eventuelt kunne peges på mere egnede ledige kommunale bygninger i forbindelse med  ejendomsstrategiens afrapportering i vinteren 2020/21 vedrørende ledige kommunale lokaler. Scenarie 2 kan derfor anbefales under forudsætning af, at der kan peges på en anden bygning end Dagmarskolen. Der gøres opmærksom på, at anlægsbudgettet for den pågældende ombygning i givet fald vil afhænge af bygningens indretning og stand.

   

  Scenarie 3 er markant dyrere men giver mulighed for at høste alle fordele fuldt ud.

   

  Sammenfattende er det vurderingen, at udviklingstiltagene 1), 2), 3) samt 4) i form af scenarie 2 eller 3 tilsammen vil skabe væsentlig bedre forudsætninger for at fastholde og udvikle tandsundheden hos børn/unge og ældre i Ringsted Kommune. Tiltagene vil skabe en bedre kvalitet og bedre ressourceudnyttelse. Herudover vil tandplejen stå væsentlig stærkere på jobmarkedet med hensyn til at rekruttere og fastholde engagerede og dygtige fagpersoner.

   

  Endeligt vurderes det, at udkastet til vision 2030 sætter en retning og et ambitionsniveau som styringsmæssigt kan bidrage væsentligt til den ønskede udvikling både udfra et sundhedspolitisk perspektiv samt ud fra et brugerperspektiv og fagligt perspektiv.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at udkastet til vision 2030 for den kommunale tandpleje i Ringsted Kommune vedtages.
  2. at Forslagene til udviklingstiltag: 1) Justering af undersøgelsesintervaller; 2) Forældre går med deres barn til alle undersøgelser og behandlinger; 3) Digitalt tidsbookingsystem og 4) Fremtidig klinikstruktur sendes til udtalelse hos forældrebestyrelser i daginstitutioner, skolebestyrelser samt i Ældrerådet og Handicaprådet og genoptages efterfølgende til politisk behandling.
  3. At Materialet ved genoptagelsen behandles som tre sager: En sag om justering af serviceniveau i form af undersøgelsesintervaller (tiltag 1), en sag om øget forældreinvolvering (tiltag 2 og 3) samt en sag om fremtidig klinikstruktur (tiltag 4).

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 17-08-2020

  Ad 1) Anbefales godkendt

  Ad 2) Anbefales godkendt

  Ad 3) Anbefales godkendt, med den tilføjelse, at det også undersøges, om en ny tandklinik kan bygges i forbindelse med sundhedshusets eventuelle etape 2.

   

  Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

   

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-08-2020

  Ad.1. Vision 2030 for den Kommunale Tandpleje anbefales godkendt

  Ad.2. Forslagene 1). – 4) anbefales sendt i høring som anført

  Ad.3. Anbefales godkendt.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2020

  Ad 1) Anbefales godkendt

  Ad 2) Anbefales godkendt

  Ad 3) Anbefales godkendt, med den tilføjelse, at det også undersøges, om en ny tandklinik kan bygges i forbindelse med sundhedshusets eventuelle etape 2.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-08-2020

  Ad 1) Anbefales godkendt

  Ad 2) Anbefales godkendt

  Ad 3) Anbefales godkendt, med den tilføjelse, at det også undersøges, om en ny tandklinik kan bygges i forbindelse med sundhedshusets eventuelle etape 2.

   

  Udvalget foreslår et fællesmøde for de relevante fagudvalg ved genoptagelsen af sagen, jf. ad 3.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Sagen sendes tilbage til behandling i fagudvalgene, idet der ønskes en samlet vurdering af de bygningsmæssige forhold på Dagmarskolen.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Supplerende sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har sendt sagen retur med ønske om at få en nærmere beskrivelse af Dagmarskolens tilstand. Administrationen har gennemgået vedligeholdelsesbehovet for Dagmarskolen, hvilket er vist i vedlagte bilag 3 med en powerpoint fil. Det ses, at der de kommende år er vedligeholdelsesbehov, forslag og ønsker på i alt ca. 14,9 mio. kr. på skolen. Skolen har i år fået ny tagbelægning. Der er ønske om midler til forskønnelse, som Byrådet har besluttet delvis finansieret i 2021 i budgetaftalen. Der er også i budgetaftalen afsat midler til udbedring af nedsunkne gulve, hvilket betyder, at der kun genstår mindre vedligeholdelsesarbejder på skolen. Skolen vil således i løbet af de næste par år opnå en vedligeholdelsesstatus som svarer til de øvrige skolebygninger i kommunen, og svarer til en bygning af den alder, skolen nu har.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 19-10-2020

  Anbefales godkendt, idet udvalget påpeger, at der ved indretningen skal tages højde for brugerne af omsorgstandplejen samt at den nye tandklinik placeres i forbindelse med sundhedshusets etape 2.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-10-2020

  Orientering om Dagmarskolens bygningstilstand taget til efterretning.

   

  Udvalget ønsker, at det sikres, at skolernes fremtidige kapacitetsbehov indarbejdes, når placeringsmuligheder for tandklinik behandles.

   

  Tidligere indstillinger anbefales godkendt med Plan – og Boligudvalgets bemærkninger.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-10-2020

  Anbefales godkendt med Børen- og Undervisningsudvalgets bemærkninger.

   

  Ej til stede: Andreas Karlsen

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-10-2020

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Anbefales godkendt med udvalgenes bemærkninger.

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2020

  Godkendt med fagudvalgenes bemærkninger dog således at den endelige placering ikke afklares på nuværende tidspunkt.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 8 Proces for revidering af kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet (BUU, SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/13277
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_aarshjul_kvalitetsstandarder.pdf

  Indledning

  0Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede på sit møde den 4. februar 2019 pkt. 11, at:

  • der sker en årlig revidering af kvalitetsstandarderne,
  • kvalitetsstandarderne ændres løbende på baggrund af lovændringer, og forelægges politisk ved den årlige revidering.
    

  Byrådet forelægges et nyt udkast til en proces for revidering af kvalitetsstandarderne på børne- og ungeområdet som imødekommer ønsket om:

  • at have et bredere politisk beslutningsgrundlag næste gang kvalitetsstandarderne behandles. Dette ved at foretage en tematiseret evaluering blandt borgere/medarbejdere af kvalitetsstandarderne på børne- og ungeområdet.
  • at have mulighed for bedre politisk forberedelse af forslagene. Dette ved at forslag blev fremsendt så tidligt som muligt.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har tidligere skullet behandle hele revideringen af kvalitetsstandarden på børne- og ungeområdet på et årligt møde.

   

  Dette forslås nu ændret til, at byrådet forelægges ved 2 halvårlige møder:

   

  • Byrådet på møde i 2. kvartal reviderer et af otte nedenstående temaer fra kvalitetsstandarden.
  • Byrådet på møde i 4. kvartal reviderer et af otte nedenstående temaer fra kvalitetsstandarden. Samtidig forelægger administrationen på mødet i 4. kvartal årets løbende ændrede kvalitetsstandarder på baggrund af lovændringer på området.

   

  De 8 temaer er:

  1. Kvalitetsstandarder for a) børnefaglig undersøgelse, b) rådgivning samt c) forebyggende indsatser i Ringsted Kommune.
  2. Kvalitetsstandarder for a) sagsbehandling samt for b) samarbejde med forældre, barnet og den unge.
  3. Kvalitetsstandard for a) anbringelse uden for hjemmet samt for b) aflastning
  4. Kvalitetsstandarder for a) familiebehandling, b) kontaktperson samt for c) døgnophold – forældre og barn.
  5. Kvalitetsstandarder for a) anden hjælp samt for b) ophold i dagtilbud.
  6. Kvalitetstandarder for a) børn med funktionsnedsættelse.
  7. Kvalitetstandarder for a) efterværn og for b) unge.
  8. Kvalitetstandarder for a) forældrepålæg og for b) Kvalitetsstandard for børn og unge med kriminel baggrund

   

  Byrådet vil således revidere alle 8 temaer i kvalitetsstandarden en gang i byrådsperiodens 4 år. Årshjulet er vedlagt som Bilag 1.

   

  Formål med kvalitetsstandarden:
  Med kvalitetsstandarderne definerer byrådet serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer på området for udsatte børn og unge samt de overordnede politiske målsætninger.
  Kvalitetsstandarderne er retningslinjer og styringsdokumenter, der tydeliggør sammenhængen mellem proces og kvalitet i sagsbehandlingen samt de overordnede politiske målsætninger.
  Kvalitetsstandarderne skal medvirke til at fastholde systematikken og styringen i sagerne for de medarbejdere der arbejder inden for området.
  Kvalitetsstandarderne skal sikre en ensartet sagsbehandling og serviceniveau overfor Ringsted kommunes borgere, samt sikre sammenhæng mellem politisk målsætning, lovgivning og praksis.

   

  Løbende revidering som følge af lovændringer
  Administrationen i Ungeenheden (UE) og Børne- og Familierådgivningen (BFR)har ansvaret for den løbende revidering af kvalitetsstandarderne på børne- og ungeområdet, således at de er tilpasset ændringer i gældende lovgivning på området. Det er således et fælles ansvar for afdelingernes ledere, teamledere, konsulenter og medarbejdere at kvalitetsstandarderne justeres og er tilpasset gældende lovgivningen.

   

  Administrationen foreslår følgende proces:

  • Løbende revidering af kvalitetsstandarder når ledere, teamledere, konsulenter og medarbejdere bliver opmærksom på behovet for en tilpasning af en kvalitetsstandard som følge af lovændringer på området.
  • Fast punkt på et UE og et BFR’ s personalemøde i henholdsvis årets 1. og 3. kvartal. Der skrives særskilt referat fra mødet om ændringer i kvalitetsstandarderne som følge af lovændringer.
  • Som en del af byrådets behandling, forlægger administrationen årets justeringer på byrådet møde i 4. kvartal. Referater fra personalemøder vedlægges som bilag.


  Byrådets revidering af kvalitetsstandardens 8 temaer

  Administrationen fremlægger på byrådets møde henholdsvis i 2. og 4. kvartal et af 8 temaer til politisk behandling.

   

  I forbindelse med fremlæggelsen af temaet forelægges byrådet bemærkninger fra:

  • Medarbejdere fra UE og BFR
  • Et antal borgere som modtager ydelser under temaets kvalitetsstandarder

   

  Administrationen foreslår følgende proces for revideringen:

  • Fast punkt på et UE og et BFR’ s personalemøde i henholdsvis årets 1. og 3. kvartal, hvor ledere, teamledere, konsulenter og medarbejdere drøfter kvalitetsstandarderne for det enkelte tema. Der skrives særskilt referat fra behandlingen af punktet, som efterfølgende indgår som grundlag for den politiske behandling af temaet.
  • I henholdsvis årets 1. og 3. kvartal spørges et antal borgere som modtager en relevant ydelse under det aktuelle tema om, hvorledes man som borger oplever kvalitetsstandardernes informationen. Resultatet af spørgeundersøgelsen indgår som grundlag for den politiske behandling af temaet.
  • Administrationen forelægger byrådet en sagsfremstilling med et tema til politisk behandling på byrådets møde i henholdsvis 2. og 4. kvartal.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at forslag til proces for revidering af kvalitetsstandarder på børne-og ungeområdet vil imødekomme byrådets ønske til et bredere beslutningsgrundlag hvor drøftelser fra borgere og andre medarbejdere også indgår.

   

  Samtidig vurderes, at opdelingen i 8 halvårlige temaer, vil imødekomme byrådets ønske om bedre tid til at behandle kvalitetsstandarderne politisk.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at administrationens forslag for revidering af kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet sendes i høring til i Handicaprådet og Dialoggruppen i Ringsted Kommune.
  2. at sagen genoptages politisk efter høringsfasen på Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder i december 2020.

   

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-10-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-10-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Andreas Karlsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 9 § 17, stk. 4 udvalg til Pilotnaturpark (KMU, PBU, KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/18639
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_kommissorium_ss_17_stk._4.docx.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

  x

   

   

  x

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til forslag til kommissorium for et § 17 stk. 4 udvalg til Pilotnaturpark Ringsted. Byrådet traf den 7. september 2020 beslutning om at nedsætte § 17 stk. 4 udvalget for Pilotnaturpark Ringsted efter Kommunestyrelsesloven.

  Beskrivelse af sagen

  Pilotnaturpark-udvalget skal sikre bred inddragelse i pilotprojektet frem til der er nedsat et Naturparkråd. Det forventes, at Naturparkrådet bliver nedsat i 2022, efter konstitueringen 2022-2025.

   

  Pilotnaturpark-udvalget har til formål at sikre, at der kan oprettes en naturpark med en bred lokal forankring. Udvalget skal desuden sikre, at projektet bliver forankret i organisationen og på tværs af de politiske udvalg, samt være med til at sætte retningen for projektets udvikling. Forslag til kommissorium for udvalget og dets sammensætning fremgår af bilag 1.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

   

  Folkeoplysningsrådet udpeger 2 repræsentanter for foreningslivet. Der annonceres efter 2 repræsentanter for de små lodsejere. Udvalgets 3 medlemmer fra byrådet vælger lodsejerrepræsentanterne på baggrund af korte motiverede ansøgninger. De store lodsejere vil blive kontaktet direkte med anmodning om at stille med 2 repræsentanter, der ønsker at indgå i arbejdet med pilotnaturparken.

   

  Udvalgets øvrige interessenter bilag 1 vil blive anmodet om at stille med én eller flere repræsentanter til udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at det fremlagte kommissorium vil skabe gode rammer for udvalgets arbejde og gøre det muligt, at sikre en bred lokal forankring og inddragelse i projektet. Udvalgets sammensætning og store repræsentation af både politikere, lokale borgere, lodsejere og andre interessenter vil skabe et godt grundlag for udvalgets arbejde med at understøtte, rådgive og komme med anbefalinger til projektets udvikling.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag til kommissorium bilag 1 for Pilotnaturpark Ringsteds § 17 stk. 4 udvalg godkendes.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-10-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-10-2020

  Anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

  a)      At udvalget selv vælger sin formand af sin midte

  b)      At den lokale forankring i udvalget styrkes, og at udvalgets medlemmer findes gennem opstart med et møde hvor der inviteres bredt. Fokus er på interesserede lodsejere og borgere, og ikke primært repræsentation gennem foreninger og organisationer. Klima- og Miljøudvalget anbefaler en bred repræsentation i 17,4 udvalget og et udvalg på ca. 15 medlemmer.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-10-2020

  Til efterretning.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2020

  Sagen sendes tilbage til Klima- og Miljøudvalget.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 10 Kontraktforhold for de fem mest skolerelaterede buslinjer (KMU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/5374
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_dagsordentekst-referat_fra_behandling_af_sagen_i_byraadet_den_10-09-2018.pdf.pdf bilag_2_-_resume_om_de_fem_skolerelaterede_buslinjer.pdf.pdf bilag_3_-_overblik_over_buslinjer_i_ringsted_kommune.pdf.pdf bilag_4_-_kommunebus-pjece_fra_movia_2015.pdf.pdf bilag_5_-_udbudsprocessen_for_fem_potentielle_kommunebuslinjer.pdf.pdf bilag_6_-_supplement_til_sagen_inden_behandling_i_oekonomiudvalget_og_byraadet.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

  X

  X

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til om kontrakterne for fem buslinjer (465, 466, 467, 468 og 469) skal opsiges og omdannes til kommunebus-kontrakter, når to af de nuværende kontrakter udløber i december 2022. Alternativt om de skal genudbydes i nuværende kontrakt-system.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet behandlede den 10. september 2018, pkt. 11 en sag om ”Løsningsforslag for kollektiv trafik og visiteret kørsel i Ringsted Kommune”. Sagen indeholdt flere indstillinger til godkendelse. Heriblandt blev det besluttet, at stillingtagen til forslag vedrørende kommunebus (forslag 4) udsættes og tages op igen i forbindelse med Trafikbestilling 2022. Baggrunden var, at løsningen først vil kunne gennemføres i 2022, grundet kontraktlige bindinger. Bilag 1 indeholder dagsordenteksten fra behandling af sagen på omtalte byrådsmøde.

   

  Sagen tages op nu da Byrådet senest i november 2020 skal meddele Movia om de nuværende bus-kontrakter med virkning fra december 2022 skal:

   

  1. Omdannes til Kommunebus-kontrakter eller
  2. Genudbydes i nuværende kontraktsystem (standard-kontrakt)

   

  Fælles for de aktuelle fem lokale buslinjer gælder, at de alle primært dækker transportbehovet for skolelever til folkeskoler i fem skoledistrikter. Hertil kommer, at også enkelte fri- og privatskolers elever benytter nogle af buslinjerne. Buslinjerne har alle et relativt lille kørselsomfang med 1-2 morgenture og 3-4 eftermiddagsture på 200 skoledage om året. Blot én af de fem buslinjer betjener Ringsted St. De øvrige linjer har en skole som startpunkt og slutpunkt. De fem buslinjers selvfinansiering (indtægter set i forhold til udgifter) er i gennemsnit 13,8%. For alle lokale buslinjer i kommunen er gennemsnittet på 41%. Bilag 2 indeholder et resumé om de fem skolerelaterede buslinjer. Bilag 3 indeholder en oversigt over alle buslinjer i Ringsted Kommune.

   

  De fem buslinjers kontrakter udløber ikke samtidigt. Linjerne 465 og 468 udløber i december 2022.Linje 466 udløber allerede i april 2022. Movia vil søger for, at kontrakten forlænges med otte måneder. Linjerne 467 og 469 udløber i 2029, men kan ifølge Movia godt tages ud af kontrakten før tid, uden konsekvenser for kommunen. Herved kan beslutning for alle fem buslinjer indgå i denne sag.

   

  Sammenligning mellem de to buskontrakt-typer:

   

  Kommunebus-kontrakt

  Standard-buskontrakt

  (gule busser)

  Kontrakt-længde

  Normalt 6 år med mulighed for 2 årig forlængelse. Kan tilpasses kommunens ønsker.

  6-12 år

  Estimeret nettopris pr. år ekskl. fællesudgifter

  (administration)

  4,0 mio.kr. for fem busser

  5,1 mio.kr. for fem busser

  (regnskab 2019)

  Kørselsplanlægning (daglig drift)

  Kommunen og operatøren

  Movia

  Mulighed for at benytte bussen til anden kørsel

  Ja, dog skal det have karakter af regelmæssig art.

  Nej, dog kan bussen bruges til mere kørsel på andre buslinjer

  Frist for ændringer af kørsel – fra idé over dialog til udførelse.

  Noget kan ændres fra dag til dag, andet med en frist på fire uger

  17 eller 24 måneder, alt efter om forslag har bevillingsmæssige konsekvenser eller ej.

  Indgår kvalitetsstyring og passagertællinger?

  Nej, det skal kommunen selv udføre sammen med operatøren.

  Ja, Movia står for det.

  Kan alle benytte bussen?

  Ja, hvis kommunen beslutter, og da uden krav om betaling.

  Ja, mod betaling

  Indgår i www.rejseplanen.dk

  Nej

  Ja

  Indgår billetindtægter til delvis dækning af driftsomkostninger?

  Nej

  Ja

   

  Muligheden for at kunne vælge Flexrute-konceptet har også været undersøgt, men fravalgt. Der er tale om en form for speciel rutekørsel for visiterede grupper med særlige behov, der gør brug af almindelige buslinjer umulige for disse grupper. Flexrute-konceptet kan udelukkende benyttes til denne form for kørsel. Derfor er muligheden fravalgt i denne sag.

   

  Kommunebus-kontrakter

  Baggrunden for forslaget om at omdanne de fem buslinjer (465-466-467-468-469) til kommunebusser er, at de alle har et relativt lille kørselsomfang. Der er med den nuværende kontraktform tale om en dårlig udnyttelse af busserne i forhold til det kommunen betaler, idet tiden uden for planlagt køretid ikke kan udnyttes. Samtidig er selvfinansieringsgraden for buslinjerne blandt de laveste af alle lokale buslinjer. Ved overgang til kommunebus-kontrakter får kommunen mulighed for at lade busserne udføre anden kørsel for institutioner, når de ikke udfører køreplanlagte ture. Eksempel er svømmekørsel og tandplejekørsel. En mulighed, der ikke findes i dag. Samlet set vil det kunne medføre mere kørsel med uændret buskapacitet. Herudover er erfaringen fra udbud i andre kommuner, at priserne pr. bus bliver lavere end ved estimeringen i sagsfremstillingen fra 2018.

   

  Bilag 4 indeholder en pjece fra Movia om kommunebus-konceptet. Pjecen er fra 2015 og giver et overordnet billede af konceptet.

   

  Genudbud af de nuværende standard-kontrakter (gule busser)

  Vælger Byrådet at genudbyde de nuværende kontrakter, så vil de nuværende forhold fortsætte. Busserne vil ikke kunne blive udnyttet mest optimalt. Administrationen kan ikke anbefale dette alternativ.

   

  Movia skal have besked om Byrådets beslutning umiddelbart efter byrådsmødet.

   

  Væsentlige fordele og ulemper ved at omdanne de fem busser til Kommune-busser:

  Fordele

   

  Ulemper

  Busserne kan benyttes til anden kørsel. Det giver en bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af ordninger.
  Der er dog krav om, at der skal være en vis regelmæssighed i kørslen.

   

  Kommunen skal selv håndtere den daglige drift i tæt samråd med operatøren og det vil derfor kræve at Ringsted Kommune står for den del, hvor det før lå hos Movia.
   

  Der er en økonomisk gevinst ved ordningen. Movia har erfaring med at kontraktpriserne er lavere end ved standard-kontrakterne. Skyldes bl.a., at der ikke er krav om Rejsekort-udstyr og særlig indretning i og udseende af busserne.

   

  Køreplanerne for de fem kommunebus-linjer vil ikke indgå i hverken rejseplanen.dk eller dinoffentligetransport.dk.

  Kommunen vil selv skulle informere om disse køreplaner på relevante websider og sociale medier mv.

  Kommunen kan selv planlægge kørslen. Opstår der behov for ændringer af køreplanerne, så kan det principielt ske her/nu.
  Det vil dog skulle ske i tæt dialog med involverede skoler og operatøren.

   

  Nuværende brugere af såvel skolekørsel som svømmekørsel og tandplejekørsel vil i mindre grad opleve det som en ulempe, at der ske tilpasninger af de nuværende køreplaner for at udnytte potentialet ved kommunebus-ordningen og en bedre kapacitetsudnyttelse. Ændringerne vil holde sig indenfor det eksisterende serviceniveau.

  Kommunebus er altid gratis at benytte for borgerne.

   

  Kommunen må ikke opkræve betaling, men kan fastlægge hvilke grupper der må køre med.
  I øjeblikket kan alle personer benytte buslinjerne og der skal tages stilling til om den skal være gratis og tilgængelig for alle eller bestemte målgrupper.

   

  Udbudsprocessen for Kommunebus-kontrakter er kortere end for standardkontrakter. Derfor kan Byrådet vente med at tage stilling til udbudsgrundlaget for de nye Kommunebus-kontrakter til juni 2021 (sammenfaldende med beslutning om Trafikbestilling 2022).

   

  Transport af elever til fri- og privatskoler.

  Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde transport af elever til fri- og privatskoler. Køreplanerne for de berørte fem buslinjer tilgodeser dog i dag denne transport i et vist omfang. Ved omlægning til kommunebus vil der fortsat kunne tages hensyn til transport for fri- og privatskolelever og øvrige passagerer som hidtil. Byrådet vil – som et led i beslutning om udbudsgrundlaget i juni 2021 – skulle træffe beslutning om, hvem der skal kunne benytte kommunebusserne.

   

  Hvad skal der efterfølgende ske i sagen og, hvad skal der tages stilling til?

  Følger Byrådet direktionens indstilling, så vil der skulle udarbejdes et forslag til udbudsgrundlag for fem kommunebus-kontrakter, som bl.a. vil belyse disse forhold:

  • Kørselsomfang og omtrentlig linjeføring for hver af de fem kommunebus-linjer fastlægges
   Det vil ske i tæt samarbejde med involverede skoler og Busgruppen (nedsat af Landsbyforum)
  • Hvilke andre faste kørsler (eksempelvis svømmekørsel og tandplejekørsel) skal indgå udbudsgrundlagets kørselsomfang?
  • Hvilke passager-grupper skal kunne benytte kommunebus-linjerne?
  • Hvordan skal kørselskoordineringsopgaven, som kommunen overtager fra Movia, forankres i den kommunale organisation og, hvordan opgaven kan finansieres?
   Det forventes, at kommunen sparer ca. 0,5 mio.kr. årligt til andel af fælles udgifter til Movia ved overgang til kommunebus-kontrakter. Disse midler vil kunne medfinansiere håndtering af opgaven.

   

  Læs mere i bilag 5, der beskriver udbudsprocessen fra start til slut.

  Inddragelse og høring

  Busgruppen (nedsat af Landsbyforum) og de implicerede skoler har været orienteret om Kommunebus-konceptets fordele og ulemper samt, hvilke buslinjer det kunne omfatte. Der har ikke været en formel høring blandt de involverede samarbejdsparter.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i indeværende år.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der samlet set er store fordele for Ringsted Kommune ved, at de fem buslinjer omdannes til Kommunebusser med virkning fra december 2022. Derfor foreslår administrationen, at de nuværende buskontrakter for buslinjerne 465, 466, 467, 468 og 469 opsiges med virkning fra december 2022. Administrationen vil arbejde på at kunne sætte kommunebusserne i drift allerede ved skolestarten i august 2022.

   

  Passagergrundlaget på linjerne består i overvejende grad af skoleelever. Derfor vil en omdannelse til kommune-busser ikke påvirke øvrige pendlere i nævneværdig grad.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at kontrakterne for de fem buslinjer (465-466-467-468-469) opsiges med virkning fra december 2022 og udbydes som Kommunebusser med opstart senest fra december 2022
  2. at administrationen udarbejder forslag til udbudsgrundlag for fem Kommunebus-kontrakter i dialog med involverede skoler og lokalråd. Forslaget behandles af Byrådet senest i juni 2021.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-10-2020

  Det indstilles, at sagen belyses yderligere med konsekvenser – samt at lokalområderne inddrages i det fremadrettede arbejde.

   

  Såfremt at der, af hensyn til tidsplanen, skal træffes beslutning i november 2020, afholder Børne – og Undervisningsudvalget et ekstraordinært udvalgsmøde den 3. november kl.16.45, hvor der udarbejdes en indstilling til Byrådet.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-10-2020

  Udvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget uden anbefaling, idet der ønskes en præcisering af hvordan de nuværende ruter og serviceniveauet påvirkes, samt beskrivelse af økonomien i ekstra køretimer.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen er suppleret med bilag 6, som præciserer det Klima- og Miljøudvalget har efterspurgt.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-11-2020

  Udvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget uden anbefaling, idet der ønskes en præcisering af hvordan de nuværende ruter og serviceniveauet påvirkes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Sagen genoptages på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde 9. november 2020 kl. 18.00.

   

  Følgende spørgsmål ønskes belyst i den supplerende sagsfremstilling:

  • Passagertal, eventuelt opdelt på passagertyper
  • Betydning for serviceniveau og linjeføring af ændringer for rute 411 og 466
  • Betydning for serviceniveauet generelt
  • Forudsætninger for udbudslængde i hhv. Movia og kommunebus, og hvor lang tid er vi bundet af et udbud.
  • Frist for beslutning i forhold til Movia
  • Hvad er betydningen for Flextur og Flextur+.
  • Hvordan påvirker det økonomien, hvis rute 466 ikke indgår.

  Supplerende sagsfremstilling

  Passagertal, eventuelt opdelt på passagertyper

  I 2019 var de årlige passagertal for hver buslinje sådan:

  • 465 = 12.756 passagerer/år
  • 466 = 30.186 passagerer/år
  • 467 = 12. 299 passagerer/år
  • 468 = 4.123 passagerer/år
  • 469 = 35.146 passagerer/år

  Det er ikke muligt at opdele på passagertyper.

  Oplysningerne stammer fra Movia’s regnskab 2019 for buskørsel i Ringsted Kommune.

   

  Betydning for serviceniveau og linjeføring af ændringer for linje 411 og 466

   

   

  Linje 411

  Ændres linje 466 til udelukkende at betjene Nordbakkeskolen, så vil linje 411 få udvidet kapaciteten og/eller køreplanen. Dette for at sikre, at overbygningselever og elever til ungdomsuddannelser i Campus-området, fra Ørslev-Farendløse-Nordrup området, fortsat vil kunne komme til/fra skole/uddannelse. Fastlæggelse af eventuelle ændringer af køreplan for linje 411 og sammenhæng med linje 466, vil ske i tæt dialog med Campusskolen og Nordbakkeskolen samt implicerede landsbyforeninger.

   

  Linje 466

  Hvis linje 466’s nuværende køreplan ændres til kommunebus, dvs. udelukkende at have fokus på Nordbakkeskolens behov, så vil de passagerer som har Ringsted st. eller Campus som destination skulle skifte bus ved Nordbakkeskolen til 411 eller i Sneslev til 440R. Det gælder særligt for de strækninger, hvor linje 466 er eneste buslinje. Fastlæggelse af ny køreplan for linje 466 og sammenhæng med linje 411, vil ske i tæt dialog med Campusskolen og Nordbakkeskolen samt implicerede landsbyforeninger.

   

  Betydning for serviceniveauet generelt på linjerne 465-467-468-469

  Generelt vil passagererne/skoleeleverne opleve uændret service ved overgang til kommunebus-kontrakt. Fastlæggelse af eventuelle ændringer af køreplaner vil ske i tæt dialog med implicerede skoler og landsbyforeninger.

   

  Erfaringer fra andre kommuner med kommunebusser tyder på, at skoler ser det som en serviceforbedring, at køreplanerne vil kunne blive ændret med kort varsel, når der opstår behov for at køre tidligere eller senere på enkeltture.

   

  Forudsætninger for udbudslængde i hhv. Movia og kommunebus, og hvor lang tid er vi bundet af et

  udbud.

  Standard-kontrakter for ”gule busser” (konventionelle dieselbusser) vil blive udbudt med kontraktlængde på 5+2 år. Dette for at kunne skifte til alternative drivmidler inden 2030 hvor busdriften skal være omstillet. Kontrakten er bindende i alle 7år. En emissionsfri bus (el-bus) vil blive udbudt med kontraktlængde på 10+2 år.

   

  Kommunebus udbydes typisk (Movia’s anbefaling) med 6+1+1 år, der passer godt med afskrivningstiden på en bustype a la Sprinter. Kontrakten er kun bindende de første 6 år. Driften (timetallet) kan godt reduceres i kontrakt-perioden. Det er antallet af busser, der er bindende.

   

  Frist for beslutning i forhold til Movia

  Kommunen skal orientere Movia om beslutningen umiddelbart efter Byrådsmødet den 9. november 2020. Der er ingen mulighed for fristforlængelse. Baggrunden er, at Byrådet i denne sag skal have valget mellem kommunebus eller Movia-bus for de fem buslinjer. Muligheden for at kunne indlemme én eller flere af de fem buslinjer i det igangværende bus-udbud for buskontrakter, der udløber i december 2022 er derfor tilstede.

   

  Movia gør opmærksom på, at betjeningsomfanget (linjeføring og køreplan) først fastlægges ved Trafikbestilling 2022 som Byrådet behandler i maj/juni 2021. Frem til bestillingen vi kommunen kunne beslutte sig for, hvordan området, der i dag betjenes af linje 466, skal betjenes. Dette uanset om der i denne sag besluttes ”gul bus” eller ”kommunebus” for én eller flere af de fem buslinjer.

   

  Hvad er betydningen for Flextur og Plustur.

  Sagen vurderes til ikke at få indflydelse på brugen af Flextur og Plustur.

   

  Hvordan påvirker det økonomien, hvis rute 466 ikke indgår.

  Kommer linje 466 ikke til at indgå i udbudsgrundlaget for nye kommunebus-kontrakter, så vil det samlede kørselsvolumen blive reduceret. Movia vurderer, at det ikke får nogen nævneværdig betydning for stykprisen for de øvrige kommunebusser, om linje 466 er med som kommunebus eller fortsætter som ”gul bus”.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-11-2020

  Anbefales godkendt, idet kontrakten for buslinje 466 ikke opsiges.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Daniel Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

   

   

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Imod

  X

  X

  X

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2020

  Økonomiudvalgets indstilling faldt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Per Roos

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Per Nørhave

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

   

  X

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

   

  X

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Ej til stede: Line Lynnerup (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 11 Prioritering og detailprojektering af nye cykelstier (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/506
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_notat_for_cykelstiprojekter_.pdf.pdf bilag_2_-_notat_vedr._cykelsti_gennem_hedemosen.pdf.pdf bilag_3_-_notat_for_cykelsti_af_bakkegaardsvej_eller_hedemosen.pdf.pdf bilag_4_-_oekoomiark.pdf bilag_5_-_cykelstiprioriteringsmodel.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til hvilke af de otte cykelstiprojekter, der skal detailprojekteres, prioriteres til udførsel og gives anlægsbevilling til.

  Beskrivelse af sagen

  Sagen er tidligere behandlet i:

  Byrådet besluttede den 3. februar 2020, pkt. 14, at give en anlægsbevilling til skitseprojektering af i alt otte strækninger, hvor forholdende for cyklister ønskes forbedret.

  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 26-05-2020, pkt. 8 hvilke af de otte cykelstiprojekter der skulle undersøges nærmere. De otte cykelstiprojekter er nu blevet kvalificeret. Nedenfor fremgår overslagspriserne for de otte cykelstiprojekter. 

   

  Information om de enkelte projekter findes i bilag 1. Se bilag 5 for cyklisme potentiale.

   

  *De 1 mio. kr. for Køgevej vedrørende en eventelt renovering af fortovet, da det vil give et godt helhedsbillede, særligt da fortovet i nordsiden for nyligt er renoveret. 

  **Teglovnsvej forslås ikke længere at betragtes som et cykelstiprojekt.

  ***Gyrstingevejs sydlige krydsning af Holbækvej kan ikke anbefales, da der ikke kan etableres en støttehelle, som der kan i nordsiden. Derfor ville cyklister skulle krydse tre vejbaner, hvilket ikke er trafiksikkert. Alternativt skulle der etableres et signalanlæg som ville koste 0,5 mio. kr. og det vil gå ud over fremkommeligheden på Holbækvej.

  **** 1 mio. kr. er til etablering af sti mellem Gyrstingevej og Gyrstinge Bygade såfremt et af de tre cykelstiprojekter for Bakkegårdsvej/Hedemosen realiseres.

   

  Nogle projekter vil blive prioriteret til udførsel, de andre projekter vil ligge som ”skuffeprojekter” og kan tages op på et senere tidspunkt.

  Inddragelse og høring

  For Bakkegårdsvej har der været dialog med borgerne på Hedemosen omkring den løsning der blev valgt til videre projektering på Klima- og Miljøudvalget den 26. juni 2020, pkt. 8. Der blev derfor afholdt et møde, og bemærkningerne herfra blev indarbejdet i et notat fra mødet, som kan ses af bilag 2. Af bilag 3 fremgår rådgivers bemærkninger vedrørende cykelforholdene på Bakkegårdsvej/Hedemosen. Efterfølgende blev der kigget på 2 alternative linjeføringer. Se bilag 1.

  Økonomi

  Cykelstisrammekontoen har et rådighedsbeløb på 13,2 mio. kr. i 2020, samt 12 mio. kr. pr. år i den indgået budgetaftalen for 2021 til 2024. Der søges om en anlægsbevilling til et nyt anlæg ”Detailprojektering af cykelstiprojekter” på 5 mio. kr. til projektering, rådgivning og internt honorar til cykelstiprojekter. Anlægsbevillingen foreslås finasieret af rådighedsbeløbet fra Cykelstier – rammekonto, anlæg 221. Se økonomiark bilag 4. I 2021 vil administrationen søge bevilling til udførsel for cykelstier.

   

  Trafikhandlingsplanen har et rest rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. Der søges om en anlægsbevilling til et nyt projekt ”forbedring af forhold for Teglovnsvej” på 0,7 mio. kr. til projektering, internt honorar samt udførsel af projektet. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløbet fra Trafikhandlingsplan 2017s projekter, anlæg 336.

  Vurdering

  Administrationens vurdering er baseret på cyklismepotentialet, økonomi og hvordan kommunen får flest til at cykle ved at forbedre forholdene de steder, hvor der forventes flest brugere. Administrationen prioriter følgende cykelstier: Køgevej, Haslevvej, Smålodsvej, Egemosevej og Farendløse. Desuden vurderes der, at de prioriteret projekter kan starte op i 2021 og de kan finansieres inden for de rammer, der er afsat på cykelstirammekontoen for 2020 og 2021.

   

  Teglovnsvej kan overgå til et trafiksikkerhedsprojekt og finansieres gennem trafiksikkerhedskontoen, idet projektet nu omhandler hastighedsnedsættelse og bump, og kan igangsættes med det samme.

   

  Gyrstingevej sydlige løsning kan ikke anbefales, da det enten vil gå ud over trafiksikkerheden for cyklister eller fremkommeligheden for bilister. Den nordlige løsning er stadig den anbefalede. Den anbefales ikke nu, fordi økonomien er høj for projektet, og der er i denne omgang prioriteret fem stier inden for rammen, da man derved forventer at få flere til at cykle på denne måde.  

   

  Bakkegårdsvej/Hedemosen har tre løsningsforslag, hvoraf den dobbeltrettet cykelsti i eget trace mellem Høvestensvej og Hedemosen stadig foretrækkes på grund af økonomien. Stien fra Gyrstingevej til Gyrstinge Bygade bør også prioriteres ved dette projekt, for at binde skolen godt sammen med lokalområdet.

   

  Farendløsevej er et billigt og enkelt projekt og derfor prioriteres denne også.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at følgende projekter skal detailprojekteres og til senere udførsel i de kommende år: Køgevej, Haslevvej, Smålodsvej, Egemosevej og Farendløsevej
  2. at den dobbeltrettet cykelsti i eget trace mellem Høvestensvej og Hedemosen stadig er den anbefalede løsning, men ikke prioriteres til detailprojektering
  3. at anlægsbevillingen finansieres af midler fra Cykelstisrammekonto 221 på 5 mio. kr. i 2020
  4. at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til finansiering af projektering og internt honorar til ”Detailprojektering af cykelstiprojekter”
  5. at Teglovnsvej bør financierens af trafikhandlingsplanen og igangsættes hurtigst muligt
  6. at anlægsbevillingen for Teglovnsvej finansieres af midler fra Trafikhandlingsplanen 2017s projekter på 0,7 mio. kr. i 2020
  7. at der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til finansiering af projektering, rådgivning, internt honorar, samt udførsel til ”Forbedring af forhold for Teglovnsvej”.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-10-2020

  Ad 1: At cykelstien Gyrstingevej detailprojekteres til udførelse. Ruten fremlægges i udvalget til godkendelse inden afslutning.

  Ad 2: Anbefales godkendt.

  Ad 3: Anbefales godkendt, dog således at anlægsbevillingen finansieres af midler fra Cykelstisrammekonto 221 på 3,1 mio. kr. i 2020

  Ad 4: Anbefales godkendt, dog således at der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til finansiering af projektering og internt honorar til ”Detailprojektering af cykelstiprojekter”

  Ad 5-7: Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2020

  Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Line Lynnerup (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 12 Orientering om status på modernisering af gadelyset 2020 (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/21205
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

   

   

  x

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres om status på den igangværende modernisering af gadebelysningen

  Beskrivelse af sagen

  Sagen er tidligere behandlet i forbindelse med budgetønske ”Modernisering og energioptimering af gadebelysning 2020”, hvor administrationen fik bevilliget kr. 3 mio. til modernisering af gadebelysningen. Gadebelysningen på Nordre Ringvej samt de ikoniske Helios lamper i bymidten var planlagt til modernisering i 2020.

   

  Nordre Ringvej

  Moderniseringen pågår som planlagt og forventes afsluttet inden udgangen af 2020. I alt moderniseres 139 gadelamper på Nordre Ringvej.

   

  Helios

  De halvkugleformede Helios gadelamper sidder i bymidten, herunder på Nørregade, Sct. Hansgade, Tingade, stationsforpladsen m.m., og er generelt udstyret med ældre strømforbrugene lyskilder, som der ikke længere produceres reservedele til, hvorved en snarlig modernisering er nødvendig. I Ringsted bymidte er der i alt 111 Helios amarturer, hvoraf de 90 er med ældre lyskilder.

   

  Eksempel på Helios i Tingade