Du er her

Byrådet - 16-06-2020

Byrådet - 16-06-2020

Dato: Tirsdag den 16. juni 2020 Tid: Kl. 19:15
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 92020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 16. juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 16-06-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 2 Personalesag (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/9361
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller,

  1. at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Jacob Nordby afskediges fra sin stilling som kommunaldirektør, og at der søges indgået en fratrædelsesaftale med Jacob Nordby og hans faglige organisation

   

  Såfremt indstillingens første punkt tiltrædes indstilles desuden

  1. at Mette Jeppesen konstitueres i den ledige stilling som kommunaldirektør indtil denne eventuelt bliver genbesat.
  2. at Gitte Løvgren konstitueres i den ledige stilling som referencedirektør for EFK-centret indtil denne eventuelt bliver genbesat.
  3. at Byrådet tager stilling til direktionens størrelse og opgavefordeling i 2. halvår 2020.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Godkendt.

  Indstilling

  Indstilling til Byrådet til Byrådet den 16-06-2020

  Borgmesteren indstiller,

  1. at Byrådet godkender de aftalte vilkår for kommunaldirektør Jacob Norbys fratræden jfr. Bilag 1.

   

  Såfremt indstillingens første punkt tiltrædes indstilles desuden

  1. at Mette Jeppesen konstitueres i den ledige stilling som kommunaldirektør indtil denne eventuelt bliver genbesat.
  2. at Gitte Løvgren konstitueres i den ledige stilling som referencedirektør for EFK-centret indtil denne eventuelt bliver genbesat.
  3. at Byrådet tager stilling til direktionens størrelse og opgavefordeling i 2. halvår 2020

  Beslutning i Byrådet den 16-06-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu