Du er her

Byrådet - 28-08-2019

Byrådet - 28-08-2019

Dato: Onsdag den 28. august 2019 Tid: Kl. 17:15
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 92019.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 28. august 2019

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Jan Jakobsen

 • Punkt 2 Stedfortræder for Jan Jakobsen

  SagsID/Sagsnummer: 19/14375
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til indkaldelse af stedfortræder for Jan Jakobsen.

  Beskrivelse af sagen

  Borgmesteren modtog den 24. august 2019 oplysning om, at Jan Jakobsen er sygemeldt og forventer at være det i perioden 28. august 2019 – 2. december 2019 (begge dage inkl.). Jan Jakobsen vil derfor i denne periode være forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

   

  På byrådsmødet den 25. juni 2019 besluttede Byrådet, at indføre en ordning med udvidet brug af stedfortrædere i Byrådet, så også fravær der forventes at vare mindre end én måned medfører krav om indkaldelse af stedfortræder.

   

  Når et byrådsmedlems er forhindret i at varetage sit kommunale hverv, uanset om hindringen har en kortere forventet varighed end én måned, skal borgmesteren indkalde stedfortræderen til førstkommende byrådsmøde, jf. styrelseslovens § 15 stk. 2, 2. pkt. På dette byrådsmøde træffer Byrådet afgørelse om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. styrelseslovens § 15 stk. 4.

   

  Når Byrådet har godkendt stedfortræderens indtræden, kan den gruppe, som har indvalgt medlemmet, bestemme, at den indtrådte stedfortræder eller et andet byrådsmedlem indtræder i de udvalg, som medlemmet er medlem af, så længe hindringen varer, jfr. styrelseslovens § 28, stk. 2. Der kan dog kun ske indtræden i udvalget, hvis forfaldet har en forventet varighed på mindst én måned.

   

  Jan Jakobsen er medlem af Ældre- og Genoptræningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Integrationsrådet, Valgbestyrelsen for Kommunalvalg 2021 og Kommunernes Landsforenings delegeretmøde stedfortræder for Henrik Kjær.

   

  Enhedslistens gruppe oplyser, at førstestedfortræder Berit Bruun indtræder både i Byrådet og resten af Jan Jakobsens udvalgsposter under Jan Jakobsens fravær.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Jan Jakobsen er opfyldt.

  Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Jan Jakobsen

 • Punkt 3 Ansættelse af direktør

  SagsID/Sagsnummer: 19/14277
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede den 13. maj 2019 ansættelsesvilkår og ansættelsesproces i forbindelse med ansættelsen af den nye direktør med reference til Social- og Sundhedscentret og Arbejdsmarkedscentret.

   

  Processen er nu gennemført, og der foreligger en indstilling fra ansættelsesudvalget.

   

  Sagen er lukket fordi den indeholder fortrolige oplysninger om hvem der ønskes ansat. Sagen kan derfor åbnes straks efter behandlingen.

  Beskrivelse af sagen

  Stillingen som direktør har været opslået, og der har været gennemført en rekrutteringsproces i samarbejde med KL’s konsulentvirksomhed – KLK. Der er modtaget 25 ansøgninger.

   

  Ansættelsesudvalget udvalgte 6 ansøgere til 1. samtale og 3 ansøgere til 2. samtale.

  2. samtale fandt sted den 27. august 2019.

  Indstilling

  Et enigt ansættelsesudvalg indstiller, at Kasper Sonne ansættes i stillingen.

   

  Direktøren ansættes på kontraktvilkår, jfr. rammeaftale om kontraktansættelse for chefer. Stillingen aflønnes med en årsløn på 1.380.000 kr. inkl. pension (pr. 1. januar 2019). Dertil kommer kontrakttillæg (15 %). Lønniveauet svarer til niveauet for direktøren med ansvar for det børne- og skoleområdet, der også er kontraktansat.

  Ansættelsen vil blive iværksat snarest muligt efter forhandling med pågældendes organisation – formentlig 1. oktober 2019.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Jan Jakobsen

 • Punkt 4 Ansættelse af direktør

  SagsID/Sagsnummer: 19/14278
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede den 13. maj 2019 ansættelsesvilkår og ansættelsesproces i forbindelse med ansættelsen af den nye direktør med reference til Teknik- og Miljøcentret og Vej- og Ejendomscentret.

   

  Processen er nu gennemført, og der foreligger en indstilling fra ansættelsesudvalget.

   

  Sagen er lukket fordi den indeholder fortrolige oplysninger om hvem der ønskes ansat. Sagen kan derfor åbnes straks efter behandlingen.

  Beskrivelse af sagen

  Stillingen som direktør har været opslået, og der har været gennemført en rekrutteringsproces i samarbejde med KL’s konsulentvirksomhed – KLK. Der er modtaget 43 ansøgninger.

   

  Ansættelsesudvalget udvalgte 6 ansøgere til 1. samtale og 1 ansøger til 2. samtale.

  2. samtale fandt sted den 27. august 2019.

  Indstilling

  Et enigt ansættelsesudvalg indstiller, at Mette Jeppesen ansættes i stillingen.

   

  Direktøren ansættes på kontraktvilkår, jfr. rammeaftale om kontraktansættelse for chefer. Stillingen aflønnes med en årsløn på 1.380.000 kr. inkl. pension (pr. 1. januar 2019). Dertil kommer kontrakttillæg (15 %). Lønniveauet svarer til niveauet for direktøren med ansvar for det børne- og skoleområdet, der også er kontraktansat.

  Ansættelsen vil blive iværksat snarest muligt efter forhandling med pågældendes organisation – formentlig 1. oktober 2019.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Jan Jakobsen