Du er her

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd - 17-06-2020

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd - 17-06-2020

Dato: Onsdag den 17. juni 2020 Tid: Kl. 16:00
Udvalg/Råd: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd
Dokument: 12020.docx
 • Punkt 1 Dagsorden til møde den 17. juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/23444
  Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd
  oplaeg_om_beskaeftigelsesindsatsen_2021.pdf

  Indledning

  Dagsorden:

   

  1. Velkomst ved Formand og Direktør 
  2. Den aktuelle beskæftigelsessituation
  3. Input til fokusområder i Beskæftigelsesplan 2021
  4. Gensidig orientering
  5. Næste møde

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Rådet giver input til fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2021 som baggrund for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2021.

  Beslutning i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 17-06-2020

  Input til det beskæftigelsesrettede fokus i 2021:

  • Digitale kompetencer og uddannelsestilbud til ledige
  • Revalidering
  • Lokal opsøgende indsats på behovet for arbejdskraft
  • Smidighed i administration og markedsføring af fleksjobordningen – brug den gode historie
  • Fortsættelse af den digitale kontakt med borgerne fremover, hvor det er muligt og giver bedst mening for borgerne
  • Øge andelen af unge med kompetencegivende uddannelse – særskilt indsats for FGU
  • Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet
  • Samarbejde med virksomheder om uddannelse til unge ansatte.

   

  Ej til stede: Hanne Norman Michelsen, Per Struwe, Lisbeth Andersen, Timo Jensen, Jan Vagn Jakobsen, Lisbeth Balling, Jeanette Amdal.