Du er her

Folkeoplysningsrådet - 09-06-2020

Folkeoplysningsrådet - 09-06-2020

Dato: Tirsdag den 9. juni 2020 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Folkeoplysningsrådet
 • Punkt 1 Økonomisk oversigt over puljen til udstyr, rekvisitter og projekter

  SagsID/Sagsnummer: 20/148
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_-_2020-6_oekonomioversigt_udstyr_og_rekvisitter.pdf bilag_ansoegninger.pdf

  Indledning

  I denne sag får Folkeoplysningsrådet en økonomisk oversigt over forbrug på kontoen projekter og udstyr.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen har udarbejdet en oversigt over midlerne på kontoen for projekter og udstyr.

   

  Den samlede pulje er på 365.000 kroner i 2020.

   

  Der hvor formanden, i samarbejde med administrationen, løbende har behandlet ansøgninger, vedlægges disse som bilag.

   

  Der henvises til bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 09-06-2020

  Til efterretning.

   

  Ej til stede: Søren Sjales, Charlotte Skaaning og Svend Åge Jørgensen.

 • Punkt 2 TMS Ringsted søger om tilskud til boldmaskine

  SagsID/Sagsnummer: 20/148
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_ansoegning_fra_tms.pdf

  Indledning

  TMS Ringsted søger om tilskud til indkøb af boldmaskine.

  Beskrivelse af sagen

  Foreningen har igennem længere tid haft et ønske om at anskaffe en boldmaskine som skal bruges i forbindelse med træninger på alle niveauer.

   

  Den ønskede maskine er af mærket Winshot Handball 1500. Ifølge produktbladet, så er boldmaskinen:

   

  -          Verdens første håndbold skydemaskine

  -          Udviklet i et samarbejde mellem Team Danmark, DHF, Ulrik Wilbek og Sportsmate.

  -          Et fantastisk redskab til træning på alle niveauer.

  -          Kan bruges til specifik målmandstræning fra alle vinkler i alle hastigheder, samt fx lang udkast.

  -          Kan indstilles i højden, så den kan skyde fra 1,20 m højde og op til 3,40 m højde.

  -          Kan skyde med hastigheder fra 10-140 km/t

  -          Kan skyde i 360 graders vinkel

  -          Kan indstilles til at skyde med eller uden spin og skru

  -          Alle indstillinger foregår via et digitalt display med mulighed for at gemme op til 5 forskellige indstillinger.

   

  Boldmaskinen inkl. batteri koster 53.500 kroner.

   

  Ansøgningen vedlægges som bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 09-06-2020

  Der bevilliges 2/3 af udgiften i tilskud, dog max 35.500 kroner.

   

  Ej til stede: Charlotte Skaaning og Svend Åge Jørgensen.

   

 • Punkt 3 NFØ søger om tilskud til tribuner i Nordruphallen

  SagsID/Sagsnummer: 20/148
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_ansoegning_fra_nfoe.pdf.pdf

  Indledning

  Nordrup-Farendløse IF og Ørslev IF håndbold (NFØ) søger om tilskud til etablering af mobile tribuner i Nordruphallen.

  Beskrivelse af sagen

  Nordrup-Farendløse IF og Ørslev IF har et samarbejde om håndbolden i lokalområdet. Når holdet spiller hjemmekampe, så mangler der ofte siddepladser i hallen.

   

  NFØ ansøger derfor om tilskud til etablering af mobile tribuner. Det fremgår af ansøgningen, at NFØ har været i dialog med Vej- og Ejendomscenteret der er ansvarlig for bygningsdriften.

   

  Foreningen har indhentet tilbud fra to lokale håndværkere. Den samlede pris er 75.500 kroner ekskl. moms. Foreningen for søgt eksterne midler for 30.000 kroner, og forventer selv at kunne stille mellem 15-20.000 kroner. Ansøgningen vedlægges som bilag.

   

  Der ansøges om et tilskud på 30.000 kroner.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne. Det er endvidere administrationens vurdering, at et tilskud til være betinget af, at VEC og Nordbakkeskolen kan godkende det.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 09-06-2020

  Der bevilliges 2/3 af udgiften, dog max. 30.000 kroner. Tilskuddet er betinget af at,

  -          Skolen og VEC kan/skal godkende udstyret

   

  Ej til stede: Charlotte Skaaning og Svend Åge Jørgensen.

   

 • Punkt 4 Ringsted Sport søger om tilskud til udstyr

  SagsID/Sagsnummer: 20/148
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  ringsted_sport_soeger_om_tilskud_til_udstyr_rekvisitter_eller_projekt.pdf

  Indledning

  Ringsted Sport søger om tilskud til at kunne varetage aktiviteter på ”Volden”.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Sport har indgået en 5-årig brugsaftale med Ringsted Kommune om at benytte ”Volden” til udeaktiviteter. Ud over foreningsaktiviteter på ”Volden”, så har foreningen også lavet en aftale med tilbud til Åben-Skole-aktiviteter.

   

  Foreningen har allerede investeret 11.500 kroner i forskellige tiltag for at gøre området aktivitetsparat.

   

  Ifølge ansøgningen, så har foreningen brug for at færdiggøre de sidste investeringer for at blive helt klar til foreningsaktiviteter for Åben-Skole-aktiviteter. Foreningen har indhentet tilbud på de manglende arbejder.

   

  -          Fremføring og levering af kabel og kabelafdæk fra kabelskab 7579-301 til byggestrømstavle v/skur (max. 150m)

  -          Byggestrømstavle (max. 5 år)

  -          Montering af kabel i kabelskab og byggestrømstavle, etablering af jordelektrode

  -          Tilmelding og bestilling af elmåler samt montering i byggestrømstavle Montering af vandledning i eksisterende målerbrønd med separat stophane

  -          Montering af 2 stk. vandhane v/skur på stolpe

   

  Prisen for ovenstående er 22.300 kroner ekskl. moms.

   

  Ansøgningen vedlægges som bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

   

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ligger i en gråzone i forhold til retningslinjerne i udviklingspuljen. Det er dog vurderingen, at der er tale om et nyt initiativ om at tilbyde Åben-Skole-aktiviteter og foreningsaktiviteter på et offentligt område uden for kommunens normale institutioner, hvorfor Folkeoplysningsrådet kan afprøve konceptet, uden at dette vil danne præcedens for fremtidige ansøgninger der ligner denne.

   

  Såfremt Folkeoplysningsrådet ønsker at støtte tiltaget, må det ske under forudsætning af at der er giet alle nødvendige tilladelser fra myndigheden.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 09-06-2020

  Sagen sendes tilbage til administrationen med ønsket om få sagen yderligere belyst i forhold til anvendelse, placering, forbrugsudgifter og sikring mod eventuelt hærværk.

   

  Ej til stede: Charlotte Skaaning og Svend Åge Jørgensen.

   

 • Punkt 5 Orientering, juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 20/156
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet

  Indledning

  Orientering fra

  -          Formanden

  -          Øvrige medlemmer

  -          Administrationen

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 09-06-2020

  Orientering

   

  -          Møde i følgegruppen for udvidelsen af Ringsted Sportscenter, hvor følgegruppen anbefaler at man fortsætter med den nuværende model

   

  -          Christian Abildgaard er tiltrådt som leder af Ringsted Sportscenter

   

  -          Genåbningen af foreningslivet efter Covid19

  • Anbefalingen er, at varmtvandsbassiner holdes lukket over sommeren
  • Ringsted Svømmeland kun åbnes for konkurrencesvømningen

   

  -          Aktivitets- og Naturhus, Søskovlandet

  • Gennemgang af projektet og tankerne bag

   

  -          Kampagne for at fastholde medlemmer i foreningsregi

  • Langt de fleste spejdergrupper er startet op med succes i forhold til medlemsfremmøde

   

  -          Retningslinjer for tilskud til foreningsaktiviteter for udsatte børn og unge

   

  -          Trafiksikkerhedsmøde

   

   

  Ej til stede: Charlotte Skaaning og Svend Åge Jørgensen.